Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

27 Mart '13

 
Kategori
Tarih
Okunma Sayısı
14634
 

Tarihimizde "16 İmparatorluk meselesi" ve tarihte kurulan Türk devletleri

Tarihimizde "16 İmparatorluk meselesi" ve tarihte kurulan Türk devletleri
 

Devlet kurmada usta olan Türkler, kurdukları 114 devletin çoğunu da aynı ustalıkla kendileri yıkmış, ya da yıkılmasına sebep olmuşlardır. Çin kaynaklarından öğrendiğimiz kadarıyla, ilk defa M.Ö. 1760 yılında devlet kuran Hun Türkleri 2.000 yıldan fazla hüküm sürmüşler, aralarında yaşanan çarpışmalar sonucu ve göç ettikleri değişik bölgelerde de bağımsız devletler kurmuşlardır.

İnsanlık tarihinin bilinen bütün dönemlerinde devlet kuran Türkler, aynı zaman dilimlerinde dünyanın farklı bölgelerinde kurdukları devletler ile kendilerine rakip olmuşlar ve birbirlerinin sonunu getirmişlerdir. Türk tarihi ile ilgili konuların başında gelen ve titizlikle incelenmeyen “16 imparatorluk” meselesi, hangi kıstaslar göz önüne alınarak hazırlandığı bilinmeden Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığının forsu olarak kabul edilmiş, Türklerin tarihte kurmuş olduğu diğer devletler göz ardı edilmişlerdir.

1925 yılında çıkarılan Sancak Talimnamesi’nde Cumhurbaşkanlığı Forsu’na eklenen 16 yıldızın mahiyeti açıklanmamış, daha sonra 1969’da Yüzbaşı Akib Özbek tarafından yayınlanan bir kitapta 16 yıldızın, tarihte kurulan Türk devletlerini temsil ettiği ifade edilmiştir. Çok kıymetli tarihçilerimizin bulunduğu bir tarihte onların fikir ve tavsiyelerine başvurulmadan bu düşüncenin benimsenmesi ise tarihimize ve tarihçimize olan ilgisizliğimizden kaynaklanmış olabilir.

Tarihte kurulan Türk devletlerine imparatorluk sıfatı yakıştırması da enteresan. Türkler kurdukları devletin hiç birine imparatorluk dememişler, Osmanlılar “Devlet-i Aliye-i Osmaniye” derken, Mısır Memlukları da “ed- devlet –üt Türkiye” resmi adını kullanmışlardır. Sömürgecilik ve yayılmacılık olan “imparatorluk” kendini Allah’ın ordusu olarak gören ve insanlığa hizmeti şiar edinen Türkler tarafından kabul görmemiştir. 

TARİHTE KURULAN TÜRK DEVLETLERİ

1. Büyük Hun Devleti (Karakurum M. Ö. 1760 – M. Ö. 230)

2. Kimmer-(Kuman) Devleti (Hazar kuzeyi M. Ö. 1100 – M.Ö. 600)

3.Saka (Alp-er Tunga) Devleti ( Orta Asya M. Ö. 700 – M. Ö. 550)

4. Asya Hun Devleti (Ötüken M. Ö. 220 – M. S. 48)

5. Kuzey Hun Devleti (Karakurum M. S. 48 – 156)

6.Göktürk Devleti (Ötüken M. S. 48 – 80)

7. Güney Hun Devleti (Orta Asya 48–216)

8.Avrupa Hun Devleti (Macaristan 350 -  455)

