Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

23 Aralık '07

 
Kategori
Astroloji
 

Toprağın yenilenme dönemi

Toprağın yenilenme dönemi
 

Fotograf : Foto Search


22 Aralık- 19 Ocak

Yeni yılın başlangıcı toprağın kar altında kaldığı, ilkbahara ve yenilenmeye hazırlandığı aydır.

Bu dönemde dünyaya gelen insanların hayvanlar alemindeki totemi yabankazı, bitkiler alemindeki totemi kayın ağacı ve madenler alemindeki totemi kuvarstır. Uğur renkleri beyaz, kabileleri Kaplumbağadır.

Kuvars : Silisyum-dioksit bileşiminde dünyanın hemen her yerinde rastlanabilen, oldukça sert ve donuk pırıltılı bir taştır. Yeryüzünü oluşturan doğal temel maddelerden biridir. Her renk olabilmesine karşın en sık rastlanan beyaz (renksiz) denen kuvars türüdür. Yabankazı – İnsanlarının özellikleriyle bu renk arasında bir bağlantı vardır.

Kuvars dokunulduğunda insana serinlik duygusu verdiği için çok eski çağlarda bu taşın sonsuz ve erimeyen bir buzdan oluştuğuna inanılırdı. Çoğu kez kuvarsın içinde donmuş bir su damlası bulunması ve taş kırılınca damlacığın eriyip su olması da bu inancı güçlendiren bir etkendi. Buza benzediğinden kuvarsın susuzluğu giderici etkisi olduğuna inanılırdı. Çağımızda bile bazı izci kitaplarında susuzluk çekildiği zaman ağza bir kuvars parçası alınması önerilir.

Kuvars gücün simgesi olan bir taştır. Günümüzde bu taşın sentetik kristalleri elde edilerek radyolarda, radarlarda, televizyonlarda, ses ötesi bazı aygıtlarda ve başka teknik alanlarda da elektronik iletici ve ayırıcı olarak kullanılır.Kristalize kuvarsın günümüzde henüz bulunmamış gizli güçler taşıdığı bazı uzmanlarca öne sürülmektedir. Bazı kişiler Atlantis’in batışını kuvars taşına bağlamakta ve Atlantis’lilerin kuvarsı büyük bir enerji kaynağı olarak kullanmalarının böyle bir yıkıma yol açtığını savunmaktadırlar.

Yine eski çağlarda falcıların kullandığı ünlü kristal küreler kuvars taşından yapılmaktaydı. Geleceği okumak amacıyla ya da yağmur duasına çıkıldığı zaman kuvars kaplar kullanılması bu taşın gizli güçler taşıdığına duyulan inancın başka bir örneğidir. Yalnızca Kızılderililer değil eski çağlarda yeryüzünün değişik bölgelerinde yaşayan halklar da bu taşı ayni amaçla kullanmışlardır.

Yabankazı- İnsanları kuvars kristalinden yaşamla ilgili her şeyi açık ve berrak bir biçimde kavramayı ve evrenin tüm enerjisini kendi içlerinden geçirip iletebilme yeteneklerini öğrenebilirler. Eğer bu yeteneklerini fark edip koruyabilirlerse tıpkı totemleri gibi evrenin sonsuz gücünü kavrayıp iletecek bir duruma gelebilirler.

Bu insanlarda kuvarsın donuk dış görünümüne benzer bir şey vardır. Çevrelerine karşı içe kapanık, katı ve duygusuz görünebilirler. Ama tıpkı totem taşları gibi kendilerine ilgi ve sıcaklık gösterenlere ayni sıcaklığı ve enerjiyi yansıtabilirler.

Yabankazı- İnsanları coşkun ve taşkın kişiler değildirler, aşırı duygusallığa kapılmazlar ama çevrelerindeki insanlar için sürekli bir ısı ve ışık kaynağı olabilirler.

Bu insanların gücü, tıpkı totem taşları gibi nesneleri en ince ayrıntısına kadar kavrayıp iletebilme yeteneklerinden gelir. Ancak bu öylesine büyük bir güçtür ki kendi kendini yok etme tehlikesi de taşır. Eğer kötüye kullanılırsa hem Yabankazı – İnsanına hem de çevresindekilere çok büyük zarar verebilir. Kristallerin Atlantis’in yıkımına yol açtığı söylentisi de buradan kaynaklanır. Yabankazı- İnsanları kuvars taşından sadece yeteneklerini değil bu yeteneklerini dikkatli ve ölçülü bir biçimde kullanmayı da öğrenebilirler.

Öğrenmeleri gereken en önemli konu, ne türden olursa olsun belli bir dünya görüşü ve felsefesi içinde taşlaşıp kalmaktan kaçınmaktır. Yoksa tıpkı kuvars gibi kaskatı kesilip sonunda paramparça olabilirler. Üzerlerinde bu taşı taşır ya da daha yakından incelerlerse birçok gizemi de daha derinden kavrayabilirler.

Gelecek hafta : Bitki totemleri : Kayın Ağacı

 
Toplam blog
: 103
: 2248
Kayıt tarihi
: 26.07.06
 
 

 Hacettepe Üniversitesi'nde Psikoloji okudu. İ.Ü. Gazetecilik mezunudur. Öğrencilik yıllarında İn..