Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

08 Haziran '20

 
Kategori
Ruh Sağlığı
 

Harflerin İlmi - Enerjisi

Muhyiddin İbn Arabi'nin "Harflerin ilmi" kitabını okuduğumda beni çok etkileyen bir bölüm olmuştu onu sizlerle de paylaşmak istiyorum.
Harflerin bir ilmi ve her harfin bir ruhu vardır..
Bu ilim veliler ilmidir. Kainatta gözle görülen şeyler onunla Zuhur eder bu konuda hak Teala'nın "Ol!"(Kün!) sözüyle yaptığı uyarıyı görmüyor musun, işte varoluş (el-kevn) harflerden zuhur etmiştir.
 
1- Yazılı harfler
2- Sözlü harfler
3- Zihinsel harfler
 
Sözlü harflere gelince bu harfler havada şekillenir. Bu nedenle de konuşmacının konuştuğu şekil ve suret üzere işitme ile algılanırlar bu harfler havada teşekkül edince ruhları o sözlü şekillerde kıyam ederler; işlevlerini yerine getirseler bile işleri bitse bile bu harflerin şeklini hava kendi içinde tutmaya devam eder.
 
Kuşkusuz bu harflerin işlevi havada teşekkül eden şeyin İlkinde meydana gelir daha sonra diğer ümmetlere iltihak ederler. Böylece onların meşguliyeti de rablerini tesbih etmek olur ve yükselerek Ulvi mertebelere doğru çıkarlar.
 
Nitekim Allahu Teala şöyle buyuruyor "güzel sözler ona yükselir."
 
Şayet o sözler küfür kelimeleri olsa, o zaman o sözler sahibine döner onların ve vebali sözleri konuşanın üzerinedir o kelimelerin üzerine değildir.
 
Kelimeler ise kendi kapıları üzerinde kalırlar kıyamet gününde kendilerini söyleyenlerin görecekleri azapları ya da nimetleri cezaları ya da mükafatları bekler dururlar.
 
Havada dolaşan bu sözlü harfler var olduktan sonra onlara ölüm ulaşamaz;
Yazılı harfler böyle değildir; çünkü yazılı bir harfin veya bir kelimenin şekli değişikliğe uğrayabilir ve yok olabilir, çünkü onlar değişikliği ve yok oluşu kabul eden bir yerde bulunurlar.
 
Sözlü şekiller ise, değişikliği ve yok oluşu kabul etmeyen bir yerde bulunurlar. İşte bu nedenle, sözlü harfler için "beka", daimîlik ve ebedîlik söz konusudur. Dolayısıyla hava, gökyüzü bütünüyle âlemin sözüyle dopdoludur. "Keşf" sahibi kimseler onları daimî duran suretler olarak görürler.
 
Ey dostum bil ki harfler de ümmetlerden bir ümmettir. Onlar da muhataptırlar ve mükelleftirler. Harfler arasında da kendi cinslerinden peygamberler vardır. Onların da isimleri vardır; ancak bunları bizim yolumuzdan giden keşif ehli olanlar tanır.
 
"Âmin" derken kim meleklerle aynı anda "Amin" derse, fakihlerinin genelinin ihlas; sufilerin huzur; muhakkiklerin himmet dedikleri ve benim ve bizim gibilerin de inayet dediğimiz şeyi gayb âleminde gerçekleştirmiş olur, ve duası kabul olur.
 
Bazı mutasavvıflar, harflerle unsurlar arasında kurdukları münasebetin bir benzerini harflerle Allah’ın isim ve sıfatları arasında da kurmuşlar ve sırlarla dolu harflerden oluşan esmâ-i hüsnâ sayesinde olağan üstü yetenekler kazanmış kulların tabiat âlemi üzerinde etkili olacağını ileri sürmüşlerdir.
 
Bunu anladıktan sonra şunu da bilmek gerekir ki, Amellerin ve sözlerin suretleri birtakım arazlardan ibârettir. Bunlar kendilerine eşlik eden rûhların desteğiyle yükselir ve bakâ kazanırlar.
 
 
SEM (duyma) mertebesidir.
Konuşan hiç kimse Allah'ın onu ihmal ettiğini zannetmemelidir. Mühlet Vermiş olsa bile, Allah " Söylenen her söz katında gözetmen olarak durur"
Allah sözü meydana getiren lafızları (sözcükleri) kontrol eder hiçbirini bırakmaz ve hepsine vakıf olur.
 
Kul Allah'ı razı edecek sözler söyler bu sözler illiyyin (en üst makam) derecesine yazılır.
Bir adam da Allah'ı kızdıracak sözler söyler ve o sözlerin nereye gideceğini hesap etmez onlar da siccine (cehennemde bir yer) yazılır.
Allah kullarına kelimenin bir takım mertebeleri bulunduğunu bildirmiştir.
Sözler konuşanın ağzından çıktığında onlar kendi mertebelerine düşer ve telaffuz eden kişi de işin sonunda onlara tabii kalır.
"Abdüssemi" konuşmasını kontrol eden kişidir. .
 
 
Şimdi bu cümleler üzerinde tekrar tekrar düşünmeye davet ediyorum sizi!
 
Hava bütünüyle alemin sözü ile doludur!
Havada var olan bu sözcüklere ölüm ulaşmaz!
Sözleri tüm şekliyle tutmaya devam eder...
Ve her söz sahibini İliyyinde ya da siccinde bekler!
 
Sözlerinizi nereye gönderiyorsunuz?
 
Nur Demir
Sevgiler tüüm kalbimden:)
 
instagram.com/nrlblog/
https://www.facebook.com/NrlStyle/
 
Toplam blog
: 202
: 1460
Kayıt tarihi
: 10.11.16
 
 

Yaklaşık 20 yıldır Kişisel-Ruhsal Gelişim, EFT ve Kuantum Enerji ile ilgili araştırmalar ve çalış..