9. Ak Hun Devleti (Afganistan 385 – 557)

10.  Tabgaç Devleti (Çin 386 – 557)

11.  Avar Devleti (Orta Asya 392 – 805)

12.  Dokuz Oğuz Devleti (orta Asya 429 – 682)

13.  On-Uygur Devleti ( Orta Asya 434 – 679)

14.  Sapar Devleti (462 – 678)

15.  Batı Tabgaç Devleti (534 – 557)

16.  Birinci Göktürk Devleti (Ötüken 552 – 582)

17.  Batı Göktürk Devleti (582 – 630

18.  Büyük Bulgar Devleti (Kara Deniz kuzeyi630 – 665)

19.  Hazar Devleti (642 – 695)

20.  Toharistan (Tongşad) Devleti (658 – 759)

21.  Volga Bulgar Devleti (665 – 1331 İlk Müslüman Türk devleti)

22.  İkinci Göktürk Devleti (681 – 744)

23.  Tuna Bulgar Devleti (682 – 864)

24.  Sarıtürkeşler Devleti (Batı Türkistan 699 – 766) 

25.  Türkeşler Devleti (Güneybatı Türkistan 717 – 776)

26.  Uygur Devleti (Doğu Türkistan 745 – 840)

27.  Kimek Devleti (750 – 1140)

28.  Karluk Devleti (766 – 1219)

29.  Tiginşah Devleti (780 – 840)

30.  Kırgız Devleti (840 – 1207)

31.  Karahanlı Devleti (Doğu Türkistan 840 – 1040)

32.  Kıpçak Devleti (851 – 1458)

33.  Peçenek Devleti (860 – 1091)

34.  Tolunoğulları Devleti (Mısır 868 – 905)

35.  İhşidiler Devleti (Mısır 905 – 968)

36.  Kançu Uygur Devleti (911- 1226)

37.  Turfan Uygur Devleti (911 – 1226)

38.  Yabgulular Devleti ( 943 – 1000)

39.  Büyük Selçuklu Devleti (1040 – 1158)

40.  Doğu Karahanlı Devleti (1040 – 1311)

41.  Batı Karahanlı Devleti (1040 – 1212)

42.  Mengücekler Devleti (Erzincan 1072 – 1228)

43.  Gazneliler Devleti (1069 – 1187)

44.  Saltuklular Devleti (Erzurum 1072 – 1202)

45.  Çaka Bey Devleti (İzmir 1081 – 1097)

46.  Dilmaçoğulları (Bitlis-Erzen) Devleti (1084 – 1394)

47.  Türkiye Selçuklu Devleti (1092 – 1258)

48.  Kirman Selçuklu Devleti (1092 – 1187)

49.  Danişmendler (Sivas-Divriği) Devleti (1092 – 1202)

50.  Suriye-Filistin Selçuklu Devleti (1093 – 1117)

51.  Harzemşahlar Devleti (1097 – 1231)

52.  Hasankeyf Artuklu Devleti (1101 – 1231)

53.  Yınaloğulları Devleti (Diyarbakır) (1103 – 1183)

54.  Dımaşk Devleti (Şam Atabeyleri 1104 - 1154)

55.  Mardin Artuklu Devleti (1108 – 1408)

56.  Ahlatşahlar Devleti (Sökmenoğulları Ahlat 1110 – 1207)

57.  Zengiler Devleti (Musul Atabeyleri 1127 – 1233)

58.  İldenizliler Devleti (Azerbaycan Atabeyleri 1141 – 1255)

59.  Salgurlar Devleti (İran 1145 – 1286)

60.  Erbil Atabeyleri Devleti (Irak 1146 – 1232)

61.  Irak Selçuklu Devleti (1157 – 1194)

62.  Eyyubiler Devleti (1171 – 1348)

63.  Harput Artuklu Devleti (1185 – 1233)

64.  Şemsiler İltutmuş Devleti (Hindistan 1211 – 1266)

65.  Altınordu Devleti (Karadeniz kuzeyi 1227 – 1500)

66.  Memlük Devleti (Mısır 1250 – 1516)

67.  Karamanoğlu Devleti (Konya 1256 – 1483)

68.  İnançoğlu Devleti (Ladik 1261 – 1368)

