Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

03 Eylül '12

 
Kategori
Kitap
 

Varolmanın dayanılmaz griliğinde !

Varolmanın dayanılmaz griliğinde !
 

Aşk ânı doldurur,
Ân hayatı.
Ömür sonsuzluğu başlatır.
Sonsuzluk ise
burada, Christy Lessington ve Murat Elolsa'nın nikahında başlar.
Lütfen bizimle olun, mutluluğumuzu paylaşın.

St Magnus Kilisesi
Nisan 25, 11.00

Bu davetiye ile mutluluğa bir adım daha yaklaşmışlardı. Onca zorluğu birlikte aşmış, gerektiğinde ıssızlıklarına uzanmışlardı. Sessiz ve uzakta kalmak çoğu zaman iyi gelirdi Murat'a. Bunu en iyi Christy bilirdi. Üzerine gitmek Murat'ı daha da çıkılamaz derinliklere iterdi. Öyle zamanlarda yanında olmazdı. Ama Murat hep çıkardı. Başarı yalnızlığındaydı.

*****

Tan­rı­nın ve şa­hit­le­rin hu­zu­run­da sa­na so­ru­yo­rum: Mu­rat Elol­sa, iyi­lik­te ve kö­tü­lük­te Christy Lessington'ı her zaman seveceğine söz veriyor ve ka­rın ola­rak ka­bul edi­yor mu­sun?

Evet.

Tan­rı­nın ve şa­hit­le­rin hu­zu­run­da sa­na so­ru­yo­rum: Christy Les­sing­ton, iyi­lik­te ve kö­tü­lük­te Mu­rat Elol­sa'yı her zaman se­ve­ce­ği­ne söz ve­ri­yor ve ko­can ola­rak ka­bul edi­yor mu­sun?

Evet.

Tan­rım, sen her şe­yi ya­ra­tan­sın. Christy Les­sing­ton ve Mu­rat Elol­sa'nın ev­li­lik­le­ri­ni kut­sa. Bu yü­zük­le­ri, birbirlerine ver­dik­le­ri sö­zün, kar­şı­lık­lı sevgileri­nin ve dü­rüst­lük­le­ri­nin Aziz İsa huzurunda bir işareti olarak kabul et. Christy, Murat şim­di, ver­di­ği­niz söz­le­ri şa­hit­ler hu­zu­run­da tek­rar edin.

Ben Mu­rat Elol­sa, sen Christy Les­sing­ton'ı mut­lu­lu­ğu ve üzün­tü­yü pay­laş­mak üze­re ka­rım ola­rak ka­bul ediyorum. Ölün­ce­ye dek sa­na kar­şı dü­rüst ola­ca­ğı­ma söz ve­ri­yo­rum.

Ben Christy Les­sing­ton, sen Mu­rat Elol­sa'yı mut­lu­lu­ğu ve üzün­tü­yü pay­laş­mak üze­re ko­cam ola­rak ka­bul ediyorum. Ölün­ce­ye dek sa­na kar­şı dü­rüst ola­ca­ğı­ma söz ve­ri­yo­rum.

Siz­ler şim­di tan­rı­nın ve şa­hit­le­rin hu­zu­run­da ev­len­di­niz. Siz ar­tık ka­rı ko­ca­sı­nız. Aziz İsa -ken­di gerçekliğinde- her za­man reh­be­ri­niz ol­sun.

Tan­rım bu­gün için sa­na mü­te­şek­ki­riz. Christy Les­sing­ton ve Mu­rat Elol­sa'nın ev­lilik­le­ri için dua edi­yo­ruz. On­la­ra say­gı ve sev­gi do­lu bir ev­li­lik sürdürme­le­ri için yar­dım­cı ol. Her­ke­se açık ve sıcak bir evleri olmasına, o ev­de dindar ço­cuk­lar ye­tiş­tir­me­le­ri­ne yar­dım­cı ol. Zor­luk­lar­la karşılaştıkların­da sa­na sığınmaları­na izin ver.

*****

Ben Olmanın Varlığında’da böyle anlatılır Christy ile Murat’ın mutluluğa kucak açışları. Oysa ne tebessüm kaplı acı günler yaşamışlardır yıllar boyu. Çevirememiştir Murat’ı yolundan Christy. Ayrı geçmiştir kırık ömürler. Bir gün tanrı karşılaştırıvermiştir yine onları.

“Biliyor musun, tüm o yaşadıklarımı yazdım.”

“Benden de bahsettin mi?”

“Hiç bahsetmez miyim! Ben Olmanın Issızlığında kitabımın adı. Önümüzdeki sene başında yayınlamayı düşünüyorum. Murat var sanki ben ve Christy var sanki sen.”

“Hımm!! Yani kitaptaki adım Christy mi?”

“Evet. Ben Olmanın Varlığında’yı yazmaya başlayacağım yakında. Orada daha da belirgin bir karakter olacaksın. Ve sırlar içinde sırlara karışacak okurlar. Bakalım 2010’a yetiştirebilecek miyim. Bir süre de Lerwick’te kalmam gerekecek. Öyle ya, ben olayları yaşayarak yazan bir yazarım. Belki sen de gelirsin. Yayınlandıktan sonra da önce Murat’ı, ardından da Christy’i uğurlayacağım sonsuzluğa.”

“Eminim o tarih de kafanda hazırdır.”

“Evet ama yakın bir tarih değil, bilesin.”

 

** Ref: BOI, BOV

 
Toplam blog
: 462
: 1159
Kayıt tarihi
: 07.03.09
 
 

Ne güzel bloglar yazdık, ne muhteşem dostluklar kurduk; onlar kaldı baki... ..