Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

07 Mayıs '14

 
Kategori
Astroloji
Okunma Sayısı
2548
 

12 - 18 Mayıs 2014 haftalık burç astroloji: Mayıs ayının en yoğun haftası !

12 - 18 Mayıs 2014 haftalık burç astroloji: Mayıs ayının en yoğun haftası !
 

haftalık burç


11 Mayısla başlayan yoğunluk bu haftaya da yansıyacak ve bu hafta Mayıs ayının astrolojik açıdan en yoğun haftası olma özelliğinde. Koçlar, Boğalar, Teraziler, Akrepler ve Oğlakların sembolize ettiği şeyler bu hafta da olumsuz etkiler almaktalar. Merkür ise İkizler burcuna geçtiğinden beri süper bir konumda olduğundan İkizler burcunu sembolize eden şeyler süper etkiler alacak. 18 Mayıs ise haftanın en yoğun günüdür.

Olumsuz Transitler

Koç burcunu kötü etkileyen transitler : Venüs ve Uranüs

Venüs bütün bir hafta Koç burcunda kötü konumda olduğundan Koç burcunu sembolize eden şeyler yani asker, polis, güvenlik birimleri, aktivistler, başlangıçlar, girişimler Venüsü simgeleyen para, sosyal ve siyasi konulardan, siyasetçilerden kötü etkiler alabilir. Bu hafta da para konularında, sosyal ve siyasi konularda öfke, kavga ve zorlanmalar hatta saldırılar olabilir. Bu durum asker, polis ve güvenlik birimleri ile aktivistleri olumsuz yönde etkileyebilir. Para konularındaki kavga ve zorlanmalar da yeni girişimleri ve başlangıçları olumsuz anlamda etkileyebilir. Asker, polis, güvenlik birimleri, aktivistler, başlangıçlar ve girişimler kendi isteklerine düşkün, talepkar, ağırkanlı yada kararsız kişilerden de olumsuz etkiler alabilirler.

Uranüs 12, 13, 14, 15, 17 ve 18 Mayıs günleri Koç burcunda kötü konumda olduğundan Koç burcunu sembolize eden şeyler yani asker, polis, güvenlik birimleri, aktivistler, başlangıçlar, girişimler Uranüsü simgeleyen özgürlükçü ve hümanist kişilerden, gruplardan, plan ve projelerden, teknolojik konulardan kötü etkiler alabilir. Bu hafta da özgürlükçü ve hümanist kişiler, gruplarda öfke, kavga ve saldırganlık artabilir. Geleceğe yönelik plan ve projelerde, teknolojik konularda zorlanmalar olabilir. Saldırgan plan ve projeler yada saldırı silahları asker, polis ve güvenlik birimlerini olumsuz etkileyebilir. Plan ve projelerdeki yada teknolojik konulardaki zorlanmalar yada özgürlükçü ve hümanist kişi ve gruplar içindeki öfke ve kavgalar asker, polis ve güvenlik birimlerini kötü yönde etkileyebilir. Bir takım girişimler ve yeni başlangıçlar da plan ve projelerdeki yada teknolojik konulardaki zorlanmalardan olumsuz etkilenebilir.

Boğa burcunu kötü etkileyen transit : Güneş

Güneş bütün bir hafta Boğa burcunda kötü konumda olduğundan Boğa burcunu sembolize eden şeyler yani mal-mülk, toprak ve para konuları Güneşi sembolize eden nüfuzlu kişilerden, spekülatif konulardan (borsa, altın, döviz, vs.) kötü etkiler alabilir. Bu hafta nüfuzlu kişiler yada gençler kendi isteklerini ön plana çıkarabilir ve talepkar davranabilirler. Spekülatif konularda da kararsızlık, dengesizlik yada talepkarlık olabilir. Bu hafta borsa gibi spekülatif konulardan uzak durmakta fayda var. Nüfuzlu kişilerin talepkar olması yada spekülatif konulardaki talepkarlık Boğa burcunu simgeleyen mal-mülk ve para konularını olumsuz yönde etkileyebilir. Bu haftan para konularıyla uğraşanlar egoistliklerle karşılaşabilirler. Bu arada sosyal konular da olumsuz olarak etkilenebilir.

Yengeç burcunu kötü etkileyen transit : Jüpiter

Jüpiter 18 Mayıs Pazar günü Yengeç burcunda kötü konumda olduğundan Yengeç burcunu sembolize eden vatanseverler, vatani konular, ülke güvenliğini ilgilendiren konular Jüpiteri simgeleyen hukuk ve yasalardan, yabancı ülke ve kültürlerden (kürt, alevi, Irak, İran, Amerika vs.) kötü etkiler alabilir. 18 Mayıs Pazar günü hukuk ve yasalarda, yabancı ülke ve kültürlerde güvensizlik olabilir. Bu güvensizlik vatani konuları, ülke güvenliğiyle ilgili konuları olumsuz yönde etkileyebilir. 

Terazi burcunu kötü etkileyen transit : Ay ve Mars

Ay 12 Mayıs Pazartesi günü Terazi burcunda kötü konumda olduğundan Terazi burcunu sembolize eden sosyal ve siyasi konular yada siyasetçiler vatani konulardan, ülke güvenliğiyle ilgili konulardan olumsuz etkilenebilirler. Vatani konularda, ülke güvenliğiyle ilgili konularda kararsızlık yada talepkarlık sosyal, siyasi ve diplomatik konuları kötü yönde etkileyebilir. Sosyal ve siyasi konularla uğraşanlar bu günde aşırı duygusal ve güvensiz kişilerle karşı karşıya kalabilirler.

Mars bütün bir hafta Terazi burcunda kötü konumda olduğundan Terazi burcunu sembolize eden sosyal ve siyasi konular yada siyasetçiler asker, polis ve güvenlik birimlerinden yada aktivistlerden veya bir takım girişim ve başlangıçlardan kötü etkiler alabilirler. Bu hafta asker, polis ve güvenlik birimleri yada aktivistler kendi isteklerini ön planda tutabilir ve talepkar davranmaya devam edebilirler. Bu durum sosyal ve siyasi konuları yada siyasetçileri olumsuz yönde etkileyebilir. Bir takım talepkar girişim ve başlangıçlar da sosyal ve siyasi konuları ve siyasetçileri olumsuz anlamda etkileyebilir. Bu hafta da Mars ve Venüs birbirlerini karşılıklı etkilediklerinden Marsı simgeleyen asker, polis, güvenlik birimleri, aktivistler ile Venüsü simgeleyen sosyal ve siyasi konularla uğraşanlar, siyasetçiler birbirlerini kötü yönde etkileyebilirler.

Akrep burcunu kötü etkileyen transit : Satürn

Satürn bütün bir hafta AKrep burcunda kötü konumda olduğundan Akrep burcunu sembolize eden gizli saklı işler, bankacılık konuları, yer altı ve üstü kaynaklar, değişim ve dönüşümler Satürnü sembolize eden Başkan, patron ve otorite sahibi kişilerden kötü etkilenebilirler. Bu hafta da Başkan, patron ve otorite sahipleri katı, sahiplenici ve yıkıcı kararlar alabilecekleri için bu durumdan gizli saklı işler, bankacılık konuları, yer altı ve üstü kaynaklar, değişim ve dönüşümler olumsuz olarak etkilenebilirler. Bu arada yer altındaki fay hatlarında da baskı oluşabileceği için sonradan deprem yapmak üzere fay hatlarında baskı oluşabilir.

Oğlak burcunu kötü etkileyen transit : Ay ve PLüton

Ay 17 ve 18 Mayıs günleri Oğlak burcunda kötü konumda olduğundan Oğlak burcunu sembolize eden Başkan, patron ve otorite sahipleri vatani konulardan, ülke güvenliğiyle ilgili konulardan kötü yönde etkilenebilirler. Bu günlerde vatani konularda, ülke güvenliğiyle ilgili konularda bunalımlar, engel ve aksilikler olabilir. Üretimle ilgili konularda da engeller, yasaklar yada aksilikler olabilir. Vatani konularda, ülke güvenliğiyle ilgili konulara yada üretimle ilgili konularda bunalımlar Başkan, patron ve otorite sahiplerini olumsuz anlamda etkileyebilir. Satürn ve PLüton birbirlerini karşılıklı olarak etkilediklerinden Satürnü simgeleyen Başkan, patron ve otorite sahipleri ile Plütonu simgeleyen gizli saklı işler, bankacılık konuları, yer altı ve üstü kaynaklar, değişim ve dönüşümler birbirlerini kötü yönde etkileyebilirler.

Olumlu Transitler

İkizler burcunu iyi etkileyen transit : Merkür

Merkür 12, 13, 14, 15, 16 ve 18 Mayıs günleri yani hemen hemen bütün bir hafta İkizler burcunda süper bir konumda olduğundan İkizler burcunu sembolize eden iletişim (fikir, yazı, konuşma, bilgi, belge, vs.) ve ticari konular Merkürü simgeleyen yine iletişimden (fikir, yazı, konuşma, bilgi, belge, vs.), ticari konulardan, hizmetlerden, işçi ve çalışanlardan olumlu etkiler almakta. Bu günlerde iletişim, hizmet ve sağlık sektöründe, ticari konularda bilgi ve beceri aratabilir.

Bu durum da yine iletişim ve ticari konuları olumlu yönde etkileyebilir. Bu hafta iletişimin, gazetecilerin, sosyal medyanın yoğun haberlerle dolu olacağı bir hafta da olabilir.

Haftanın en yoğun günü olan 18 Mayıs Pazar günü 2 olay ön görülebilir;

                              Güneş -2 -> Boğa (Venüs)

Uranüs -1 -> Mars (Koç) -3 <-> Terazi (Venüs) -4 (Venüs ve Mars eksiye kayıyor)      

 

 

Jüpiter 0 -> Ay (Yengeç) -2 -> Satürn (Oğlak) -4 <-> Akrep (Plüton) -5 (Plüton ve Satürn eksiye kayıyor)

 

1.olay :

Güneşi simgeleyen nüfuzlu kişiler, gençler, spekülatif konularda talepkarlık para konularını olumsuz etkileyebilir. Uranüsü simgeleyen öfkeli özgürlükçü ve hümanist kişiler, gruplar, zorlayıcı, saldırgan plan ve projeler, saldırgan silahlar, teknolojik aletler, asker, polis ve güvenlik birimlerini, aktivistleri körüklemekte. Asker, polis ve güvenlik birimleri, aktivistler yada bir takım başlangıç ve girişimler sosyal ve siyasi konuları ve siyasetçileri olumsuz yönde etkileyebilir. Sosyal ve siyasi konularla uğraşanlar yada siyasetçiler de asker, polis, güvenlik birimleri ve aktivistleri olumsuz yönde etkileyebilir. Böylece Venüs ve Marsın birbirlerini olumsuz yönde etkileyebilecekleri bir döngü görülmekte. Kısaca Venüs Mars çatışması yüzünden bir takım özgürlükleri savunan öfkeli kişiler, saldırı planları yada silahlar sosyal ve siyasi konularla uğraşanları, siyasetçileri olumsuz yönde etkileyebilirler.

2.olay :

Jüpiteri simgeleyen hukuki konularda, yabancı ülke ve kültürlerda (kürt, alevi, Irak, Suriye, İran, Amerika, vs.) güvensizlik vatani konuları, ülke güvenliğini olumsuz yönde etkileyebilir. Vatani konularda, ülke güvenliğindeki bunalımlar Başkan, patron ve otorite sahiplerini olumsuz yönde etkileyebilir. Yani hukuki konulardaki, yabancı ülke ve kültürlerdeki güvensizlik Ay (vatani konular) üzerinden Başkan, patron ve otorite sahiplerini kötü anlamda etkileyebilirler. Başkan, patron ve otorite sahipleri katı, sahiplenici ve yıkıcı olabilirler bu durum da gizli saklı işleri, bankacılık konularını, yer altı ve üstü kaynakları, değişim ve dönüşümleri olumsuz yönde etkileyebilir. Karşılıklı olarak da gizli saklı işler, bankacılık konuları, yer altı ve üstü kaynaklar, değişim ve dönüşümler de Başkan ve otorite sahiplerini olumsuz anlamda etkileyebilir. Gizli saklı işler ile Başkan ve patronlar karşılıklı olarak olumsuz bir etkileşim içine girebilirler.

Geçen haftalarda çıkan yorumlarımızdan başlıklar

28 - 04 Mayıs 2014 haftalık burç astroloji yorumlarımızda Uranüs ve Marsın hafta için her gün kötü konumda olduğundan sosyal ve siyasi konularda kavga ve tartışmalar çıkabilir demiştik gerçekten de;

30 Nisan.da Eskişehir Osmangazi Üniversitesi karıştı. ESKİŞEHİR Osmangazi Üniversitesi'nde (ESOGÜ) karşıt görüşlü iki grup kavga etti. (Uranüsün Koç burcunda kötü konumda oluşuna örnek olay) (http://www.milliyet.com.tr/eskisehir-osmangazi-karisti/gundem/detay/1875178/default.htm)

30 Nisan.da Beşiktaş, CHP örgütünün toplantında kavga çıktı. Koltuklar havada uçtu, belediye meclis üyeleri yaralandı, kadınlar birbirine girdi, taraflar birbirlerinin gırtlağına yapıştı. (http://siyaset.milliyet.com.tr/chp-karisti-koltuklar-havada/siyaset/detay/1875212/default.htm)

01 Mayıs Beşiktaş'ta arbede, Mecidiyeköy'de gaz. Beşiktaş'ta önlem alan polis, CHP'ye ait otobüsleri kaldırmak isteyince CHP İstanbul İl Başkanı Oğuz Kaan Salıcı ve partililer ile polis arasında arbede yaşandı. (http://www.milliyet.com.tr/besiktas-ta-arbede-basladi/gundem/detay/1875584/default.htm)

01 Mayıs Okmeydanı karıştı. Ara sokaklara kaçan eylemciler de polise taş ve molotof atarak karşılık verdi. (http://www.milliyet.com.tr/okmeydani-karisti-gerilim/gundem/detay/1875589/default.htm)

01 Mayıs Polisi linç etmek istediler. (Uranüsün Koç burcunda kötü konumda oluşuna örnek olaylar.) (http://video.sozcu.com.tr/2014/video/haber/olduresiye-dovdukleri-polisi-linc-etmek-istediler.html)

01 Mayıs Bodrum beşik gibi sallandı. Bodrum’da saat 20.33’te meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki deprem sonrası sarsıntılar çeşitli aralıklarla devam etti. (Satürnün Akrep burcundaki kötü etkisine örnek olay.) (http://www.milliyet.com.tr/bodrum-besik-gibi-sallandi/gundem/detay/1876279/default.htm)

02 Mayıs.da çok enteresan bir haber yakaladım. Fetullah Gülen'e açılan soruşturmanın kaynağından Sakarya'da yaşayan ve eski bir astsubay olan 41 yaşındaki C.O.çıkmış. C. O.'nun sözleri de çok ilginç. C. O. suç duyurusunu medyada çıkan haberlere ve kendi intibalarına dayandırdığını söylüyor ve "Venüs koç burcuna girecek, beni o zaman görün!" diye ekliyor. Bazı kişilere normal gelmese de bu kişi astroloji sever biri diye düşünüyorum. Bence C. O.'nun Güneşi Koç burcunda, Ay burcu da YAy.da. Yükselen burcu Balık.da ve kötü konumdaki Uranüs transiti ile Venüs transiti 1.evinde. Kötü konumdaki Mars transiti de 7.evinde. Bu yüzden sosyal ve siyasi konularda böyle düşünüyor olabilir. :) Bu kişiler sosyal ve siyasi konularda doğruyu söyleseler bile şimşekleri üzerlerine çekebilirler. İnşallah Uranüs transiti 1.evde ve Mars transiti 7.evde olanlar bu seneyi kazasız belasız atlatırlar. (http://www.zaman.com.tr/_venus-koc-burcuna-girecek-beni-o-zaman-gorun_2214543.html)

28 - 04 Mayıs 2014 haftalık burç astroloji yorumlarımızda 03 Mayıs.da Venüs, Mars, Satürn, Uranüs ve Plütonun kötü konumda olacağından ötürü 3 Mayısa dikkat çekmiştik. Gerçekten de;

03 Mayıs Kayaşehir Polis Merkezi önünde patlama: 1 yaralı. (Uranüsün kötü konumdaki etkisine örnek olay. Çünkü Uranüs Koç burcunda kötü konumdayken bir takım saldırı silahlarını simgelemekte.) (http://www.milliyet.com.tr/karakol-onunde-ses-bombali/gundem/detay/1876540/default.htm)

03 Mayıs Ukrayna'da kan aktı: 38 ölü! Odessa'da Ukrayna yanlılarının, Rus yanlısı ayrılıkçıların içinde bulunduğu bir binayı ateşe vermesi sonucu 38 kişi öldü. (Uranüs, Mars ve Plütonun kötü konumdaki etkisine örnek olay.) (http://www.odatv.com/n.php?n=savas-basladi-0205141200)

03 Mayıs Kocaeli'ndeki Kandıra T Tipi Cezaevi'nde bulunan mahkumlar, şartların kötü olduğunu iddiasıyla yatak ve yorganları ateşe verip isyan çıkardı. (Uranüsün Koç burcunda kötü konumda oluşuna örnek olay.) (http://yasam.bugun.com.tr/cezaevinde-isyan-cikti-haberi/1087809)

03 Mayıs Antalya'nın Fethiye İlçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem oldu. (Satürnün Akrep burcundaki kötü etkisine örnek olay.) (http://www.milliyet.com.tr/fethiye-de-deprem/gundem/detay/1876581/default.htm)

03 Mayıs ADANA’da evinin önünde oynarken kaçırılıp, öldürülen 6 yaşındaki Gizem Akdeniz’in katil zanlısı 25 yaşındaki Süleyman Akdeniz’in idam edilmesini isteyen 3 bin kişi yürüyüş yaptı. (Uranüs ve Marsın kötü konumdaki etkisine örnek bir olay) (http://www.milliyet.com.tr/3-bin-kisi-idam-icin-yurudu-/gundem/detay/1876713/default.htm)

03 Mayıs İşçi Bayramında gözaltına alınan Taksim'e çıkmak isteyen 171 kişinin keyfi bir şekilde gözaltı sürelerinin uzatıldığını belirten avukatlar, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nden ayrılmama kararı aldılar. (Uranüs ve Marsın kötü konumdaki etkisine örnek bir olay. Çünkü Uranüsün Koç burcunda kötü konumda olması özgürlükçü ve hümanist kişilerin her zamankinden daha öfkeli olduğunu ve Marsın Terazi burcunda kötü konumda olması da Koç burcu üzerinden özgürlükçü ve hümanist kişilerin sosyal ve siyasi olayları etkileyebileceğine işaret etmekte.) (http://www.odatv.com/n.php?n=avukatlar-kazan-kaldirdi-0305141200)

04 Mayıs Kayseri'de Emek Partisi üyeleri, 6 Mayıs 1972’de idam edilen Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan için anma yürüyüşü düzenledi. Yürüyüş yapan gruba, başka bir grup müdahale edince arbede çıktı, polis tarafları güçlükle ayırdı. (Bu olay da 03 Mayıs.dan 1 gün sonra olduğundan Mars ve Venüsün kötü konumda oluşuna örnek bir olay sayılır.) (http://www.milliyet.com.tr/kayseri-de-ortalik-karisti/gundem/detay/1877174/default.htm)

04 Mayıs Esad rejiminin destekçilerinden İran’ın Fars Haber Ajansı'na göre Türkiye Suriye'ye savaş açmaya hazırlanıyor. (03 Mayıs için esas beklediğim haber buydu. Çünkü Mars Terazi.de Terazinin yöneticisi Venüs Koç burcunda kötü konumdaydı ve bir gün sonra bu haber medyaya yansıdı. Ayrıca 03 Mayıs.da ölüm, yıkım ve savaşların habercisi Plüton da kötü konumdaydı.) (http://sozcu.com.tr/2014/gundem/turkiye-savasa-hazirlaniyor-502261/)

05 - 11 Mayıs 2014 haftalık astroloji burç yorumlarımızda Plüton ve Satürn hemen hemen bütün bir hafta kötü konumda olduğundan depremlerde artış olabilir demiştik gerçekten de;

05 Mayıs Ege Denizi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. (Satürnün Akrep burcundaki kötü etkisine örnek olay) (http://www.milliyet.com.tr/ege-de-deprem-/gundem/detay/1878024/default.htm)

05 - 11 Mayıs 2014 haftalık astroloji burç yorumlarımızda 05 Mayıs.da Ay Yengeç burcunda iyi konumda olduğundan ayrıca 06 Mayıs.da Ay Aslan burcunda iyi konumda olduğundan ülke güvenliği ve vatani konularda olumlu gelişmeler olabilir demiştik gerçekten de;

06 Mayıs Ülke savunması için radara yakalanmayan 2 adet F35 alımına karar verildi. (http://www.sabah.com.tr/Ekonomi/2014/05/06/savunma-toplantisinda-kritik-karar#)

06 Mayıs Göktürk Yenileme Uyduları projesi kapsamında ön tasarım aşamasına ilişkin olarak TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. İle sözleşme görüşmelerine başlanmasına karar verildi. (http://www.takvim.com.tr/Guncel/2014/05/06/savunma-toplantisinda-2-onemli-karar)

Yükselen Burçlara göre Yorum

Kişisel olarak burçları Yükselen Burçlara göre yorumlamak daha doğru olduğundan Aşağıda Yükselenlere göre 12 - 18 Mayıs haftasını veriyorum:

Not: Bazı evlere maksimum 3 burç düşebildiğinden ve doğduğumuz andan itibaren bu burçlar sırayla aktif olduklarından evlerin burçlarında bazı kaymalar olabilir. Birebir yorum için kişiye özel harita çıkartılmalıdır.

Yaptığımız yorumlar sadece bir Tahmin niteliğindedir. Şüphesiz geleceği bir tek her şeyi yoktan var eden Allah bilir!

Yorumlarımızda belirttiğimiz gezegenlerin iyi yada kötü konumları sadece Retro (Geri) hareketleri değil diğer gezegenlerden aldıkları olumlu yada olumsuz açıların toplamını kapsamaktadır. Bir gezegenin Retro yapması olumsuz bir durumdur ama diğer gezegenlerden aldığı açılar da hesaba katılmalıdır. Bu yüzden gezegenin durumunu değerlendirirken Retro tek başına bir kriter olamaz. 

Yükselen Koç

Venüs 1.evde Bütün bir hafta kötü : Vücut yapısı, kişilik, dünyaya yaklaşım, başkaları üzerinde bırakılan etki, kişisel görünüm, yeni başlangıçlar konularında kararsız, kendi isteklerine düşkünlük, duygusal talepler, duyguları kısıtlamak, üşengeçlik, iradesizlik, nefse ve zevke düşkünlük.

Uranüs 1.evde Pzt, Salı, Çrş, Prş, Cts, Pazar kötü: Vücut yapısı, kişilik, dünyaya yaklaşım, başkaları üzerinde bırakılan etki, kişisel görünüm, yeni başlangıçlar konularında Aykırılık, ani değişim, isyan, eksantriklik, inatçılık, huzursuz, sabırsız, aşırılık, esnek olamamak, güvenilmezlik, sorumsuzluk, bencillik.

Güneş 2.evde Bütün bir hafta kötü: Para, maddi-manevi kaynaklarınız, mal-mülk konularında ego, gurur, kibir, aşırı önemli olma, egoistlik, işinin ehli olmama, yetersizlik, gösteriş, fiyaka, caka, tantana, palavracılık, böbürlenme, yıkıcılık, saldırganlık, baskınlık.

Merkür 3.evde Pzt, Salı, Çrş, Prş, Cuma, Pazar süper : İletişim, kardeşler, fikirler, yakın çevre, kısa yolculuklar konularında meraklı, iletişimci, çok yönlü, değişken, ilgi alanı çok olan, konuşkan, esnek, mantık, muhakeme, beceri, konuşma, yazma, nükte, akıllılık, aklın ve hünerin yaratıcı kullanımı, yüksek ideallere hizmet eden mantık ve ayırt etme gücü, nesnel anlayış ve net sözel ifade.

Jüpiter 4.evde Pazar kötü: Ev, güvenlik, gayrimenkul, aile ve ev içi işler konularında Patavatsız, kaba, savurgan, abartılı, ziyankar, aşırı güven, tembellik, işi başkalarına bırakmak, sorumsuzluk, boyunu aşmak, fazla söz vermek, ukalalık, kibir, fanatizm.

AY 7.evde Pzt kötü: Ortaklık (evlilik, iş), açık düşmanlar (rakipler), birebir ilişkiler konularında ruh haline göre davranan, bağımlı, değişken, tembel, aşırı duyarlılık, güvensizlik.

Mars 7.evde Bütün bir hafta kötü: Ortaklık (evlilik, iş), açık düşmanlar (rakipler), birebir ilişkiler konularında saldırganlık, ani öfke, dürtüsellik, zorlama, sabırsızlık, bildiğini okuma, vahşilik, gücün yanlış kullanımı, tehditkar, zalimlik, sadistlik, kabalık, düşüncesizlik, kavgacılık, iş birliği yapmamak, hoşgörüsüzlük.

Satürn 8.evde Bütün bir hafta kötü : Yenilik, kaynaşma, bilinmeyen, miras, vergiler, ameliyatlar, diğerlerinin kaynakları, ortak paralar, bankacılık işlemleri, borçlar, cinsellik konularında kısıtlamalar, gecikme, engelleme, ihtiyarlık, kendini kısıtlamak, katılık, soğukluk, korku, karamsarlık, yasaklar, güvenilmezlik, bağnazlık, kuşkuculuk, vesvese, melankoli, bunalım, inatçılık, utangaçlık, sinirlilik, aşırı maddeci, cimri, yetersizlik, titizlik.  

Ay 10.evde Cts, Pazar kötü: Sosyal statü, ün, itibar, meslek, kariyer, işveren konularında ruh haline göre davranan, bağımlı, değişken, tembel, aşırı duyarlılık, güvensizlik.

Plüto 10.evde Bütün bir hafta kötü: Sosyal statü, ün, itibar, meslek, kariyer, işveren konularında Kıskanç, ketum, sahiplenici, cinsellikle ilgili, ölüm, yok etmek (yıkım), dayanılmaz istek, başkalarını manipüle etmek, megalomani, şiddet, dogmacılık, katılık.

 

Yükselen Boğa  

Güneş 1.evde Bütün bir hafta kötü: Vücut yapısı, kişilik, dünyaya yaklaşım, başkaları üzerinde bırakılan etki, kişisel görünüm, yeni başlangıçlar konularında ego, gurur, kibir, aşırı önemli olma, egoistlik, işinin ehli olmama, yetersizlik, gösteriş, fiyaka, caka, tantana, palavracılık, böbürlenme, yıkıcılık, saldırganlık, baskınlık.

Merkür 2.evde Pzt, Salı, Çrş, Prş, Cuma, Pazar süper : Para, maddi-manevi kaynaklarınız, mal-mülk konularında meraklı, iletişimci, çok yönlü, değişken, ilgi alanı çok olan, konuşkan, esnek, mantık, muhakeme, beceri, konuşma, yazma, nükte, akıllılık, aklın ve hünerin yaratıcı kullanımı, yüksek ideallere hizmet eden mantık ve ayırt etme gücü, nesnel anlayış ve net sözel ifade.

Jüpiter 3.evde Pazar kötü: İletişim, kardeşler, fikirler, yakın çevre, kısa yolculuklar konularında Patavatsız, kaba, savurgan, abartılı, ziyankar, aşırı güven, tembellik, işi başkalarına bırakmak, sorumsuzluk, boyunu aşmak, fazla söz vermek, ukalalık, kibir, fanatizm.

AY 6.evde Pzt kötü: Hizmet, fiziksel sağlık, günlük işler, çalışanlar, iş arkadaşları, ev hayvanları konularında ruh haline göre davranan, bağımlı, değişken, tembel, aşırı duyarlılık, güvensizlik.

Mars 6.evde Bütün bir hafta kötü: Hizmet, fiziksel sağlık, günlük işler, çalışanlar, iş arkadaşları, ev hayvanları konularında saldırganlık, ani öfke, dürtüsellik, zorlama, sabırsızlık, bildiğini okuma, vahşilik, gücün yanlış kullanımı, tehditkar, zalimlik, sadistlik, kabalık, düşüncesizlik, kavgacılık, iş birliği yapmamak, hoşgörüsüzlük.

Satürn 7.evde Bütün bir hafta kötü : Ortaklık (evlilik, iş), açık düşmanlar (rakipler), birebir ilişkiler konularında kısıtlamalar, gecikme, engelleme, ihtiyarlık, kendini kısıtlamak, katılık, soğukluk, korku, karamsarlık, yasaklar, güvenilmezlik, bağnazlık, kuşkuculuk, vesvese, melankoli, bunalım, inatçılık, utangaçlık, sinirlilik, aşırı maddeci, cimri, yetersizlik, titizlik. 

Ay 9.evde Cts, Pazar kötü: Yüksek öğrenim, uzun yolculuklar, hukuk ve yasalar konularında ruh haline göre davranan, bağımlı, değişken, tembel, aşırı duyarlılık, güvensizlik.

Plüto 9.evde Bütün bir hafta kötü: Yüksek öğrenim, uzun yolculuklar, hukuk ve yasalar konularında Kıskanç, ketum, sahiplenici, cinsellikle ilgili, ölüm, yok etmek (yıkım), dayanılmaz istek, başkalarını manipüle etmek, megalomani, şiddet, dogmacılık, katılık.
 

Venüs 12.evde Bütün bir hafta kötü : Sıkıntı ve Sorunlar, gizli düşmanlar, Büyük Kurum ve Kuruluşlar, hayır işleri, artistik işler (resim, müzik, sinema, vs), bağımlı olduğunuz konularda (içki, sigara, ilaç, vs) kararsız, kendi isteklerine düşkünlük, duygusal talepler, duyguları kısıtlamak, üşengeçlik, iradesizlik, nefse ve zevke düşkünlük. 

Uranüs 12.evde Pzt, Salı, Çrş, Prş, Cts, Pazar kötü: Sıkıntı ve Sorunlar, gizli düşmanlar, Büyük Kurum ve Kuruluşlar, hayır işleri, artistik işler (resim, müzik, sinema, vs), bağımlı olduğunuz konularda (içki, sigara, ilaç, vs) Aykırılık, ani değişim, isyan, eksantriklik, inatçılık, huzursuz, sabırsız, aşırılık, esnek olamamak, güvenilmezlik, sorumsuzluk, bencillik.

 

Yükselen İkizler

Merkür 1.evde Pzt, Salı, Çrş, Prş, Cuma, Pazar süper : Vücut yapısı, kişilik, dünyaya yaklaşım, başkaları üzerinde bırakılan etki, kişisel görünüm, yeni başlangıçlar konularında meraklı, iletişimci, çok yönlü, değişken, ilgi alanı çok olan, konuşkan, esnek, mantık, muhakeme, beceri, konuşma, yazma, nükte, akıllılık, aklın ve hünerin yaratıcı kullanımı, yüksek ideallere hizmet eden mantık ve ayırt etme gücü, nesnel anlayış ve net sözel ifade.

Jüpiter 2.evde Pazar kötü: Para, maddi-manevi kaynaklarınız, mal-mülk konularında Patavatsız, kaba, savurgan, abartılı, ziyankar, aşırı güven, tembellik, işi başkalarına bırakmak, sorumsuzluk, boyunu aşmak, fazla söz vermek, ukalalık, kibir, fanatizm.

AY 5.evde Pzt kötü: Çocuklar, kendini ifade, romantik ilişkiler, hobiler, eğlence ve oyunlar, zevk ve keyf konularında ruh haline göre davranan, bağımlı, değişken, tembel, aşırı duyarlılık, güvensizlik.

Mars 5.evde Bütün bir hafta kötü: Çocuklar, kendini ifade, romantik ilişkiler, hobiler, eğlence ve oyunlar, zevk ve keyf konularında saldırganlık, ani öfke, dürtüsellik, zorlama, sabırsızlık, bildiğini okuma, vahşilik, gücün yanlış kullanımı, tehditkar, zalimlik, sadistlik, kabalık, düşüncesizlik, kavgacılık, iş birliği yapmamak, hoşgörüsüzlük.

Satürn 6.evde Bütün bir hafta kötü : Hizmet, fiziksel sağlık, günlük işler, çalışanlar, iş arkadaşları, ev hayvanları konularında kısıtlamalar, gecikme, engelleme, ihtiyarlık, kendini kısıtlamak, katılık, soğukluk, korku, karamsarlık, yasaklar, güvenilmezlik, bağnazlık, kuşkuculuk, vesvese, melankoli, bunalım, inatçılık, utangaçlık, sinirlilik, aşırı maddeci, cimri, yetersizlik, titizlik. 

Ay 8.evde Cts, Pazar kötü: Yenilik, kaynaşma, bilinmeyen, miras, vergiler, ameliyatlar, diğerlerinin kaynakları, ortak paralar, bankacılık işlemleri, borçlar, cinsellik konularında ruh haline göre davranan, bağımlı, değişken, tembel, aşırı duyarlılık, güvensizlik.

Plüto 8.evde Bütün bir hafta kötü: Yenilik, kaynaşma, bilinmeyen, miras, vergiler, ameliyatlar, diğerlerinin kaynakları, ortak paralar, bankacılık işlemleri, borçlar, cinsellik konularında Kıskanç, ketum, sahiplenici, cinsellikle ilgili, ölüm, yok etmek (yıkım), dayanılmaz istek, başkalarını manipüle etmek, megalomani, şiddet, dogmacılık, katılık.
 

Venüs 11.evde Bütün bir hafta kötü : Arkadaş ve tanıdıklar, gruplar, organizasyonlar, geleceğe yönelik projeler, teknolojik konularda kararsız, kendi isteklerine düşkünlük, duygusal talepler, duyguları kısıtlamak, üşengeçlik, iradesizlik, nefse ve zevke düşkünlük. 

Uranüs 11.evde Pzt, Salı, Çrş, Prş, Cts, Pazar kötü: Arkadaş ve tanıdıklar, gruplar, organizasyonlar, geleceğe yönelik projeler, teknolojik konularda Aykırılık, ani değişim, isyan, eksantriklik, inatçılık, huzursuz, sabırsız, aşırılık, esnek olamamak, güvenilmezlik, sorumsuzluk, bencillik.

Güneş 12.evde Bütün bir hafta kötü: Sıkıntı ve Sorunlar, gizli düşmanlar, Büyük Kurum ve Kuruluşlar, hayır işleri, artistik işler (resim, müzik, sinema, vs), bağımlı olduğunuz konularda (içki, sigara, ilaç, vs) ego, gurur, kibir, aşırı önemli olma, egoistlik, işinin ehli olmama, yetersizlik, gösteriş, fiyaka, caka, tantana, palavracılık, böbürlenme, yıkıcılık, saldırganlık, baskınlık.

 

Yükselen Yengeç

Jüpiter 1.evde Pazar kötü: Vücut yapısı, kişilik, dünyaya yaklaşım, başkaları üzerinde bırakılan etki, kişisel görünüm, yeni başlangıçlar konularında Patavatsız, kaba, savurgan, abartılı, ziyankar, aşırı güven, tembellik, işi başkalarına bırakmak, sorumsuzluk, boyunu aşmak, fazla söz vermek, ukalalık, kibir, fanatizm.

AY 4.evde Pzt kötü: Ev, güvenlik, gayrimenkul, aile ve ev içi işler konularında ruh haline göre davranan, bağımlı, değişken, tembel, aşırı duyarlılık, güvensizlik.

Mars 4.evde Bütün bir hafta kötü: Ev, güvenlik, gayrimenkul, aile ve ev içi işler konularında saldırganlık, ani öfke, dürtüsellik, zorlama, sabırsızlık, bildiğini okuma, vahşilik, gücün yanlış kullanımı, tehditkar, zalimlik, sadistlik, kabalık, düşüncesizlik, kavgacılık, iş birliği yapmamak, hoşgörüsüzlük.

Satürn 5.evde Bütün bir hafta kötü : Çocuklar, kendini ifade, romantik ilişkiler, hobiler, eğlence ve oyunlar, zevk ve keyf konularında kısıtlamalar, gecikme, engelleme, ihtiyarlık, kendini kısıtlamak, katılık, soğukluk, korku, karamsarlık, yasaklar, güvenilmezlik, bağnazlık, kuşkuculuk, vesvese, melankoli, bunalım, inatçılık, utangaçlık, sinirlilik, aşırı maddeci, cimri, yetersizlik, titizlik. 

Ay 7.evde Cts, Pazar kötü: Ortaklık (evlilik, iş), açık düşmanlar (rakipler), birebir ilişkiler konularında ruh haline göre davranan, bağımlı, değişken, tembel, aşırı duyarlılık, güvensizlik.

Plüto 7.evde Bütün bir hafta kötü: Ortaklık (evlilik, iş), açık düşmanlar (rakipler), birebir ilişkiler konularında Kıskanç, ketum, sahiplenici, cinsellikle ilgili, ölüm, yok etmek (yıkım), dayanılmaz istek, başkalarını manipüle etmek, megalomani, şiddet, dogmacılık, katılık.
 

Venüs 10.evde Bütün bir hafta kötü : Sosyal statü, ün, itibar, meslek, kariyer, işveren konularında kararsız, kendi isteklerine düşkünlük, duygusal talepler, duyguları kısıtlamak, üşengeçlik, iradesizlik, nefse ve zevke düşkünlük. 

Uranüs 10.evde Pzt, Salı, Çrş, Prş, Cts, Pazar kötü: Sosyal statü, ün, itibar, meslek, kariyer, işveren konularında Aykırılık, ani değişim, isyan, eksantriklik, inatçılık, huzursuz, sabırsız, aşırılık, esnek olamamak, güvenilmezlik, sorumsuzluk, bencillik.

Güneş 11.evde Bütün bir hafta kötü: Arkadaş ve tanıdıklar, gruplar, organizasyonlar, geleceğe yönelik projeler, teknolojik konularda ego, gurur, kibir, aşırı önemli olma, egoistlik, işinin ehli olmama, yetersizlik, gösteriş, fiyaka, caka, tantana, palavracılık, böbürlenme, yıkıcılık, saldırganlık, baskınlık.

Merkür 12.evde Pzt, Salı, Çrş, Prş, Cuma, Pazar süper : Sıkıntı ve Sorunlar, gizli düşmanlar, Büyük Kurum ve Kuruluşlar, hayır işleri, artistik işler (resim, müzik, sinema, vs), bağımlı olduğunuz konularda (içki, sigara, ilaç, vs) meraklı, iletişimci, çok yönlü, değişken, ilgi alanı çok olan, konuşkan, esnek, mantık, muhakeme, beceri, konuşma, yazma, nükte, akıllılık, aklın ve hünerin yaratıcı kullanımı, yüksek ideallere hizmet eden mantık ve ayırt etme gücü, nesnel anlayış ve net sözel ifade.

 

Yükselen Aslan

AY 3.evde Pzt kötü: İletişim, kardeşler, fikirler, yakın çevre, kısa yolculuklar konularında ruh haline göre davranan, bağımlı, değişken, tembel, aşırı duyarlılık, güvensizlik.

Mars 3.evde Bütün bir hafta kötü: İletişim, kardeşler, fikirler, yakın çevre, kısa yolculuklar konularında saldırganlık, ani öfke, dürtüsellik, zorlama, sabırsızlık, bildiğini okuma, vahşilik, gücün yanlış kullanımı, tehditkar, zalimlik, sadistlik, kabalık, düşüncesizlik, kavgacılık, iş birliği yapmamak, hoşgörüsüzlük.

Satürn 4.evde Bütün bir hafta kötü : Ev, güvenlik, gayrimenkul, aile ve ev içi işler konularında kısıtlamalar, gecikme, engelleme, ihtiyarlık, kendini kısıtlamak, katılık, soğukluk, korku, karamsarlık, yasaklar, güvenilmezlik, bağnazlık, kuşkuculuk, vesvese, melankoli, bunalım, inatçılık, utangaçlık, sinirlilik, aşırı maddeci, cimri, yetersizlik, titizlik. 

Ay 6.evde Cts, Pazar kötü: Hizmet, fiziksel sağlık, günlük işler, çalışanlar, iş arkadaşları, ev hayvanları konularında ruh haline göre davranan, bağımlı, değişken, tembel, aşırı duyarlılık, güvensizlik.

Plüto 6.evde Bütün bir hafta kötü: Hizmet, fiziksel sağlık, günlük işler, çalışanlar, iş arkadaşları, ev hayvanları konularında Kıskanç, ketum, sahiplenici, cinsellikle ilgili, ölüm, yok etmek (yıkım), dayanılmaz istek, başkalarını manipüle etmek, megalomani, şiddet, dogmacılık, katılık.
 

Venüs 9.evde Bütün bir hafta kötü : Yüksek öğrenim, uzun yolculuklar, hukuk ve yasalar konularında kararsız, kendi isteklerine düşkünlük, duygusal talepler, duyguları kısıtlamak, üşengeçlik, iradesizlik, nefse ve zevke düşkünlük. 

Uranüs 9.evde Pzt, Salı, Çrş, Prş, Cts, Pazar kötü: Yüksek öğrenim, uzun yolculuklar, hukuk ve yasalar konularında Aykırılık, ani değişim, isyan, eksantriklik, inatçılık, huzursuz, sabırsız, aşırılık, esnek olamamak, güvenilmezlik, sorumsuzluk, bencillik.

Güneş 10.evde Bütün bir hafta kötü: Sosyal statü, ün, itibar, meslek, kariyer, işveren konularında ego, gurur, kibir, aşırı önemli olma, egoistlik, işinin ehli olmama, yetersizlik, gösteriş, fiyaka, caka, tantana, palavracılık, böbürlenme, yıkıcılık, saldırganlık, baskınlık.

Merkür 11.evde Pzt, Salı, Çrş, Prş, Cuma, Pazar süper : Arkadaş ve tanıdıklar, gruplar, organizasyonlar, geleceğe yönelik projeler, teknolojik konularda meraklı, iletişimci, çok yönlü, değişken, ilgi alanı çok olan, konuşkan, esnek, mantık, muhakeme, beceri, konuşma, yazma, nükte, akıllılık, aklın ve hünerin yaratıcı kullanımı, yüksek ideallere hizmet eden mantık ve ayırt etme gücü, nesnel anlayış ve net sözel ifade.

Jüpiter 12.evde Pazar kötü: Sıkıntı ve Sorunlar, gizli düşmanlar, Büyük Kurum ve Kuruluşlar, hayır işleri, artistik işler (resim, müzik, sinema, vs), bağımlı olduğunuz konularda (içki, sigara, ilaç, vs) Patavatsız, kaba, savurgan, abartılı, ziyankar, aşırı güven, tembellik, işi başkalarına bırakmak, sorumsuzluk, boyunu aşmak, fazla söz vermek, ukalalık, kibir, fanatizm.

 

Yükselen Başak

AY 2.evde Pzt kötü: Para, maddi-manevi kaynaklarınız, mal-mülk konularında ruh haline göre davranan, bağımlı, değişken, tembel, aşırı duyarlılık, güvensizlik.

Mars 2.evde Bütün bir hafta kötü: Para, maddi-manevi kaynaklarınız, mal-mülk konularında saldırganlık, ani öfke, dürtüsellik, zorlama, sabırsızlık, bildiğini okuma, vahşilik, gücün yanlış kullanımı, tehditkar, zalimlik, sadistlik, kabalık, düşüncesizlik, kavgacılık, iş birliği yapmamak, hoşgörüsüzlük.

Satürn 3.evde Bütün bir hafta kötü : İletişim, kardeşler, fikirler, yakın çevre, kısa yolculuklar konularında kısıtlamalar, gecikme, engelleme, ihtiyarlık, kendini kısıtlamak, katılık, soğukluk, korku, karamsarlık, yasaklar, güvenilmezlik, bağnazlık, kuşkuculuk, vesvese, melankoli, bunalım, inatçılık, utangaçlık, sinirlilik, aşırı maddeci, cimri, yetersizlik, titizlik. 

Ay 5.evde Cts, Pazar kötü: Çocuklar, kendini ifade, romantik ilişkiler, hobiler, eğlence ve oyunlar, zevk ve keyf konularında ruh haline göre davranan, bağımlı, değişken, tembel, aşırı duyarlılık, güvensizlik.

Plüto 5.evde Bütün bir hafta kötü: Çocuklar, kendini ifade, romantik ilişkiler, hobiler, eğlence ve oyunlar, zevk ve keyf konularında Kıskanç, ketum, sahiplenici, cinsellikle ilgili, ölüm, yok etmek (yıkım), dayanılmaz istek, başkalarını manipüle etmek, megalomani, şiddet, dogmacılık, katılık.
 

Venüs 8.evde Bütün bir hafta kötü : Yenilik, kaynaşma, bilinmeyen, miras, vergiler, ameliyatlar, diğerlerinin kaynakları, ortak paralar, bankacılık işlemleri, borçlar, cinsellik konularında kararsız, kendi isteklerine düşkünlük, duygusal talepler, duyguları kısıtlamak, üşengeçlik, iradesizlik, nefse ve zevke düşkünlük. 

