Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

08 Ekim '18

 
Kategori
Ekonomi Yayınları
 

Sağlık Serbest Bölgesi

Sağlık Serbest Bölgesi
 

Globalleşen dünyanın beraberinde getirdiği, iletişim teknolojisindeki hızlı gelişmeler, ulaşım araçlarındaki hız, konfor, kapasite ve fiyat faktörlerindeki gelişmeler tüm sektörler de olduğu gibi uluslararası turizmin de gelişmesine büyük bir ivme kazandırmıştır.

Sağlık ve sağlıklı yaşam için seyahat etmek, turizm endüstrisi, turist destinasyonları ve sağlık sektörü tarafından üretilen en önemli ekonomik geri dönüş modellerinden biridir. Günümüzde, sağlık ve sağlıklı yaşam hem doğal hem de Devlet ve özel sektör tarafından oluşturulan en uygun turizm ve gelişim modeli haline gelmiştir. 

Türkiye gibi turistik değerlere sahip olan ülkeler için turizm alanına yoğunlaşmak bir zorunluluk arz etmektedir. Çünkü, Türkiye’de yatırımların artması, kalkınma sürecinin hızlandırılması büyük ölçüde turizm sektörünün gelişme düzeyine bağlıdır.

Yeni Ekonomi Programı (YEP) kapsamında cari açığı kapatma gücü büyük olan turizm sektörünün önemine vurgu yapılırken,  bu alanda özellikle sağlık turizmine işaret ediliyor. Bu işaret bize sağlık hizmeti veren yatırımlarla araştırma merkezleri ve tıbbi teknoloji ve ilaç sanayi için araştırma geliştirme alanları kurmayı gösteriyor. Sağlıkta serbest bölgelerle hem tıbbi teknolojide hem ilaç sanayinde hem de sağlık turizminde Türkiye'yi güçlü bir merkez haline getirebiliriz.

Günümüzde, insanlar tatil destinasyonlarını seçerken küresel trendlere uygun hareket etmektedir. Özellikle geriatri ile birlikte; sağlıklı yaşlanma ve yaşlının mevcut sağlığını koruması, hastalığını tedavi etmesi uygun sağlık bölgelerinin varlığı ile yaşlıların yaşam kalitesini iyileştirebilir. Bu noktada; turizm sağlığı ve sağlıklı yaşam programlarına katılan sağlık tesisleri, yüksek teknolojiyi içeren hizmetlerde aşırı potansiyeli karşılamak için şifa ve sağlık turizmine katılmaya özen göstererek hizmetlerinde modern teknolojinin kullanılabilirliğini ve kullanımını amaçlamaya başlamıştır.

Ayrıca, değişen talep ve beklentilere uygun olarak da turizm faaliyetleri mevsimlik olmaktan çıkarılmalı, tüm yıla yayılmalı ve çeşitlendirilmesinin de yanı sıra kurulacak olan Sağlık Serbest Bölgesi ile desteklenmelidir.

 

SAĞLIK SERBEST BÖLGESİ

Sağlık Serbest Bölgesi içerisinde hastane, rehabilitasyon merkezi, termal turizm tesisleri, yaşlı tatil köyü, sağlıklı yaşam merkezleri, sağlık köyleri, Ar-Ge merkezleri, Sosyal Tesisler, Spor alanları ve sağlık teknokentlerini bünyesinde barındırır.

Sağlık serbest bölgelerinde amaç; yatırımcıya mali ve bürokratik süreçlerde avantaj sağlamak, sağlık turizmine tıp, termal ve yaşlı bakımı gibi konularda daha kolay yollarla destek olmak, yabancı sermaye girişini arttırmak, istihdamı arttırmak, kalifiye yabancı beyin göçünü çekmek ve ülkemize yüksek tıbbi teknoloji girişini sağlamaktır.

Bu alanda ilk olarak yapılan proje çalışmaları 2002 yılında Dubai'de başlamış, 2006 yılında faaliyete geçmiştir. Ancak, Dubai sağlık serbest bölgesine istenen düzeyde yatırımcı çekilemediği gibi sunulan sağlık hizmetlerinin pahalı olmasından dolayı istenilen hasta düzeyine ulaşılamamış ve yeterince ilgi görmemiştir.  

Tam da bu noktada, Türkiye'de düşük sağlık hizmetleri fiyatlarının yanı sıra ulaşım kolaylığı etkisinde kurulacak olan Sağlık Serbest Bölgesinin uluslararası düzeyde talep görmesi ile dünya sağlık turizm pazar payında ülkemiz önemli bir konuma sahip olacaktır.

Türkiye’de en çok termal turizm merkezine sahip olan Balıkesir, termal kaynakların bir kısmı deniz kıyısında bir kısmı da orta yükseklikte dağlık ve ormanlık alanlarda yer aldığı için farklı turizm türleri ile birlikte değerlendirilme olanağı sunmaktadır. Balıkesir geneli kıyı turizmi yanı sıra, termal turizm, kırsal ve eko turizm, agro turizm, kültür turizmi, av turizmi, su altı dalış turizmi, yat turizmi, kamp-karavan turizmi, kış, dağ ve doğa turizmi, gastronomi turizmi, sörf turizmi, astro turizm gibi turizm türleri açısından da eşsiz imkanlara ev sahipliği yaparak her yıl turistlerle buluşmaktadır. 

Bu noktada; gelişen termal turizmi, zengin kültür ve tabiat varlığı, biyolojik çeşitliliği ve tarihsel atmosferi bir arada yaşatan, uygun coğrafi ve yatırım ortamına sahip Balıkesir sağlık turizmi açısından yüksek potansiyele sahip bir yatırım bölgesidir. Bu yüzden Sağlık Serbest Bölgesinin kurulması, Türkiye’nin uluslararası turizm pazarında daha yüksek pay almasına olumlu katkı sağlayacaktır. Ayrıca bu gibi alanların kurulması yalnızca sağlık sektörüne katkıda bulunmayıp aynı zamanda diğer sektörleri de pozitif anlamda etkileyecektir.

Mehmet GÜRBÜZ

 
Toplam blog
: 17
: 150
Kayıt tarihi
: 03.10.18
 
 

Kent Ekonomisi, Yerel Kalkınma, Şehir ve Bölge Planlama konularında yoğunlaşan Gürbüz, 11 Eylül 2..