Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

15 Eylül '12

 
Kategori
Güncel
 

Sabır

SABIR 
 
“İnsan aceleci olarak yaratılmıştır.”[1] Allah (c.c) insanın sabırsız olduğunu bildiriyor. 
Mevlana: “Acele şeytan hilesidir, sabır ve tedbir Allah lütfu.” diyerek acele işe şeytanın karıştığından bahsediyor. Allah bizlerin acele iş yapmamızı istemez. Çünkü acele yapılan işin eksik, yanlış olma olasılığı hep yüksektir. Bir işi doğru, muntazam, en iyi şekilde yapabilmek için; yapmadan önce iyice düşünmek ve yapılacaksa en iyi nasıl yapılması gerektiğini ortaya koymak gerekir. Tüm bunlar için sakin, sabırlı olunmalıdır. İnce, zor ve bütün güzel işlere baktığımızda sabırla ortaya çıktığını görürüz. Sabırlı insan yapacağı işi veya olayı pek çok açıdan düşünerek yapar. İyi ve faydalı ise girişir. 
Sabır denince aklımıza; acılara, sıkıntılara dayanmak gelir. Bu dünya imtihan yeridir. Allah kulun Kendisine olan saygısını, sevgisini ve kulluğunu ölçmek için birçok sıkıntı, kaza ve belâlarla dener. 
Rabb’imiz sabrı bize şöyle bildirir: “Çaresiz biz sizi biraz korku, biraz açlık, biraz da mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltme ile imtihan edeceğiz. Müjdele o sabredenleri! Onlar başlarına bir musibet geldiği zaman: ‘Biz Allah’a aidiz ve sonunda O’na döneceğiz.’ derler. İşte onlar var ya, Rab’lerinden, mağfiretler ve rahmet onlaradır. İşte hidayete erenler de onlardır.”[2] Abdülkadir Geylani Hazretleri de bu konuda: “Kulun Allah-u Teâlâ’yı sevmesinde samimi olup olmadığı, başına belâ ve musibet geldiği zaman ortaya çıkar. Belâ ve musibet geldiğinde sabır ve sükûn halini muhafaza edebiliyorsa o gerçekten Allah-u Teâlâ’yı seviyor demektir. Musibet ve fakirlik zamanında sebat gösterebilmek bu sevgiye delil ve alâmet yapıldı.” der. 
 
Zor ve acı şeylere sabır edilir, sabretmek kolay değildir. Sabır ederek zoru başaran insanda ise büyük gelişmeler olur; olgunlaşır, güzelleşir. Sabır edemeyen insan ise; şeytana ve nefsine uyarak, daha da asileşir, kötüleşir. Sabır gerektiren en zor imtihanlardan biri de savaştır. Allah: “Ey iman edenler! Sabredin, düşmanlarınıza karşı sebat gösterin, nöbet bekleşin, Allah’tan gereğince korkun ki, kurtuluşa eresiniz.”[3]  diyerek sabrı öğütler. Başa sıkıntı, kaza, belâ geldiğinde tefekkür edip; suçumuz var ise bunu hak ettiğimizi bilmeli ve tekrar o suçu işlememek üzere tövbe etmeliyiz. Suçumuz yok ise; bu imtihanlarla manevi olarak güçlenip ahlâkımızın daha da güzelleşeceğine inanarak sabır etmeliyiz. Yoksa Allah’a, (kadere) isyanla, öfkeyle Allah’tan uzaklaşıp, kötüleşerek, daha da büyük musibetlere müstahak oluruz. Başa gelenlere kötü duygularla sabretmek gerçek sabır değil, olsa olsa diş sıkarak, kahrederek tahammüldür, isyana sürükleniştir. 
 
Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v): “Makbul sabır, musibetle karşılaştığın ilk andakidir.”[4] der. Zaman içinde zaten o duruma alışacağımız için, ilk andaki isyan etmeden gösterilen sabır çok önemlidir. 
Allah’a sığınarak, yardımı yine O’ndan beklemeliyiz. Allah ile olan durumumuz; terbiye için anne tarafından cezalandırılan çocuğun teselli için yine annesine sokulması gibidir. 
Sabır konusunda bize en büyük örnek Hz. Eyyûb Peygamberdir. Allah Eyyûb Peygamberin sabrını bize şöyle anlatır: “Eyyûb da: Başıma bir belâ geldi, (sana sığındım), Sen merhametlilerin en merhametlisisin, diye Rabb’ine nida etti. Biz de onun duasını kabul ettik de başına gelenleri kaldırdık. Katımızdan bir rahmet ve kulluk edenlere bir hatıra olmak üzere ona tekrar ailesini ve kaybettikleriyle bir mislini daha verdik.”[5] Allah sabredenlerle beraber olduğunu: “Ey iman edenler! Sabır ve namazla yardım isteyin. Şüphe yok ki Allah, sabredenlerle beraberdir.”[6] diyerek bildiriyor. Allah insanların ziyanda olduğunu, ancak sabredenlerin bunun dışında olduğunu Asr Suresi’nde belirtiyor: “Asra yemin olsun ki insan mutlaka ziyandadır. Ancak iman edenler, salih amel (iyi işler) işleyenler, birbirine hakkı ve sabrı tavsiye edenler bunun dışındadır.” Acele yapılan hiçbir şey güzel olmaz, bir an önce bitsin kurtulayım düşüncesiyle yapılan şeylerde saygı ve sevgi yoktur; acele kılınan namaz gibi... 
Sabrın çeşitlerinden birisi de nefsin arzu ve isteklerine karşı gösterilen sabırdır. Allah, nefsimizin isteklerine sabretmemizi tavsiye eder: “Nefsince de, sabah akşam rızasını isteyerek Rablerine yalvaranlarla beraber candan sabret. Sen dünya hayatının süsünü isteyerek onlardan gözlerini ayırma. Kalbini, bizi anmaktan gafil kıldığımız, nefsinin kötü arzularına uymuş ve işi hep aşırılık olan kimseye uyma.”[7] 
 
Sabır, genelde tevekkül ettikten sonra uygulanan büyük bir ilimdir. Tevekkül ise, bir işi veya olayı eli kolu bağlı beklemek değil, yapılacak ne varsa yapıp, Allah’a sığınarak, sonucunu iyi niyetle beklemektir. 
Mevlana Hazretlerinin dediği gibi: “Ayın geceye sabretmesi, onu apaydın bir hale kor. Gülün dikene sabrı, onun güzel kokulu bir hale gelmesine sebep olur.” En sabırlı elbette ki Allah’tır. Peygamberimizin (s.a.v) hadisinden nakledildiği üzere: “İşittiği şeyin verdiği ezaya aziz ve celil olan Allah’tan daha sabırlı kimse yoktur. Çünkü O’na şirk koşulur, evlatlar nispet edilir. O yine de onlara afiyet ve rızık vermeye devam eder.”[8] Rabbimiz’in rızasını kazanmak istiyorsak Allah’ın sözlerine kulak verelim: “Rablerinin rızasını kazanmak arzusuyla sabrederler ve namazı dosdoğru kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizli ve açıkça Allah yolunda harcarlar ve çirkinlikleri güzellikle yok ederler. İşte bunlar, bu hayatın akıbeti kendilerinin olacak olanlardır.”[9] Allah sabredenleri şöyle müjdeler: “İşte onlar, sabretmelerine karşılık cennetin en yüksek makamları ile mükâfatlandırılacaklar, orada hürmet ve selamla karşılanacaklardır.”[10] 
 
Rabbimiz, sabrımızı artırsın ve sabırlı kullarından olmamızı nasip etsin, âmin.
 
 
 
 
 
 
 
 
1- Enbiya Suresi 37. Ayet 2-Bakara Suresi 155.156.157. Ayetler 3-Al-i İmran Suresi 200. Ayet 4-Buhari, Cenâiz 43; 7, 32, Ahkâm (11) 5-Enbiya Suresi 83. Ve 84. Ayetler 6-Bakara Suresi 153. Ayet 7-Kehf Suresi 28. Ayet 8-Buhari, Edep 71, Tevhid (3) 9-Ra’d Suresi 22. Ayet 10-Furkan Suresi 75. Ayet
 
 
Toplam blog
: 16
: 2655
Kayıt tarihi
: 26.01.09
 
 

Senirkentlidir. Nazillide doğdu.Emekli öğretmendir. Muammer Can ile evlidir.   Eserleri: Yaz Kamp..