Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

02 Ocak '20

 
Kategori
Astroloji
 

YENGEÇ BURCUNDA AY TUTULMASI

Genel anlamıyla Ay tutulması

10 Ocak günü saat 22:21  de Yengeç burcunun 20°00´derecesinde yarı gölgeli Ay tutulması meydana gelecek.  Bu tip Ay tutulmalarında Ay, Dünya’nın yarı gölge konisinden geçer ve rahat gözlenemez.

Tutulma, Avrupa, Asya, Avustralya, Afrika ile Kuzey Amerika’nın çoğunluğundan, Güney Amerika’nın doğusundan, Pasific, Atlantik ve Hint Okyanusları ile Arctic bölgeden gözlemlenecek.

Yengeç burcunda meydana gelecek tutulma 144 numaralı Saros serisine ait. Toplam 71 tutulmadan oluşan bu serinin ilki  29 Temmuz 1749’da gerçekleşmiş. Sonuncusu ise 4 Eylül 3011’de gerçekleşecek.  Seriye ait son tutulma 30 Aralık 2001’de gerçekleşmiş.

Seriyi göz ardı ederek, Yengeç burcunun 20° si civarına baktığımızda ise en yakın tarih bize 9 Ocak 2001’i vermekte. 17 Temmuz 2019’da Oğlak burcunda meydana gelen Ay tutulması da  2001 yılını işaret etmişti.  Bu yıla ait en önemli olaylar İkiz kulelere uçakların çarpması sonucu 5000 den fazla kişinin ölmesi, ABD’nin Afganistan’ı bombalaması ve AKP’nin kurulması. Daha fazlasını hatırlamak isterseniz Temmuz ayında gerçekleşen tutulmaya ait yazımdan faydalanabilirsiniz.

Biz bu sefer çok geriye, 10 Ocak 1648 yılında 20°02´ Yengeç burcunda yaşanan tutulmanın dönemine gidelim. 1648, dünya tarihi açısından oldukça önemli bir yıl. Katolikler ve Protestanlar arasında süren 30 yıl savaşlarının bitişini ve ardından gelen Westphalia Antlaşmasını görmekteyiz. Westphalia, yeni dünya düzeninin altyapısının hazırlığı olarak nitelendirilmekte. Modern devletler hukukunun temelini oluşturmakta. Antlaşmanın şartları arasında hiçbir devletin diğerinin iç işlerine karışmaması ve tüm devletlerin Westphalia’da çizilen sınırlara saygı göstermesi bulunmakta ki bu durum zaman içinde ulus devlet kavramına giden yol olarak nitelendirilmekte.  Westphalia görüşmelerinde devlet, iktidar, savaş tartışılırken papalık temsilcisi dinlenmemiştir. Bu yönüyle ilk  laik  konferans olarak gösterilir. Dini özgürlük benimsenmeye başlanmış, Kalvenizm mezhep olarak kabul edilmiştir. İspanya ve Hollanda ile birlikte,  Kutsal Roma-Cermen İmparatorluğundaki prensliklerin de bağımsızlıkları tanınmıştır. Aynı noktaya düşen bu tutulma, ilerleyen zaman diliminde günümüz  Avrupa Birliği  ülkelerinde dönüşümlere, denge değişimlerine sebep olacak gözükmekte.

2020 yılında Oğlak’taki  Pluto’nun,  Satürn ve Jüpiter ile yapacağı kavuşumlar dip nokta oluşturacak. Bununla birlikte kapitalizmin sonunun geldiğini, dünya üzerinde birçok devletin yöneticilerinde, yönetim sistemlerinde ve sınırlarında değişimleri gözlemlemeye başlayacağız. Yine bu süreç bizlere eğitim ve dinde de değişimleri beraberinde getirebilir. Ahlaka, etiğe, bilgiye önem vurgulanırken, başta zorlanılsa da  dönüşümün bu yönde olmasına yönelik mücadeleleri, gelişmeleri görebiliriz. Yengeç burcundaki Ay tutulması ve Pluto, Satürn, Jüpiter kombinasyonları, Westphalia’dan günümüze süregelen gelişimi etkileyecek reformların başlamasına işaretçi diyebiliriz.

Sizler de kendi hayatlarınızda yukarıda verdiğim 2001 yılına geri dönerek, neler yaşadığınızı hatırlayabilir ve bu tutulmanın getirilerine yönelik ipuçları yakalayabilirsiniz.

Eski kaynaklarda Sepherial’e göre Yengeç burcunun 2. Dekanında meydana gelen Ay tutulmaları için ‘ haraçları, dayanılmaz ölçüde vergileri ve benzer konuları simgeler’ notunu görmekteyiz.

Tutulma döneminde şartlar girişime, şartları zorlayan çıkışlara müsait. Çıkarların önde olduğu, somut olanın istendiği, iletişimin sınırlı ve belli kalıplar dahilinde koşulları deneyimleyebiliriz.

Tutulmaya ev sahipliği yapan Yengeç burcu ulusal, ailevi konuları önemseyen, korumacı, tutucu, hassas, değişken yapılıdır. Gölgesinde kapris, ajitasyon, kıskançlık, önyargılı tutum ve fazla anaçlık vardır.  Vatan, millet konularıyla ilişkili olduğu kadar sağlık, konaklama, otel, emlak, gıda, yiyecek, içecek, catering sektörü, çocuklarla ilgili işleri, psikologlar, tarihçiler, antikacılar ve kamu hizmetlerini de anlatır. Dolayısıyla tutulma ile birlikte Yengeç özelliklerini ve bu konulara ait gelişmeleri daha belirgin görebiliriz.

Yükselende mükemmele odaklı, çalışkan, kılı kırk yaran mantıklı Başak bulunmakta. Karşındakilerle alma verme dengenizdeki durumu değiştirebilmek için bilinçaltında bir şeylerin kurbanı olma endişesiyle, gereksiz fedakarlıkların tortusunun kattığı duygularla, son derece sistemli, gayet ciddi bir şekilde hareket edebilirsiniz. Yükselene Alcor ve Coxa sabit yıldızının etkisini görmekteyiz. Alcor, sessiz, kuşkulu, otokontrollü bir doğayı işaret ederken, kışkırtılma durumunda intikamı işaret etmekte. Coxa ise öngörebilmekle, egodan ötürü zarara uğramakla ilişkilendirilmiş. Biz burada egoyu, inatla yoğurulmuş, fazla dediğim dedik ve şartları kendi istediği şekilde manipüle etmeye çalışmak olarak düşünelim. Dolayısıyla bu tutulmada dışavurumda dengeyi kaybedip, kurban olmamak adına hassas ayarlanması gerekli nokta olarak  dikkati çekmekte.

Tutulmanın Ay’ı Castor ile kavuşumda. Castor, yazarları, araştırmaları ve yeni fikirlerin keşfini anlatır. Aynı zamanda hukuksal alanda başarıları ama hapis cezalarını da işaret eder. Güneş ise savaş sanatlarıyla, yönetim yeteneği ve yardımseverlikle ilişkilendirilen Dheneb birlikteliğinde. Tutulma döneminde olaylarda, bilinçdışı tutumlarda, kimliğin ifadesinde  ve karşıt cins ilişkilerinde bu etkileri gözlemleyebiliriz.

Yengeç Ay tutulmasının bireysel haritalarda işaret ettiği konular

10 Ocak’ta meydana gelecek Ay tutulması ana tema olarak arkadaşları, sosyal çevreyi, gruplar  ile ilgili gelişmeleri, işten elde edilen kazancı, çocukları, aşk hayatını, spor, sanat ve diğer yaratıcı faaliyetleri, orta uzunluktaki seyahatleri işaret etmekte.

Öncü burçların 16-24, değişken burçların 2-8 dereceleri arası gezegenleri, önemli kombinasyonları olanlar Yengeç burcunda meydana gelecek Ay tutulmasından öncelikli olarak etkilenecektir.

Kendinizi feda etme ile  yetme arasındaki hassas dengede oluşan zorlayıcı, travmatik durumlar, başarısızlıklar şartlarda başa dönerek, yeniden gözden geçirme, belki bazı noktalarda sil baştan yapılanma gerekliliğini getirmekte. Yaşam mücadelesinde başarısız olmuşların ya da dirençleri yeterli gelmeyenlerin ömrünü tüketeceği, sonlanacağı, belki yeniden yapılanmalarla yeniden şekillendirileceği dönemdeyiz. Bir yandan adaletsiz olduğunu düşündüklerimiz, öte yandan var olanın düzelmesi için bir bedel ödenmesi gerektiğinin farkındalığı! Bilinçaltımıza ittiğimiz olayların  üzerimizde yarattığı duygusal deformasyonun da etkisiyle ivmeleneceğiz, mücadele edeceğiz bu Ay tutulmasında! İlişkiler, her türlü ilişkide kimin ne kadar hakkaniyetli davrandığı, güç dengeleri, şartların muhasebesi masaya yatırılacak. Nerede, nasıl irade göstermemiz, kendimizi ne şekil ortaya koymamız ile duygularımızın, bilinçaltındaki dürtülerimizin bizi nereye çekmek istediği arasında dengelenerek, mantık yürütmek ve bu doğrultuda yaratıcılığımıza odaklanmak isteyeceğiz. Olanca gücümüzle uyum sağlamak adına çakılıp kaldığımız, direnç gösteren, doyum sağlayabilmek adına büyümemiz, gelişmemiz gereken şartları değiştirmeye uğraşacağız. Geçmişte ayağımıza bağ olan durumları ciddiyetle ve sorumluluk bilinciyle ele alacağız. Kendi düşünce sistemimizle, araştırdıklarımızla yürümek isteyeceğiz. Zaman zaman yoğun ısrar, baskı, sabitlenme iletişim sorunları yaşatabilir. Anlaşmayı zorlaştırabilir. Sırtlanabileceğinizden fazla yükün altına girmeyin.  Ani gelişebilecek hamlelerle başa dönebiliriz. Böylesi bir durumda yorulduğumuzu, boşa nefes tükettiğimizi hissedebiliriz.       ( Transpluto , Klotho, Tisiphone, Siwa, Psyche, Mnymosyne, Juno, Ay, Güneş, Merkür, Zeus,Kassandra, Phaethon, Artemis, Pluto, Satürn, Admete, Hebe, Ceres, Arachne)

Tutulma ailevi ilişkilerde dengeyi değiştirebilecek etkiler barındırmakta. Burada sağlık konuları gündeme gelebileceği gibi içinde para konularının olduğu durumlara yönelik muhasebeye de söz konusu olabilir. Kredi, borç, vergi, sigorta ödemeleri, hisseli paralar, miras, nafaka konularının gündem oluşturabilir. Aile içi güç dengeleri  baskın bir şekilde test edilebilir. Adalet, etik sorgulanabilir, davalar, geçmişe dayalı karmik ödeşmeler, bürokrasiyle yolunda gitmemiş işlerle ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Hayatınızda dönüşümün işaret edildiği durumlarda önemli değişimler yaratacak etkilerle karşılaşabilirsiniz. Gerçekçi adımlarla, doğru ve kalıcı olana yönelmemizin önemini unutmayalım. Gün, her yaşadığımızı sorgulamak, dersler çıkarmak ve ileriye örnek almak için dağarcığımıza atma günüdür. Yer değişimleri, mülklerle ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Çocuklarla ilgili konularda düzen değişiklikleri yaşanabilir. Gelişiminize yönelik eğitimlere, sorumluluklara girebilirsiniz. Bu  tip konulardan kazanç elde etmek zihninizi meşgul edebilir. Yollarla ilgili planlar yapabilirsiniz. Tutulma etkisiyle etrafınızda kendi düşüncelerinde dediğim dedik, şartları manipüle etmeye çalışan, dikte ettiren, baskı uygulayan, adeta tiranlara dönüşmüş insanlar gözlemleyebilirsiniz. Şiddete meyilli kişilerden uzak durun. Bu durum hemen herkes için duygusal anlamda zor olabileceği gibi kadınlar üzerindeki baskıyı da daha yoğun hissettirebilir. Pesimizmin, menfaatlerin önde olduğu, sorumlulukların baskın geldiği bir sürece işaretçi. İşte meydana gelebilecek değişimler, kazanımları ve sosyal çevrelerle yürütülen faaliyetleri etkileyeceğinden, dengelemek zor olabilir.  Bilgiye, belgeye ulaşmakta zorluk çekilebilir. Bu tutulma vatana, millete yönelik hassasiyetleri de etkilemekte. Kazalara, yaralanmalara, yangınlara dikkat. Kasım ayı başında başladığınız işler ya da etrafınızda vurgulanan gelişmeler, tutulmayla birlikte vurgulanacak. Aynı zamanda geçtiğimiz Nisan sonu yaşanan durumlar  hayatlarınızda öne çıkabilir.

Yengeç burcunda Ay tutulmasında ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

Yengeç burcundaki Ay tutulmasının, yukarıdaki genel özellikler doğrultusunda burçları hangi ana başlıklarda etkileyeceğine bakarsak;

Koç ve yükselen Koçlar için :  Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler.

Boğa ve yükselen Boğalar için :   Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar.

İkizler ve yükselen İkizler :  Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verdiğimiz borçlar.

Yengeç ve yükselen Yengeçler için :  Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık, yakın kişiler.

Aslan ve yükselen Aslanlar için :  Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar.    

Başak ve yükselen Başaklar için :  Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde  bulunduğumuz organizasyonlar, gruplar, babanın kredi, vergi, borç, ortak parayla ilgili durumları, ameliyatı, annenin parası, çocuğun eşi, evlilik, ortaklıkla ilgili durumları, davaları. 

Terazi ve yükselen Teraziler için : İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.

Akrep ve yükselen Akrepler için :  Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, hayat felsefesi.

Yay ve yükselen Yaylar için :  Kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları.

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için :  Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar.

Kova ve yükselen Kovalar için :  Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız.

Balık ve yükselen Balıklar için :  Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatımız, orta uzunluktaki seyahatlerimiz.

Ülkemiz ve Yengeç burcunda Ay tutulması

10 Ocak’ta meydana gelecek Ay tutulmasında halk ve halkı ilgilendiren durumlar, iç ve dış işlerimiz, uluslararası anlaşmalar, davalar, müttefik ve düşman kavramının sorgulanacağı durumlar, diplomasi ve gelişmelerin ekonomik alanda yansımaları ana konu başlıklarımız olarak dikkati çekmekte. Şirketler açısından baktığımızda kimliklerini, ortaklıklarını, işbirliklerini, rekabet güçlerini, piyasanın durumunu ve hukuksal konularını ilgilendiren gelişmeleri görebiliriz.

Tutulmalar son dönemde ülkemizin iç ve dış işlerini ilgilendiren ana aksında meydana gelmekte. Bu da o alanlarda önemli değişim, dönüşümlere işaret etmekte. Nato ve müttefiklerle ilişkilerdeki sorunlar kendini iyice hissettirebilir.  Daha tehditkar ve gerçeği gizleyen, aldatıcı tavırlarla açık düşmanlıkları görebiliriz. Baskıyı, yaptırımları daha belirgin hissedebiliriz. İç ve sınır güvenliğimiz için oldukça önemli bir dönemden geçmekteyiz. Sınırlarımızda olan gelişmelerle ilgili problemli durumlarla yüzleşebiliriz. Gizli servisler planlarını  bu dönemde aktifleştirebilirler ki sığınmacılarla ilgili sorunlar da önem oluşturmakta. İçeriyi karıştırıcı, güvenliğimizi tehdit edici durumlara karşı bu sene oldukça dikkatli yürümeliyiz. ABD ve İngiltere’nin eli direk ve dolaylı olarak tüm sene üzerimizde olacak dersek yanlış olmaz. Geri planda kontrol etmekte zorlanılabilen durumlar sokaklardaki hareketliliği etkileyebilir. Bu tutulma konumunda otorite, lider, üst düzey yönetici, ceo  olan kişilerin de pozisyonlarını sıkıştırmakta. Yıl içinde çok değişimler gözlemleyebiliriz. Şubat’ın son haftası Mars’ın 7.evimize girmesini takip eden süreçte dış ilişkilerde çok daha mücadeleci bir süreci gözlemleyebiliriz. 17 Mart’ta da tutulmayı tetikleyecek. Sert enerjileri barındıran bir dönem diyebiliriz.

Siyasi arenanın yeniden şekillenmesi ve yeni partilerin kuruluşunun devam ederken, eski siyasetçileri de yine sahnede olmak isterken görebiliriz. Fakat bazıları için şartlar zor olabilir. Yeni uygulamalar, yeni yasalar ağırlığını hissettirebilir. Meclisteki sandalye dağılımı değişebilir. Finansal anlamda da zor geçecek bir senedeyiz. Dış borç yükünün baskısı yeni anlaşmaları, düzenlemeleri, yapılandırmaları  getirebilir. Hazine ve maliye ile ilgili gelişmeler öne çıkabilir. Uluslararası anlaşmalarda değişimler gözlemlenebilir. Eğitimde, ulaşımda, taşımacılıkta, internet ve bilgi erişiminde  yeni düzenlemeler gelebilir. Basın-yayın sektöründe da  köklü değişim, dönüşümler görebiliriz. Tutulma, tutukluluklarla ilgili gelişmelere de  dikkat çekmekte. Bu dönemde yer hareketliliğinde de artış gözlemlenebilir.

Yengeç burcunda gerçekleşecek olan Ay tutulmasına ait astrokartografik dahil tüm haritaları blogumdaki paylaşımımda bulabilirsiniz.

Azade Öksoy

https://azadeoksoy.com/2020/01/02/10-ocak-yengec-burcunda-ay-tutulmasi/

 
Toplam blog
: 182
: 1575
Kayıt tarihi
: 07.06.07
 
 

İstanbul'da doğdum. İTÜ'den mezun olduktan sonra bilgi işlem, eğitim ve finans sektörlerinde çalı..