Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

16 Ekim '21

 
Kategori
Tarih
 

Dinde Ne Tartışılmalı

Tartışmada amaç nedir? Farklı görüşlerin karşılıklı görüş alışverişi  sonucu bir karara varılması değil midir? Arapça tartışma toprağı kazmak anlamındadır. Toprağı beraber kazarak, çabalayarak (tartışarak) toprağın altındaki hakikate (eşya vs) ulaşılır. Toprağın altından çıkanın kimin görüşü olduğunun önemi yoktur. Çünkü beraber mücadele ederek hakikate ulaşılmıştır. Çabalamak da toprağı çapalamaktan gelmiştir.

Demek ki tartışmada kavga değil, laf çakmak değil ortak bir hedefe yönelik hareket etmek anlam taşıyor.

Toplum olarak en çok din konusunda tartışıyoruz. Fakat konu din olunca taraflar hedefe gidip hakikate ulaşamıyorlar. Bunun en önemli sebebi, dini kaynaklarda aynı konuda mutabakat bulunmaması ve inanç konusunun duyularla kanıtlanamamasıdır.

Sonuçta din bilim değildir ve din bilim gibi kanıta dayalı sonuca gitmez. Dinde sorgusuz inanmanız istenir. Din anlamlandırır, felsefe soru sorar, bilim ise açıklar.

Bir konu Kuran’da yazıyor olsa bile herkes aynı ayeti farklı değerlendiriyor. Namaz dinin direği deniyor ama Kuran’da dinin direği yok diyenler de var. Tartışma yıllardır devam edip duruyor.

Bir konu Kuran’da yazmasa bile hadiste var, alimler demiş, mezhep anlayışı böyle diyerek kaynaklar ortaya konuyor. Kaynakların sahihliği konusunda tartışmalar  yıllardır devam ediyor.

Alman Filozof Kant METAFİZİĞİ çökertmiştir. Kant Tanrı, Ruh ve Evreni duyularımızla kavrayamayacağımızı ortaya koymuştur. Tanrı’yı biliriz ama tarif edemeyiz. Aynı şekilde ruh ve evreni de biliriz ama tarif edemeyiz. O yüzden Kant Tanrı, Ruh ve Evreni tanımlamaya ve tarif etmeye çalışmanın boşa zaman kaybı olduğunu söyler.

40 yıldır dini tartışma ortamlarında veya  TV programlardaki tartışmalarda bir sonuç alındığını görmedim. Çünkü din çok hassas bir konu ve herkeste fikir değişikliği günaha sebep olur düşüncesi var.

Örneğin reenkarnasyonvar diyen de, yok diyen de mevcut. İki tarafta iddialarını kanıtlayamıyorlar. Tartışma sürüp gidiyor. Kant’ın dediği gibi boşa zaman kaybından başka bir şey değil.

İslam’ın 5 şartı olarak belirtilen ritüeller ile imanın şartları en çok tartışılan ve bir ortak noktaya ulaşılamayan konular.

Din nedir, sorusuna insanlar çok değişik pencerelerden bakıyorlar.

Din nedir, sorusuna sebep - sonuç ilişkisi ile bakılabilir mi acaba?

Din geldiği anda bir sonuç ise nedenleri nelerdir? Her sonuç (peygamberin tebliğ ettiği din) çeşitli nedenlerden ortaya çıkmamış mıdır?

Hz Muhammed’e 610 yılında Kuran ayetleri inmeye başladı. Acaba o yıllarda Arap Yarımadasında toplum nasıl bir durumdaydı? Tarihi kaynaklardan öğrendiğimize göre, yüzlerce kabile arasında savaşlar vardı. Tefecilik, cariyelik, kölelik, batakhaneler toplumu çürütüyordu. Ayrıca kız çocukları diri diri kumlara gömülüyordu. Demek ki ahlaksızlık zirve yapmış. Tanrı bu ahlaksızlıkların bitmesi için peygamberin tebliğ ettiği İslam Dinini göndermiş olabilir mi?

Tartışmalardan sonuç alınamayan ritüellerin tarihi kaynaklara göre İslam öncesinde de Arap yarımadasında yapıldığı belirtiliyor. Kabe’nin 5000 yıldır Mekke’de olduğu da tarihi bilgiler arasında. Zaten bu ritüellerin dünyanın pek çok yerinde aynısı yada benzerleri günümüzde de yapılmıyor mu zaten?

Dindeki tartışmalar 610 yılında Arap Toplumunun özellikleri ile başlamalı. Ve tarihi süreçte neler olduğu ile devam etmelidir.

Tartışılması yada bilgi sahibi olunması gereken konular şunlar olabilir mi?

1. İslam öncesi Arap yarımadasındaki toplumun özellikleri.

2. Peygamberin görevlendirilme sebepleri.

3. Mekke’den Medine’ye göçün sebepleri.

4. Hz Muhammed’in katıldığı savaşların sebepleri.

5. Hz Muhammed ile savaşan kabilelerin dine bakışları.

6. Dört halife döneminde neler yaşandı?

7. Üç halife neden öldürüldü?

8. Kerbala olayı nedir? Neden olmuştur? Sonuçları nelerdir?

9. İslam’ın şartı neden 5’tir? Kuran’da pek çok emir yok mudur?

10. Abbasi ve Emevi dönemlerinde neler yaşandı?

11. İslam tarihinde katledilen alimler? Ve neden katledildiler?

12. Halifelik makamı tüm İslam alemini birleştirebilmiş midir? Aynı anda farklı halifeler ortaya çıkmış mıdır?

13. Bağdat’taki “Beyt'ül Hikme”bilim merkezinde yapılan bilimsel çalışmalar nelerdir? Beyt'ül Hikme’de hangi bilim insanları insanlığa neler bırakmıştır?

14. İslam’ın bilim çağında Avrupa’daki ortaçağ karanlığı nasıldı?

15. Günümüzdeki 57 İslam ülkesindeki ahlak ve bilim ne durumdadır? Emperyalist Batıya karşı nasıl bir tavır alınmaktadır?

16. Diğer merak edilen tarihi konular.

 

 

 

 

 
Toplam blog
: 48
: 4273
Kayıt tarihi
: 28.08.12
 
 

Kamudan emekliyim. Yaşam felsefem "hayatın içinde her olayın sorgulanması gerektiği" yönündedir. ..