Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

28 Haziran '12

 
Kategori
Sivil Toplum
Okunma Sayısı
188
 

‘Uluslararası Kooperatifler Yılı'' Kutlamaları

‘Uluslararası Kooperatifler Yılı'' Kutlamaları
 

Cazkırlar'ı seyretmek


Dr. Ayhan ÇIKIN

Uluslararası Kooperatifler Birliği (ICA)’nın Genel Kurul toplantısı, 15-18 Kasım 2011 tarihleri arasında Meksika’nın Cancun kentinde gerçekleştirildi. Bu toplantıyla birlikte, Birleşmiş Milletler(BM)’in 18 Aralık 2009 tarihinde A/RES/64/136 sayılı Kararı gereğince Uluslararası Kooperatifler Yılı (UKY)  olarak kabul edilen 2012 yılı kutlama etkinlikleri de resmen başlamış oldu (Bkz : http://www.ica2011.coop/ica/en/bienvenida_mensaje.aspx#)

Türkiye’de BM’in kararını uyarak UKY için bir kutlama Komitesi kurdu. Türkiye UKY kutlamalarını, 2 Şubat 2012’de gerçekleştirdiği açılış dahil, 10 etkinlikle katılacağını bildirdi

Ne yazık ki bu etkinliklerin biri hariç, başka ülkelerin yaptığı etkinliklere katılım şeklinde gerçekleştirilecektir(Bkz. http://www.turkiye2012koop.org/index.php/site-map/toplant-takvimi.html) . Bu konuda ciddi bir kutlamayı, M. Ü. Milas Sıtkı Koçman Meslek Yüksekokulu’nun, 17 Mayıs 2011 tarihinde Milas’ta gerçekleştirdiğini burada belirtmek  isterim (Bkz. Daha Güzel Bir Dünya İçin Kooperatif, Milas Önder Gazetesi, 19 Mayıs 2011)

BM’in, 2012-UKY kutlamaları Kararının temel gerekçesi, kooperatiflerin sosyo-ekonomik kalkınmaya, yoksullukla mücadeleye, işsizliğin azaltılmasına ve toplumsal bütünleşmeye katkısı konusunda küresel düzeyde bir “farkındalık yaratma” amacına dayandırılmıştır. Ayrıca  UKY’nın ana temasını “Kooperatif Girişimler Daha Güzel Bir Dünya Kurar” şeklinde özetlemiş ve tüm dünya ülkelerinde kutlanması için gerekli her türlü girişimleri yapmıştır (Bkz. www.social.un.org/coopsyear) .

BM’in ilan ettiği UKY’nın üç temel hedefi bulunmaktadır :

 -  Kooperatif girişimleri tanımak ve onların potansiyelleri konusunda toplumlarda “farkındalık” yaratmak;

-  Kooperatif girişimlerin büyümesi ve gelişmesi için her düzeyde yapılması gerekenleri belirlemek;

-  Ulusal ve uluslararası düzeyde kooperatifler için uygun ve teşvik edici politikaların oluşumuna katkıda bulunmak.

Birleşmiş Milletler, A/RES/64/136 sayılı Kararında, üye ülkelere aşağıda belirtilen konularda önerilerde bulunmuştur :
BM’lere üye ülkeler ve diğer ilgili paydaşların, kooperatif girişimlerin gelişmesi, toplumsal ve ekonomik kalkınmaya katkılarına yönelik “farkındalık” oluşturması yönünde çalışmalar yapmaları;

Fakirliğin önlenmesi, kırsal ve kentsel ortamlarda yaşayan insanların refahının yükseltilmesi ve sürdürülebilir kalkınmanın hayata geçirilmesinde kooperatif girişimlerin desteklenmesi konularında faaliyet gösterilmesi;

Hızlı değişen sosyo-ekonomik koşullarda kooperatif girişimlerin güçlenmesini sağlayıcı ve sürdürülebilirliklerini destekleyici yasal alt yapıların oluşturulması konularında gerekli çalışmaları yapmaları;

Uluslararası toplantılarda alınan kararların uygulamaya aktarılmasında ve izlenmesinde kooperatiflerin rolünü ve katkılarının sağlanması konusunda gerekli duyarlılığın gösterilmesi;

Kooperatif girişimlerinin ve kooperatif girişimin uzantıları olan ortak girişimlerin kurumsal, idari ve mali kapasitelerinin geliştirilmesi ve kooperatif girişimlerin yeni teknolojilerle buluşmasını sağlayacak önlemlerin alınması, hazırlanması ve desteklenmesi;

Tarım kesiminde kooperatif girişimlerin uygun bir finans yapısına kavuşturulması, sürdürülebilir üretim tekniklerinin kullanımının desteklenmesi, kırsal alt-yapının (sulama, pazarlama, vb..) geliştirilmesi ve kadınların ekonomik faaliyetlere katılımının desteklenmesi;

Kooperatif eğitiminin yaygınlaştırılması ;

Kooperatif bankacılığının geliştirilmesi.

*

UKY’nın ana teması olan “Kooperatif Girişimler Daha Güzel Bir Dünya Kurar düşüncesini tüm dünya kamuoyunda duyumsatabilmek için BM’e üye tüm ülkelerde çeşitli etkinliklerin yapılması kararlaştırılmıştır. Bu etkinliklerin konularını şu başlıklar altında toplamak mümkündür :

Kooperatif girişimler daha iyi bir dünya kurar;

Kooperatifler, ortakların mülkiyetinde, ortaklarına hizmet veren ve ortakları tarafından yönetilen girişimlerdir;

Kooperatifler, insanlararası ilişkileri güçlendirir;

Kooperatifler, yaşam ortamlarını iyileştirir, dağınık kaynakları ekonomiye sokar;

Kooperatifler, sürdürülebilir kalkınmayı gerçekleştirirken, “ekonominin insan için olduğu” vurgusunu kuvvetlendirir;

Kooperatifler, yerel ve kırsal kalkınmanın vazgeçilemez aktörleridir;

Kooperatifler, ekonomik ve toplumsal ihtiyaçlara göre çalışmalarını organize ettiklerinden, makro-ekonomik dengenin kurulmasına, diğer geleneksel işletmelere göre, daha etkin ve olumlu katkıda bulunurlar;

Kooperatifler, ekonomik alanda demokratik olarak yönetildiklerinden, siyasal demokrasilerin gelişmesine ve toplum içinde kökleşmesine önemli katkı sağlarlar;

Kooperatifler, yoksullukla mücadelede  pek çok ülkede başarı ile uygulanmış bir girişim tipidir;

Kooperatif uygulamalar, dürüst, haksever, ahlaklı ve toplumsal duyarlılığı yüksek gençlerin yetişmesine katkıda bulunurlar;

*

KOOPERATİFLERLE İLGİLİ BİRKAÇ SAYISAL BİLGİ

Dünyada kooperatiflere ortak olan insan sayısı 1 milyar civarındadır. Aile nüfusu dikkate alınırsa, dünya nüfusunun yarısının geçiminde kooperatif girişimlerin katkısı vardır;

Kooperatifler, küresel düzeyde 100 milyondan fazla insanı iş sağlamaktadırlar; bu sayı, dünya dış ticaretinin 2/3’ünü denetleyen çok uluslu şirketlerin istihdam ettiği işgücünden fazladır;

Küresel düzeyde tarım ürünlerinin yüzde 50’sinden fazlasının kooperatifler tarafından pazarlandığı kestirilmektedir;

Dünyadaki en büyük 300 kooperatifin 2008 yılı cirosu, 1,6 trilyon dolar olup, dünyanın 9. büyük ülke ekonomisine eşdeğerdedir;

2008 finansal krizi süresince, pek çok geleneksel banka girişimleri varlığını sürdüremezken,  kooperatif bankaları tüm dünyada tasarruf ve kredi hacmi olarak büyüme göstermişlerdir;

Finansal kooperatifler, 857 milyon insana (Dünya nüfusunun % 13’ü) hizmet sunmaktadırlar;

Finans kooperatifleri, yoksulluk sınırı altında yaşayan 80 milyon insana, mikro finans sistemi içinde, hizmet vermektedirler;

Kore’de su ürünlerinin yüzde 70’ni, Brezilya’da tarım ürünlerinin yüzde 40’nı, Bolivya’da tasarrufların yüzde 25’ini, Kolombiya’da sağlık sektörünün yüzde 25’ini, Singapur’da perakende ticaretin yüzde 55’ni, vb.. kooperatifler gerçekleştirmektedirler;

Kırsal elektrik kooperatifleri, Bengladeş’de 28 milyon insana; ABD’de elektrik hatlarının yarısına sahip olup 37 milyon insana hizmet sunmaktadırlar (Örnekler çoğaltılabilir);

Türkiye’de 84 bini aşan birim kooperatiflere 8,1 milyon civarında ortak kayıtlı bulunmaktadır. Sayısal olarak önemli görülmesine karşılık, Türk Kooperatiflerinin ekonomiye katkılarını saptayan istatistiki bir kuruluş bulunmamaktadır. Bu konudaki veriler, bazı akademik çalışmalarla sınırlı kalmaktadır  ( Daha geniş bilgi için bkz. Hayati Yazıcı,  “Kooperatifçilik”, Dünya Gazetesi, 02.02.2012 )

Dr. Ayhan ÇIKIN

Kaynaklar :

M.Ü. Milas SK Meslek Yüksekokulu, “ Daha İyi Bir Dünya İçin Kooperatif Girişimler- Dünyada ve Türkiye’de Kooperatifçiliğe Yaklaşımlar” Paneli, 17 Mayıs 2011, Milas.
·         Ayhan ÇIKIN, “Daha İyi Bir Dünya İçin Kooperatif Girişimler”, http://www.mylasa.net/tayhan-cikin/905-daha-iyi-bir-dunya-icin-kooperatif-girisimler
·         Ayhan ÇIKIN, “Kooperatifleri Tanımak İçin Bir Fırsat Yılı”, http://www.mylasa.net/tayhan-cikin/918-kooperatileri-tanimak-icin-bir-firsat-yili-

·Hayati YAZICI ,  “Kooperatifçilik”, Dünya Gazetesi, 02.02.2012

www.social.un.org/coopsyear
www.turkiye2012koop.org
www.social.un.org/cooperatives

http://www.copacgva.org
·         http://www.ica.coop

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
 
Toplam blog
: 174
Toplam yorum
: 9
Toplam mesaj
: 6
Ort. okunma sayısı
: 467
Kayıt tarihi
: 29.01.07
 
 

Şair ve bilim insanı (Tarım Ekonomisi). 1 Ocak 1946, Muğla doğumlu. 1968'de asistan olarak girdiğ..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster