Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

13 Mayıs '18

 
Kategori
Kültürler
 

Farklı Zevklerden Oluşan Kültürler

Farklı Zevklerden Oluşan Kültürler
 

Konuya giriş yapmadan önce kültürün kısaca bir açıklamasını yapalım. Kültür, bir toplumun farklı kültürlerden ve bulunduğu ulusa ya da topluluğa ait zihniyet farklılıklarından etkilenerek uzun bir zaman dilimi içerisinde meydana gelir. Kültür, zamanla değişime uğrayabilir ve sürekli kendini yeniler ya da geçmişteki değerlerini koruyarak bir bütün meydana getirir. Bir toplumun sanat, edebi zevk, gelenek ve görenek, dini, toplumsal, sosyal tüm araç ve değerlerin bütünü kültürü ifade eder. Kültürün gelişmesi ya da durağan yapıya dönüşmesi toplumun zihniyetine göre farklılık gösterir.

Pekâlâ, kültürlerin genel olarak toplumun zevk ve anlayış bütününden oluştuğunu varsayarak farklı zevklerden oluşan kültürlerin varlığından bahsedelim.

 Farklı zevklerden oluşan kültürler var mıdır?
Yukarıda verilen açıklamanın ardından konunun mühim faslına değinelim. Toplum sürekli değişmekte, büyümekte ve gelişmektedir. Farklı kültürler ile kültür etkileşimi halinde bulunan ulusların kültür zevk ve bütününde de çeşitlilikler meydana gelecektir. Kültürler zevkler bütünüdür demiştik. Bir ülke içerisinde barınan çeşitli ve genel olarak ülkenin kültür ve etkileşiminden bağımsız küçük topluluklar da bulunur. Bu topluluklar zamanla kendi topluluk kültürleri oluştururlar ve bu kültürlerin oluşum sebebi genel olarak farklı zevklerden oluşur. Her ülkenin yalnızca farklı düşüncelerden oluşan bir kültür anlayışı yoktur.

Aynı ülke içerisinde farklı zihniyetler de barınabilir. Konu örneğini biraz daha genişletmek gerekirse farklı kültürler yalnızca aynı ülke sınırları içerisinde bulunmaz elbette. Farklı ülkelerin farklı bakış açıları vardır ve kültür etkileşiminin yanı sıra bir kültürü oluşturabilecek etmenler ülkeden ülkeye değişim göstermektedir.

 Kültür etkileşimlerinin farklı zevklerden oluşan kültürlerde etkisi
 Kültür etkileşimleri yeni zihniyet ve değişimlerin oluşmasında en önemli etkendir demiştik. Kültürün oluşum sebebi farklı zevklerin karmaşık bir yapı haline gelip sentezlenmesi sonucu oluşur. Açıklamak gerekirse kültür değerleri zevk ve zihniyetlerden sentezlenerek oluştuğuna göre zaman içerisinde zihniyetin değişimine bağlı olarak kültür de maddi ve manevi değerlerden etkilenir ve uzun zaman dilimi içerisinde yenilenir. Kültür yenilendikçe içeriği zenginleşir ve değer bulur. Kültürün değişim sürecinde farklı kültür ve uluslarla etkileşim halinde olması o kültürün ne kadar zengin ve değerli bir anlayışa sahip olduğunun göstergesidir.

Etkileşim halindeki kültür, etkileşimde bulunduğu kültürün farklı zevklerini içerisinde bulundurur ve sentezler. Bu da kültür etkileşiminin kültür bakımından ne denli zenginleştirici ve kültür değerlerini arttırdığının bir göstergesidir.

 

 
Toplam blog
: 3
: 107
Kayıt tarihi
: 20.01.17
 
 

Londra'da Pazarlama yönetimi üstüne eğitimimi tamamlayıp, Türkiye'de 10 yıldır Pazarlama sektörün..