69.  Aybeg Devleti (Hindistan 1206 – 1413)

70.  Balabanlılar Devleti (Hindistan 1266 – 1290)

71.  Pervaneoğlu Devleti (Sinop 1277 – 1322)

72.  Eşrefoğlu Devleti (Eğirdir-Beyşehir 1280 – 1326)

73.  Menteşeoğlu Devleti (Ege-Akdeniz 1282 – 1389)

74.  Karesioğlu Devleti (Balıkesir 1297 – 1360)

75.  Candaroğlu Devleti (Kastamonu 1292 – 1460)

76.  Delhi Halaçlar Devleti (Hindistan 1290 – 1320)

77.  Osmanlı Devleti (Söğüt 1299 – 1922)

78.  Hamidoğlu Devleti (Göller bölgesi 1300 – 1391)

79.  Germiyanoğlu Devleti (Kütahya 1303 – 1429)

80.  Basaraba Devleti (Macaristan 1310 – 1627)

81.  Aydınoğlu Devleti (Aydın-İzmir 1310 – 1426)

82.  Saruhanoğlu Devleti (Manisa 1310 – 1410)

83.  Delhi Tuğluk Devleti (Hindistan 1320 – 1414)

84.  Sahip Ata Devleti (Afyon 1320 – 1400)

85.  Tekeoğlu Devleti (Antalya 1321 – 1390)

86.  Ramazanoğlu Devleti (Çukurova 1370 – 1600)

87.  Dulkadiroğlu Devleti (Maraş 1339 – 1521)

88.  Eretna Devleti (Sivas 1344 – 1380)

89.  Kara Koyunlu Devleti (Erciş 1348 – 1468)

90.  Ak Koyunlu Devleti (Diyarbakır 1350 – 1514)

91.  Timur Devleti (Semerkand 1370 – 1507)

92.  Taceddinoğlu Devleti (Ordu 1378 – 1428)

93.  Kadı Burhaneddin Devleti (Sivas-Amasya 1380 – 1400)

94.  Özbek Devleti (Orta Asya 1428 – 1599)

95.  Kazan Devleti (Kazan Hazar Denizi kuzeyi (1437 – 1552)

96.  Kırım Devleti (Bahçesaray Kırım 1440 – 1783)

97.  Kasım Han Devleti (Orta Asya 1445 – 1552)

98.  Safevi Devleti (Erdebil İran 1456 – 1732)

99.  Ejder Han Devleti (Hazar kuzeyi Astrahan 1466 – 1554)

100.  Babür Devleti (Hindistan 1494 – 1858)

101.  Hive Hanlığı Devleti (Orta Asya 1512 – 1920)

102.  Kutupşahlar Devleti (Hind. Haydarabad 1512 – 1687)

103.  Tuğrulşah Devleti (Bangladeş 16 yy.)

104.  Nogay Han Devleti (Aral Gölü havzası 1557 – 1635)

105.  Sibir Devleti (Sibirya 1556 – 1660)

106.  Buhara Devleti (Buhara 1599 – 1782)

107.  Kaşgar Devleti ( Doğu Türkistan 1407 – 1877)

108.  Hokand Devleti (Orta Asya 1710 – 1876)

109.  Afşar Devleti (İran 1736 – 1795)

110.  Kaçar Devleti (Hazar güneyi İran 1779 – 1925)

111.  1. Doğu Türkistan Devleti (Kaşgar 1826 – 1900)

112.   2. Doğu Türkistan Devleti (Kaşgar 1933 – 1937)

113.   Azerbaycan Devleti (Bakü 1918 – 1920)

114.   Hatay Devleti (Antakya 1938 – 1939)

   

 

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
 
Toplam blog
: 65
Toplam yorum
: 23
Toplam mesaj
: 2
Ort. okunma sayısı
: 3706
Kayıt tarihi
: 12.02.13
 
 

Ercişliyim. 2012 yılı içerisinde "Van Gölü Havzası ve Erciş Tarihi" 2015 yılında "Doğu ve Güneydo..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster