Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

21 Nisan '18

 
Kategori
Gündelik Yaşam
 

Türkiye’de Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinin Erişilebilirliği'nde Raylı Sistemler..

Türkiye’de Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinin Erişilebilirliği'nde Raylı Sistemler..
 

Bilindiği üzere herkesin seyahat özgürlüğü vardır ve bu hak yasalarda yer aldığı gibi evrensel olarak geçerlidir.

Herkes için erişilebilir bir ulaşım için; toplumda yer alan tüm bireylerin (yaşlı, engelli, kadın, çocuk vb.) sosyal yaşama katılabileceği, herhangi birinin desteği olmadan veya kilit noktalarda desteğin hızla gelebildiği hem bağımsız hem de huzurlu ve güvenli olarak yolculuk edebileceği, dışarı çıkma isteğini teşvik eden, bir ulaşım hizmetinin olması için yasal düzenlemelerin, standartların, koordineli iş birlikteliğinin, raylı sistemlere giderken entegre ulaşım hizmetlerinin bulunması herkesin erişilebilir ulaşıma kavuştuğu bir ülkede tüm bireyleri de kapsayacak şekilde özel donanımın da zaten bu yapının içinde olacağı kuşku götürmez.

Şimdi yapalım, sonra düzeltiriz mantığı ile milyonlarca dolarlar heba edilmiş  oluyor ikinci bir iş ortaya çıkıyor tabi ki bu da standartlara uymuyor, uyduruluyor.

“Türkiye’de Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinin Erişilebilirliği Projesinin” mevcut yapının değerlendirilmesi, düzenlenmesi,  yeni yapılacak olan ulaşım araçlarının, malzemelerin, yolların ve diğer donanımların, personelin eğitiminin bu sisteme uygun olarak yapılacağı ülkemiz açısından son derece umut verici bir çalışma olmuştur.

Dünya nüfusu gün geçtikçe yaşlanıyor. TÜİK verilerine göre; yaşlı nüfus oranı son beş yılda %17,1 arttı Yaşlı nüfus (65 ve daha yukarı yaş) 2012 yılında 5 milyon 682 bin 3 kişi iken son beş yılda %17,1 artarak 2016 yılında 6 milyon 651 bin 503 kişi oldu.

Elbette, nüfusun yaşlanması tamamen kötü bir şey değil; aynı zamanda sağlık hizmetlerinin geliştiğine ve yaşam beklentisinin arttığına delalet. Ancak, yaşlandığımızda, konut, ulaşım ve sosyal ihtiyaçlarımız da değişiyor. Politika belirleyiciler şehir plancıları ve mimarlar da, bu konuda hazırlıklı davranarak, yaşlanan nüfusun tatminkâr yaşamlar sürmelerini olağan kılabilir.

Bu perspektiften bakınca; yaşlılarımızın daha sağlıklı, sosyal hayatın içinden kopmadan, aynı zamanda günlük aktivitelerini, sağlık şartları da elverdiği ölçüde bağımsız şekilde sürdürmeleri için yasal düzenlemeler yapılması aynı zamanda ülkelerin bu konuda oluşturacakları program ve planların içinde de yer alması gerekmektedir.

İngiltere ve Japonya’da özürlülük ve erişilebilirlik mevzuatları birbirinden oldukça farklıdır. İngiltere’de çerçeve yasa niteliğinde bir yasa bulunurken, Japonya’da farklı yasalar farklı konuları kapsamaktadır. Ancak bu iki ülkenin ortak bir özelliği, sivil toplum örgütleri ile birlikte, mevzuatlarını uygulamaya geçirecek kurumsal araçları ve izleme mekanizmalarını geliştirmiş olmalarıdır. Türkiye için de bu tür bir çalışmaya gereksinim vardır.

Japonya’da mevzuatla uygulamalar teşvik edilmiş, özürlülerin ve özürlü örgütlerinin yerel çalışmaları ve bunların ülke geneline yaygınlaştırılmasıyla önemli gelişmeler yaşanmıştır. Türkiye’de 1997 yılından bu yana yasal düzenlemeler bulunsa da, erişilebilirlik konusunda yeterli gelişme sağlanamamıştır.

İngiltere ve Japonya’da özürlülük alanında gelişme sağlanmasında özürlülerle konuyu tartışmaları ve çözümleri birlikte üretmelerinin büyük katkısı olduğu görülmektedir. Türkiye’de ise mevzuat ve teorik bilgi yeterli olduğu halde, yapılı çevre oluşturulurken erişilebilirliğin hâlâ gözardı edilmesi, bunun bir uygulama sorunu olduğunu göstermektedir.