Uranüs 8.evde Pzt, Salı, Çrş, Prş, Cts, Pazar kötü: Yenilik, kaynaşma, bilinmeyen, miras, vergiler, ameliyatlar, diğerlerinin kaynakları, ortak paralar, bankacılık işlemleri, borçlar, cinsellik konularında Aykırılık, ani değişim, isyan, eksantriklik, inatçılık, huzursuz, sabırsız, aşırılık, esnek olamamak, güvenilmezlik, sorumsuzluk, bencillik.

Güneş 9.evde Bütün bir hafta kötü: Yüksek öğrenim, uzun yolculuklar, hukuk ve yasalar konularında ego, gurur, kibir, aşırı önemli olma, egoistlik, işinin ehli olmama, yetersizlik, gösteriş, fiyaka, caka, tantana, palavracılık, böbürlenme, yıkıcılık, saldırganlık, baskınlık.

Merkür 10.evde Pzt, Salı, Çrş, Prş, Cuma, Pazar süper : Sosyal statü, ün, itibar, meslek, kariyer, işveren konularında meraklı, iletişimci, çok yönlü, değişken, ilgi alanı çok olan, konuşkan, esnek, mantık, muhakeme, beceri, konuşma, yazma, nükte, akıllılık, aklın ve hünerin yaratıcı kullanımı, yüksek ideallere hizmet eden mantık ve ayırt etme gücü, nesnel anlayış ve net sözel ifade.

Jüpiter 11.evde Pazar kötü: Arkadaş ve tanıdıklar, gruplar, organizasyonlar, geleceğe yönelik projeler, teknolojik konularda Patavatsız, kaba, savurgan, abartılı, ziyankar, aşırı güven, tembellik, işi başkalarına bırakmak, sorumsuzluk, boyunu aşmak, fazla söz vermek, ukalalık, kibir, fanatizm.

 

Yükselen Terazi 

AY 1.evde Pzt kötü: Vücut yapısı, kişilik, dünyaya yaklaşım, başkaları üzerinde bırakılan etki, kişisel görünüm, yeni başlangıçlar konularında ruh haline göre davranan, bağımlı, değişken, tembel, aşırı duyarlılık, güvensizlik.

Mars 1.evde Bütün bir hafta kötü: Vücut yapısı, kişilik, dünyaya yaklaşım, başkaları üzerinde bırakılan etki, kişisel görünüm, yeni başlangıçlar konularında saldırganlık, ani öfke, dürtüsellik, zorlama, sabırsızlık, bildiğini okuma, vahşilik, gücün yanlış kullanımı, tehditkar, zalimlik, sadistlik, kabalık, düşüncesizlik, kavgacılık, iş birliği yapmamak, hoşgörüsüzlük.

Satürn 2.evde Bütün bir hafta kötü : Para, maddi-manevi kaynaklarınız, mal-mülk konularında kısıtlamalar, gecikme, engelleme, ihtiyarlık, kendini kısıtlamak, katılık, soğukluk, korku, karamsarlık, yasaklar, güvenilmezlik, bağnazlık, kuşkuculuk, vesvese, melankoli, bunalım, inatçılık, utangaçlık, sinirlilik, aşırı maddeci, cimri, yetersizlik, titizlik. 

Ay 4.evde Cts, Pazar kötü: Ev, güvenlik, gayrimenkul, aile ve ev içi işler konularında ruh haline göre davranan, bağımlı, değişken, tembel, aşırı duyarlılık, güvensizlik.

Plüto 4.evde Bütün bir hafta kötü: Ev, güvenlik, gayrimenkul, aile ve ev içi işler konularında Kıskanç, ketum, sahiplenici, cinsellikle ilgili, ölüm, yok etmek (yıkım), dayanılmaz istek, başkalarını manipüle etmek, megalomani, şiddet, dogmacılık, katılık.
 

Venüs 7.evde Bütün bir hafta kötü : Ortaklık (evlilik, iş), açık düşmanlar (rakipler), birebir ilişkiler konularında kararsız, kendi isteklerine düşkünlük, duygusal talepler, duyguları kısıtlamak, üşengeçlik, iradesizlik, nefse ve zevke düşkünlük. 

Uranüs 7.evde Pzt, Salı, Çrş, Prş, Cts, Pazar kötü: Ortaklık (evlilik, iş), açık düşmanlar (rakipler), birebir ilişkiler konularında Aykırılık, ani değişim, isyan, eksantriklik, inatçılık, huzursuz, sabırsız, aşırılık, esnek olamamak, güvenilmezlik, sorumsuzluk, bencillik.

Güneş 8.evde Bütün bir hafta kötü: Yenilik, kaynaşma, bilinmeyen, miras, vergiler, ameliyatlar, diğerlerinin kaynakları, ortak paralar, bankacılık işlemleri, borçlar, cinsellik konularında ego, gurur, kibir, aşırı önemli olma, egoistlik, işinin ehli olmama, yetersizlik, gösteriş, fiyaka, caka, tantana, palavracılık, böbürlenme, yıkıcılık, saldırganlık, baskınlık.

Merkür 9.evde Pzt, Salı, Çrş, Prş, Cuma, Pazar süper : Yüksek öğrenim, uzun yolculuklar, hukuk ve yasalar konularında meraklı, iletişimci, çok yönlü, değişken, ilgi alanı çok olan, konuşkan, esnek, mantık, muhakeme, beceri, konuşma, yazma, nükte, akıllılık, aklın ve hünerin yaratıcı kullanımı, yüksek ideallere hizmet eden mantık ve ayırt etme gücü, nesnel anlayış ve net sözel ifade.

Jüpiter 10.evde Pazar kötü: Sosyal statü, ün, itibar, meslek, kariyer, işveren konularında Patavatsız, kaba, savurgan, abartılı, ziyankar, aşırı güven, tembellik, işi başkalarına bırakmak, sorumsuzluk, boyunu aşmak, fazla söz vermek, ukalalık, kibir, fanatizm.

 

Yükselen Akrep

Satürn 1.evde Bütün bir hafta kötü : Vücut yapısı, kişilik, dünyaya yaklaşım, başkaları üzerinde bırakılan etki, kişisel görünüm, yeni başlangıçlar konularında kısıtlamalar, gecikme, engelleme, ihtiyarlık, kendini kısıtlamak, katılık, soğukluk, korku, karamsarlık, yasaklar, güvenilmezlik, bağnazlık, kuşkuculuk, vesvese, melankoli, bunalım, inatçılık, utangaçlık, sinirlilik, aşırı maddeci, cimri, yetersizlik, titizlik. 

Ay 3.evde Cts, Pazar kötü: İletişim, kardeşler, fikirler, yakın çevre, kısa yolculuklar konularında ruh haline göre davranan, bağımlı, değişken, tembel, aşırı duyarlılık, güvensizlik.

Plüto 3.evde Bütün bir hafta kötü: İletişim, kardeşler, fikirler, yakın çevre, kısa yolculuklar konularında Kıskanç, ketum, sahiplenici, cinsellikle ilgili, ölüm, yok etmek (yıkım), dayanılmaz istek, başkalarını manipüle etmek, megalomani, şiddet, dogmacılık, katılık.
 

Venüs 6.evde Bütün bir hafta kötü : Hizmet, fiziksel sağlık, günlük işler, çalışanlar, iş arkadaşları, ev hayvanları konularında kararsız, kendi isteklerine düşkünlük, duygusal talepler, duyguları kısıtlamak, üşengeçlik, iradesizlik, nefse ve zevke düşkünlük. 

Uranüs 6.evde Pzt, Salı, Çrş, Prş, Cts, Pazar kötü: Hizmet, fiziksel sağlık, günlük işler, çalışanlar, iş arkadaşları, ev hayvanları konularında Aykırılık, ani değişim, isyan, eksantriklik, inatçılık, huzursuz, sabırsız, aşırılık, esnek olamamak, güvenilmezlik, sorumsuzluk, bencillik.

Güneş 7.evde Bütün bir hafta kötü: Ortaklık (evlilik, iş), açık düşmanlar (rakipler), birebir ilişkiler konularında ego, gurur, kibir, aşırı önemli olma, egoistlik, işinin ehli olmama, yetersizlik, gösteriş, fiyaka, caka, tantana, palavracılık, böbürlenme, yıkıcılık, saldırganlık, baskınlık.

Merkür 8.evde Pzt, Salı, Çrş, Prş, Cuma, Pazar süper : Yenilik, kaynaşma, bilinmeyen, miras, vergiler, ameliyatlar, diğerlerinin kaynakları, ortak paralar, bankacılık işlemleri, borçlar, cinsellik konularında meraklı, iletişimci, çok yönlü, değişken, ilgi alanı çok olan, konuşkan, esnek, mantık, muhakeme, beceri, konuşma, yazma, nükte, akıllılık, aklın ve hünerin yaratıcı kullanımı, yüksek ideallere hizmet eden mantık ve ayırt etme gücü, nesnel anlayış ve net sözel ifade.

