Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 
 

AYFER AYTAÇ GAZETECİ YAZAR

http://blog.milliyet.com.tr/ayferaytac

14 Nisan '21

 
Kategori
Ramazan
 

Hayırlı Bereketli Ramazanlar

 
EY İMAN EDENLER! ALLAH'A KARŞI GELMEKTEN SAKINMANIZ İÇİN ORUÇ, 
SİZDEN ÖNCEKİLERE FARZ KILINDIĞI GİBİ, SİZE DE FARZ KILINDI. Bakara. 183.
 
Şükürler olsun bu yıl da Ramazan ayının güzelliklerini idrak ediyoruz. Şifa ve rahmet ayı ramazanın; gönüllerimize genişlik yüreğimize ferahlık, hastalarımıza ve uzuvlarımıza sağlık sıhhat şifa olması ve hanelerimize huzur bereket ve sürur, ülkemize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini Yüce Rabb'imizden niyazla isteriz. Hayırlı ve Bereketli Sahurlar! Sağlıklı İftarlar. Ramazan-ı Şerif'iniz mübarek olsun. 
 
"Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur'an'ın indirildiği aydır.Öyle ise sizden Ramazan ayını idrak edenler onda oruç tutsun. Ramazan gelince cennet kapıları sonuna kadar açılır,cehennem kapıları kapatılır ve şeytanlar bağlanır. "(Buhârî, Savm 5, Bed'ul-halk 11; Müslim, Sıyâm 1, 2, 4, 5)
 
Sözlüklere bakacak olursak, orucun “kendini tutmak ve susmak” mânâlarına geldiğini görürüz. Bazı tefsirlerde, bu kelimenin sabretmek mânâsına da geldiği yazılıdır. Bu da nefsi muhafaza etmek, sebatkâr olmak, tahammül etmek demektir.
 
Orucun faydalarından biri de; karnı tok olanların, zenginlerin, karnı aç olanların, yoksulların, yetim ve öksüzlerin durumlarını, çektikleri zorlukları anlamalarıdır.Orucun amacı Allah yakınlığına insanı ulaştırmaktır. Allah’ın çağrısına, yalansız, riyâsız, samimi olarak kendini veriştir. Samimi inanıştır, tam teslimiyettir. Oruç, nefsaniyetin karanlıklarından, pırıl pırıl aydınlıklara hicrettir. Oruç, aşktır, niyâzdır, orucun ahlâk ve irade terbiyesi bakımından değeri çok yücedir. Oruç, insana sabrı, tahammülü, beklemeyi öğretir. 
 
Oruç aynı zamanda Allah’ın Peygamberi vasıtasıyla insanlara bahşetmiş olduğu, büyük ve yüce ilâhi ihsana bir şükürdür. Gerçek oruçla ortaya çıkar, her şeyden önce takvâ, kalbin temizliği ve sadeliğidir. Kur’an-ı Kerim’de “Ey iman edenler, sizden evvelkilere oruç farz olduğu gibi, size de farz oldu. Ta ki günahlardan sakınasınız.” buyuruyor. (Bakara Sû­resi, 183
 
Oruç, içimizi kötü düşüncelerden, dışımızı çirkin davranışlardan temizler, günahlarımızın bağışlanmasına vesile olur. Peygamberimiz müjde veriyor: “Kim inanarak ve mükâfâtını Hak’tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa, geçmiş günahları bağışlanır.”
 
Oruç, kul ile Rabbi arasında kalan ve kendisine riya karışmayan bir ibadettir. “İyi bilin ki, vücutta bir et parçası vardır ki, o düzelirse bütün vücut düzelir. O bozulursa bütün beden bozulur. Dikkat edin, o kalptir” buyuruyor Yüce Resûlümüz.
 
İbadetlerin en önemlilerinden biridir oruç. 
“Ey insanlar, Rabbinizden korkun. Ne babanın evlâdına, ne evlâdın babasına hiçbir şeyle fâide veremeyeceği günden korunun. Şüphe yok ki, Allah’ın vaadi haktır. O halde sakın sizi dünya hayatı aldatmasın, o çok aldatıcı şeytan, sakın sizi, Allah’ın mühlet vermesine güvendirmesin.” (Lokman, 31/33)
 
Ne mal mülk, ne mevki makam, ne evlât, ne aile... Hiçbir şeyin kıyamette faydası yoktur. Mü’min daima Hakk’a dayanmalı, O’na güvenmelidir. “Rabbini içinden, yalvararak ve korkarak, yüksek olmayan bir sesle sabah akşam an. Gâfillerden olma.” (Araf, 7/205). 
 
Zariyat Sûresi’nde, “Ben, cinleri ve insanları, ancak Bana kulluk etsinler diye yarattım” buyruluyor. (Zariyat, 51/56). 
 