Türkiye’de erişilebilirliğin gerçekleştirilmesi ve herkes için tasarım ilkesinin benimsenerek yaygınlaştırıldığı yaşam çevrelerinin oluşturulmasıyla, “Bugün yap-yarın boz, doğrusunu yap” şeklindeki uygulamaların da sona ermesini sağlayacaktır.

Tekerlekli sandalyelere yer açmak için koltuklar kaldırıldı

Japonya’da engelli sürücüler için bir sonraki avantaj, durmak veya transferinizi kaçırmaktan asla endişelenmenize gerek olmamasıdır! Çalıştığınız personele haber verdiğinizde, transfer istasyonuna veya varış noktasına telefon edin ve hangi trene bineceğiniz konusunda personeli bilgilendirin. Bir kez vardığınızda, bir eğim (tekerlekli sandalye kullanıcısı) ile bekleyen veya size (görme engelli binici) rehberlik edecek bir personel olacaktır. Transfer yapıyorsanız, sizi trene götürecek ve bir sonraki istasyona ilerleyecektir (not: transfer sırasında tren hatlarını değiştirebilir ve yeni bilet satın almanız gerekebilir, bir sonraki tren hattının personeli sizleri bekliyor olacak).

Öncelikle evrensel olarak tespit edilen standartların net olarak oluşturulmasında,

•          İşin bir insani boyutu var bu noktada herkese; kolay, hızlı, güvenli ulaşım bu kapsamda yaşlı, engelli, çocuk da bu bütünün bir parçası içerisinde yer alıyor,

•          Kurumlar arası, hızlı ve tek yönergelerin, standart olarak uygulanması,

•          Malzemelerin, standartlara uygunluğu,

•          Erişimi alan, veren, uygulayıcı kurum ve teknik personele eğitim verilmesi,

•          Tüm Türkiye’de kullanılan tanıtım kılavuzu,

•          Erişilebilir iş güvenliği,

•          Engellilerin ve yaşlıların toplu olarak seyahatlerinde vagonlarda bulunan tekerlekli sandalye yerlerinin toplu şekilde bir yerden bir yere gidebilmelerine uygun düzenlenmesi,

•          Görme engellilerin internetten bilet alabilmeleri biletleme için kolaylaştırıcı sesli sistem veya başka bir çözüm bulunması,

•          Denetleme ve düzenleyici hizmetlerin etkin denetimi,

•          Kamu spotu, her konuda bilgilendirici sıkmayan videoların yapılması. Mesela bilişim erişimi ile ilgili kısa yollar konusunda bilgilendirmeler. (buradan yenilikler, mevcut durumdan hızlı yararlanma, herkese eğitim ve farkındalık kazandırılabilir)

Tabloyu bütün olarak görmeye, karmaşıklığı azaltmaya, işin daha hızlı ve güvenli, insani boyutunda da kapsayacak şekilde uygulanmasına zemin hazırlayacaktır.

Tabi bütün bu düzenlemelerin yanında özellikle Türkiye’de trafik kurallarına uyma konusunda özel sürücülerin, yollarda, sinyal vermeden ralli yapması, diğer araçlarda bulunan yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın daha çok panik yapmasına neden olmaktadır. Bunun için trafikte hemen o plakayı tespit edip, fotoğrafını çekerek yüksek meblağlarda ceza müeyyidesi bu konuya hassasiyeti artıracaktır. Taksilere, minibüslere, otobüslere de cezai yaptırımların getirilmesi, karşıdan karşıya geçişlerde ışıklara riayet edilmesi entegre ulaşım için de önem arz etmektedir.

Her kurum ve uygulayıcılar kendi çapında bir şeyler yapmak istiyor. Tek bir standart ve evrensel insanca ulaşım hakkı için kurumlar arası işbirliği ve aynı internet üzerinden veri bankası ve bilgi havuzu oluşturularak yanlış anlamaların, çifte standardın önüne geçilebilecektir.

Dünden daha iyiyiz, yarın da bu günden daha iyi olacak. Herkes hayallindeki kadar özgürce gezebilsin.

 

 
Toplam blog
: 439
: 512
Kayıt tarihi
: 04.02.09
 
 

Lisansını Anadolu Üniversitesi/ İşletme Bölümü ve Anadolu Üniversitesi/ Sosyoloji Bölümlerinde “O..