Jüpiter 9.evde Pazar kötü: Yüksek öğrenim, uzun yolculuklar, hukuk ve yasalar konularında Patavatsız, kaba, savurgan, abartılı, ziyankar, aşırı güven, tembellik, işi başkalarına bırakmak, sorumsuzluk, boyunu aşmak, fazla söz vermek, ukalalık, kibir, fanatizm.

AY 12.evde Pzt kötü: Sıkıntı ve Sorunlar, gizli düşmanlar, Büyük Kurum ve Kuruluşlar, hayır işleri, artistik işler (resim, müzik, sinema, vs), bağımlı olduğunuz konularda (içki, sigara, ilaç, vs) ruh haline göre davranan, bağımlı, değişken, tembel, aşırı duyarlılık, güvensizlik.

Mars 12.evde Bütün bir hafta kötü: Sıkıntı ve Sorunlar, gizli düşmanlar, Büyük Kurum ve Kuruluşlar, hayır işleri, artistik işler (resim, müzik, sinema, vs), bağımlı olduğunuz konularda (içki, sigara, ilaç, vs) saldırganlık, ani öfke, dürtüsellik, zorlama, sabırsızlık, bildiğini okuma, vahşilik, gücün yanlış kullanımı, tehditkar, zalimlik, sadistlik, kabalık, düşüncesizlik, kavgacılık, iş birliği yapmamak, hoşgörüsüzlük.

 

Yükselen Yay   

Ay 2.evde Cts, Pazar kötü: Para, maddi-manevi kaynaklarınız, mal-mülk konularında ruh haline göre davranan, bağımlı, değişken, tembel, aşırı duyarlılık, güvensizlik.

Plüto 2.evde Bütün bir hafta kötü: Para, maddi-manevi kaynaklarınız, mal-mülk konularında Kıskanç, ketum, sahiplenici, cinsellikle ilgili, ölüm, yok etmek (yıkım), dayanılmaz istek, başkalarını manipüle etmek, megalomani, şiddet, dogmacılık, katılık.
 

Venüs 5.evde Bütün bir hafta kötü : Çocuklar, kendini ifade, romantik ilişkiler, hobiler, eğlence ve oyunlar, zevk ve keyf konularında kararsız, kendi isteklerine düşkünlük, duygusal talepler, duyguları kısıtlamak, üşengeçlik, iradesizlik, nefse ve zevke düşkünlük. 

Uranüs 5.evde Pzt, Salı, Çrş, Prş, Cts, Pazar kötü: Çocuklar, kendini ifade, romantik ilişkiler, hobiler, eğlence ve oyunlar, zevk ve keyf konularında Aykırılık, ani değişim, isyan, eksantriklik, inatçılık, huzursuz, sabırsız, aşırılık, esnek olamamak, güvenilmezlik, sorumsuzluk, bencillik.

Güneş 6.evde Bütün bir hafta kötü: Hizmet, fiziksel sağlık, günlük işler, çalışanlar, iş arkadaşları, ev hayvanları konularında ego, gurur, kibir, aşırı önemli olma, egoistlik, işinin ehli olmama, yetersizlik, gösteriş, fiyaka, caka, tantana, palavracılık, böbürlenme, yıkıcılık, saldırganlık, baskınlık.

Merkür 7.evde Pzt, Salı, Çrş, Prş, Cuma, Pazar süper : Ortaklık (evlilik, iş), açık düşmanlar (rakipler), birebir ilişkiler konularında meraklı, iletişimci, çok yönlü, değişken, ilgi alanı çok olan, konuşkan, esnek, mantık, muhakeme, beceri, konuşma, yazma, nükte, akıllılık, aklın ve hünerin yaratıcı kullanımı, yüksek ideallere hizmet eden mantık ve ayırt etme gücü, nesnel anlayış ve net sözel ifade.

Jüpiter 8.evde Pazar kötü: Yenilik, kaynaşma, bilinmeyen, miras, vergiler, ameliyatlar, diğerlerinin kaynakları, ortak paralar, bankacılık işlemleri, borçlar, cinsellik konularında Patavatsız, kaba, savurgan, abartılı, ziyankar, aşırı güven, tembellik, işi başkalarına bırakmak, sorumsuzluk, boyunu aşmak, fazla söz vermek, ukalalık, kibir, fanatizm.

AY 11.evde Pzt kötü: Arkadaş ve tanıdıklar, gruplar, organizasyonlar, geleceğe yönelik projeler, teknolojik konularda ruh haline göre davranan, bağımlı, değişken, tembel, aşırı duyarlılık, güvensizlik.

Mars 11.evde Bütün bir hafta kötü: Arkadaş ve tanıdıklar, gruplar, organizasyonlar, geleceğe yönelik projeler, teknolojik konularda saldırganlık, ani öfke, dürtüsellik, zorlama, sabırsızlık, bildiğini okuma, vahşilik, gücün yanlış kullanımı, tehditkar, zalimlik, sadistlik, kabalık, düşüncesizlik, kavgacılık, iş birliği yapmamak, hoşgörüsüzlük.

Satürn 12.evde Bütün bir hafta kötü : Sıkıntı ve Sorunlar, gizli düşmanlar, Büyük Kurum ve Kuruluşlar, hayır işleri, artistik işler (resim, müzik, sinema, vs), bağımlı olduğunuz konularda (içki, sigara, ilaç, vs) kısıtlamalar, gecikme, engelleme, ihtiyarlık, kendini kısıtlamak, katılık, soğukluk, korku, karamsarlık, yasaklar, güvenilmezlik, bağnazlık, kuşkuculuk, vesvese, melankoli, bunalım, inatçılık, utangaçlık, sinirlilik, aşırı maddeci, cimri, yetersizlik, titizlik. 

 

Yükselen Oğlak  

Ay 1.evde Cts, Pazar kötü: Vücut yapısı, kişilik, dünyaya yaklaşım, başkaları üzerinde bırakılan etki, kişisel görünüm, yeni başlangıçlar konularında ruh haline göre davranan, bağımlı, değişken, tembel, aşırı duyarlılık, güvensizlik.

Plüto 1.evde Bütün bir hafta kötü: Vücut yapısı, kişilik, dünyaya yaklaşım, başkaları üzerinde bırakılan etki, kişisel görünüm, yeni başlangıçlar konularında Kıskanç, ketum, sahiplenici, cinsellikle ilgili, ölüm, yok etmek (yıkım), dayanılmaz istek, başkalarını manipüle etmek, megalomani, şiddet, dogmacılık, katılık.
 

Venüs 4.evde Bütün bir hafta kötü : Ev, güvenlik, gayrimenkul, aile ve ev içi işler konularında kararsız, kendi isteklerine düşkünlük, duygusal talepler, duyguları kısıtlamak, üşengeçlik, iradesizlik, nefse ve zevke düşkünlük. 

Uranüs 4.evde Pzt, Salı, Çrş, Prş, Cts, Pazar kötü: Ev, güvenlik, gayrimenkul, aile ve ev içi işler konularında Aykırılık, ani değişim, isyan, eksantriklik, inatçılık, huzursuz, sabırsız, aşırılık, esnek olamamak, güvenilmezlik, sorumsuzluk, bencillik.

Güneş 5.evde Bütün bir hafta kötü: Çocuklar, kendini ifade, romantik ilişkiler, hobiler, eğlence ve oyunlar, zevk ve keyf konularında ego, gurur, kibir, aşırı önemli olma, egoistlik, işinin ehli olmama, yetersizlik, gösteriş, fiyaka, caka, tantana, palavracılık, böbürlenme, yıkıcılık, saldırganlık, baskınlık.

Merkür 6.evde Pzt, Salı, Çrş, Prş, Cuma, Pazar süper : Hizmet, fiziksel sağlık, günlük işler, çalışanlar, iş arkadaşları, ev hayvanları konularında meraklı, iletişimci, çok yönlü, değişken, ilgi alanı çok olan, konuşkan, esnek, mantık, muhakeme, beceri, konuşma, yazma, nükte, akıllılık, aklın ve hünerin yaratıcı kullanımı, yüksek ideallere hizmet eden mantık ve ayırt etme gücü, nesnel anlayış ve net sözel ifade.

Jüpiter 7.evde Pazar kötü: Ortaklık (evlilik, iş), açık düşmanlar (rakipler), birebir ilişkiler konularında Patavatsız, kaba, savurgan, abartılı, ziyankar, aşırı güven, tembellik, işi başkalarına bırakmak, sorumsuzluk, boyunu aşmak, fazla söz vermek, ukalalık, kibir, fanatizm.

AY 10.evde Pzt kötü: Sosyal statü, ün, itibar, meslek, kariyer, işveren konularında ruh haline göre davranan, bağımlı, değişken, tembel, aşırı duyarlılık, güvensizlik.

Mars 10.evde Bütün bir hafta kötü: Sosyal statü, ün, itibar, meslek, kariyer, işveren konularında saldırganlık, ani öfke, dürtüsellik, zorlama, sabırsızlık, bildiğini okuma, vahşilik, gücün yanlış kullanımı, tehditkar, zalimlik, sadistlik, kabalık, düşüncesizlik, kavgacılık, iş birliği yapmamak, hoşgörüsüzlük.

Satürn 11.evde Bütün bir hafta kötü : Arkadaş ve tanıdıklar, gruplar, organizasyonlar, geleceğe yönelik projeler, teknolojik konularda kısıtlamalar, gecikme, engelleme, ihtiyarlık, kendini kısıtlamak, katılık, soğukluk, korku, karamsarlık, yasaklar, güvenilmezlik, bağnazlık, kuşkuculuk, vesvese, melankoli, bunalım, inatçılık, utangaçlık, sinirlilik, aşırı maddeci, cimri, yetersizlik, titizlik. 

 

Yükselen Kova
 

Venüs 3.evde Bütün bir hafta kötü : İletişim, kardeşler, fikirler, yakın çevre, kısa yolculuklar konularında kararsız, kendi isteklerine düşkünlük, duygusal talepler, duyguları kısıtlamak, üşengeçlik, iradesizlik, nefse ve zevke düşkünlük.

Uranüs 3.evde Pzt, Salı, Çrş, Prş, Cts, Pazar kötü: İletişim, kardeşler, fikirler, yakın çevre, kısa yolculuklar konularında Aykırılık, ani değişim, isyan, eksantriklik, inatçılık, huzursuz, sabırsız, aşırılık, esnek olamamak, güvenilmezlik, sorumsuzluk, bencillik.

Güneş 4.evde Bütün bir hafta kötü: Ev, güvenlik, gayrimenkul, aile ve ev içi işler konularında ego, gurur, kibir, aşırı önemli olma, egoistlik, işinin ehli olmama, yetersizlik, gösteriş, fiyaka, caka, tantana, palavracılık, böbürlenme, yıkıcılık, saldırganlık, baskınlık.

Merkür 5.evde Pzt, Salı, Çrş, Prş, Cuma, Pazar süper : Çocuklar, kendini ifade, romantik ilişkiler, hobiler, eğlence ve oyunlar, zevk ve keyf konularında meraklı, iletişimci, çok yönlü, değişken, ilgi alanı çok olan, konuşkan, esnek, mantık, muhakeme, beceri, konuşma, yazma, nükte, akıllılık, aklın ve hünerin yaratıcı kullanımı, yüksek ideallere hizmet eden mantık ve ayırt etme gücü, nesnel anlayış ve net sözel ifade.

Jüpiter 6.evde Pazar kötü: Hizmet, fiziksel sağlık, günlük işler, çalışanlar, iş arkadaşları, ev hayvanları konularında Patavatsız, kaba, savurgan, abartılı, ziyankar, aşırı güven, tembellik, işi başkalarına bırakmak, sorumsuzluk, boyunu aşmak, fazla söz vermek, ukalalık, kibir, fanatizm.

AY 9.evde Pzt kötü: Yüksek öğrenim, uzun yolculuklar, hukuk ve yasalar konularında ruh haline göre davranan, bağımlı, değişken, tembel, aşırı duyarlılık, güvensizlik.

Mars 9.evde Bütün bir hafta kötü: Yüksek öğrenim, uzun yolculuklar, hukuk ve yasalar konularında saldırganlık, ani öfke, dürtüsellik, zorlama, sabırsızlık, bildiğini okuma, vahşilik, gücün yanlış kullanımı, tehditkar, zalimlik, sadistlik, kabalık, düşüncesizlik, kavgacılık, iş birliği yapmamak, hoşgörüsüzlük.

Satürn 10.evde Bütün bir hafta kötü : Sosyal statü, ün, itibar, meslek, kariyer, işveren konularında kısıtlamalar, gecikme, engelleme, ihtiyarlık, kendini kısıtlamak, katılık, soğukluk, korku, karamsarlık, yasaklar, güvenilmezlik, bağnazlık, kuşkuculuk, vesvese, melankoli, bunalım, inatçılık, utangaçlık, sinirlilik, aşırı maddeci, cimri, yetersizlik, titizlik. 

Ay 12.evde Cts, Pazar kötü: Sıkıntı ve Sorunlar, gizli düşmanlar, Büyük Kurum ve Kuruluşlar, hayır işleri, artistik işler (resim, müzik, sinema, vs), bağımlı olduğunuz konularda (içki, sigara, ilaç, vs) ruh haline göre davranan, bağımlı, değişken, tembel, aşırı duyarlılık, güvensizlik.

Plüto 12.evde Bütün bir hafta kötü: Sıkıntı ve Sorunlar, gizli düşmanlar, Büyük Kurum ve Kuruluşlar, hayır işleri, artistik işler (resim, müzik, sinema, vs), bağımlı olduğunuz konularda (içki, sigara, ilaç, vs) Kıskanç, ketum, sahiplenici, cinsellikle ilgili, ölüm, yok etmek (yıkım), dayanılmaz istek, başkalarını manipüle etmek, megalomani, şiddet, dogmacılık, katılık.

 

Yükselen Balık

Venüs 2.evde Bütün bir hafta kötü : Para, maddi-manevi kaynaklarınız, mal-mülk konularında kararsız, kendi isteklerine düşkünlük, duygusal talepler, duyguları kısıtlamak, üşengeçlik, iradesizlik, nefse ve zevke düşkünlük.

Uranüs 2.evde Pzt, Salı, Çrş, Prş, Cts, Pazar kötü: Para, maddi-manevi kaynaklarınız, mal-mülk konularında Aykırılık, ani değişim, isyan, eksantriklik, inatçılık, huzursuz, sabırsız, aşırılık, esnek olamamak, güvenilmezlik, sorumsuzluk, bencillik.

Güneş 3.evde Bütün bir hafta kötü: İletişim, kardeşler, fikirler, yakın çevre, kısa yolculuklar konularında ego, gurur, kibir, aşırı önemli olma, egoistlik, işinin ehli olmama, yetersizlik, gösteriş, fiyaka, caka, tantana, palavracılık, böbürlenme, yıkıcılık, saldırganlık, baskınlık.

Merkür 4.evde Pzt, Salı, Çrş, Prş, Cuma, Pazar süper : Ev, güvenlik, gayrimenkul, aile ve ev içi işler konularında meraklı, iletişimci, çok yönlü, değişken, ilgi alanı çok olan, konuşkan, esnek, mantık, muhakeme, beceri, konuşma, yazma, nükte, akıllılık, aklın ve hünerin yaratıcı kullanımı, yüksek ideallere hizmet eden mantık ve ayırt etme gücü, nesnel anlayış ve net sözel ifade.

Jüpiter 5.evde Pazar kötü: Çocuklar, kendini ifade, romantik ilişkiler, hobiler, eğlence ve oyunlar, zevk ve keyf konularında Patavatsız, kaba, savurgan, abartılı, ziyankar, aşırı güven, tembellik, işi başkalarına bırakmak, sorumsuzluk, boyunu aşmak, fazla söz vermek, ukalalık, kibir, fanatizm.

AY 8.evde Pzt kötü: Yenilik, kaynaşma, bilinmeyen, miras, vergiler, ameliyatlar, diğerlerinin kaynakları, ortak paralar, bankacılık işlemleri, borçlar, cinsellik konularında ruh haline göre davranan, bağımlı, değişken, tembel, aşırı duyarlılık, güvensizlik.

Mars 8.evde Bütün bir hafta kötü: Yenilik, kaynaşma, bilinmeyen, miras, vergiler, ameliyatlar, diğerlerinin kaynakları, ortak paralar, bankacılık işlemleri, borçlar, cinsellik konularında saldırganlık, ani öfke, dürtüsellik, zorlama, sabırsızlık, bildiğini okuma, vahşilik, gücün yanlış kullanımı, tehditkar, zalimlik, sadistlik, kabalık, düşüncesizlik, kavgacılık, iş birliği yapmamak, hoşgörüsüzlük.

Satürn 9.evde Bütün bir hafta kötü : Yüksek öğrenim, uzun yolculuklar, hukuk ve yasalar konularında kısıtlamalar, gecikme, engelleme, ihtiyarlık, kendini kısıtlamak, katılık, soğukluk, korku, karamsarlık, yasaklar, güvenilmezlik, bağnazlık, kuşkuculuk, vesvese, melankoli, bunalım, inatçılık, utangaçlık, sinirlilik, aşırı maddeci, cimri, yetersizlik, titizlik. 

Ay 11.evde Cts, Pazar kötü: Arkadaş ve tanıdıklar, gruplar, organizasyonlar, geleceğe yönelik projeler, teknolojik konularda ruh haline göre davranan, bağımlı, değişken, tembel, aşırı duyarlılık, güvensizlik.

Plüto 11.evde Bütün bir hafta kötü: Arkadaş ve tanıdıklar, gruplar, organizasyonlar, geleceğe yönelik projeler, teknolojik konularda Kıskanç, ketum, sahiplenici, cinsellikle ilgili, ölüm, yok etmek (yıkım), dayanılmaz istek, başkalarını manipüle etmek, megalomani, şiddet, dogmacılık, katılık.

 

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
 
Toplam blog
: 554
Toplam yorum
: 37
Toplam mesaj
: 9
Ort. okunma sayısı
: 1872
Kayıt tarihi
: 27.05.09
 
 

Herşey birbirini etkiler prensibiyle astrolojiyi bilimsel bir platforma taşımaya çalışmaktayım. Asl..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster