Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

18 Nisan '17

 
Kategori
Güncel
 

Damgasız oy zarfı ve oy pusulası

Damgasız oy zarfı ve oy pusulası
 

YSK açıklaması: “Bundan önce dört seçimde sandıklar açılmadan aynı karar ile YSK sandık mührü taşımayan zarfların içindeki oy pusulalarının geçerli tercih mührü taşıması koşuluyla istisnasız sayıma katılması kararı alınmıştır…” O zaman itiraz edilmemiş; buna ne demeli?
 
Ben oy zarfına ve oy pusulasına YSK damgası basarak seçim güvenliği sağlandığı kanısında değilim.  Oy güvenliği ve gerçekliği için esas olan gizli oy ve tutanaklı açık sayımdır. Açık sayımda oy pusulası tercih mührünü sandık başında hazır olanların görebileceği biçimde gösterilir. İtiraz yoksa geçerli oylar tarafına konur ve bu arada tutanağa işlenir. Seçim sandığında gözlemci parti temsilcileri de geçerli ve geçersiz oyları kayda geçer. Tutanak sonuçları taraflarca onaylandıktan sonra imzaya açılıp mühürlenir, torbalara konur torba mühürlenir ve İlçe Seçim Kurulu’na gönderilir. İlçe seçim sonucu sandık tutanakları ile uyuşmazsa yeniden sayım için itiraz hakkı doğar. Bugünkü teknoloji ile İlçe Seçim Kurulu sonuç bildirgesini daha açıklamadan partiler toplam sonucu kendi tutanaklarından çoktan almış oluyorlar.

Yani, yolda sandık kurulu üyelerinin anlaşıp oyları değiştirdiği ve bu değiştirmeyi de acemice sandık mührü olmadan yaptıklarını varsaysak bile, İlçe Seçim Kurulu sonuçları sandık tutanağı ile uyuşmaz olacağından oylar yeniden sayılır ve tutarsız çıkan sandık oylaması geçersiz sayılır. O sandıkta kullanılan oy sayısı seçim sonucunu etkileyecek düzeydeyse aynı sandıkta seçim yenilenir.  Bir de geçerli veya geçersiz olduğuna karar verilemeyen oy pusulaları olur; onlar için de seçim sonucunu etkileyecek düzeyde olduğu düşünüldüğünde İlçe Seçim Kurulu’na itiraz gereği yeniden sayım yapılır.

Hâl böyle olunca YSK damgasız zarf ve oy pusulasıyla nasıl hile yapılır çözemedim.

Dikkat ettim de itirazcı muhalefet hile yapıldığını savunmuyor zaten. Önceden kanunla belirlenmiş olan kural ihlâli yapıldığını savunuyor. Bu oyların belirlenip geçersiz sayılması için tüm oyların yeniden sayılıp tasnif edilmesi gerekir; çünkü YSK sandıklar açılmadan önce damgasız zarf ve oy pusulalarının geçerli sayılması talimatı vermiştir ve bu talimat üzerine tutanaklarda geçerli oy hanesinde sayılmışlardır. 

Oy sayımından önce uyulma koşulu kaldırılmış olan kuralın gereğini yerine getirmek halkoylamasını yenileme nedeni olur; çünkü seçme özgürlüğü vatandaşın Anayasal temel hak ve özgürlüklerindendir. Bu oyların iptali sonucu ister değiştirsin ister değiştirmesin seçimin yenilenmesi gerekir; çünkü kusur seçmen hatası değildir. Asıl adaletsizlik, seçmenin tercih mührünü geçerli biçimde vurduğu oy pusulasını seçmene ait olmayan kusur nedeniyle geçersiz saymaktır.

Bence oyların geçersizliğinden çok YSK kararıyla sayım öncesi yapılan kural iptalinin seçim güvenliğini kısmen veya hepten ortadan kaldırıp kaldırmadığı sorgulanmalıdır. İptal ile gerçekten seçim güvenliği ortadan kalkmış mıdır ona bakılmalıdır.

“Kusur vardır ancak hile yoktur”,  kanısına geldiğimden ben söz konusu oyların geçerli sayılmasından yanayım.  Zarftaki ve oy pusulasındaki YSK damgası seçmenin geçerli biçimde basılmış “TERCİH” mühründen üstün değildir. Ancak, kurallara uymayan ve bilerek ya da bilmeyerek kuralın uygulanmasını engelleyen seçim görevlileri hakkında adli ve idari soruşturmanın gereği de yapılmalıdır.

Muharrem Soyek

 
 
Toplam blog
: 363
: 1765
Kayıt tarihi
: 04.08.08
 
 

Parasız yatılı Darüşşafaka Özel Lisesi'nde iki yılı hazırlık sınıfı olmak üzere yedi buçuk yıl ok..