Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

06 Mart '19

 
Kategori
İnançlar
 

İslamiyet ve Çok Eşlilik

            İslamiyette çok eşlilik konusu hassas ve halk arasında iç yüzünün çok az bilindiği bir konudur. Kimileri bu durumu eleştirmeye bir bahane olarak kullanmak için, kimileri ise durumdan faydalanmak için gerçeği araştırmanın peşine düşmez. Evlilik, önemli bir kurumdur, dünya üzerindeki ülkelerin bir çoğunda yasal olan tek eşliliktir. Peki İslam gibi ahlak kurallarına ve hoşgörüye dayalı bir dinde niçin çok eşlilik haktır?

           Dinimiz İslam’ın doğduğu dönemi, kısacası Cahiliye dönemini inceleyecek olursak zaten bir çok soru aydınlığa kavuşuyor. Şöyle ki; bu dönemde bir erkek sınırsız sayıda kadınla evlenebilir, o kadınları köle olarak kullanabilir, satabilir hatta öldürebilirlerdi. İsterse evlenmeden cariyelik kurumundan yararlanıp  gayr-i meşru (zina) bir şekilde ihtiyaçlarını giderebilirdi. Çünkü, o dönemde Arapların gözünde kadının hiçbir değeri ve önemi yoktu. Yeni doğan kız bebekleri bile diri diri gömen bir toplumdan yaşı ilerlediğinde kadına saygı görmelerini beklemek pek te mantıklı olmayacaktır. Kur’an-ı Kerim bu duruma bir sınırlama getirerek dört kadınla evlenilebileceğini buyurmuştur.

          Dört kadınla evlenmek durumunda illa dört kadınla evlenilmesi  asla şart değildir. Esas olan tek eşliliktir fakat gerekli kalınması durumunda iki; üç veya dört kadınla evlenilebileceği de belirtilir. Kadına nikah akdi yapılırken evleneceği kişinin başka bir kadınla nikah yapmaması şartını sunma hakkı verilmiştir. Dört kadınla evlilik hakkıyla ilgili de en önemli şart kadınlar arasında adaletsizlik yapmamaktır.  Bununda sağlanmasının çok zor olduğu belirtilerek tek eşlilik esas alınmıştır. Maalesef günümüzde dahi bu böyle uygulanmamaktadır. Sırf nefis ve sıradan bir beğenme uğruna kadına sorulmaksızın günümüzde dahi kadınlarımızın hayatları yakılmaktadır. Öncelikle çok isteyerek o eve ikinci, üçüncü veya dördüncü kadın olarak getirilir, heves alındığında ise hizmetçi niyetine kullanılmaya başlar. Öyle ki günümüzde kadınlar arasında tabir-i caizse en dişli olanı ve resmi nikahı elinde tutanı diğerleri üzerinde hakimiyet kurar ve buna evin erkeği hiçbir şekilde karışmaz. Onun için önemli olan kişisel işlerinin yapılması ve ihtiyaçlarının giderilmesidir. Bu durumda dinimizde nikah düşmeleri dahi yaşanabilir, o nikah bir kere kıyıldığında öyle kalır sanılması tartışılması gereken bambaşka bir konudur.

         Bu durumla ilgili ayetleri ve hadisleri inceleyecek olursak;

       (Harp esiri olarak) sahip olduğunuz cariyeler müstesna, evli kadınlar da size haram kılındı. Allah’ın size emri budur. Bunlardan başkasını, namuslu olmak ve zina etmemek üzere mallarınızla (mehirlerini vererek) istemeniz size helâl kılındı. Onlardan faydalanmanıza karşılık kararlaştırılmış olan mehirlerini verin. Mehir kesiminden sonra (bir miktar indirim için) karşılıklı anlaşmanızda size günah yoktur. Şüphesiz Allah ilim ve hikmet sahibidir.

Nisâ Suresi 24. Ayeti Meali

            Burada kadının hakkı göz önüne alınarak, zinaya müsaade edilmeyerek savaşta esir düşen evli kadınların o erkeğe haram olduğundan ve o evli olanlar dışındaki kadınlarla ise dini nikahın kadın tarafından şartı olan mehirin verilmesi durumunda o kadının erkeğe eş olabileceği belirtilir. Mehir dediğimiz durum nikah sırasında erkeğin kadına vermesi gereken kadının isteğine göre bir para, altın, eşya vb örneklerle çoğaltılabilir. O mehir verilmediği sürece nikah geçersiz sayılır.

                  “Eğer yetimlerin haklarını gözetemeyeceğinizden korkarsanız, size helal edilen kadınlardan ikişer, üçer, dörder nikahlayın ve eğer bu takdirde adaletli davranamayacağınızdan korkarsanız, o zaman bir kadın ile veya sahibi bulunduğunuz cariye ile yetinin. Bu, azmamanız, haksızlık yapmamanız için daha elverişlidir.”

Nisâ Suresi 3. Ayeti Meali

                “Ne kadar üzerine düşseniz de kadınlar arasında âdil davranmaya güç yetiremezsiniz; bari birine büsbütün kapılıp da diğerini askıda imiş gibi bırakmayın. Eğer arayı düzeltir ve Allah’a itaatsizlikten sakınırsanız bilin ki Allah çok bağışlayıcıdır, engin rahmet sahibidir.”

Nisâ Suresi 129. Ayeti Meali

          Ayetlerden anlaşılacağı üzere dinimiz üzerince tek eşlilik esas alınmış fakat 4 kadın helal kılınmıştır. Yukarıda bahsettiğim ve ayetlerde anlatılan şekilde kadınların arasında hak ayrımı yapmaksızın, eşit sekilde sevgi ve saygı gösterme şartından ve bunun imkansız derecesinde zor olduğundan sıkça bahsedilerek tek eşliliğe yönlendirme yapılmıştır. Dilerim bu durum eninde sonunda doğru anlaşılır, yararlanılması ve İslamiyeti kötülemek adına kullanılması son bulur…

 
Toplam blog
: 4
: 89
Kayıt tarihi
: 03.03.19
 
 

Herhangi bir konuda herhangi bir şekilde kendi halinde yazan bir insanım... :) Kategorim tarih fa..