Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

14 Haziran '11

 
Kategori
Matematik
Okunma Sayısı
959
 

Veyselic Sayılar

Veyselic Sayılar
 

Bir sağdadır, sıfır soldadır


Kısaca özetlemek gerekirse:
VEYSELIC SAYILAR ARABIC SAYILARIN SAĞDAN SOLA YAZILMASIDIR.
EN DEĞERLİ SAYILAR SAĞDADIR.
MESELA ON SAYISI .I OLARAK YAZILIR.
DİYORUM Kİ, KURAN'I KERİMDEKİ SAYILAR VEYSELIC SAYILARLA DÜZELTİLMELİDİR.
NEDEN???
İŞTE KISA AÇIKLAMASI:
Allah El Vahid'dir, Ehad'dır. Bunun için 1 Allah'ı sembolize eder.
İki yön vardır: Sağ sola göre üstündür (Kuran'a göre).
İki sayı vardır; 1 ve 0, bunlardan biri (0) diğerine dayanır, ona bağlıdır. Sıfır hiçbirşeydir/yoktur 1 olmadan.
Yaratıklar Allah(Es Samed) olmadan hiçbirşeydirler, hepsi de isteyerek ya da istemeyerek ona secde ederler. Yaratıklar çift çift yaratılmışlardır. Yaratıklar vardırlar, fakat sadece Allah'a dayandıkları zaman. Bu sebeplerle, 0 yaratıkları sembolize eder. (Sıfırın çift sayı olduğuna dikkat edin).
Allah ve yaratıkları vardırlar, ve yaratıkların hepsi Allah'ın huzuruna geldiklerinde secde ederler. İşte bu nedenle, 1 ve 0 yanyana geldiğinde, sıfır Allah'ın büyüklüğünü kabul etmeli, onun emrine uymalı, ve sol tarafta yer almalıdır.


Hangi elle yaratıldığına göre bakıldığında:
Allah'ın sağ eli vardır.
Adem(as) iki elle yaratılmıştır. Buradan anlıyoruz ki Melekler ve İblis bir elle yaratılmıştır. Melekleri hangi el yaratmıştır ve İblisi hangi el yaratmıştır? Büyük ihtimalle, 0 numaralı el İblis'i yaratmıştır ve 1 numaralı el(sağ el) melekleri yaratmıştır. Melekler Adem'e secde etmekle emrolunmuşlardır. 1'ler 2'ye secde etmekle emrolunmuşlardır.(Sayılar yaratılan ellere göredir.) Yani 1'lerden 2'nin üstünlüğünü kabul etmeleri istenmiştir. ( 2 daha önce meleklerin 1 olduğunu ve İblis'in 0 olduğunu, ve 1'in sıfırdan büyük olduğunu bildirmiştir (İsimlerini bildirme hadisesinde.)) Bu nedenle 0'da 2'nin üstünlüğünü kabul etmek zorundadır. İşte bu, İblis'in bir cin olduğu halde, neden meleklere verilen bir emirden sorumlu tutulduğunu açıklamaktadır.
Adem iki elle yaratılmıştır, 0 numaralı el ve 1 numaralı el. Aynı zamanda iki eli vardır, 1 numaralı el(sağ el), ve 0 numaralı el(sol el).
Şimdi, eğer o sağ elini öne çıkarırsa, yani sağ elini sol eline tercih ederse, yani ellerini 01 olarak sıralarsa, yani Hakk'ı tercih ederse, o zaman o ashabul-yemin'den (sağ tarafın ashabından) olur, ve cennete gider.
Eğer o sol elini öne çıkarırsa, yani sol elini sağ eline tercih ederse, yani ellerini 10 olarak sıralarsa, yani Batıl'ı tercih ederse, o zaman o ashabuş-şimal'den (sol tarafın ashabından) olur, ve cehennemde yanmaya gider.
Burada demiyoruz ki, "On sayısını 10 şeklinde yazanlar cehenneme gidecek. " Hayır.
Burada sayılarla kavramlar arasında bir benzerlik/paralellik olduğuna dikkat çekmek istiyoruz.
Ve ısrarla diyoruz ki: En azından Mushaf'larda Veyselic Sayılar kullanılmalıdır. Belki de insanlık tarihinde ilk defa böyle bir değişikliğin zamanı gelmiştir. "Arabic Sayılar" denen sayıları düzeltme zamanı.


VeyselicNumbers
http://www.VeyselicNumbers.com


Veyselic Sayılara bazı itirazlar geldi, bunların belli başlılarına verdiğim cevaplar şunlardır;


Birinci İtiraz:
Büyük İslami düşünür İmam Ebu Hanife(rahimahullah) Al Fıkh Al Akbar adlı meşhur kitabında demiştir ki: "Allah Vahiddir(Bir), fakat bu numerik manada değil, benzersiz olması manasındadır."

Allah birdir dediğimiz zaman, bir sayısını kastetmeyiz. Sayıların değerleri ve büyüklükleri vardır. Toplanır, çıkartılır, çarpılır ve bölünürler. Allah bu tür şeylerden uzaktır.

Allah birdir dediğimiz zaman, demek isteriz ki Allah bölünemez (çünkü parçalardan oluşmamıştır), ve demek isteriz ki onun özelliklerine ortak olan hiçbir şey yoktur. Allah hiçbir şeye benzemez, ve hiçbir şey Allah'a benzemez, en küçük bir şekilde bile.

Yine, Allah birdir dediğimiz zaman, demek isterizki hiçbir şekilde hiçbir varlık(geçmişte ve gelecekte) onun özelliklerine ortak olamaz.

Özetle, "birlik"ten kastımız iki şekildedir: 1- Allah'ın bölünemez olduğunu söyleriz. 2- Allah'ın özelliklerinin sadece kendisine ait olduğunu söyleriz. Ve her iki ifadenin de 1 sayısıyla alakası yoktur.


Birinci İtiraza Cevap:
Ebu Hanife'ye saygım büyüktür. Benim de mezhebim Hanifi'dir. Fakat yazdıklarınızı yanlış anlamadıysam, "Allah'ın Bir olması numerik manada alınmamalıdır" fikrine itiraz ediyorum. (Matematik:Sayılar ve sembolleri kullanarak, miktarlar ve kümelerin ölçülmesi, özellikleri ve ilişkilerini belirleyen bilim dalıdır. Sayılar: Sayma, ölçme, denklem çözme ve miktarların karşılaştırılmasında kullanılan, matematiğin temel elemanlarıdır.)

Diyorsunuz ki "birlik"ten kastımız iki şekildedir.Bunlara katılıyorum. Bence üçüncü bir şekil daha var ki bu da "Allah vardır", yani "Allah'ın sayısı kaçtır, kaç tane ilah vardır? "1"

1 sayısının Allah'ı(Celle Celaluhu) temsil edebileceğine dair kanıtlar:
a) 1, Arapça'da vahid diye okunur, Allah'ın bir ismi de El Vahid'dir.
b) "Allah kaçtır?" sorusunun cevabı 1'dir.
c) 1 vardır, Allah ta vardır. (1>0) (Peki 2, 3, 4 ne olacak? Bakınız h))
d) 1 tekildir, ondan başka tüm sayma sayıları çoğuldur, Allah ta tekildir.
e) 1 eşsiz/tek anlamında kullanılabilir, Allah ta eşsiz/tek tir.
f) Saymak ve ölçmek farklı şeylerdir. Siz Allah'ı ölçemezsiniz, çünkü Allah sonsuzdur. Fakat ilahların sayısı sonlu bir sayıdır, 1'dir, ve Allah'tan başka ilah yoktur.
g) 1, 2'nin yarısıdır. Doğrudur. Eğer (haşa) Allah'tan başka bir ilah olsaydı, Allah iki ilahın yarısı olacaktı, fakat iki ilah yoktur, dolayısıyla bu iddia gerçekçi değildir. (Enbiya 21/22. Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka ilahlar olsaydı kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu. Demek ki, Arş'ın Rabbi Allah onların nitelemelerinden uzaktır, yücedir. )(Yani mesela 1+1+1=3 ilah olsaydı düzen bozulurdu.)
h) Allah El Vahid'dir, 2, 3, 4 > 1 (2, 3, 4 gibi sayılar 1'den büyüktür). Bunu nasıl açıklarsınız?
Şöyleki: Sayıları ikili sitemde ve sağdan sola(Veyselic) yazalım. Mesela 2. Bu 01 şeklinde yazılır. En sağdaki 1 Allah'ı temsil eder, basamak değeri ikidir.(1 çarpı 2 üzeri 1). Bunun gibi tüm sayılar ikilik düzende ve sağdan sola yazılabilir. Her zaman en sağda bir tane 1 bulunur. Mesela 8. Eşittir 0001(Veyselic sayılarla). i) 1 tek sayıdır, 0 çift sayıdır. 0 kendi başına hiçbirşeydir. Fakat 1'in yanına geldiği zaman, bir değer alır. Aynı zamanda 1'in yanına her geldiğinde bir çift sayı oluşur. Yaratıklar kendi başlarına var olamazlar, Allah'a ihtiyaçları vardır, ve aynı zamanda çifttirler. Sadece Allahın halifesi tektir. Hiçbirşeye ihtiyacı olmayan tek varlık Allah'tır.
j) "1." birinci diye okunur. Allah'ın bir ismi de El Evvel'dir, ki ilk/birici/öncesi olmayan anlamındadır. 1'den başka hiçbir sayı yoksa, 1 aynı zamanda son, yani El Ahir olur.
k) El Afüv ismi günahlarla alakalıdır, Es Settar ismi örtü/giyinme ile alakalıdır, Er Razık ismi rızıkla alakalıdır, bunlar gibi El Wahid, Ehad da sayılarla alakalıdır.
l) Yaratıkların yaratıldıkları ellere bakıldığı zaman: Allahın Halifesi (Adem aleyhisselam) iki elle yaratılmıştır. Kuran böyle söylüyor. Öyleyse, eğer biz bu iki eli 1 ve 0 diye numaralandırırsak, şunları tahmin edebiliriz: Iblis 0 nolu elle yaratılmıştır, melekler 1 nolu elle yaratılmıştır, ve Halife 1 ve 0 nolu ellerle yaratılmıştır. 1 nolu el büyük ihtimalle sağ eldir(yemiyn). Adem (as) meleklere ve İlbis'e İblis'in her bir melekten daha düşük bir dereceye sahip olduğunu öğretmesinden önce, onlar bunu bilmiyorlardı. Eğer bunu sayılarla ifade etmek istersek; 0 ve 1'ler vardı, fakat onlar(0 ve 1'ler) hangisinin hangisinden büyük olduğunu bilmiyorlardı. İki eli, iki gözü olan ve hayır(hayr) ve şerri ayırdetme yeteneğinde olan bir kişinin onları ayırdetmesine ve kategorize etmesine ihtiyaç vardı. Bu kişi iki elle yaratılmış olan Halifeydi. Adem(as) onlara isimlerini(derecelerini) söyleyince, dedi ki: Melekler tektir, 1, çift cinsiyetli değillerdir, ve "hayır" tarafındadır. İblis sıfırdır, çifttir, cinler çift cinsiyetlidir(erkek/dişi), İblis çifttir yani "Mumin" gibi gözükür, fakat o "minafık"tır, içinden İblis "kafir" dir, ve kafir olarak ismi Şeytan'dır. Adem yine dedi ki: bir sfırdan büyüktür( 0 < 1="" ).="" ve="" daha="" sonra="" melekler="" adem'e="" secde="" etmekle="">
(18/50)"Hani biz meleklere, 'Adem için saygı ile eğilin' demiştik de İblis'ten başka hepsi saygı ile eğilmişlerdi. İblis ise cinlerdendi de Rabbinin emri dışına çıktı."
Bunu sayılarla ifade etmek istersek: 1'ler 2'ye secde etmekle emrolundular. İşte bu "Neden bir cin olduğu halde İblis meleklere verilen bir emre muhatap oldu?" konusunu çözüyor. Açıklaması şu şekilde: 1'ler 2'nin üstünlüğünü kabul etmekle emrolundu, 2 zaten 1'in 0'dan büyük olduğunu açıklamıştı, bu sebeple, 0 da 2'nin üstünlüğünü kabul etmek mecburiyetindeydi. (Yani 2>1 , 1>0 öyleyse 2>0)


İkinci İtiraz:
(15/9)"Şüphesiz o zikri (Kur'an'ı) biz indirdik biz! Onun koruyucusu da elbette biziz. "
Bu demektir ki herhangi bir şekildeki bozulmadan korunacaktır. Allah'ın senin gelip te Kuran'ı kurtarmana ihtiyacı yoktur. O sen doğmadan önce de mükemmeldi, sen öldükten sonra da öyle kalacaktır. Mesajıyla, materyaliyle, yazımıyla, korunmasıyla ev yaygınlaşmasıyla.

İkinci İtiraza Cevap:
(15/9)"Şüphesiz o zikri (Kur'an'ı) biz indirdik biz! Onun koruyucusu da elbette biziz. " ayetini hatırlatmakta haklısınız. Aslında bir ayet daha var:
(2/2)"Bu, kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. " Ben demiyorum ki KUran'da bir şüphe vardır, ya da Kuran'ı kurtaracağım. Hayır. Kuran'da şüphe yoktur, Allah onu her zaman koruyacaktır.
Fakat, Kuran nedir? Nüzul'de sayılar var mıydı, yani sayfa, sure ve ayet numaraları? Kuran şöyle nazil olmadı:
Sayfa:1
Sure:96
Bir : Yaratan Rabbinin adıyla oku!
İki : O, insanı "alak" dan yarattı.
Üç : Oku! Senin Rabbin en cömert olandır.
Dört: O, kalemle yazmayı öğretendir,
Şöyle nazil oldu:
Yaratan Rabbinin adıyla oku!
O, insanı "alak" dan yarattı.
Oku! Senin Rabbin en cömert olandır.
O, kalemle yazmayı öğretendir,

İlk defa bir kitap olarak Halife Hz. Osman (ra) zamanında toplanmıştır.

Sayılar sayfaları, sure ve ayetleri ayırdetmek için insanlar tarafından eklenmiştir.

(4:79) "Ma esabeke min hasenetin fe minellah ve ma esabeke min seyyietin fe min nefsik."
(4:79) "Sana ne iyilik gelirse Allah'tandır. Sana ne kötülük gelirse kendindendir. "

Diyorum ki: Şu anda kullandığımız basılı mushaflardaki sayılar yanlıştır, soldan-sağa yazılmıştır. Ayrıca, sıfır ve bir yanyana geldiği zaman, sıfır sol tarafta yer almalıdır.Çünkü 1 Allah'ı temsil eder, sıfır yaratıkları temsil eder. 1 Adem'i (as) temsil eder, 0 Şeytan'ı temsil eder. 1 sağı temsil eder, 0 solu temsil eder, 1 ashabul-yemini temsil eder, 0 ashabuş-şimali temsil eder. Şeytan(İblis) Adem'e secde etmek istemez, o yüzden sağ tarafa geçmek ister, fakat bu günahı nedeniyle ateşte yanarak cezalandırılacaktır. Veyselic sayılarda sağdaki sıfırın değeri yoktur, yani sağdaki sıfır yanar. (Latin sayılarında tam tersine soldaki sıfırın değeri yoktur.)

Üçüncü İtiraz:
Sayıların sıralamasını değiştirmek Kuran'ın genel mesajına nasıl bir etki yapar? Bu Kuran metninin anlaşılmasında nasıl bir etkiye sebep olur?

Üçüncü İtiraza Cevap:
Bir çok gayrı-müslim ve bazı müslümanlar hayır ve şerri, sağlarıyla sollarını ayırt edemiyorlar. Araplar sağdan sola yazıyorlar, Latinler soldan sağa yazıyorlar. Fakat iş sayılara geldiğinde hepsi soldan-sağa yazıyorlar. Ben İslami kavramlara matematiksel bir model getirmeye çalıştım. Bu, Kurandaki kavramları anlamaya yardımcı oluyor.

Mesela:
(Kuran 18/50) "Hani biz meleklere, 'Adem için saygı ile eğilin' demiştik de İblis'ten başka hepsi saygı ile eğilmişlerdi. İblis ise cinlerdendi."
Öyleyse, neden İblis bir cin olduğu halde meleklere verilen bir emirden sorumlu tutuldu?
Benim cevabım şöyle: (Yaratılan el numaralarına göre), 1'ler(melekler) 2'nin(Adem(as)) büyüklüğünü kabul etmekle emrolundular. 2 zaten daha önce 1'in(melekler) 0'dan(İblis'ten) daha büyük olduğunu belirtmişti, öyleyse, 0'da 2'nin büyüklüğünü kabul etmek zorundaydı.
0 çifttir, İblis tek elle yaratılmıştı fakat çiftti(Munafik). Cinler çift cinsiyetlidir.
1 tektir, melekler tek elle yaratılmışlardı ve tektiler(tek cinsiyetlidirler.)
2 çiftti, halife iki elle yaratılmıştı, iki eli vardı, (insanlar da çift cinsiyetlidir), fakat tek bir kişiydi.

Allah 1'dir, yaratılanlar 0'dır.
51/49. :"Ve min kulli şey'in halakna zevceyni leallekum tezekkerun. "
"Düşünüp ibret alasınız diye her şeyden (erkekli dişili) iki eş yarattık. "
0 çift sayıdır. Yaratıklar çift yaratılmışlardır.

Ihlas suresini hatırlayalım (112:1-2)
De ki: "O, Allah'tır, bir tektir."
"Allah Samed'dir. (Her şey O'na muhtaçtır, o, hiçbir şeye muhtaç değildir.)"
Matematiksel olarak, kaç tane sıfır olursa olsun, bir tane 1 olmadan yokturlar.
Ve önemli nokta, eğer seçim şansı olanlar Allah'a secde etmezlerse cehennemde yanacaklardır.
Matematiksel olarak, Veyselic sayılara göre, eğer sıfır 1'in sağına geçmek isterse, yanacaktır(yok olacaktır.) Fakat Quran mushafını açtığınızda birçok sıfırın 1'in sağına geçtiğini görürsünüz. Hiçkimse de bunda bir uygunsuzluk görmemektedir. Ben görüyorum. Eğer Kuran'daki sayıları Veyselic sayılar ile düzeltmeyi başarabilirsek, büyük bir gürültü çıkacaktır ve herkes hangisinin üstün olduğunu anlayacaktır;
Sağ mı
yoksa
Sol mu
Ve herkes hangisinin üstün olduğunu anlayacaktır;
Sahabul meymene mi
yoksa
Ashabul meş'eme mi
Tekrarlıyorum:
Yaratıklar Allah'a secde etmelidir.
Şeytan Allah'ın halifesinin büyüklüğünü kabul etmelidir.
0, 1'in solunda yer almalıdır
Eğer sıfır, 1'in sağına geçmeyi denemeye karar verirse, yanacaktır. Yanacaktır, çünkü Şeytan ateşten yaratılmıştır. Bu, sol ve sağ arasında sembolik bir savaştır. Müslümanlar şu ana kadar yenik durumda gözüküyorlar. Şeytan Kuran'ın metnine nüfuz edememiştir fakat Kuran'ın yazıldığı sayfalara nüfuz etmiştir, ve bunu da çok normal bir şeymiş gibi yapmıştır. Ben diyorum ki bu anormaldir. Düzeltilmelidir.


Dördüncü İtiraz:
Sisteminizi Kuran'a getirmekle ne fayda sağlayacağız?
Merak ediyorum; savunduğunuz sistem gerçekten gerekli mi?

Dördüncü İtiraza Cevap:
Kuran[29:64] "Bu dünya hayatı ancak bir eğlence ve oyundan ibarettir. "
Öyleyse oyunun tarafları kimler? Ben söyleyeyim:
Sağ 1 United
Sol 0 United

Tarafların kaptanları kimler?
Hz. Muhammed(sav) ve tüm diğer pergamberler
Şeytan(Aleyhil lane)

Hangi taraf kazanacaktır? (0-1) Sağ 1 United kazanacaktır.

Şimdi; "Sol 0 United" takımı bir gol attı. Müslümanların Kuran'ı sağdan-sola yazıldığı halde, "Left 0 United" takımı onların kitabına soldan-sağa yazılan sayıları soktu, ve kitaplarını(mushaflarını) BiDi (BiDirectional, çift yönlü) çelişkili yaptı. 1 ve 0 yanyana geldiğinde, 0'ı sağa almalarını başardı. On sayısını 10 (ya da I.) olarak yazıyoruz. Şeytan(İblis)(0) Adem'e(as)(1)'e secde etmeyi reddetti, Allah'ın emrine karşı geldi, ve "Ben ondan hayırlıyım (HAYRUN MINHU) [7:12]" diyerek sağ tarafa geçmek istedi.

Şimdi, bir gol de biz atıp bu BiDi'yi(çift yönlülüğü) mübarek Kuran mushaflarından kaldırmayacak mıyız? Bu yenilen gol sizi sinir etmiyor mu? Kuran'ı Veyselic sayılarla düzeltmmek ve herkese şunu göstermek zorunda değilmiyiz ki:
SAĞ
Sol'dan üstündür.

