Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

25 Ocak '14

 
Kategori
Fonlar
 

Tatil fonu sistemi ( Özet )

Tatil fonu sistemi  ( Özet )
 

Adnan KASAPCI


Günümüzde ülkemiz insanlarının büyük çoğunluğu orta ve alt gelir grubunda olup, insanlarımızın en çok ilgi ve istek duydukları alanların başında da “Tatil” gelmektedir. Hemen her insan tatil yapmayı, farklı bölgeleri gezmeyi ve o coğrafyanın kültürlerini tanımayı, çeşitli etkinliklere katılmayı, dilediği şekilde dinlenmeyi ve iyi vakit geçirmeyi hayallerinden biri olarak saymaktadır. Ancak mevcut ekonomik koşullarda bu her zaman herkes için mümkün olamamaktadır. Tatil Fonu Sistemi, bunu herkes için mümkün kılabilecek fırsatlarla dolu dinamik ve etkin bir yapıdır.

Tatil Fonu Sistemi; halihazırdaki 4-5 aylık turizm faaliyetini bütün bir yıla ve tüm Türkiye’ye yayarak, insanların kredi ve kredi kartı gibi yabancı kaynakları kullanmadan Turizme katılmalarını sağlamak yoluyla iç turizmi hareketlendirerek, ekonomik canlanmayı sağlama ve bunu sürdürülebilir kılma hedefine dayanmaktadır.

Tasarruf eğiliminin oldukça düşük olduğu ülkemizde, kredi ve borçlanmada yaşanan yükseliş endişe verici boyutlardadır. Sözkonusu borçlanmadaki trend sürekli artış göstermekle birlikle, ekonomik yapıyı tehdit edecek noktalara ulaşmaktadır. Oysa ki bizler, harcamayı değil, tasarrufu özendirmeliyiz.

Bugün, ülkemizdeki SGK’lı sayısının 20 Milyon eşiğini geçtiğini görmekteyiz. Asgari ücretin net 1.300 TL olarak açıklanması ile birlikte SGK’lılardan yapılacak çok küçük cüz’i kesintiye, işsizlik fonundan ilave edilerek oluşturulacak olan Tatil Fonu, kendi alanında dünyada bir ilk olma özelliği taşımaktadır.

Tatil Fonu Sistemi; başta ekonomik olmak üzere, sosyal, kültürel ve stratejik faydalar sunan; milletimizin, ülkemizin, devletimizin ve özel sektörümüzün maksimum fayda sağlayacağı ve toplumun hiçbir kesimine yük getirmediğinden dolayı “kaybedeni olmayan sistem” olarak da adlandırılabilir.

Tatil Fonu Sistemi, ekonomik yapımızı sürekli dinamik ve etkin kılabilecek kapsamdadır. Sözkonusu dinamizmin, ekonomik, sosyal, kültürel, psikolojik, stratejik sonuçları zincirleme ve katlanarak artan faydalar sunmaktadır.

SGK’lı 20 Milyon insanımızın her yıl Turizm endüstrisine dahil olmasıyla oluşacak talep genişlemesi sonucu, başta Turizm ve Finans olmak üzere, Ulaştırma, Tarım-Hayvancılık, Tekstil, İnşaat, Sanayi ve Hizmetler sektörlerinde genişleme yaşanacağından dolayı, oldukça yoğun ekonomik canlanma sağlanacaktır. Bu ise, yeni yatırımların önünü açacak, işsizlik sorununun çözümüne katkı sağlayacak, kayıtdışı ekonomi ile mücadelede kolaylık sağlayacak, dışsal ekonomiler yaratacak, atıl arazi ve bölgelerde tarım ve hayvancılık yapılmasını sağlayacak, yerel ve bölgesel kalkınmayı hızlandıracak, devletin vergi gelirlerinde ve özel sektörün karını önemli ölçüde artıracaktır. Sözkonusu ekonomik faydaların oluşturacağı zincirleme etki ile, daha az işsizin olduğu, daha yüksek tutarda yatırımların yapıldığı, devletin vergi gelirlerini daha fazla maksimize ettiği, daha dinamik ve daha etkin bir ekonomiden bahsedebileceğiz.

Turizmin deniz-kum-güneş ekseninden kurtulmasıyla birlikte, ülkemizin çeşitli bölgelerindeki doğal, kültürel ve tarihi turizm dinamiklerinin değerlendirilerek Turizm endüstrisine dahil edilmesini sağlayacak olan Tatil Fonu Sistemi, yerel kültür hareketlerini artıracak, potansiyeli olan kırsal bölgelerin kentleşmesini hızlandıracak, çevre bilincinin gelişmesine katkı sağlayacak, yerel ve bölgesel kalkınmayı hızlandıracak, bölgeler arası gelir uçurumunu kapatacak, köyden kente göçlerin azalmasını sağlayacak fırsatlar sunmaktadır. Ayrıca, kaybolmaya yüz tutan el sanatları ve zanaatkarlık müessesini de canlı kalmasını sağlayacak olan Tatil Fonu Sistemi, toplumsal barışa da katkı sağlayabilecek sosyal dinamiklere sahiptir.

Tatil Fonu Sistemi ile finansal sisteme güven artacak, yastık altı dediğimiz kaynak ve birikimler finansal sisteme dahil edilecektir. Bu ise, Finans sisteminin genişleyerek büyümesini sağlayacaktır.

Yabancı turistlere çok düşük tutarlarda ülkemizde tatil yapma imkanı sağlayan Turizm sektörümüz, vatandaşlarımız için oldukça yüksek tutarlarda fiyatlar vermektedirler. Bu ise, vatandaşlarımız nezdinde yurtdışındaki destinasyonların cazibesini artırmaktadır. Tatil Fonu Sistemi ile, bireysel turizm faaliyetleri sebebiyle yurtdışına döviz çıkışı önemli ölçüde azalacak, dövizimiz ülkemizde kalacak, kur dengesi sağlanarak turizmden dolayı oluşan cari açık, en düşük seviyelere inecektir.

Avrupa, ABD ve Uzak Doğu ülkelerinde emekli olan bir kişi, emekli olunca mevcut sosyal güvenlik sistemlerinin sağladığı faydalar çerçevesinde birçok ülkede tatil yapabilmektedir. Tatil Fonu Sistemi ile, her SGK’lı fonunu burada biriktirerek ve üzerine bireysel ilaveler de yaparak emekli olunca veya olmadan da dilediği ülkeye gidebilecek ve hatta Hac veya Umre için ziyaretler yapabilecektir.

Tarafımızca yapılan hesaplamalara göre, Tatil Fonu Sistemi her yıl asgari 30 Milyon insanımızı doğrudan ve dolaylı olarak etkileyerek her yıl en az 48 Milyar TL’lik katkıyı doğrudan ekonomik sistemde dolaştırmak suretiyle oluşacak olan gelir ve vergi etkileri ile ekonomimizde “itici güç ve lokomotif” oluşturabilecek dinamiklerdedir.

Tatil Fonu Sistemi; ekonomik, politik ve konjonktürel sebeplerden dolayı ülkemize gelmeyen/gelemeyen yabancı turistlerden dolayı Turizm sektörümüzün ve ekonomimizdeki olası zararlarının da önüne geçebilecek imkanlar sunmaktadır.

Bununla birlikte; Tatil Fonu Sistemi, işsizlik fonunun tüm SGK’lılara fayda sağlayarak daha etkin ve faydalı bir şekilde kullanılmasıyla birlikte, halktan yapılan kesintilerin yine halka dönmesini sağlayarak bu konudaki eleştiri ve polemikleri de sonlandıracak mahiyettedir.

Tatil Fonu Sistemi ile; orta ve alt gelir grubuna sahip halkımız, Turizm endüstrisine katılarak tatil alışkanlıkları edinecek, özel sektörümüz daha da büyüyerek yatırımlar yapacak, devletimiz ise vergi gelirlerini daha da artıracağından dolayı bu sistemin kaybedeni ve zarar çekeni yoktur.

Son dönemlerde yaşadığımız iç ve dış sorunlar, ülkemizin artık hemen her alanda kendi yağı ile kavrulmasının önemini göstermiş ve bunu başarmak için de daha kapsamlı stratejiler ve projeler üretmenin zorunlu olduğunu bizlere bir kez daha göstermiştir. Bugünün mevcut ve yarının olası risklerine karşı Tatil Fonu Sistemi, üst düzeyde ve çeşitli noktalardan incelenerek değerlendirilmelidir. Bu sistemin, objektif olarak üst düzeyde ve kapsamlı bir şekilde incelenmesiyle birlikte, sözkonusu risklere karşı önemli refleksler sunan dinamiklere sahip olduğu ve yukarıda belirttiğim hususların daha ötesinde faydalar sunduğu görülecektir.

Adnan KASAPCI ( 1 Ocak 2016 Revizeli )

www.tatilfonu.com

 
Toplam blog
: 2
: 414
Kayıt tarihi
: 29.10.06
 
 

İstanbul'da yaşıyorum. Finansal gelişmeleri yakından takip ederim.   ..