Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

17 Mart '12

 
Kategori
Güncel
 

Haydi, kredi kartı aidatınızı geri alın!...2

Haydi, kredi kartı aidatınızı geri alın!...2
 

"Hukukun Üstünlüğü"


Yıllar boyu bu ülkede hiçbir sektörde gözünün içine bakarak; Bankacılık Sektörü'nün uyguladığı sömürü düzeni; "sözleşmede var olmadığı veya yasal bir uygulamaya dayanmadığı halde veya banka tarafından tek taraflı olarak sözeşmeye konmuş, haksız koşullu yaptıkları işlemlerden dolayı faiz, komisyon ve masraf gibi adlar altında başta kredi kartı aidatı, hesap işletim ücreti ve dosya masrafı tüketicilerden alınmaya devam ediyor.

Bankalar tarafından "tek taraflı" sözleşmeye konmuş olan maddeler,  "haksız bir koşul"dur. Çünkü, Borçlar Kanunu Madde:1 gereğince "Sözleşmesi"nin(Akit) tanımı şöyle yapılmıştır: "İki tarafın karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanı ile oluşan hukuki işlemdir."

"KREDİ KARTLARI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ"nin düzenlemesi, 4822 Sayılı Yasayla değişik 4077 Sayılı Yasa'nın 6. maddesine göre; banka tarafından "tek taraflı" olarak sözleşmeye(akit) konmuş, "haksız koşul"dur. 

Çünkü, 6. maddede " Banka veya diğer finansal kurumlar tüketici ile müzakere etmeden tek taraflı olarak sözleşmeye koyduğu tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde "iyi niyet kuralı"na aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhine dengesizliğe neden olan sözleşme koşulları "haksız koşul" olup, tüketici için "bağlayıcı" değildir.

Kredi Kartları Üyelik Sözleşmesi banka veya finans kurumları tarafından daha önceden tek taraflı olarak hazırlanmış matbu ve standart sözleşmedir. Bu nedenle "haksız koşul" olup, tüketici için "bağlayıcı" değildir. Tüketici sözleşmenin içeriğine etki edememiştir.

Ayrıca, sözleşmenin başka bir maddesi ile de banka veya finansal kurumlar, kart ve ek kart ücret ve faizlerin miktarlarını tek taraflı olarak arttırabilme yetkisini kendisinde tutmaktadır. Bu hükmünde tüketici aleyhine dengesizlik yarattığı ve "iyiniyet" kurallarına aykırı olduğu açıktır. Bu hüküm dahi 4077 Sayılı Yasa'nın 6. maddesi ve 5464 Sayılı Yasa'ya aykırıdır. 

Nihayet, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu(BBDK), 5464 Sayılı Yasa'nın 44.maddesinde yapılan atfa binaen, uyuşmazlıkların Tüketicl Hakem Heyeti'nde ve/veya Tüketici Mahkemesi'nde çözümleneceği hüküm altına alınmıştır.

Bu nedenle, BBDK kredi kartlarından aidat ücreti alınan tüketicilerin Tüketici Hakem Heyeti'ne iade başvurusunun bulunması gerektiğini bildirmiştir.

Yıllardır portföylerindeki tüketicilerinden elde ettikleri "haksız kazanç" ile hukuki bir nedene dayanmaksızın bankaların veya finansal kurumların "mal varlığı" tüketicilerin mal varlığı aleyhine çoğalmıştır.  

Artık oyun bitti!... Tüketiciye kesilen milyarlarca dolarlık "haksız" ve "hukuksuz" uygulama sona eriyor.                       

HAYDİ!. BİLİNÇLİ ve VURDUMDUYMAZ, TÜKETİCİLER KAZANCINIZI BANKA'YA BIRAKMAYIN..

HEMEN "TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ"NE BAŞVURUNUZU YAPIN!...

 
Toplam blog
: 392
: 908
Kayıt tarihi
: 27.11.11
 
 

1951 Muğla doğumluyum. Ege Üniversitesi İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi'ni 1974 yılında bit..