Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

20 Mart '13

 
Kategori
Eğitim
 

Göreve yeni başlayan rehber öğretmenlerin sorunları

Göreve yeni başlayan rehber öğretmenlerin sorunları
 

Mesleğe yeni başlayan meslektaşlarımızın yaşadığı sorunlar ve olası çözüm önerileri üzerinde şüphesiz söylenebilecek çok şey vardır.


 

Uzun zamandan bu yana yazmak istediğim bir konuyu bu yazıda ele alacağım. Rehberlik hizmetleri her ne kadar yıllar önce ülkemizde verilmeye başlanmış olsa da diğer ülkelerdeki  rehberlik hizmetleri ile kıyaslandığında henüz yeni sayılır. Bu durum çeşitli sorunları da beraberinde getirmektedir. Bu sorunlar çeşitli olmakla birlikte ben bu yazıda mesleğe yeni başlayan bir rehber öğretmen/psikolojik danışman açısından konuyu ele alacağım.

Bu konuda yazmaya karar verince mesleğe yeni başlayan meslektaşlarımla gerek telefonla olsun gerekse sosyal medya aracılığıyla olsun görüşerek onların görüşlerine başvurdum. Bu görüşmelerden ortaya çıkan sorunları da aşağıda madde madde yazdım:

·         Mesleğe yeni başlayan bir rehber öğretmen/psikolojik danışmanın en belirgin sorunu işe nereden başlayacağını bileme,

·         Değişik okullardaki rehberlik servisleri arasında hala hizmet anlamında bir standartın yakalanamamış olması,

·         Üniversitede alınan teorik eğitimin pratiğe dönüştürülmesinde yaşanan sorunlar,

·         Desimal dosyalama sisteminin bilinmemesi ile ilgili sorunlar,

·         BEP hazırlanmasında rehber öğretmenin doğrudan sorumlu gibi algılanmasından kaynaklanan sorunlar,

·         Okul idaresinin rehberlik hizmetlerine yüklediği (hizmetle ilgisiz) anlamdan kaynaklanan sorunlar,

·         Bir kurumda ilk kez atama ile birlikte rehberlik servisi oluşturulacaksa; oda, malzeme, bilgisayar, yazıcı vb. gibi hizmetle ilgili araç gerecin sağlanmasında yaşanan sorunlar ile dosyalama, toplantıları organize etme vs. gibi konularda rehberlik hizmetlerine nerden ve nasıl başlanacağını bilememe ile ilgili sorunlar,

·         İdarenin kendi işlerini de yeni başlayan rehber öğretmen/psikolojik danışmana yaptırmak istemesiyle ilgili sorunlar,

·         Bağımsız oda, tam ödenen ek ders ücreti, derslere girmeme ile ilgili olarak diğer öğretmenlerin imalı hareket ve davranışları ile ilgili sorunlar,

·         Boş geçen derslere rehber öğretmen/psikolojik danışmanın girdirilmeye çalışılması ile ilgili sorunlar,

·         Veli ,okul idaresi ve il eğitim denetmenlerinin rehber öğretmen/psikolojik danışmanlardan yüksek beklentileri ile ilgili sorunlar,

·         Sınıf rehberlik öğretmenlerinin rehberlik saatlerinde kendi derslerini işlemelerinden kaynaklanan rehberlik hizmetleri sorunları,

·         Uygulanan test, envanter ve yapılan anket sonuçlarının zamanında rehberlik servisine ulaştırılmaması ile ilgili yaşanan sorunlar,

·         Bağlı bulunulan Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü’nün yeni başlayan rehber öğretmen/psikolojik danışman ile iletişim içerisinde ol(a)mamasından kaynaklanan sorunlar olarak sıralanabilir.

Bu maddeleri oluştururken dikkatimi çeken şey şu oldu:

 Bu maddelerin bir çoğu sadece mesleğe yeni başlayan meslektaşlarımızı değil mesleğe başlayalı yıllar olmuş diğer rehber öğretmen/psikolojik danışmanlar içinde önemli sorunlardır. Belki bu cümleden hareketle kestirme sonuç olarak şunu çıkartabiliriz: Rehberlik hizmetlerinde henüz çözül(e)memiş ve yaşanmaya devam eden sorunlardan yeni başlayan rehber öğretmen/psikolojik danışmanların daha fazla etkilenmektedirler.

Bunun dışında teorik eğitimin pratiğe dönüştürülmesinde yaşanan sıkıntılar, işe nereden başlanacağının bilinmemesiyle ilgili sıkıntılar, dosyalama işlemleri ve rehberlik hizmetlerinin organize edilmesiyle ilgili sıkıntılar gerek üniversitede yapılacak çalışmalar gerekse milli eğitim müdürlüğü bünyesinde yapılacak çalışmalarla minumuma indirilebilir düşüncesindeyim. Yine bu tür sorunların kolay çözülebilmesi için yeni başlayan rehber öğretmen/psikolojik danışmana tecrübeli bir rehber öğretmen/psikolojik danışman görevlendirilip (mutlaka birlikte çalışmaları gerekmez) telefon, internet aracılığıyla da olsa yaşanan sıkıntıların nasıl aşılacağı konusunda rehberlik (hatta abilik/ablalık) etmesi sağlanabilir.

Mesleğe yeni başlayan meslektaşlarımızın yaşadığı sorunlar ve olası çözüm önerileri üzerinde şüphesiz söylenebilecek çok şey vardır. Ben aklıma geldiği kadarıyla aktarmaya çalıştım. Ayrıca bu yazıyı hazırlarken görüşlerine başvurduğum adlarını sayamayacağım kadar çok meslektaşıma görüşlerini açık yüreklilikle paylaştıkları için teşekkür ediyorum.

Bir başka yazıda görüşmek dileğiyle…

(Soru, görüş ve önerilerinizi pdrservisi@gmail.com mail adresine yazabileceğiniz gibi yazının altında yer alan yorum kısmında da belirtebilirsiniz.)

 
Toplam blog
: 50
: 2429
Kayıt tarihi
: 31.08.06
 
 

Hatay'ın İskenderun ilçesinde dünyaya geldim. 1997 yılında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültes..