Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

10 Şubat '21

 
Kategori
Sağlık
 

Eczaneler ve VERBİS

Kişisel verilerin önemine sık sık değiniyoruz. Bu anlamada yasal düzenlemeler ve Kişisel Verilerin Korunması Kurumu’nun faaliyetleri ve yaptırımları hız kazandığını görüyoruz.

 

Kişisel veri gerçek kişiye ait her türlü veri olarak tanımlarken, karşımıza bir de özel nitelikli kişisel veri kavramı çıkıyor.

 

Özel nitelikli veriler, öğrenilmesi halinde kişinin mağdur olmasına ve ayrımcılığa uğramasına yol açabilen veriler olup, üst düzey koruma ve denetim mekanizması gerektiriyor.

 

Sağlık verileri de özel nitelikli kişisel veriler arasında sayılıyor.

 

Eczaneler sağlık verilerini muhafaza eden, işleyen veri sorumluluları olup, Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine (VERBİS) kaydolmak zorundalar.

 

VERBİS, veri sorumlularının veri işleme faaliyetleri ile ilgili bilgileri beyan ettikleri bir kayıt sistemi olarak karşımıza çıkıyor ve eczanelerin 31.03.2021 tarihine kadar VERBİS kayıtlarını tamamlamaları gerekiyor.

 

Eczanelerin işledikleri kişisel verilere ve özel nitelikli kişisel veriler nedir sorusu akla gelebilir. Eczaneler, hizmet sundukları hastaların isimlerini, adres, T.C. kimlik numaralarını, telefonu numaraları gibi kişisel verilerinin yanı sıra hastalık bilgileri, kullandıkları ilaç bilgileri gibi kişisel sağlık verilerini ve dolayısıyla özel nitelikli kişisel verilerini de işlemektedir.

 

VERBİS’e kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen veri sorumluları için 2021 yılında 39.337 Türk lirasından 1.966,862 Türk lirasına kadar idari para cezası öngörülüyor.

 

Bu bakımdan, VERBİS kayıt süresinin dolmasına yaklaşık 1.5 aydan az bir süre kalmışken kayıt yükümlülüğü çalışmalarının son zamanlara bırakılmamasında fayda olduğunun vurgulamak istiyorum. Zira, kişisel veri envanterinin, kişisel veri saklama ve imha politikasının ve ilgili diğer dokümanların hazırlanması ve kayıt işlemlerinin özenle bir şekilde yapılması zaman ve titiz bir çalışma gerektiriyor.

 

Av. Oğuz Kara

 

 

 
Toplam blog
: 40
: 39
Kayıt tarihi
: 09.05.20
 
 

Oğuz Kara, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tam burslu olarak lisans eğitimini tamamlamı..