Demek ki insan olmanın şartı, Allah’a kul olmaya bağlıdır. Ramazan ayının gündüzlerine ve gecelerine mahsus bereketler başka başkadır. Gece zat âlemine, gündüz sıfat âlemine işarettir, Cenâb-ı Hak, “Oruç Benimdir, onun mükâ­fâtını Ben veririm.” buyuruyor bir Kudsî Hadiste.
 
Oruçla, şeytanın insan bedenine gireceği ve faaliyet göstereceği yollar daralır, Rabbanî nur gelir. Karanlık kaybolur. Allah sabırlı olanlarla beraberdir. İnanan insanlar için Ramazan ayı;  arınmanın, temizlenmenin, güzelleşmenin, Allah’a her gün biraz daha yakın olmanın vesilesidir.  
 
Müslüman o kimsedir ki, eliyle, diliyle, işiyle, hareketleriyle, hatta düşünceleriyle hiç kimseyi incitmez. Herkesin en ufak bir hakkına, en basit hislerine varıncaya kadar hürmet etmeyi kendisine bir borç bilir. Yarın hesap günü gelmeden, kendini her gün yoklayarak, denetleyerek, geçen günlerinin muhasebesini yapmakla o büyük güne hazırlanır. Allah, aşk ile, ihlâs ile kendi kapısına sığınan bir kulunu mahrum bırakmaz, başka kapılara muhtaç etmez. Ramazan neş’esini gönüllerinde hissedenler ne güzel insanlardır.
 
"Allah'ın sizin için yazdıklarını (takdir buyurduklarını) isteyip ulaşmaya gayret edin. Fecr vakti, sizce beyaz iplik siyah iplikten ayırt edilinceye kadar yiyin, için; sonra geceye (ertesi akşam gelinceye) kadar orucu tamamlayın. " (Bakara, 187)
 
Rasûlullah (Sav) buyurdu:
“Cennet seneden seneye Ramazan için süslenerek şöyle der: Allâh’ım! Bizim için bu ayda kullarından bizde kalacak insanlar kıl!..” 
 
“Kim Allah’a inanarak ve karşılığını yalnız Allah’tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa geçmiş günahları bağışlanır.” 
(Buhari, İman 28)
 
“Oruç, sahibini koruyan bir kalkandır. Oruçlu kimse saygısızlık yapmasın, ahlaksızca konuşmasın. Eğer birisi kendisiyle dövüşmeye veya sövüşmeye kalkışırsa, iki defa, ‘Ben oruçluyum, ben oruçluyum’ desin, Ona bulaşmasın.”  (Buhari, Savm 9; Müslim, Siyam 163)
 
“Nice oruç tutanlar vardır ki, orucundan kendisine kuru bir açlıktan başka bir şey kalmaz! Nice namaz kılanlar vardır ki, namazlarından kendilerine kalan sadece yorgunluktur.”  (İbn Mâce, Sıyâm 21)
 
Hz. Peygamber, bütün ibadetler gibi orucun da insan davranışlarını etkileyen, düzenleyen yönlerine işaret eder: “Oruç bir kalkandır. Oruçlu, saygısızlık yapmasın, ahlâksızca konuşmasın. Eğer biri kendisiyle dövüşmeye veya sövüşmeye kalkışırsa, iki defa, "Ben oruçluyum." desin. Bu canı bu tende tutan Allah"a yemin ederim ki oruçlunun (açlıktan dolayı değişen) ağız kokusu Allah nezdinde, misk kokusundan daha hoştur. (Allah, oruçlu için şöyle buyurur): "O, yemesini, içmesini ve cinsel isteklerini benim için terk ediyor. Oruç benim içindir. Onun mükâfatını ben vereceğim. Bir iyiliğe ise on misli ecir vardır."  (Buhari, Savm 3; Müslim, Siyam 164).
 
Rahman ve Rahîm olan Allah'ın adıyla
"Ey (örtüsüne) bürünüp sarınan kalk, ve (insanları) uyar. Sadece Rabbini büyük tanı. Elbiseni tertemiz tut. Kötü şeyleri terket. Yaptığın iyiliği çok görerek başa kakma. Rabbinin rızasına ermek için sabret.
(Müddessir Suresi 1-7 Ayet)
 
"Sevabına inanarak ve mükafatını yalnızca Allah'tan bekleyerek Ramazan gecelerini ibadetle geçiren kimsenin geçmiş günahları bağışlanır." Hadis-i Şerif
 
Rabbimiz! Ramazan-ı şerifin feyzinden bereketinden hissemizi ziyâde eyle, rızana muvafık amellerle ihya edebilmeyi nasip eyle, oruçlarımızı cehennem arasında perde eyle. Reyyan kapısından girip, Cennetine dâhil, Cemâline vâsıl olan kullarından eyle bizleri Allah'ım! Âmin...
 
 
Ayfer AYTAÇ
ayferaytac.com
 
Toplam blog
: 622
: 205
Kayıt tarihi
: 08.12.14
 
 

Gazeteci-yazar ..