Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

21 Eylül '20

 
Kategori
Astroloji
 

Neptün ve Masumiyet

Astrolojiyle, özellikle de doğum haritası analiziyle ilgilenmeye başlayan herkes için Neptün'ün anlamını anahtar sözcükler dışında zihinde oturtmak ve kavramak zordur. Diğer gezegenlerin aksine ne istediği belirsiz, muğlak ve bulanıktır. Bu nedenle astroloji eğitimine başladığımdan beri Neptün en çok düşündüğüm ama netleştiremediğim konuydu. "Sadece Neptün hakkında yazılmış bir kitap olmalı" diye içimden geçirirken Maurice Fernandez'in Astroloji Okulu yayınlarından çıkan "NEPTÜN" kitabıyla tanıştım. Oldukça kapsamlı, hayretler uyandıran derin analizler sunan, sürükleyici bir akışı var. Oldukça dingin bir zihinle okumanız ve bolca not almanız da gerekebilir. Ben satıraltı çizmeden kitap okuyamam ama ilk bölümden sonra bütün kitabı çizemeyeceğimi kabullenip kendimi sadece anlamın akışına bıraktım. Sanırım Neptün'ün isteği de bu doğrultuda olurdu. Başak-Balık karşıtlığı, yani analiz etmeyi bırak sadece anlama teslim ol :)

Sonrasında içimde bu yazıyı yazma fikri doğdu. Özellikle "Masumiyetin Yitirilişi" kavramı beni çok etkiledi ve bu hissi paylaşmak istedim. Kitapta hem natal hem transit Neptün için yedi gelişim aşaması anlatılmış ve bunların ilki Yaşam Mucizesinde Masumiyet ve ikincisi Masumiyetin Yitirilişi safhası. Hepimiz öncelike doğum haritamızda Neptün hangi evde ve burçta konumlandı ise bu evde kaynaklarımızın aynen anne rahminde olduğu gibi sınırsız ve zamansız boyutlarda karşılanmaya devam edileceği yanılgısı içindeyiz. Bu kaynakların asla tükenmeyeceğini ve sadece var olmakla bu kaynakları kullanma hakkımız olduğunu düşünüyoruz ama gerçek böyle değil. Artık zaman ve mekan boyutuna doğduk ve burada hiçbir şey çaba göstermeden, engelleri aşmadan kolay kolay önümüze serilecek değil. Yani "Armut piş ağzıma düş" dönemi sona erdi. İşte bu algının yanlışlığını bize farkettiren yani yanılgıyı ortadan kaldıran, perdeyi açıp hakikati gösteren yaşantılar bizim masumiyeti yitiriş sürecimizdir. Aşağıda sadece bulunduğu evleri ve burçları baz alarak masumiyetin hangi alanlarda yaşandığını ve yitirildiğini birkaç cümle ile özetlemeye çalıştım Bunu transit Neptün konularına da uygulayabilirsiniz.

1. evde/Koç: Kişi kendisinin herkes tarafından olduğu gibi kabul edileceğini düşünmekte ve kendi kimliğini şekillendirmek için çabaya gerek duymamaktadır. Bu kişiler sınırsız derecede özgür olduklarını ve isteklerinin kendiliğinden yerine getirileceğini zannedebilir. Hayatın tehlikeli ve mücadele gerektiren alanlarından bihaber "benim başıma bir şey gelmez" algısında yaşayabilirler. Başarısız oldukları durumlar ve işlerin istedikleri gibi gitmediği, zorluk ve engellerle karşılaştıkları, iradelerini yeniden keşfetmeleri gereken durumlarla masumiyeti yitirebilirler.

2. evde/Boğa: Kişi bitmez tükenmeyen kaynaklara sahip olduğu (örn para ve beden sağlığı) yanılgısını yaşamaktadır. Doğa karşılıksız olarak ihtiyacı olan her şeyi gönderecek ve bolluk, huzur, varlık içinde yaşayıp gideceklerini zannettiklerinden elindekinin, sahip olduğu kaynakların değerini bilmek, maddi kaynakların değeri anlamak, takdir etmek ve bu kaynakları yönetebilmesini sağlayacak yaşantılarla bu konuda masumiyeti yitirirler.

3.evde/İkizler: Kişi herkes tarafından olduğu şekilde anlaşıldığını ve herkesi de kendi iletişim becerilerini hiç geliştirmeden çok iyi anlayabildiği masumiyetini yaşamaktadır. Kolayca herkese güvenen, adapte olan, sorgulamadan her şeye inanan kişiler olabilir ve bu yanılgının parçalanmasıyla masumiyeti yitirirler. 

4.evde/Yengeç: Bu kişi dünyanın güvenilir bir yer olduğuna ve herkesin iyi niyetler taşıdığına inanıyor, bu yüzden tedbir ve korumaya gerek duymuyor olabilir. Her yer onlar için yuva ve vatan olabilir. Bu yanılgılar kendisine zarar verebilecek ilişki veya çevrelerle karşılaşmak ve başa çıkmak zorunda kalarak ortadan kalkabilir ve masumiyet hakikatle yüzleşerek yitirilebilir.

5.evde/Aslan: Kişi her şeye gücünün yetebileceği ve dünyaya doğmuş olmakla herkesin takdr ve onayını doğal olarak hak etmiş olduğu yanılgısını yaşar. Yenilgiler ve boşluk hissi yaratan, her şeyin anlamını bir anda kaybettiren yaşantılarla kişi masumiyeti yitirir ve hakikati görür.

