Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

15 Ocak '17

 
Kategori
Eğitim
 

Eğitim

Eğitim
 

PERŞEMBE TOPLANTILARINDA GEÇMİŞTE KALAN SÖYLEŞİM


Eğitim, insanlığın gelişmesine koşut gitmiştir.Bu süreç yeni aşamalarla sürecektir.Toplumlar demokratikleştikleri oranda eğitimin olanaklarından o ölçüde yararlanacaktır.

Eğitime kısa başlıklarla bakalım.

 

A.    Eğitimin Genel Gelişimi

 

 Eğitim içgüdü yerine düşümeyi, kör doğa yerine sanatı koyduğu tarihte başlar.

(Pedagoji Tarihi, Nafi Atuf Kansu, s.3)

                 Düşünce savaşı eğitimi halka iletmek isteyenlerle, bunun karşısına çıkanlar arasında

            olmuştur.                                                                                                                   (Sokrates)

                  Çıkarcı sınıfın bir sömürü aracı olma yolunda geliştirilmiş eğitim.

                                                                                              (Beydaba, Kelile ve Dimne)

                 Kızların eğitilmesi gerekir.

                                                                                                 (Ksenofon, İÖ 425-352)

                 Dinsel eğitimin karşısına olaylara, denemelere dayanan doğal eğitimi koydu.

                                                                                                                                  (Rablais)

                  Katolik dincilerin kurumu Cezvitler, Jansenistler eğitime, insana şöyle bakıyordu: İnsanlar

            doğuştan kötü, eğitimin dili anadil değil Latince olmalı.

                  Ortaçağ eğitim kurumlarına karşı duranlar: Thomas More(1478-1535) Ütopya, Erasmus

         (1465-1536) Deliliğe Övgü, Tommasa Campenalla (1568-1639) Güneş  Ülkesi,Duyularla Açıklanan

           Felsefe, Galile’nin Savunması

            LAİK EĞİTİM         

            Fransız Devrimi ulus  olma bilincini geliştirdi.Bilimsel buluşlar eğitime girerek laik eğitimi yarattı.

            Bertrand Rusell eğitimi şöyle ele alıyor: Yetişme olanakları sağla, bireye kültür ver, bireyi yetenekleri ölçüsünde geliştir, eğitimi toplumsal işleyişiyle ele al.

            Ksenofon (İÖ 425-352) / Sokrates / Platon (İÖ 427-347) / Beydeba /  Rablais /Bertrand Rusell

         

           B.    Bilimdeki Buluşlar

 

              Tüm doğa olayları belli yasalar içinde gerçekleşen olgulardı.Bunları belirleyen doğa

        yasalarıydı.Nicolaj Copernik’in ortaya koyduğu buluşlarla yerde, gökte oluşan doğa olayları açıklığa

        kavuştu.

             “Ben yadsısam da dünya dönüyor.”

                                                                                                     (G.Galile)

                Sisamlı Aristarkhos (İÖ 3.yyl) / Giordano Bruno / Galileo Galile / Nicolaj Copernicus

 

C.     LAİK EĞİTİM / TÜRKİYE CUMHURİYETİ

. Ümmetçilik / Ulusculuk

. Dinsel, geleneksel eğitim / laik eğitim / Karma eğitim

. Laik, ulusal eğitim kurumları:Köy Enstitüleri, Türk Dil Kurumu, Halkevleri

. Eğitim dilimiz Türkçe / Türkçe yurttaşlığı

. Milli Eğitim Şuraları

. Tarikat, cemaat eğitim kurumları / ödüller

. Öğretmen kimliği

. Eğitim izlenceleri

. Geleceğimiz olan gençler

 

. SONUÇ

 

Ulusallığını koruyabilen toplumlar bilimsel verilerden beslenen, laik, demokratik anlayışta yurttaşlar yetiştirebilirse geleceklerine güvenle bakabilirler.

 

 
Toplam blog
: 1064
: 732
Kayıt tarihi
: 24.03.12
 
 

Türkay KORKMAZ, umuda yolculuğu ertelemez. Mermeri delenin damlanın sürekliliği olduğunu bilir. Y..