"Sisteminizi Kuran'a getirmekle ne fayda sağlayacağız?" Getirilecek fayda, herkese hangisinin üstün olduğunu göstermektir:
SAĞ mı
Sol mu?

Adem'mi (as)
Şeytan mı(al)?

Hak mı
Batıl mı?

Savunduğum sistem gerçekten gerekli. Quran mushaflarındaki BiDi devam edemez. İnsanlar sağlarını sollarını, hayır ve şerri, peygamber ve Şeytan'ı ayırt etmek zorunda. İnsanlar anlamalı ki mutlak olarak, en sonunda on sayısı (Binary iki sayısı) 01 (.I) olarak yazılmak zorundadır. Eğer sıfır sağ tarafa geçmeye yeltenirse yanacaktır. Sıfır 1'e secde etmek(önünde saygıyla eğilmek) zorundadır, ve sol taraftaki yerini almak zorundadır, Şeytan 0'dır, Allah 1'dir, Şeytan Allah'ın emrine uymak zorundadır, aksi taktirde yanarak cezalandırılmayı kabul etmek durumundadır.
Bence bu konular Kuran'ın ilk ve en önemli mesajlarındandır, ve Kuran'ın anlaşılmasında çok yardımcı olacaklardır.

Beşinci İtiraz:
Bu bir konu değildir.
Bu konu senin dinimizin önemli yönlerine odaklanmanı engelliyor, ve hiçbir değeri ve sonucu olmayan bir konuya odaklanmana sebep oluyor.Beşinci İtiraza Cevap:
Bu bir konu değildir fikrinize katılmıyorum, bence bir konudur, ve bence önemli bir konudur. Dinimizin(İslam'ın) birçok önemli yönlerini bildiğimi düşünüyorum, ve bu konu çok önemli sonuçları olacak bir konudur. Hatta bunun bir tür devrim niteliğinde olduğuna inanıyorum. Bu konu hangisinin haklı ve doğru olduğuna olan bakış açısını değiştirecektir; Sağ mı Sol mu. Gerçeği kim söylüyor? Sağ tarafın ashabı mı, sol tarafın ashabı mı. Şeytan'ın özellikleri neler, insanların ne yapmasını istiyor? İnsanları nasıl kandırıyor? Allah'ın emrine nasıl karşı geliyor, ve Adem'e secde etmeyi nasıl reddediyor. Bu konu sağ(hak) ve sol(batıl) arasındaki savaşta çok önemli bir kalenin fethedilmesini sağlayacaktır. İslami kavramlarla sayılar arasında paralellik/benzerlik var mı? Bence var.
Sayıların önemini gözardı etme!
Allah'ın bir ismi ve sıfatı sayıdır, El Vahid, Ehad. Sayılar önemlidir! Sayılar Şeytan'ın, Adem'in, issanların, cinlerin, meleklerin hatta Allah'ın(cc) bazı özelliklerini açıklamakta önemli rol oynar.
 

http://www.VeyselicNumbers.com

 

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
 
 

Sayın Mustafa Atilla, Yazımı okuduğunuzu sanmıyorum. Anlamak için de derin bir İslami bilgi gerekiyor. Herkes anlayamıyor, hatta ezici çoğunluk anlayamıyor, fakat ben yine de böyle bir iddiayı ortaya attığım için mutluyum. İlerde, çok ilerde, inanıyorum ki herkes anlayacak.

Veysel Peru 
 07.12.2012 9:53
 

Yazınızı okuduktan sonra neden müslümanların dünya genelinde daha geri kalmış olduklarını daha iyi anladım. Selamlarımla

Matilla 
 06.12.2012 18:42
 

www.VeyselicNumbers.com adresinde daha detaylı bilgi var. Sayfanın üst tarafında English/Türkçe butonu da mevcut.

Veysel Peru 
 01.07.2011 17:27
 
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
Toplam blog
: 4
Toplam yorum
: 3
Toplam mesaj
: 2
Ort. okunma sayısı
: 794
Kayıt tarihi
: 14.06.11
 
 

1969 Sivas doğumluyum. ODTU Bilgisayar Mühendisliği mezunuyum. 2 oğlum var...

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster