Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

03 Mart '19

 
Kategori
Deneme
 

Kapitalist İnsan mıdır?

Yusuf ERDEM

Bildiğiniz gibi Jean Jack Rousseau, Fransız İhtilali’nin düşünsel temellerini hazırlayan aydınlanma çağının en önemli düşünürlerinden biridir. Jean Ziegler, ‘Dünyanın Yeni Sahipleri” adlı kitabında Rousseau’nun bir sözünü anıyor: “Meyvelerin herkese ait olduğunu, toprağın ise hiç kimseye ait olmadığını unutursanız, siz bir kayıpsınızdır.”

Ziegler; kitabında kapitalistleri ve özellikle de uluslararası tekellerin sahip ve yöneticilerini (oligarkları) sürekli olarak birer köpek balığı, birer acımasız yırtıcı hayvan olarak niteliyor ve onlar hakkında diyor ki:

Bu “… yırtıcılar ne bir düşünce ekolüne yakınlık duyarlar, ne de kökleri toplumsal bir serüvene uzanır. Tarihsel ufukların yoktur. Toplumsal sorumluluk nedir bilmezler. İşin içinde para ve güç yoksa hemcinsleriyle asla bir araya gelemezler ve hiç kimsenin iyiliği için parmaklarını bile kıpırdatmazlar.

(…) Ne sağda, ne soldadırlar. (…) Üzerlerinde hiçbir toplumsal düşüncenin izini bulamazsınız. Tarihleri yoktur (…)…çevrelerindeki insanlara bir an bile gözlerini çevirip bakmadan ölüp giderler.

Gündelik yaşamdaki tutumlarıyla, dayanışma içinde yaşayan insanlığın dışında kalırlar.

Bunlar ölü yaratıklardır.”

*****

Kitapta anlatılanlardan anlıyoruz ki; bu yırtıcılar sadece emek sömürüsü ve işçi kırımıyla yetinmiyorlar; aynı zamanda kendi aralarında korkunç ve kanlı bir rekabet içindeler. Her türlü ahlaksızlığa ve hatta cinayetlere varan suçlara başvurarak rakiplerini ezmeye, onları iflasa ve teslim olmaya zorlayıp yutmaya çalışıyorlar. Elde ettikleri muazzam serveti ve sahip oldukları gücü daha çok güçlenmek, politikacıları satın almak, ülkeyi yönetecekleri belirlemek, sömürdükleri ülkelerde de anti-emperyalist yönetimleri devirip işbirlikçilerini yönetime getirmek için kullanıyorlar.

*****
Kitabın ilgili bölümünü okurken hemen aklıma sevgili Laz Marks’ın sahne sunumlarında anlattığı –bunu daha önce de yazmıştım- patronunun insafsızlık ve acımasızlığına çok kızıp ona için için küfreden saf bir isçi ve onun hakkında söylediği şu tümcesi geldi. “Uşağum, patronunu insan sanıyor; bilmiyor ki, o bir insan değil, bir kapitalist!”

Evet, kapitalizm (bu kahrolası burjuva özel mülkiyet çarkı) sadece işçi sınıfını, emekçileri ve ezilen dünya halklarını maddi ve manevi açıdan yıkıma uğratmakla yetinmiyor; aynı zamanda kapitalistleri de esir alıp onları da insanlıktan çıkararak birer yırtıcı hayvandan daha acımasız bir yaratığa dönüştürüyor. Çünkü yırtıcıların yırtıcılıkları karınlarını doyuruncaya kadardır; oysa kapitalist paraya ve güce hiçbir zaman doymaz.

 

 
Toplam blog
: 56
: 599
Kayıt tarihi
: 08.03.11
 
 

1948’de Tokat’ın Reşadiye ilçesine bağlı Bereketli köyünde doğdum. İlkokulu köyümde, ortaokulu Reşad..