Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

08 Mart '17

 
Kategori
Tarih
 

Hz.Muhammed ile Ebubekir, Ömer, Osman, Ali, Muaviye arasında evlilikten doğan akrabalık ilişkileri

Hz.Muhammed ile Ebubekir, Ömer, Osman, Ali, Muaviye arasında evlilikten doğan akrabalık ilişkileri
 

Hz. Ali


Aşağıdaki yazıda kolaylık ve kısaltma olsun diye Hz. Muhammed, Hz. M. olarak, diğer isimlerin önündeki Hz. ibaresi de yine kolaylık ve kısaltma maksadıyla kaldırılmış olarak yazılacaktır.

Hz. M. nin, Hatice’den altı çocuğu oldu, iki erkek, dört kız. Erkek çocuklarına bakarsak, ilk çocuğu Kasım 17 aylıkken ölmüştür. Altıncı çocuğu Abdullah da çok küçük yaşta ölmüştür. Peygamberimizin daha sonraları, Mısır Valisi Mukavvis tarafından hediye olarak gönderilen cariyesi Maruyye’den olma oğlu İbrahim de 1,5 yaşında iken ölmüştür.

Kızlarına gelince, en büyüğü Zeynep, sonra Rukiyye, sonra Ümmü Gülsüm sonra Fatma. Zeynep Ebu’l As ile evlendirilmiştir. İkinci kızı Rukiyye önce Ebu Leheb’in oğlu Utbe ile evlenmiş sonra Ebu Leheb tarafından oğluna baskı yapılarak boşattırılmıştır. Boşandığında 6-7 yaşlarında idi ve tabii ki gerdeğe girmemişti. (Bkz. Mehmet Azimli, Hz. Osman, s.18) Bu da o zamanlar Araplarda kızların küçük yaşlarda nikahlandığı (şimdiki beşik kertmesi gibi) ama gerdek için buluğ çağına (veya daha sonrasına) kadar beklendiği gibi bir adet olduğunu göstermektedir. Rukiyye daha sonra Osman ile evlendirilmiştir.

Hz.M.nin üçüncü kızı Ümmü Gülsüm de önce Ebu Leheb’in oğlu Uteybe ile evlendirilmiş, sonra benzer sebeplerle Ebu Leheb tarafından boşattırılmış ve o da ablası gibi Osman’la evlendirilmiştir. Yani Osman Hz. M. nin iki kızıyla evlenerek, Hz. M. nin iki defa damadı olmuştur.  Şimdiye kadar olan kısmı özetlersek Osman ve Ali, Hz. M. nin damatları idi. 

Hz. M. hem Ebubekir’in kızı Ayşe ile hem Ömer’in kızı Hafsa ile evlenmiştir. Yani hem Ebubekir, hem Ömer, Hz. M. nin kayınpederleri idiler. Diğer bir tabirle Hz. M. hem Ebubekir’in hem Ömer’in damadı idi. Çok dillendirilen bir rivayet ise Ayşe’nin Hz. M. ile evlendiğinde çok küçük yaşta olduğu hususundadır. Burada bence iki ihtimal vardır. Birinci ihtimal gerçekten küçük yaşta olduğudur ki eğer böyle ise bu durumda bu nikah bir nevi beşik kertmesi mahiyetinde yani gerdek olmadan yapılan bir nikahtır; (nitekim hatırlayınız Hz. M. nin kendi öz kızı Rukiyye, Ebu Leheb’in oğlu Utbe’den ayrıldığında henüz altı yaşındaydı). İkinci ve daha kuvvetli ihtimal ise Ayşe’nin evlendiğinde gerçekte 16- 17 yaşlarında veya daha büyük olduğudur.

Ömer’in eşlerinden Ümmü Gülsüm ise Ali ile Fatma’nın  kızlarıdır. Yani Ömer aynı zamanda Hz. M. nin torunu ile evlidir, bu açıdan bakıldığında Hz. M. nin damadıdır (belki küçük damadı demek daha doğru). Diğer bir ifade ile Ömer, Hz. M. nin hem kayınpederi hem damadı, Hz. M. de, Ömer’in hem büyük kayınpederi (torunundan dolayı) hem damadıdır. Diğer taraftan Ömer’in önceleri Hz. M. nin kızı Fatma ile evlenmek istediği ama Hz.M. nin kızı Fatma’yı Ömer’e değil Ali’ye verdiği bilinir. Bu durumda Ömer, Fatma ile evlenememiş ama Fatma’nın kızı Ümmü Gülsüm’le evlenmiştir.

Muaviye’ye gelince (Emevi’lerden, Ali’den sonraki halife), Muaviye’nin ablası Ümmü Habibe, Hz. M. nin eşlerinden biridir. Yani Hz. M., Muaviye’nin eniştesi, Muaviye de Hz. M. nin kayınbiraderidir, (age. s. 171)

Bu konuyu uzatmak, gerek Hz. M. nin, gerek Ali’nin gerekse Ömer ve Osman’ın diğer eşlerinden de bahsetmek mümkündür. Ama daha fazla kafanızı karıştırmamak için burada kesiyorum.

 
Toplam blog
: 326
: 941
Kayıt tarihi
: 10.03.11
 
 

Okullar: TED Ankara Koleji, ODTÜ, Bogaziçi Üniversitesi (Master) İş Hayatı: Philips, Anadolu Endü..