Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

20 Mayıs '19

 
Kategori
Eğitim
 

Geleceğimiz Olan Gençler

Ulusal devletimizin kurucusu Atatürk; eğitimimizin, kafasında bilim ve Türkiye Cumhuriyeti’nin dayandığı temel ilkeleri taşıyan, savunan, “Fikri hür, vicdani hür“ kuşaklar yetiştirmesini amaçlamıştı.

Bu nedenle eğitim anlayışını yeniledi. Okul, medresenin yerini aldı. Artık, sorunları, bilinmezleri inançlarımızla değil, laik eğitimin sağladığı bilimsel verilerle açıklayacaktık. Uyuşuk, edilgen kuşaklar yerini araştıran, sorgulayan bireylere bırakacaktı. Yurttaşlık bilinci gelişeceğinden geleceğimize güvenle bakacaktık.

Eğitimin en önemli öğesi olan öğretmenlere yeni kuşakları yetiştirmede, onların yeni kimliklerini edinmede önemli görevler düşmekteydi. Bu yeni kimlik, bilimsel düşünen, daha doğrusu bilimle düşünen, boş inançlara yönelmeyen bir gençlik demekti. Verilecek bu bilimsel eğitimin Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceğiyle ilgili olduğunu Atatürk şöyle belirtiyordu: “Öğretmenler sizin başarınız, Cumhuriyetin başarısı olacaktır."

Eğitim, gençliği biçimlendirip nitelikli kılmalıydı . Ancak; genç, tek başına ele alınacak bir varlık değildi. Çevresiyle, eğitim gördüğü kurumlarla, o kurumlarda uygulanan eğitim izlenceleri ve yöntemlerle bir bütündü. Gençlerin eğitimini bu bütünlük içinde düşünmek ve ele almak kaçınılmazdı.

Okullarımızda uygulanan eğitim, genci bütün olarak ele almalı. Öğreteceklerimiz yanında gencin bedensel, ruhsal gelişmesini de dikkate almalıyız. Gencin cinsel gelişimini, içinde yaşadığı toplumsal çevrenin olumluluklarını, olumsuzluklarını gözleyerek insani ilişkilerimizi düzenlemeliyiz. Bugün kimi okullarımızda “kız”, “erkek” okulu olarak ayırım yapılmakta. Bunun dışında başka bir uygulama da kız derslikleri, erkek derslikleri uygulaması.

Bu iki uygulama eğitim açısından yanlış olduğu gibi gençleri ayrı kutuplarda tutarak kişilik bozukluklarına yol açıyor. Oysa, kişiliğin oluşmasında karşıt cinslerin birbirini tanıması, etkileşime girmesi bireysel ve toplumsal yaşamımız için önem taşımaktadır .

Bunun için “karma eğitim” gereklidir. Karma eğitim, arkadaşlığa dayanan ilişkileri pekiştirip geliştirirken, cinsellikten öte insani ilişkileri de düzenlemektedir. Dostluk, arkadaşlık, özveri , paylaşım gibi değerleri gençlik yıllarında edinmiş oluyor gençler.

 

 
Toplam blog
: 1064
: 732
Kayıt tarihi
: 24.03.12
 
 

Türkay KORKMAZ, umuda yolculuğu ertelemez. Mermeri delenin damlanın sürekliliği olduğunu bilir. Y..