6.evde/Başak: Kişi hayata müdahale etmesi gerektiğini düşünmez. O hiçbir şey yapmasa da hayatta her şeyin yolunda gideceğine ve sorun çıkmayacağına inanır. Hayatı düzenlemeyi, kontrol etmeyi gereksiz görebilir. Kişi tedbirsiz yakalandığı durumlarla, sağlık sorunlarıyla, günlük rutini bozan krizlerle, işsiz kalmak gibi durumlarla masumiyetini yitirerek ğerçeğe adım atar.

7.evde/Terazi: Kişi karşı tarafın güvenilir olduğuna bu nedenler her şeyini paylaşmak ve yardımcı olmak noktasında masumiyet içindedir. Kişi karşı tarafı aşırı idealize etmenin suistimal, düşmanlıklar, çıkar çatışması gibi sonuçlarını yaşayarak masumiyeti yitirir.

8.evde/Akrep: kişi tehlikelerden uzak, güçlü olduğunu ve istediği her şeyi alabileceği koşullarda yaşadığını, yaşamın her zaman ondan yana olduğunu, herkesin güvenilir olduğu ya da kaderi olduğu gibi kabullenmek gerektiğini ve dönüşüm gücünü kullanmaya gerek olmadığını düşünen biri olabilir. Reddedilme, başarısızlık, travmalar, körü körüne güvenmenin sonuçlarını yaşayarak masumiyeti yitirebilir.

9.evde/Yay: Kişi sınırsız bir özgürlük anlayışı, her şeyi zaten bilmekte olduğu dolayısıyla daha fazlasını öğrenmek için çaba sarfetmeye gerek olmadığı yanılgısını yaşar. Bu kişiler, ihmal edildiğinde, kısıtlandığında, fırsatların kendiliğinden ortaya çıkmayacağını onları yaratmaları gerektiğini anladıklarında, zihinlerindeki önyargı ve kalıpları yıkacak olaylar yaşadıklarında masumiyeti yitirirler.

10.evde/Oğlak: Kişi doğuştan her şeyin hatasız ve otoritenin haklı olduğuna inanabilir. Bu kişiler eylem ve niyetlerinden kendisinin sorumlu olduğunu anlayacağı, ilahi düzenin varlığını keşfedeceği ve ancak bu ilahi yasalarla uyum içinde olmanın başarı getireceğini anlayacağı bir takım yaşantılarla, otorite ve rol model aldıkları kişilerin yıkılışını gördüklerinde, insan eliyle yapılmış yasaların açıklarıyla karşılaştıkları veya bunlara maruz kaldıkları vb durumlarla masumiyeti yitirirler.

11.evde/Kova: Kişi geleceğe inanır ve herkesin ilerici fikirleri destekleyeceği, kendisiyle aynı fikirde olacağı yanılgısını yaşar. Değişime ayak uyduramamak, sinirsel rahatsızlıklar, koşullar tarafından kısıtlanmak ve sosyal adaletsizliği farketmek, inandıkları gelecek değerlerin çöküşüne şahit olmak, dışlanmak, yalnız bırakılmak gibi durumlarla masumiyeti yitirebilirler.

12.evde/Balık: Kişi yaşamın iyiliğine sonsuz bir güven duyma yanılgısı içinde olabilir. Eyleme geçmek ve değişime yol açmak istemez. İlahi güçler tarafından korunduğuna, desteklendiğine inanır, kaderi pasifçe kabul edebilir. Sorgulamadıkları, tedbir almadıkları ve kendilerini savunmadıkları durumların yarattığı sonuçlar, varoluşsal krizler, hayalkırıklığı, kayıplar gibi durumlarla masumiyeti yitirebilirler.

BALIK BURCU ARKETİPİNİN YEDİ AŞAMASI:

1- Yaşam Mucizesinde Masumiyet

2- Masumiyeti Yitirme

3- Bağışıklığın Güçlenmesi

4- Toplumdaki İşlev, Meslek ve Potansiyel Şöhret; Yaşamdaki Araçlar

5- Korkuya Meydan Okuma

6- Egonun Sönmesi

7- Masumiyet, Gerçeklerin Farkına Varma ve Ruhsal Olgunluk.

Burada fikir vermesi açısından birkaç cümleyle özetlemeye çalıştığım başlıklar kitapta çok boyutlu olarak sayfalarca anlatıldığından eğer konu ilginizi çektiyse mutlaka kitabı edinip tam metinleri okumanızı tavsiye ederim. Gerçekten Neptün gibi zaman ve mekana sığmayan bir gezegeni yazarın bu kadar açıklayıcı bir sistematiğe oturtabilmiş olduğunu görmek beni hayretler içinde bıraktı. Gerçekten çok değerli bir eser.

Umarım Uranüs ve Pluto hakkında hatta diğer gezegenler, burçlar hakkında da böyle kapsamlı ve derin eserler yazılabilir.

Başka bir yazıda görüşmek üzere,

Sevgiler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Toplam blog
: 6
: 148
Kayıt tarihi
: 11.07.07
 
 

İngilizce öğretmeni, astroloji öğrencisi, INTJ-A ..