Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

11 Haziran '14

 
Kategori
Astroloji
Okunma Sayısı
1761
 

16 - 22 Haziran 2014 haftalık burç astroloji: 20 & 21 Haziran bu ayın en olumsuz günleri!

16 - 22 Haziran 2014 haftalık burç astroloji: 20 & 21 Haziran bu ayın en olumsuz günleri!
 

haftalık burç astroloji


20 Haziran Cuma ve 21 Haziran Cumartesi günleri Haziran ayının en yoğun günleridir. 20 Haziran günü 9 gezegen kötü konumda olacak. 20 ve 21 Haziranda Mars transiti Ay ve Uranüsün de olumsuz etkisiyle haftanın en kötü konumuna -5 katsayısına düşebilir. 22 Haziran Pazar günü ise Ay Boğa.da Güneş ve Jüpiterin desteğiyle süper bir konuma geçecek. Yani 20 – 21 Haziran dönüm noktası sayılabilecek Haziran ayının en olumsuz günleri olsa da 22 Haziran Pazar günü Ay.ın Boğa burcunda süper bir konumda olmasından ötürü Boğa burcunu sembolize eden para konuları, sosyal konular ve toprak bütünlüğüyle ilgili konularda olumlu gelişmeler olabilir. Uranüs ve Plüton transitleri ise bütün bir hafta kötü konumda olacak. Merkür ise 18 Haziran Çarşamba günü İkizler burcuna gerileyecek.  

16 - 22 Haziran 2014 haftalık burç astroloji detay yorumları;

Olumsuz Transitler

Koç burcunu kötü etkileyen transitler : 20 ve 21 Haziran Ay / Bütün bir hafta Uranüs

20 ve 21 Haziran günleri Ay Koç burcunda kötü konumda olacağından Ay.ı sembolize eden vatani konularda, ülke güvenliği yada üretimle ilgili konularda öfke, kavga ve tartışmalar olabilir. Hatta ülke güvenliğini ilgilendiren konularda saldırılar da olabilir. Vatani konular, ülke güvenliğiyle ilgili konular Koç burcunun yöneticisi Marsı sembolize eden asker, polis ve güvenlik birimlerini olumsuz etkileyebilir. Bir takım başlangıç yada girişimler de güvenlikle yada üretimle ilgili konulardan veya vatani konulardan olumsuz etkiler alabilirler.

Uranüs transiti de bütün bir hafta Koç burcunda kötü konumda olacağından özgürlükçü ve hümanist kişiler yada gruplar bu hafta her zamankinden daha öfkeli ve tartışmacı olabilirler. Bir takım saldırı planları, saldırı silahları ve saldırgan gruplar asker, polis ve güvenlik birimlerini huzursuz edebilir. Bir takım girişim ve başlangıçlar plan ve projelerdeki yada teknolojik konulardaki anlaşmazlıklardan zarar görebilir. Bu yüzden bu hafta yeni bir girişimde bulunurken Ay (vatani konular, ev, aile, gayrimenkul, güvenlik, üretim) ve Uranüsü (özgürlükçü kişi ve gruplar, plan ve projeler, teknolojik konular) simgeleyen konulara dikkat etmek gerekebilir.

Boğa burcunu kötü etkileyen transit : 16, 18, 20, 21 Haziran Venüs

Aslında Venüs Boğa burcunda rahat ettiği bir burçtadır ama 16 , 18, 20, 21 Haziran günleri kötü konumdaki Mars Terazi burcunu dolayısıyla Terazi burcunun yöneticisi de Venüs olduğundan Venüsü de olumsuz olarak etkilemekte ve katsayısını düşürmektedir. Marsın etkisiyle 16 , 18, 20, 21 Haziran günleri Venüs Boğa burcunda kötü konuma düşeceğinden Venüsü simgeleyen para konularında, sosyal ve siyasi konularda, toprak bütünlüğüyle ilgili konularda talepkarlıklar, kendi isteklerini ön plana çıkarmalar olabilir. Bu durumdan yine para ve sosyal konularla uğraşan kişiler olumsuz etkiler alabilirler. Örneğin bazı siyasetçiler para konularıyla uğraşanlardan yada toprak bütünlüğüyle ilgili konularda taleplerde bulunabilirler, kendi isteklerini ön plana çıkarabilirler. Yada para konularıyla uğraşanlar yine para konularıyla uğraşanlardan bir takım taleplerde bulunabilirler. Boğa burcu ülke genelinde ülkenin sahip olduğu mal-mülk, toprak ve parayı simgelemekte.

İkizler burcunu kötü etkileyen transitler : 16, 18, 20 Haziran Güneş / 18, 20, 21 Haziran Merkür

16, 18 ve 20 Haziran günleri Güneş İkizler burcunda kötü konumda olacağından Güneşi simgeleyen ülkedeki nüfuzlu kişiler, liderlik edenler, gençler iletişime kapalı olabilirler yada tek taraflı iletişim kurabilirler. Nüfuzlu kişilerin yada lider konumundakilerin kurnazlık yada hilekarlıkları iletişim (fikir, yazı, konuşma, bilgi, belge, internet) ve ticari konuları olumsuz yönde etkileyebilir. İletişim (fikir, yazı, konuşma, bilgi, belge, internet) ve ticari konularla uğraşanlar bir takım baskınlıklarla karşı karşıya kalabilirler. Bu günlerde bir takım nüfuzlu kişiler yada liderler bir takım bilgi, belge, internet ve haberlerde kurnazlık ve hilekarlıklar yapabilirler. Diğer bir olasılık ise bir takım nüfuzlu kişiler ticari konuları olumsuz etkileyecek kurnazlık ve hilekarlıklara baş vurabilirler. Spekülatif konularda (Borsa, altın, döviz) yapılacak hile ve kurnazlıklar ticari konuları olumsuz etkileyebilir.

18, 20 ve 21 Haziran günleri Merkür de İkizler burcunda kötü konumda olacağından Merkürü simgeleyen iletişimde (fikir, yazı, konuşma, bilgi, belge, internet), hizmette (işçi ve çalışanlar), sağlık sektöründe ve ticari konularda iletişimsizlik, kurnazlık ve hilekarlıklar olabilir. Bu durumdan yine iletişim sektörü ve ticari konular olumsuz etkiler alabilir. Örneğin bu günlerde yapılacak hileli konuşmalar, bilgi, belge ve yazışmalar yine iletişim sektörünü ve ticari konuları olumsuz etkileyebilir. Asılsız haberler çokça çıkabilir. Bu günlerde yapılacak sözleşmelere de çok dikkat etmek gerekebilir. Ticari konulardaki hile ve kurnazlıklar yine ticari konularla uğraşanları olumsuz etkileyebilir. Hizmet ve Sağlık sektörüyle ilgili de bir çok hile ve kurnazlıklar haber olabilir. Güneş ve Merkürden ötürü İkizler burcunu simgeleyen iletişim sektörü (gazeteciler, entel kişiler, internetle uğraşanlar, bilgi ve belge sahipleri) ve ticari konular baskıcı, hilekar ve kurnaz kişilere karşı dikkat etmeliler. Bu arada Merkür kısa yolları da simgelediğinden bu günlerde trafikle ilgili yollarda iletişimsizlikten kaynaklanan haberler de sıkça karşımıza çıkabilir.

Yengeç burcunu kötü etkileyen transit : 16 Haziran Merkür

16 Haziran Merkür Yengeç burcunda kötü konumda olacağından Merkürü simgeleyen iletişimde (fikir, yazı, konuşma, bilgi, belge, internet), hizmette (işçi ve çalışanlar), sağlık sektöründe ve ticari konularda güvensizlik ve verimsizlik ön plana çıkabilir. Bu durum vatani konuları, ülke güvenliğini ve üretimini olumsuz yönde etkileyebilir. Örneğin işçi ve çalışanlardaki güvensizlik ve verimsizlik üretimle ilgili konuları olumsuz etkileyebilir. Bilgi, belge, internetle ilgili konularda değişiklikler vatani konuları olumsuz yönde etkileyebilir. Bu günde vatani konularda, ülke güvenliği yada üretimle ilgili konularda iletişimsizlik, kurnazlık ve hilekarlıklar da olabilir.

Terazi burcunu kötü etkileyen transit : 16, 18, 19, 20, 21, 22 Haziran Mars

16, 18, 19, 20, 21, 22 Haziran günleri Mars Terazi burcunda kötü konumda olacağından Marsı simgeleyen asker, polis ve güvenlik birimlerinde yada yeni başlangıçlarda talepkarlıklar, ağırkanlılık ve kararsızlıklar olabilir. Bu durumdan sosyal ve siyasi konular yada siyasetçiler olumsuz etkilenebilir. Sosyal ve siyasi konularda yada siyasetçiler arasında kavga, tartışma ve saldırılar devam edebilir. Örneğin asker, polis ve güvenlik birimleri sosyal ve siyasi konularda daha talepkar olabilirler ve kendi isteklerini ön plana çıkarmaya devam edebilirler. Bu yüzden siyasetçiler arasında kavga ve tartışmalar da olmaya devam edebilir. Bir takım yeni başlangıç ve girişimlerdeki talepkarlıklar, kararsızlıklar yada ağırkanlı olunması sosyal ve siyasi konuları da olumsuz etkileyebilir.

Akrep burcunu kötü etkileyen transit : 20, 21, 22 Haziran Satürn

20, 21, 22 Haziran günleri Satürn Akrep burcunda kötü konumda olacağından Satürnü simgeleyen Başkan, patron ve otorite sahibi kişiler bu günlerde her zamankinden daha katı, sahiplenici ve yıkıcı olabilirler. Bu durumdan gizli saklı işler, bankacılık konuları, ülkenin yer altı ve üstü kaynakları (petrol, doğal gaz, vs.), değişim ve dönüşümler olumsuz olarak etkilenebilirler. Yer altındaki fay hatlarında da sonradan deprem yapmak üzere Satürn yüzünden baskı artabilir. Zaten Satürnün akrep burcunda kötü konumda olduğu bu dönem depremlerin artış gösterdiği bir dönemdir.

Oğlak burcunu kötü etkileyen transit : Bütün bir hafta Plüton

Plüton Oğlak burcunda bütün bir hafta kötü konumda olacağından bu dönem gizli saklı işlerde, bankacılık konularında, ülkenin yer altı ve üstü kaynaklarında, değişim ve dönüşümlerde bunalımlar, engel, yasak ve aksilikler olabilir. Bu durumdan yine Satürnü simgeleyen Başkan, patron ve otorite sahipleri olumsuz olarak etkilenebilirler. Örneğin gizli saklı işlerdeki bunalımlar patronları patronların yıkıcı ve katı olması da gizli saklı işleri olumsuz olarak etkilemekte. Böylece karşılıklı olarak olumsuz bir etkileşim ortaya çıkmakta. Yada bankacılık konularında alınan yasaklar patronları, patronların da katı ve sahiplenici olmaları bankacılık konularını olumsuz olarak etkileyebilir. Bu arada yer altındaki fay hatlarında da depreme yol açabilen bir hareketlilik söz konusu olabilir. Ülkenin yer altı ve üstü kaynaklarındaki (petrol, doğal gaz, madenler, vs.) bunalım, engel, yasak ve aksilikler de yine Başkan, patron ve otorite sahiplerini olumsuz olarak etkileyebilir.

Balık burcunu kötü etkileyen transit : 16, 17, 19, 20 Haziran Neptün

16, 17, 19, 20 Haziran günleri Neptün Balık burcunda kötü konumda olacağından Büyük kurum ve kuruluşlar (Kamu yada özel şirket ve kurumlar), hayırsever kurumlar içinde bulanık, kimin yaptığı belli olmayan olaylar olabilir. Bu günlerde Büyük kurumlar yada kuruluşlar, şirketler başka kurumlar veya başka devlet kurumları tarafından aldatılabilirler. Hayırsever kurumlar ve kişiler de bu günlerde aldanma ve aldatılma olaylarına karşı hazırlıklı olmalılar. Bu günlerde psikolojisi bozuk kişilerin çıkarabileceği olaylarda da artışlar olabilir. Uyuşturucu gibi bağımlılık yaratan madde yada ilaç zehirlenmelerinde atışlar olabilir. Uyuşturucu baskınlarında artışlar olabilir. Hastane, hapishane gibi büyük kurum ve kuruluşlarda dalgınlık ve dikkatsizlik kaynaklı olaylarda artışlar olabilir.

Olumlu Transitler

Boğa burcunu iyi etkileyen transit : 22 Haziran Ay

22 Haziran günü Ay Boğa burcunda Güneş ve Jüpiterin de desteğiyle haftanın süper konumunda olacağından Ay.ı sembolize eden vatani konularda, ülke güvenliği veya üretimle ilgili konularda sabırlı, üretken, kararlı, uyumlu olabilinir. 22 Haziranda Güneş Yengeç burcuna geçtiğinden ve Jüpiter de Yengeç burcunda iyi bir konumda olduğundan nüfuzlu kişiler, liderler, gençler, yabancı ülke ve kültürler (kürt, alevi, Irak, İran, Amerika, vs.), hukuki konular ve yasaların da desteğiyle vatani konular, ülke güvenliği ve üretimle ilgili konular para konularını ve sosyal konuları olumlu etkileyebilir. Örneğin nüfuzlu kişilerin vatani konuları yada üretimle ilgili konuları desteklemesi para konularını veya sosyal konuları olumlu yönde etkileyebilir. Veya liderlerin vatani konuları, ülke güvenliğiyle ilgili konuları desteklemesiyle para konuları yada sosyal konularda güven ve üretkenlik artabilir. Kısaca Ay Boğa burcunda süper bir konumda olduğundan para yada sosyal konularda, toprak bütünlüğüyle ilgili konularda bir güven ve verim söz konusu. 

Akrep burcunu iyi etkileyen transit : 16 ve 18 Haziran Satürn

16 ve 18 Haziran günleri Satürn Akrep burcunda iyi bir konumda ancak Akrep burcunun yöneticisi Plüton kötü konumda olacağından Satürnü simgeleyen Başkan, patron ve otorite konumundakiler gizli saklı işleri, bankacılık konularını, ülkenin yer altı ve üstü kaynaklarını, değişim ve dönüşümleri ıslah etmeye, güçlendirmeye, iyileştirmeye çalışabilirler. Ancak bu günlerde Akrep burcunun yöneticisi Plüton kötü konumda olacağından gizli saklı işlerde, bankacılık konularında, ülkenin yer altı ve üstü kaynaklarında, değişim ve dönüşümlerde bunalımlar, aksilikler olmaya devam edebilir.

Kova burcunu iyi etkileyen transit : 17 Haziran Ay

17 Haziran günü Ay Kova burcunda iyi bir konumda olduğundan vatani konularda, ülke güvenliğiyle ilgili konularda bilimsel çalışmalar ve buluşlar gündeme gelebilir. Özellikle ülke güvenliğini ilgilendiren bilimsel veya teknolojik bir çalışma da olabilir. Teknolojik konularda üretkenlik ve verim de söz konusu olabilir.

Balık burcunu iyi etkileyen transit : 18 Haziran Neptün

18 Haziran günü Neptün Balık burcunda iyi bir konumda olacağından Büyük kurum ve kuruluşlar içinde (Kamu yada özel), hayırsever kurumlarda insanlık adına özverili idealist ve yaratıcı çalışmalar olabilir. Büyük kurum ve kuruluşları olumlu etkileyen başka kuruluşlardan yada başka devletlerin kurumlarından insanlık yararına özverili çalışmalar gündeme gelebilir.

20 ve 21 Haziran günleri haftanın hatta Haziran ayının en olumsuz günleridir. 21 Haziran hem en uzun gün hem de astrolojik olarak 20 Hazirandan sonra Haziran ayının en olumsuz günüdür. Dönüm noktası olabilecek günlerden sayılır.

20 Haziran Cuma (Güneş, Merkür İkizler.de, Ay, Uranüs Koç.da, Venüs Boğa.da, Mars Terazi.de, Satürn Akrep.de, Neptün Balık.da, PLüto Oğlak.da kötü konumda)

Güneş  -1  -> İkizler (Merkür) -3 (Merkür eksiye kayıyor) (İletişim ve ticaret)

Merkür 0  <-> İkizler

 

1.olay: Hilekar, kurnaz nüfuzlu kişiler, liderler, spekülatif konular (borsa, altın, döviz) iletişim (bilgi, belge, internet, vs) ve ticari konuları olumsuz etkileyebilir.

Uranüs -1  -> Koç (Mars)

Ay     -2     ->  Koç (Mars) -5  -> Terazi (Venüs) -3 <-> Boğa (Venüs) -1 (Venüs eksiye kayıyor) (Para, toprak bütünlüğü)

 

2.olay: Öfkeli vatanseverler, zorlayıcı vatani konular, ülke güvenliği yada üretimle ilgili konular, öfkeli özgürlükçü ve hümanist kişiler, saldırı planları, saldırı silahları, teknolojileri asker, polis ve güvenlik birimlerini huzursuz edebilir. Kendi taleplerini ön plana süren, talepkar asker, polis ve güvenlik birimleri sosyal ve siyasi konuları ve siyasetçileri olumsuz etkileyebilir. Kendi taleplerini ön plana süren, talepkar siyasetçiler yada sosyal ve siyasi konularla ilgilenenler para konularını ve yine sosyal konuları olumsuz etkileyebilirler. Kısaca Öfkeli vatanseverler, zorlayıcı vatani konular ve ülke güvenliğiyle ilgili konular yada zorlayıcı üretimle ilgili konular, öfkeli özgürlükçü ve hümanist kişiler, saldırı silahları, planları Mars ve Venüs üzerinden Boğa burcunu simgeleyen para konularını yada sosyal konuları olumsuz olarak etkileyebilir.

Satürn (Oğlak) 1 <-> Akrep (Plüton) -1 (Satürn ve Plüton eksiye kayıyor) (Başkanlar, yer altı ve üstü kaynaklar)

 

3.olay: Katı, sahiplenici ve yıkıcı Başkan, patron ve otorite sahibi kişiler gizli saklı işleri, bankacılık konularını, yer altı ve üstü kaynakları (petrol, doğal gaz, vs.), değişim ve dönüşümleri olumsuz olarak etkileyebilirler. Gizli saklı işler, bankacılık konuları, yer altı ve üstü kaynaklar, değişim ve dönüşümler de Başkan ve patronları olumsuz olarak etkileyebilirler.

Neptün 0 <-> Balık (Neptün) -2 (Neptün eksiye kayıyor) (Büyük Kurum ve Kuruluşlar)

 

4.olay : Büyük kurum ve kuruluşlarda bulanık, aldatıcı, kimin yaptığı belli olmayan olaylar diğer kurum ve kuruluşları yada başka devletleri olumsuz olarak etkileyebilir.

Gezegenlerin akışı her ne kadar böyle olsa da biz insanlar akıl ve irademizle olayların akışını değiştirebiliriz işte bu yüzden "Tanrım bana değiştirebileceklerim için güç, değiştiremeyeceklerim için sabır ama en önemlisi ikisinin arsındaki farkı anlayabilmem için akıl ver." Çin tapınak yazısı

Geçen haftalarda çıkan yorumlarımızdan başlıklar

04 Haziran Gaziosmanpaşa yine karıştı. Gaziosmanpaşa Maydanı'nda geçtiğimiz gün Halkların Demokratik Partisi (HDP) üyeleri ile ülkücüler arasında yaşanan gerginliğin ardından taraflar bir kez daha karşı karşıya geldi. (Marsın Terazi burcunda kötü konumda olmasına örnek olay. Mars öfke ve kavgayı. Terazi burcu ise sosyal ve siyasi konuları simgelemekte) (http://www.milliyet.com.tr/gaziosmanpasa-yine-karisti-gundem-1892619/)

04 Haziran Karlıova-Varto karayolunu kapatan PKK'ya operasyon. (Merkür için 5 Haziran.da Güneş ve Ay.ın da desteğiyle süper bir konumda olacağını söylemiştik gerçekten de Merkürü simgeleyen yollar PKK'ya yapılan operasyonla açılmıştır. Olay ön görülen günün 1 gün öncesinde yaşanmıştır.) (http://www.milliyet.com.tr/karliova-varto-karayolunu-kapatan-gundem-1892335/)

05 Haziran PKK'nın elindeki 3 çocuk teslim oldu. Aralarında Diyarbakır'da oturma eylemi yapan ailelerin terör örgütünce kaçırılan çocuklarının da bulunduğu 3 kişinin güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi. (Merkürün Güneş ve Ay.ın da desteğiyle Yengeç burcunda süper bir konumda olacağından ötürü vatani konularda nüfuzlu kişilerin ve vatanseverlerin de desteğiyle olumlu haberlerin gelebileceğini söylemiştik gerçekten de vatani konulardan olan PKK'nın kaçırdığı çocukların bulunması olumlu bir haberdir.) (http://gundem.bugun.com.tr/flas-gelisme-haberi/1133373)

05 Haziran Yoksula verilen yardımlar işsizlik yardımına dönüştürülecek. İşsizlik maaşında süre uzayacak. Primi eksik 3 milyon kişi destekten yararlanacak. (Merkür için 5 Haziran.da süper bir konumda olacağını söylemiştik gerçekten de Merkürü simgeleyen işçi ve çalışanlara ve ticari hayata yönelik olumlu kararlar ve haberler medyaya yansıdı.) (http://ekonomi.milliyet.com.tr/issize-maas/ekonomi/detay/1892909/default.htm)

05 Haziran Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün yolunu Muğla Yatağan ziyaretinde işçiler keserek eylem yaptı. Gül ve heyeti bu eylem üzerine yollarını değiştirerek programlarına devam ettiler. Protesto karşısında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül şok yaşadı. (Bu olaydan yola çıkarsak Abdullah Gülün (29 Ekim 1950 saat 16:30 civarı Kayseri) haritasında Mars transiti 6.evine denk düşmektedir. Çünkü 6.ev işçi ve çalışanları temsil etmektedir. Bu durumda Abdullah Gül'ün yükselen burcu 2 derece Boğa burcu olabilir. 10 Ağustos cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde 2 Ağustosda önemli gelişmeler olabilir. Bu günde kötü konumdaki Ay transiti Terazi burcunda ve 6.evinde, Venüs 3.evinde, Uranüs 12.evinde ve Plüton 9.evinde kötü konumda bulunacak olduğundan 6.evini simgeleyen işçi ve çalışanlarda güvensizlik, 3.evi simgeleyen yakın çevresindeki kişilerde talepkarlık, sözlü ve yazılı iletişimde kararsızlık, ağırkanlılık, 12.evi simgeleyen gizli düşmanlarında huzursuzluk, bağlı olduğu devlet içindeki kurumlarda huzursuzluk, 9.evi simgeleyen hukuki konularda yada yabancı ülke ve kültürlerde olumsuz değişim ve dönüşümler olabilir. Ayrıca 10.evi de 11 derece Oğlak burcu olduğundan ve Plüton da her ne kadar 9.evde olsa da Oğlak burcunda olduğundan 10.evi simgeleyen kariyerinde de olumsuz değişimlere neden olabilir. Bu arada Mars ve Satürn Akrep burcunda ve 7.evinde iyi bir konumda olduğundan sosyal ve siyasi konularda olumlu girişimlere ve çalışmalara işaret etmekte. Bu girişim ve çalışmalar 12.ev (devlet kurumları), 9.ev (Hukuki konular, yabancı ülke ve kültürler) ve 10.ev (kariyer) kaynaklı olabilir. Ancak 12.evdeki Uranüs ve 9.evdeki Plütonun verdiği huzursuzluk ve yıkıcılık düşündürücüdür. 6.evdeki Ay ile 3.evdeki Venüs birbirlerini karşılıklı olarak olumsuz yönde etkilemekteler. Yani 6.evi simgeleyen sağlık, günlük işler, işçi ve çalışanlar 3.evi simgeleyen yakın çevreyi, iletişimi, sinir sistemini ayrıca 4.ev de 11 derece Yengeç burcunda olduğundan ev, aile ve vatani konularını sağlık açısından mideyi olumsuz etkileyebilir. Yani cumhurbaşkanımız Abdullah Gül'Ün 2 Ağustos günü 3.ev, 4.ev ve 6.ev konularına çokça dikkat etmesi gerekebilir. Başbakan Erdoğanın ise Ay 7.evinde, 3.ev ile 4.evin bir bölümü Yengeç burcunda olduğundan 7.evi simgeleyen sosyal ve siyasi konular, 3.evi simgeleyen yakın çevreyi, iletişimi, sinir sistemini, 4.evi simgeleyen ev, aile ve vatani konularını, sağlık açısından midesini olumsuz yönde etkileyebilir.) (http://www.elazighaberi.com/gundem/cumhurbaskanina-sok-protesto-nerede-kimler-yolunu-kesti-h278577.html)

06 Haziran Irak Haber Ajansına göre Türkiye Kuzey Irak petrolleri yüzünden uluslararası mahkemede yargılanmalıdır dedi. (Plütonun Oğlak burcunda kötü konumda oluşuna örnek olay.) (http://www.odatv.com/n.php?n=-uluslararasi-mahkemede-yargilanmali-utanc-verici-hirsizlik-0606141200)

06 Haziran AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı: Saat 20.10’da Ege Denizi’nde 4.4 büyüklüğünde deprem kaydetti. (Plütonun kötü konumda oluşuna örnek olay.) (http://www.milliyet.com.tr/ege-depremle-sarsildi-gundem-1893656/)

02 - 08 Haziran 2014 haftalık burç astroloji yorumlarımızda07 Haziran için Ay.ın Terazi burcunda Haziran ayının en kötü konumunda olacağını bu yüzden sosyal ve siyasi konularda güvensizliklerin, vatani konularda, ülke güvenliği ve üretimle ilgili konularda talepkarlıkların olabileceğini söylemiştik gerçekten de;

06 Haziran TÜBİTAK Başbakan Erdoğan ve Egemen Bağış'ın ses kayıtları için montaj dedi. (İletişimle ilgili olan bu olay tam da Merkürün Yengeç burcunda kötü konuma geçmesinden 1 gün öncesine denk gelmektedir. Merkür Yengeç burcunda kötü konumdayken vatani konularda yada güvenlikle ilgili konularda kurnazlık ve hilekarlığa işaret etmektedir. İletişimle ilgili bilgi, belge gibi konularda da güvensizliğe, değişken haberlere işaret etmektedir. Yani Merkür Yengeç burcunda kötü konumdayken hazırlanan bilgi ve belgeler yada haberler değişime uğrayabilir. Zaten Merkür Yengeç burcunu Yengeç burcunun yöneticisi Ay da sosyal ve siyasi konuları simgeleyen Terazi burcunu kötü etkilemekte olduğundan bilgi, belge gibi konularda güvensizliğe yol açan haberlerin sosyal ve siyasal konuları olumsuz etkilediği görülmektedir.) (http://www.odatv.com/n.php?n=boyle-olur-akpnin-tubitakinin-raporu-0606141200) (http://siyaset.milliyet.com.tr/bilirkisi-bagis-in-ses-kaydi-icin/siyaset/detay/1893606/default.htm)

07 HAziran İstanbul Sultangazi’de açılışa katılan Başbakan’a silahlı saldırı planlandığı iddia edildi. (Merkürün Yengeç burcunda, Ay ve Marsın Terazi burcunda kötü konumda oluşuna örnek olay) (http://www.odatv.com/n.php?n=erdogana-suikast-girisimi-0706141200)

07 HAziran RedHack Pensilvanya'dan Başbakanın hiç hoşuna gitmeyen bazı fotoğraflar yayınladı. (Merkürün Yengeç burcunda, Ay ve Marsın Terazi burcunda kötü konumda oluşuna örnek olay) (http://www.odatv.com/n.php?n=erdogana-suikast-girisimi-0706141200) (http://www.odatv.com/n.php?n=redhack-pensilvanyadan-hic-bilinmeyen-fotograflari-yayinladi-0606141200)

07 HAziran PKK'nın Kandil'deki lideri önce tehdit etti sonra da AkP hükümeti için APO'ya yalvardı dedi. (AY.ın Terazi burcunda kötü konumda oluşuna örnek olay. Vatani konuların sosyal ve siyasal konuları olumsuz etkilemesine işaret etmekte. Haberde 2014'ün Kürdistanın özgürlük yılı olacağından bahsedilmektedir. Biz de daha önceden astrolojik olarak 2014 Kasım ayında özellikle Jüpiteri simgeleyen yabancı ülke ve kültürlerin (kürt, alevi, vs) ülkeyi zorlayabileceğine dikkati çekmiştik.) (http://www.odatv.com/n.php?n=akp-hukumeti-apoya-yalvardi-0706141200)

07 Haziran Taksim'de halk İstanbul.da temeli atılan 3.havalimanını protesto etti. (Marsın Terazi burcunda kötü konumda oluşuna örnek olay.) (http://www.odatv.com/n.php?n=taksimde-sicak-saatler-0706141200)

07 Haziran Diyarbakır Lice.de polis müdahalesi ölü ve yaralılar var. PKK'nın ise şok bir iddiası var: Lice'yi misilleme yaptık. Askerleri öldürdük. (Ay ve Marsın Terazi burcunda kötü konumda oluşuna örnek olay. Bu olayda vatani konular siyasi konuları olumsuz olarak etkilemiştir.) (http://www.odatv.com/n.php?n=olu-ve-yaralilar-var-0706141200) (http://www.odatv.com/n.php?n=genelkurmaydan-lice-aciklamasi-0806141200) (http://www.odatv.com/n.php?n=pkkdan-sok-iddia-0806141200)

07 Haziran Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Hadi Sinirlioğlu 08 Haziranda ABD gezisinde Fethullah Gülen'in iadesi konusunu gündeme getirmesi bekleniyor. (Ay.ın Terazi burcunda ve Plütonun Oğlak burcunda kötü konumda oluşuna örnek olay. Çünkü habere göre bu toplantıda Plütonu simgeleyen Kürt petrolleri, gizli saklı işlerden Gülen'İn iadesi konuşulacak. Ayrıca PLütonun Oğlak burcunu simgeleyen patron ve otoriter kişileri kötü etkilemesi beklenmekte.) (http://sozcu.com.tr/2014/gundem/gulen-icin-kritik-surec-527009/)

07 Haziran Çatak.ta PKK yol kapattı. (Merkürün Yengeç burcunda kötü konumda oluşuna örnek olay.) (http://www.milliyet.com.tr/catak-ta-yol-kapatan-pkk-ya-gundem-1893950/)

07 Haziran Halk otobüsüne molotoflu saldırı. (Marsın Terazi burcunda kötü konumda oluşuna örnek olay.) (http://www.milliyet.com.tr/halk-otobusune-molotoflu-saldiri-gundem-1894062/)

08 Haziran PKK Tunceli'de jandarma karakoluna saldırdı. (Merkürün ve Jüpiterin Yengeç burcunda ve Marsın Terazi burcunda kötü konumda olmasına örnek olay) (http://www.milliyet.com.tr/pkk-tunceli-de-jandarma-karakoluna-gundem-1894152/)

08 Haziran Lice'de Hava Kuvvetleri Basıldı. Türk bayrağı indirildi. (Ay ve Marsın Terazide, Jüpiterin Yengeçde kötü konumda oluşuna örnek olay.) (http://www.odatv.com/n.php?n=licede-hava-kuvvetleri-basildi-turk-bayragi-indirildi-0806141200)

08 Haziran Lice'de ölen 2 kişi toprağa verildi, cenazede olaylar çıktı. (Mars, Jüpiter ve Uranüsün kötü konumda oluşuna örnek olay.) (http://www.milliyet.com.tr/lice-de-olen-2-kisi-topraga-gundem-1894294/)

08 Haziran HDP'den flaş açıklama. HDP, Lice'de 2 kişinin yaşamını yitirdiği olaylarından ardından yaptığı açıklamada; 'Demokratik siyasal çözüm için sunulan politik önerileri, zemin ve fırsatları elinin tersiyle iten Başbakan Erdoğan ve siyasi iktidar, büyük bir tarihsel hatayı sürdürüyor' diye kaydedildi. (Ay ve Marsın Terazi.de kötü konumda oluşuna örnek.) (http://siyaset.milliyet.com.tr/hdp-den-flas-aciklama-/siyaset/detay/1894316/default.htm)

08 HAziran Bağcılar'da HDP'li gruba polis müdahalesi. (Mars, Jüpiter ve Uranüsün kötü konumda oluşuna örnek olay.) (http://www.milliyet.com.tr/bagcilar-da-hdp-li-gruba-polis-gundem-1894329/)

08 HAziran PKK'dan roketatarlı saldırı. BİTLİS'te yol kesen teröristlerce, güvenlik güçlerine roketatar ve uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. (Ay ve Marsın Terazi.de, Jüpiterin Yengeç.de, Uranüsün KOç.da kötü konumda oluşuna örnek. Uranüs Koç.da saldırı silahlarını da simgeler. Jüpiter Yengeç.de yabancı kültürlerin vatani konuları kötü yönde etkilemesini ve Ay ve Marsın Terazi.de kötü konumda olması ise vatani konuların, asker, polis ve güvenlik birimlerinin siyasi konuları olumsuz etkilemesi, siyasi konularda güvensizlik ve kavgaları simgeler.) (http://www.milliyet.com.tr/pkk-dan-roketatarli-saldiri-gundem-1894427/)

09 HAziran İskenderun'da saat 06.38'de 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. (Plüton ve Satürnün kötü konumda oluşuna örnek olay.) (http://www.milliyet.com.tr/iskenderun-da-saat-06-38-de-4-6-gundem-1894519/)

09 Haziran HDP’den acil İmralı ziyareti. (Marsın Terazi burcundaki kötü konumuna örnek olay.) (http://www.milliyet.com.tr/lice-deki-eylem-sokaga-sicradi-gundem-1894483/)

09 Haziran Giresun’da İstiklal Marşı kavgası. (Ay ve Marsın Terazi.de kötü konumda oluşuna örnek olay.) (http://sozcu.com.tr/2014/gundem/giresunda-istiklal-marsi-kavgasi-528125/)

09 HAziran İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Türkiye'ye geldi.Ruhani Başbakan Erdoğan ile görüştü.Ruhani,2015'te iki ülke arasında ki ticaret hacmini arttırmak için geldi. (09 - 15 Haziran 2014 haftalık burç astroloji yorumlarımızda09 Haziran günü Güneşin İKizler.de iyi konumda olacağından liderlerin iletişimci olacağını ve ticari konuların olumlu etkileneceğini yazmıştık.) (http://www.medya365.com/turkiye/iran-cumhurbaskani-hasan-ruhani-turkiyeye-neden-geldi-h191433.html)

10 HAziran Genelkurmay'dan yapılan açıklamada, Diyarbakır-Muş karayolunun terör örgütü mensuplarınca kesildiği belirtildi. (Merkürün Yengeç burcunda kötü konumda oluşuna örnek olay.) (http://gundem.bugun.com.tr/tskdan-flas-aciklama-haberi/1139719)

10 Haziran için Plütonun Oğlak burcunda çok iyi bir konumda olduğundan ülkenin yer altı kaynaklarında olumlu gelişmeler olabilir demiştik gerçekten de İran'la petrol konusunda dev bir ortaklığa imza atıldı. (http://www.takvim.com.tr/Siyaset/2014/06/10/iranla-dev-ortaklik)

10 HAziran Işid'İn Musul'u ele geçirmesi ne anlama geliyor ? Bence de Bölgenin daha büyük çatışmalara ve savaşlara gebe olduğunu gösteriyor. Özellikle Kasım ayında yabancı ülke ve kültürleri simgeleyen Jüpiterin Aslan burcunda kötü konumda olması ve diğer transitlerin de bu durumu körüklemesiyle Türkiye'yi de içine çeken şeyler olabilir. Yetkililerin şimdiden mantıklı önlemler alması gerekir. (http://www.odatv.com/n.php?n=isidin-musulu-ele-gecirmesi-ne-anlama-geliyor--1006141200)

10 Haziran Bayrak gerginliği Ankara'yı karıştırdı. (Marsın Terazi burcunda, Uranüsün Koç burcunda kötü konumda oluşuna örnek.) (http://www.odatv.com/n.php?n=ankara-karisti-1006141200)

11 Haziran Saat 06.53'te merkez üssü Akdeniz olan 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. (Plütonun kötü konumda olmasına örnek olay) (http://www.milliyet.com.tr/flas-saat-06-53-te-merkez-ussu-gundem-1895519/)

Yükselen Burçlara göre Yorum

Kişisel olarak burçları Yükselen Burçlara göre yorumlamak daha doğru olduğundan Aşağıda Yükselenlere göre 16 – 22 Haziran haftasını veriyorum:

Not: Bazı evlere maksimum 3 burç düşebildiğinden ve doğduğumuz andan itibaren bu burçlar sırayla aktif olduklarından evlerin burçlarında bazı kaymalar olabilir. Birebir yorum için kişiye özel harita çıkartılmalıdır.

Yaptığımız yorumlar sadece bir Tahmin niteliğindedir. Şüphesiz geleceği bir tek her şeyi yoktan var eden Allah bilir!

Yorumlarımızda belirttiğimiz gezegenlerin iyi yada kötü konumları sadece Retro (Geri) hareketleri değil diğer gezegenlerden aldıkları olumlu yada olumsuz açıların toplamını kapsamaktadır. Bir gezegenin Retro yapması olumsuz bir durumdur ama diğer gezegenlerden aldığı açılar da hesaba katılmalıdır. Bu yüzden gezegenin durumunu değerlendirirken Retro tek başına bir kriter olamaz. 

Yükselen Koç

Ay 1.evde Cuma, Cts kötü : Vücut yapısı, kişilik, dünyaya yaklaşım, başkaları üzerinde bırakılan etki, kişisel görünüm, yeni başlangıçlar konularında Ruh haline göre davranan, bağımlı, değişken, tembel, aşırı duyarlılık, güvensizlik.

Uranüs 1.evde Bütün bir hafta kötü : Vücut yapısı, kişilik, dünyaya yaklaşım, başkaları üzerinde bırakılan etki, kişisel görünüm, yeni başlangıçlar konularında Aykırılık, ani değişim, isyan, eksantriklik, inatçılık, huzursuz, sabırsız, aşırılık, esnek olamamak, güvenilmezlik, sorumsuzluk, bencillik.

Ay 2.evde Pazar süper: Para, maddi-manevi kaynaklarınız, mal-mülk konularında Duygulu, duyarlı, sezgisel, anıları hafızasında iyi tutan, besleyen, üretken, anaç, kendini koruyan, aile/anne/ev yönelimli, hassas, ruhsal, yurtsever, anlayışlı, gönül huzuru.

Venüs 2.evde Pzt, Çrş, Cuma, Cts kötü: Para, maddi-manevi kaynaklarınız, mal-mülk konularında Ağırkanlı, maddeci, güzelliğe ve rahatına düşkün, tensel, güvence isteyen, sahiplenici, kendi isteklerine düşkünlük, açgözlülük, duygusal talepler, duyguları kısıtlamak, üşengeçlik, manipülasyon, iradesizlik, nefse ve zevke düşkünlük.

Güneş 3.evde Pzt, Çrş, Cuma kötü: İletişim, kardeşler, fikirler, yakın çevre, kısa yolculuklar konularında ego, gurur, kibir, aşırı önemli olma, egoistlik, işinin ehli olmama, yetersizlik, gösteriş, fiyaka, caka, tantana, palavracılık, böbürlenme, yıkıcılık, saldırganlık, baskınlık.

Merkür 3.evde Çrş, Cuma, Cts kötü: İletişim, kardeşler, fikirler, yakın çevre, kısa yolculuklar konularında sinirli, huzursuz, yüzeysel, aklını önemseyen, sebatsız, aklın ve hünerin yanlış kullanımı, mantıklı kılınmaya çalışılan ahlaksızlık, dik kafalı ve tek yönlü iletişim, kurnazlık, hilekarlık, samimiyetsizlik.

Merkür 4.evde Pzt kötü : Ev, güvenlik, gayrimenkul, aile ve ev içi işler konularında sinirli, huzursuz, yüzeysel, aklını önemseyen, sebatsız, aklın ve hünerin yanlış kullanımı, mantıklı kılınmaya çalışılan ahlaksızlık, dik kafalı ve tek yönlü iletişim, kurnazlık, hilekarlık, samimiyetsizlik.

Mars 7.evde Pzt, Çrş, Prş, Cuma, Cts, Pazar kötü: Ortaklık (evlilik, iş), açık düşmanlar (rakipler), birebir ilişkiler konularında saldırganlık, ani öfke, dürtüsellik, zorlama, sabırsızlık, bildiğini okuma, vahşilik, gücün yanlış kullanımı, tehditkar, zalimlik, sadistlik, kabalık, düşüncesizlik, kavgacılık, iş birliği yapmamak, hoşgörüsüzlük.

Satürn 8.evde Pzt, Çrş süper: Yenilik, kaynaşma, bilinmeyen, miras, vergiler, ameliyatlar, diğerlerinin kaynakları, ortak paralar, bankacılık işlemleri, borçlar, cinsellik konularında Sorumlu, güvenilir, organize, idareci, tedbirli, bir şeyi başarma tutkusu, çaba, disiplin, sabır, kendine güven, ciddiyet, derinlik, sağduyu, azimli, kesinlik, dakiklik, derin düşünmek, tasarlamak, ağırbaşlılık, çalışkanlık, dikkatlilik, sadık olmak, bilinçli ve tutumlu olmak, dayanıklılık.

Satürn 8.evde Cuma, Cts, Pazar kötü : Yenilik, kaynaşma, bilinmeyen, miras, vergiler, ameliyatlar, diğerlerinin kaynakları, ortak paralar, bankacılık işlemleri, borçlar, cinsellik konularında kısıtlamalar, gecikme, engelleme, ihtiyarlık, kendini kısıtlamak, katılık, soğukluk, korku, karamsarlık, yasaklar, güvenilmezlik, bağnazlık, kuşkuculuk, vesvese, melankoli, bunalım, inatçılık, utangaçlık, sinirlilik, aşırı maddeci, cimri, yetersizlik, titizlik.  

Plüto 10.evde Bütün bir hafta kötü: Sosyal statü, ün, itibar, meslek, kariyer, işveren konularında Kıskanç, ketum, sahiplenici, cinsellikle ilgili, ölüm, yok etmek (yıkım), dayanılmaz istek, başkalarını manipüle etmek, megalomani, şiddet, dogmacılık, katılık.

Ay 11.evde Salı süper: Arkadaş ve tanıdıklar, gruplar, organizasyonlar, geleceğe yönelik projeler, teknolojik konularda Duygulu, duyarlı, sezgisel, anıları hafızasında iyi tutan, besleyen, üretken, anaç, kendini koruyan, aile/anne/ev yönelimli, hassas, ruhsal, yurtsever, anlayışlı, gönül huzuru.

Neptün 12.evde Pzt, Salı, Prş, Cuma kötü: Sıkıntı ve Sorunlar, gizli düşmanlar, Büyük Kurum ve Kuruluşlar, hayır işleri, artistik işler (resim, müzik, sinema, vs), bağımlı olduğunuz konularda (içki, sigara, ilaç, vs) Kendini kurban eden, kolay etkilenen (aşırı duyarlı), aldatan veya aldatılan, fedakarlık, uyuşturucular, alkol, belirsizlik, karışıklık, sorumluluktan kaçış, yan çizme, dalgınlık, dikkatsizlik, düşüncesizlik, bulanıklık, kaçamak davranmak, ordan oraya sürüklenmek, unutkanlık, nedensiz korkular, endişe, isteri, kuruntu, hayalkırıklıkları.

Neptün 12.evde Çrş süper: Sıkıntı ve Sorunlar, gizli düşmanlar, Büyük Kurum ve Kuruluşlar, hayır işleri, artistik işler (resim, müzik, sinema, vs), bağımlı olduğunuz konularda (içki, sigara, ilaç, vs) hayal gücü kuvvetli, anlayışlı, merhametli, duyarlı, spritüellik, ilüzyon, rüyalar, müzik, yaratıcılık, idealizm, incelik, zerafet, hassaslık, insancıllık, artistik duyarlılık, özveri, kendini adamak, sezmek.

 

Yükselen Boğa  

Ay 1.evde Pazar süper: Vücut yapısı, kişilik, dünyaya yaklaşım, başkaları üzerinde bırakılan etki, kişisel görünüm, yeni başlangıçlar konularında Duygulu, duyarlı, sezgisel, anıları hafızasında iyi tutan, besleyen, üretken, anaç, kendini koruyan, aile/anne/ev yönelimli, hassas, ruhsal, yurtsever, anlayışlı, gönül huzuru.

Venüs 1.evde Pzt, Çrş, Cuma, Cts kötü: Vücut yapısı, kişilik, dünyaya yaklaşım, başkaları üzerinde bırakılan etki, kişisel görünüm, yeni başlangıçlar konularında Ağırkanlı, maddeci, güzelliğe ve rahatına düşkün, tensel, güvence isteyen, sahiplenici, kendi isteklerine düşkünlük, açgözlülük, duygusal talepler, duyguları kısıtlamak, üşengeçlik, manipülasyon, iradesizlik, nefse ve zevke düşkünlük.

Güneş 2.evde Pzt, Çrş, Cuma kötü: Para, maddi-manevi kaynaklarınız, mal-mülk konularında ego, gurur, kibir, aşırı önemli olma, egoistlik, işinin ehli olmama, yetersizlik, gösteriş, fiyaka, caka, tantana, palavracılık, böbürlenme, yıkıcılık, saldırganlık, baskınlık.

Merkür 2.evde Çrş, Cuma, Cts kötü: Para, maddi-manevi kaynaklarınız, mal-mülk konularında sinirli, huzursuz, yüzeysel, aklını önemseyen, sebatsız, aklın ve hünerin yanlış kullanımı, mantıklı kılınmaya çalışılan ahlaksızlık, dik kafalı ve tek yönlü iletişim, kurnazlık, hilekarlık, samimiyetsizlik.

Merkür 3.evde Pzt kötü : İletişim, kardeşler, fikirler, yakın çevre, kısa yolculuklar konularında sinirli, huzursuz, yüzeysel, aklını önemseyen, sebatsız, aklın ve hünerin yanlış kullanımı, mantıklı kılınmaya çalışılan ahlaksızlık, dik kafalı ve tek yönlü iletişim, kurnazlık, hilekarlık, samimiyetsizlik.

Mars 6.evde Pzt, Çrş, Prş, Cuma, Cts, Pazar kötü: Hizmet, fiziksel sağlık, günlük işler, çalışanlar, iş arkadaşları, ev hayvanları konularında saldırganlık, ani öfke, dürtüsellik, zorlama, sabırsızlık, bildiğini okuma, vahşilik, gücün yanlış kullanımı, tehditkar, zalimlik, sadistlik, kabalık, düşüncesizlik, kavgacılık, iş birliği yapmamak, hoşgörüsüzlük.

Satürn 7.evde Pzt, Çrş süper: Ortaklık (evlilik, iş), açık düşmanlar (rakipler), birebir ilişkiler konularında Sorumlu, güvenilir, organize, idareci, tedbirli, bir şeyi başarma tutkusu, çaba, disiplin, sabır, kendine güven, ciddiyet, derinlik, sağduyu, azimli, kesinlik, dakiklik, derin düşünmek, tasarlamak, ağırbaşlılık, çalışkanlık, dikkatlilik, sadık olmak, bilinçli ve tutumlu olmak, dayanıklılık.

Satürn 7.evde Cuma, Cts, Pazar kötü : Ortaklık (evlilik, iş), açık düşmanlar (rakipler), birebir ilişkiler konularında kısıtlamalar, gecikme, engelleme, ihtiyarlık, kendini kısıtlamak, katılık, soğukluk, korku, karamsarlık, yasaklar, güvenilmezlik, bağnazlık, kuşkuculuk, vesvese, melankoli, bunalım, inatçılık, utangaçlık, sinirlilik, aşırı maddeci, cimri, yetersizlik, titizlik. 

Plüto 9.evde Bütün bir hafta kötü: Yüksek öğrenim, uzun yolculuklar, hukuk ve yasalar konularında Kıskanç, ketum, sahiplenici, cinsellikle ilgili, ölüm, yok etmek (yıkım), dayanılmaz istek, başkalarını manipüle etmek, megalomani, şiddet, dogmacılık, katılık.

Ay 10.evde Salı süper: Sosyal statü, ün, itibar, meslek, kariyer, işveren konularında Duygulu, duyarlı, sezgisel, anıları hafızasında iyi tutan, besleyen, üretken, anaç, kendini koruyan, aile/anne/ev yönelimli, hassas, ruhsal, yurtsever, anlayışlı, gönül huzuru.

Neptün 11.evde Pzt, Salı, Prş, Cuma kötü: Arkadaş ve tanıdıklar, gruplar, organizasyonlar, geleceğe yönelik projeler, teknolojik konularda Kendini kurban eden, kolay etkilenen (aşırı duyarlı), aldatan veya aldatılan, fedakarlık, uyuşturucular, alkol, belirsizlik, karışıklık, sorumluluktan kaçış, yan çizme, dalgınlık, dikkatsizlik, düşüncesizlik, bulanıklık, kaçamak davranmak, ordan oraya sürüklenmek, unutkanlık, nedensiz korkular, endişe, isteri, kuruntu, hayalkırıklıkları.

Neptün 11.evde Çrş süper: Arkadaş ve tanıdıklar, gruplar, organizasyonlar, geleceğe yönelik projeler, teknolojik konularda hayal gücü kuvvetli, anlayışlı, merhametli, duyarlı, spritüellik, ilüzyon, rüyalar, müzik, yaratıcılık, idealizm, incelik, zerafet, hassaslık, insancıllık, artistik duyarlılık, özveri, kendini adamak, sezmek.

Ay 12.evde Cuma, Cts kötü : Sıkıntı ve Sorunlar, gizli düşmanlar, Büyük Kurum ve Kuruluşlar, hayır işleri, artistik işler (resim, müzik, sinema, vs), bağımlı olduğunuz konularda (içki, sigara, ilaç, vs) Ruh haline göre davranan, bağımlı, değişken, tembel, aşırı duyarlılık, güvensizlik.

Uranüs 12.evde Bütün bir hafta kötü : Sıkıntı ve Sorunlar, gizli düşmanlar, Büyük Kurum ve Kuruluşlar, hayır işleri, artistik işler (resim, müzik, sinema, vs), bağımlı olduğunuz konularda (içki, sigara, ilaç, vs) Aykırılık, ani değişim, isyan, eksantriklik, inatçılık, huzursuz, sabırsız, aşırılık, esnek olamamak, güvenilmezlik, sorumsuzluk, bencillik.

 

Yükselen İkizler

Güneş 1.evde Pzt, Çrş, Cuma kötü: Vücut yapısı, kişilik, dünyaya yaklaşım, başkaları üzerinde bırakılan etki, kişisel görünüm, yeni başlangıçlar konularında ego, gurur, kibir, aşırı önemli olma, egoistlik, işinin ehli olmama, yetersizlik, gösteriş, fiyaka, caka, tantana, palavracılık, böbürlenme, yıkıcılık, saldırganlık, baskınlık.

Merkür 1.evde Çrş, Cuma, Cts kötü: Vücut yapısı, kişilik, dünyaya yaklaşım, başkaları üzerinde bırakılan etki, kişisel görünüm, yeni başlangıçlar konularında sinirli, huzursuz, yüzeysel, aklını önemseyen, sebatsız, aklın ve hünerin yanlış kullanımı, mantıklı kılınmaya çalışılan ahlaksızlık, dik kafalı ve tek yönlü iletişim, kurnazlık, hilekarlık, samimiyetsizlik.

Merkür 2.evde Pzt kötü : Para, maddi-manevi kaynaklarınız, mal-mülk konularında sinirli, huzursuz, yüzeysel, aklını önemseyen, sebatsız, aklın ve hünerin yanlış kullanımı, mantıklı kılınmaya çalışılan ahlaksızlık, dik kafalı ve tek yönlü iletişim, kurnazlık, hilekarlık, samimiyetsizlik.

Mars 5.evde Pzt, Çrş, Prş, Cuma, Cts, Pazar kötü: Çocuklar, kendini ifade, romantik ilişkiler, hobiler, eğlence ve oyunlar, zevk ve keyf konularında saldırganlık, ani öfke, dürtüsellik, zorlama, sabırsızlık, bildiğini okuma, vahşilik, gücün yanlış kullanımı, tehditkar, zalimlik, sadistlik, kabalık, düşüncesizlik, kavgacılık, iş birliği yapmamak, hoşgörüsüzlük.

Satürn 6.evde Pzt, Çrş süper: Hizmet, fiziksel sağlık, günlük işler, çalışanlar, iş arkadaşları, ev hayvanları konularında Sorumlu, güvenilir, organize, idareci, tedbirli, bir şeyi başarma tutkusu, çaba, disiplin, sabır, kendine güven, ciddiyet, derinlik, sağduyu, azimli, kesinlik, dakiklik, derin düşünmek, tasarlamak, ağırbaşlılık, çalışkanlık, dikkatlilik, sadık olmak, bilinçli ve tutumlu olmak, dayanıklılık.

Satürn 6.evde Cuma, Cts, Pazar kötü : Hizmet, fiziksel sağlık, günlük işler, çalışanlar, iş arkadaşları, ev hayvanları konularında kısıtlamalar, gecikme, engelleme, ihtiyarlık, kendini kısıtlamak, katılık, soğukluk, korku, karamsarlık, yasaklar, güvenilmezlik, bağnazlık, kuşkuculuk, vesvese, melankoli, bunalım, inatçılık, utangaçlık, sinirlilik, aşırı maddeci, cimri, yetersizlik, titizlik. 

Plüto 8.evde Bütün bir hafta kötü: Yenilik, kaynaşma, bilinmeyen, miras, vergiler, ameliyatlar, diğerlerinin kaynakları, ortak paralar, bankacılık işlemleri, borçlar, cinsellik konularında Kıskanç, ketum, sahiplenici, cinsellikle ilgili, ölüm, yok etmek (yıkım), dayanılmaz istek, başkalarını manipüle etmek, megalomani, şiddet, dogmacılık, katılık.

Ay 9.evde Salı süper: Yüksek öğrenim, uzun yolculuklar, hukuk ve yasalar konularında Duygulu, duyarlı, sezgisel, anıları hafızasında iyi tutan, besleyen, üretken, anaç, kendini koruyan, aile/anne/ev yönelimli, hassas, ruhsal, yurtsever, anlayışlı, gönül huzuru.

Neptün 10.evde Pzt, Salı, Prş, Cuma kötü: Sosyal statü, ün, itibar, meslek, kariyer, işveren konularında Kendini kurban eden, kolay etkilenen (aşırı duyarlı), aldatan veya aldatılan, fedakarlık, uyuşturucular, alkol, belirsizlik, karışıklık, sorumluluktan kaçış, yan çizme, dalgınlık, dikkatsizlik, düşüncesizlik, bulanıklık, kaçamak davranmak, ordan oraya sürüklenmek, unutkanlık, nedensiz korkular, endişe, isteri, kuruntu, hayalkırıklıkları.

Neptün 10.evde Çrş süper: Sosyal statü, ün, itibar, meslek, kariyer, işveren konularında hayal gücü kuvvetli, anlayışlı, merhametli, duyarlı, spritüellik, ilüzyon, rüyalar, müzik, yaratıcılık, idealizm, incelik, zerafet, hassaslık, insancıllık, artistik duyarlılık, özveri, kendini adamak, sezmek.

Ay 11.evde Cuma, Cts kötü : Arkadaş ve tanıdıklar, gruplar, organizasyonlar, geleceğe yönelik projeler, teknolojik konularda Ruh haline göre davranan, bağımlı, değişken, tembel, aşırı duyarlılık, güvensizlik.

Uranüs 11.evde Bütün bir hafta kötü : Arkadaş ve tanıdıklar, gruplar, organizasyonlar, geleceğe yönelik projeler, teknolojik konularda Aykırılık, ani değişim, isyan, eksantriklik, inatçılık, huzursuz, sabırsız, aşırılık, esnek olamamak, güvenilmezlik, sorumsuzluk, bencillik.

Ay 12.evde Pazar süper: Sıkıntı ve Sorunlar, gizli düşmanlar, Büyük Kurum ve Kuruluşlar, hayır işleri, artistik işler (resim, müzik, sinema, vs), bağımlı olduğunuz konularda (içki, sigara, ilaç, vs) Duygulu, duyarlı, sezgisel, anıları hafızasında iyi tutan, besleyen, üretken, anaç, kendini koruyan, aile/anne/ev yönelimli, hassas, ruhsal, yurtsever, anlayışlı, gönül huzuru.

Venüs 12.evde Pzt, Çrş, Cuma, Cts kötü: Sıkıntı ve Sorunlar, gizli düşmanlar, Büyük Kurum ve Kuruluşlar, hayır işleri, artistik işler (resim, müzik, sinema, vs), bağımlı olduğunuz konularda (içki, sigara, ilaç, vs) Ağırkanlı, maddeci, güzelliğe ve rahatına düşkün, tensel, güvence isteyen, sahiplenici, kendi isteklerine düşkünlük, açgözlülük, duygusal talepler, duyguları kısıtlamak, üşengeçlik, manipülasyon, iradesizlik, nefse ve zevke düşkünlük.

 

Yükselen Yengeç

Merkür 1.evde Pzt kötü : Vücut yapısı, kişilik, dünyaya yaklaşım, başkaları üzerinde bırakılan etki, kişisel görünüm, yeni başlangıçlar konularında sinirli, huzursuz, yüzeysel, aklını önemseyen, sebatsız, aklın ve hünerin yanlış kullanımı, mantıklı kılınmaya çalışılan ahlaksızlık, dik kafalı ve tek yönlü iletişim, kurnazlık, hilekarlık, samimiyetsizlik.

Mars 4.evde Pzt, Çrş, Prş, Cuma, Cts, Pazar kötü: Ev, güvenlik, gayrimenkul, aile ve ev içi işler konularında saldırganlık, ani öfke, dürtüsellik, zorlama, sabırsızlık, bildiğini okuma, vahşilik, gücün yanlış kullanımı, tehditkar, zalimlik, sadistlik, kabalık, düşüncesizlik, kavgacılık, iş birliği yapmamak, hoşgörüsüzlük.

Satürn 5.evde Pzt, Çrş süper: Çocuklar, kendini ifade, romantik ilişkiler, hobiler, eğlence ve oyunlar, zevk ve keyf konularında Sorumlu, güvenilir, organize, idareci, tedbirli, bir şeyi başarma tutkusu, çaba, disiplin, sabır, kendine güven, ciddiyet, derinlik, sağduyu, azimli, kesinlik, dakiklik, derin düşünmek, tasarlamak, ağırbaşlılık, çalışkanlık, dikkatlilik, sadık olmak, bilinçli ve tutumlu olmak, dayanıklılık.

Satürn 5.evde Cuma, Cts, Pazar kötü : Çocuklar, kendini ifade, romantik ilişkiler, hobiler, eğlence ve oyunlar, zevk ve keyf konularında kısıtlamalar, gecikme, engelleme, ihtiyarlık, kendini kısıtlamak, katılık, soğukluk, korku, karamsarlık, yasaklar, güvenilmezlik, bağnazlık, kuşkuculuk, vesvese, melankoli, bunalım, inatçılık, utangaçlık, sinirlilik, aşırı maddeci, cimri, yetersizlik, titizlik. 

Plüto 7.evde Bütün bir hafta kötü: Ortaklık (evlilik, iş), açık düşmanlar (rakipler), birebir ilişkiler konularında Kıskanç, ketum, sahiplenici, cinsellikle ilgili, ölüm, yok etmek (yıkım), dayanılmaz istek, başkalarını manipüle etmek, megalomani, şiddet, dogmacılık, katılık.

Ay 8.evde Salı süper: Yenilik, kaynaşma, bilinmeyen, miras, vergiler, ameliyatlar, diğerlerinin kaynakları, ortak paralar, bankacılık işlemleri, borçlar, cinsellik konularında Duygulu, duyarlı, sezgisel, anıları hafızasında iyi tutan, besleyen, üretken, anaç, kendini koruyan, aile/anne/ev yönelimli, hassas, ruhsal, yurtsever, anlayışlı, gönül huzuru.

Neptün 9.evde Pzt, Salı, Prş, Cuma kötü: Yüksek öğrenim, uzun yolculuklar, hukuk ve yasalar konularında Kendini kurban eden, kolay etkilenen (aşırı duyarlı), aldatan veya aldatılan, fedakarlık, uyuşturucular, alkol, belirsizlik, karışıklık, sorumluluktan kaçış, yan çizme, dalgınlık, dikkatsizlik, düşüncesizlik, bulanıklık, kaçamak davranmak, ordan oraya sürüklenmek, unutkanlık, nedensiz korkular, endişe, isteri, kuruntu, hayalkırıklıkları.

Neptün 9.evde Çrş süper: Yüksek öğrenim, uzun yolculuklar, hukuk ve yasalar konularında hayal gücü kuvvetli, anlayışlı, merhametli, duyarlı, spritüellik, ilüzyon, rüyalar, müzik, yaratıcılık, idealizm, incelik, zerafet, hassaslık, insancıllık, artistik duyarlılık, özveri, kendini adamak, sezmek.

Ay 10.evde Cuma, Cts kötü : Sosyal statü, ün, itibar, meslek, kariyer, işveren konularında Ruh haline göre davranan, bağımlı, değişken, tembel, aşırı duyarlılık, güvensizlik.

Uranüs 10.evde Bütün bir hafta kötü : Sosyal statü, ün, itibar, meslek, kariyer, işveren konularında Aykırılık, ani değişim, isyan, eksantriklik, inatçılık, huzursuz, sabırsız, aşırılık, esnek olamamak, güvenilmezlik, sorumsuzluk, bencillik.

Ay 11.evde Pazar süper: Arkadaş ve tanıdıklar, gruplar, organizasyonlar, geleceğe yönelik projeler, teknolojik konularda Duygulu, duyarlı, sezgisel, anıları hafızasında iyi tutan, besleyen, üretken, anaç, kendini koruyan, aile/anne/ev yönelimli, hassas, ruhsal, yurtsever, anlayışlı, gönül huzuru.

Venüs 11.evde Pzt, Çrş, Cuma, Cts kötü: Arkadaş ve tanıdıklar, gruplar, organizasyonlar, geleceğe yönelik projeler, teknolojik konularda Ağırkanlı, maddeci, güzelliğe ve rahatına düşkün, tensel, güvence isteyen, sahiplenici, kendi isteklerine düşkünlük, açgözlülük, duygusal talepler, duyguları kısıtlamak, üşengeçlik, manipülasyon, iradesizlik, nefse ve zevke düşkünlük.

Güneş 12.evde Pzt, Çrş, Cuma kötü: Sıkıntı ve Sorunlar, gizli düşmanlar, Büyük Kurum ve Kuruluşlar, hayır işleri, artistik işler (resim, müzik, sinema, vs), bağımlı olduğunuz konularda (içki, sigara, ilaç, vs) ego, gurur, kibir, aşırı önemli olma, egoistlik, işinin ehli olmama, yetersizlik, gösteriş, fiyaka, caka, tantana, palavracılık, böbürlenme, yıkıcılık, saldırganlık, baskınlık.

Merkür 12.evde Çrş, Cuma, Cts kötü: Sıkıntı ve Sorunlar, gizli düşmanlar, Büyük Kurum ve Kuruluşlar, hayır işleri, artistik işler (resim, müzik, sinema, vs), bağımlı olduğunuz konularda (içki, sigara, ilaç, vs) sinirli, huzursuz, yüzeysel, aklını önemseyen, sebatsız, aklın ve hünerin yanlış kullanımı, mantıklı kılınmaya çalışılan ahlaksızlık, dik kafalı ve tek yönlü iletişim, kurnazlık, hilekarlık, samimiyetsizlik.

 

Yükselen Aslan

Mars 3.evde Pzt, Çrş, Prş, Cuma, Cts, Pazar kötü: İletişim, kardeşler, fikirler, yakın çevre, kısa yolculuklar konularında saldırganlık, ani öfke, dürtüsellik, zorlama, sabırsızlık, bildiğini okuma, vahşilik, gücün yanlış kullanımı, tehditkar, zalimlik, sadistlik, kabalık, düşüncesizlik, kavgacılık, iş birliği yapmamak, hoşgörüsüzlük.

Satürn 4.evde Pzt, Çrş süper: Ev, güvenlik, gayrimenkul, aile ve ev içi işler konularında Sorumlu, güvenilir, organize, idareci, tedbirli, bir şeyi başarma tutkusu, çaba, disiplin, sabır, kendine güven, ciddiyet, derinlik, sağduyu, azimli, kesinlik, dakiklik, derin düşünmek, tasarlamak, ağırbaşlılık, çalışkanlık, dikkatlilik, sadık olmak, bilinçli ve tutumlu olmak, dayanıklılık.

Satürn 4.evde Cuma, Cts, Pazar kötü : Ev, güvenlik, gayrimenkul, aile ve ev içi işler konularında kısıtlamalar, gecikme, engelleme, ihtiyarlık, kendini kısıtlamak, katılık, soğukluk, korku, karamsarlık, yasaklar, güvenilmezlik, bağnazlık, kuşkuculuk, vesvese, melankoli, bunalım, inatçılık, utangaçlık, sinirlilik, aşırı maddeci, cimri, yetersizlik, titizlik. 

Plüto 6.evde Bütün bir hafta kötü: Hizmet, fiziksel sağlık, günlük işler, çalışanlar, iş arkadaşları, ev hayvanları konularında Kıskanç, ketum, sahiplenici, cinsellikle ilgili, ölüm, yok etmek (yıkım), dayanılmaz istek, başkalarını manipüle etmek, megalomani, şiddet, dogmacılık, katılık.

Ay 7.evde Salı süper: Ortaklık (evlilik, iş), açık düşmanlar (rakipler), birebir ilişkiler konularında Duygulu, duyarlı, sezgisel, anıları hafızasında iyi tutan, besleyen, üretken, anaç, kendini koruyan, aile/anne/ev yönelimli, hassas, ruhsal, yurtsever, anlayışlı, gönül huzuru.

Neptün 8.evde Pzt, Salı, Prş, Cuma kötü: Yenilik, kaynaşma, bilinmeyen, miras, vergiler, ameliyatlar, diğerlerinin kaynakları, ortak paralar, bankacılık işlemleri, borçlar, cinsellik konularında Kendini kurban eden, kolay etkilenen (aşırı duyarlı), aldatan veya aldatılan, fedakarlık, uyuşturucular, alkol, belirsizlik, karışıklık, sorumluluktan kaçış, yan çizme, dalgınlık, dikkatsizlik, düşüncesizlik, bulanıklık, kaçamak davranmak, ordan oraya sürüklenmek, unutkanlık, nedensiz korkular, endişe, isteri, kuruntu, hayalkırıklıkları.

Neptün 8.evde Çrş süper: Yenilik, kaynaşma, bilinmeyen, miras, vergiler, ameliyatlar, diğerlerinin kaynakları, ortak paralar, bankacılık işlemleri, borçlar, cinsellik konularında hayal gücü kuvvetli, anlayışlı, merhametli, duyarlı, spritüellik, ilüzyon, rüyalar, müzik, yaratıcılık, idealizm, incelik, zerafet, hassaslık, insancıllık, artistik duyarlılık, özveri, kendini adamak, sezmek.

Ay 9.evde Cuma, Cts kötü : Yüksek öğrenim, uzun yolculuklar, hukuk ve yasalar konularında Ruh haline göre davranan, bağımlı, değişken, tembel, aşırı duyarlılık, güvensizlik.

Uranüs 9.evde Bütün bir hafta kötü : Yüksek öğrenim, uzun yolculuklar, hukuk ve yasalar konularında Aykırılık, ani değişim, isyan, eksantriklik, inatçılık, huzursuz, sabırsız, aşırılık, esnek olamamak, güvenilmezlik, sorumsuzluk, bencillik.

Ay 10.evde Pazar süper: Sosyal statü, ün, itibar, meslek, kariyer, işveren konularında Duygulu, duyarlı, sezgisel, anıları hafızasında iyi tutan, besleyen, üretken, anaç, kendini koruyan, aile/anne/ev yönelimli, hassas, ruhsal, yurtsever, anlayışlı, gönül huzuru.

Venüs 10.evde Pzt, Çrş, Cuma, Cts kötü: Sosyal statü, ün, itibar, meslek, kariyer, işveren konularında Ağırkanlı, maddeci, güzelliğe ve rahatına düşkün, tensel, güvence isteyen, sahiplenici, kendi isteklerine düşkünlük, açgözlülük, duygusal talepler, duyguları kısıtlamak, üşengeçlik, manipülasyon, iradesizlik, nefse ve zevke düşkünlük.

Güneş 11.evde Pzt, Çrş, Cuma kötü: Arkadaş ve tanıdıklar, gruplar, organizasyonlar, geleceğe yönelik projeler, teknolojik konularda ego, gurur, kibir, aşırı önemli olma, egoistlik, işinin ehli olmama, yetersizlik, gösteriş, fiyaka, caka, tantana, palavracılık, böbürlenme, yıkıcılık, saldırganlık, baskınlık.

Merkür 11.evde Çrş, Cuma, Cts kötü: Arkadaş ve tanıdıklar, gruplar, organizasyonlar, geleceğe yönelik projeler, teknolojik konularda sinirli, huzursuz, yüzeysel, aklını önemseyen, sebatsız, aklın ve hünerin yanlış kullanımı, mantıklı kılınmaya çalışılan ahlaksızlık, dik kafalı ve tek yönlü iletişim, kurnazlık, hilekarlık, samimiyetsizlik.

Merkür 12.evde Pzt kötü : Sıkıntı ve Sorunlar, gizli düşmanlar, Büyük Kurum ve Kuruluşlar, hayır işleri, artistik işler (resim, müzik, sinema, vs), bağımlı olduğunuz konularda (içki, sigara, ilaç, vs) sinirli, huzursuz, yüzeysel, aklını önemseyen, sebatsız, aklın ve hünerin yanlış kullanımı, mantıklı kılınmaya çalışılan ahlaksızlık, dik kafalı ve tek yönlü iletişim, kurnazlık, hilekarlık, samimiyetsizlik.

 

Yükselen Başak

Mars 2.evde Pzt, Çrş, Prş, Cuma, Cts, Pazar kötü: Para, maddi-manevi kaynaklarınız, mal-mülk konularında saldırganlık, ani öfke, dürtüsellik, zorlama, sabırsızlık, bildiğini okuma, vahşilik, gücün yanlış kullanımı, tehditkar, zalimlik, sadistlik, kabalık, düşüncesizlik, kavgacılık, iş birliği yapmamak, hoşgörüsüzlük.

Satürn 3.evde Pzt, Çrş süper: İletişim, kardeşler, fikirler, yakın çevre, kısa yolculuklar konularında Sorumlu, güvenilir, organize, idareci, tedbirli, bir şeyi başarma tutkusu, çaba, disiplin, sabır, kendine güven, ciddiyet, derinlik, sağduyu, azimli, kesinlik, dakiklik, derin düşünmek, tasarlamak, ağırbaşlılık, çalışkanlık, dikkatlilik, sadık olmak, bilinçli ve tutumlu olmak, dayanıklılık.

Satürn 3.evde Cuma, Cts, Pazar kötü : İletişim, kardeşler, fikirler, yakın çevre, kısa yolculuklar konularında kısıtlamalar, gecikme, engelleme, ihtiyarlık, kendini kısıtlamak, katılık, soğukluk, korku, karamsarlık, yasaklar, güvenilmezlik, bağnazlık, kuşkuculuk, vesvese, melankoli, bunalım, inatçılık, utangaçlık, sinirlilik, aşırı maddeci, cimri, yetersizlik, titizlik. 

Plüto 5.evde Bütün bir hafta kötü: Çocuklar, kendini ifade, romantik ilişkiler, hobiler, eğlence ve oyunlar, zevk ve keyf konularında Kıskanç, ketum, sahiplenici, cinsellikle ilgili, ölüm, yok etmek (yıkım), dayanılmaz istek, başkalarını manipüle etmek, megalomani, şiddet, dogmacılık, katılık.

Ay 6.evde Salı süper: Hizmet, fiziksel sağlık, günlük işler, çalışanlar, iş arkadaşları, ev hayvanları konularında Duygulu, duyarlı, sezgisel, anıları hafızasında iyi tutan, besleyen, üretken, anaç, kendini koruyan, aile/anne/ev yönelimli, hassas, ruhsal, yurtsever, anlayışlı, gönül huzuru.

Neptün 7.evde Pzt, Salı, Prş, Cuma kötü: Ortaklık (evlilik, iş), açık düşmanlar (rakipler), birebir ilişkiler konularında Kendini kurban eden, kolay etkilenen (aşırı duyarlı), aldatan veya aldatılan, fedakarlık, uyuşturucular, alkol, belirsizlik, karışıklık, sorumluluktan kaçış, yan çizme, dalgınlık, dikkatsizlik, düşüncesizlik, bulanıklık, kaçamak davranmak, ordan oraya sürüklenmek, unutkanlık, nedensiz korkular, endişe, isteri, kuruntu, hayalkırıklıkları.

Neptün 7.evde Çrş süper: Ortaklık (evlilik, iş), açık düşmanlar (rakipler), birebir ilişkiler konularında hayal gücü kuvvetli, anlayışlı, merhametli, duyarlı, spritüellik, ilüzyon, rüyalar, müzik, yaratıcılık, idealizm, incelik, zerafet, hassaslık, insancıllık, artistik duyarlılık, özveri, kendini adamak, sezmek.

Ay 8.evde Cuma, Cts kötü : Yenilik, kaynaşma, bilinmeyen, miras, vergiler, ameliyatlar, diğerlerinin kaynakları, ortak paralar, bankacılık işlemleri, borçlar, cinsellik konularında Ruh haline göre davranan, bağımlı, değişken, tembel, aşırı duyarlılık, güvensizlik.

Uranüs 8.evde Bütün bir hafta kötü : Yenilik, kaynaşma, bilinmeyen, miras, vergiler, ameliyatlar, diğerlerinin kaynakları, ortak paralar, bankacılık işlemleri, borçlar, cinsellik konularında Aykırılık, ani değişim, isyan, eksantriklik, inatçılık, huzursuz, sabırsız, aşırılık, esnek olamamak, güvenilmezlik, sorumsuzluk, bencillik.

Ay 9.evde Pazar süper: Yüksek öğrenim, uzun yolculuklar, hukuk ve yasalar konularında Duygulu, duyarlı, sezgisel, anıları hafızasında iyi tutan, besleyen, üretken, anaç, kendini koruyan, aile/anne/ev yönelimli, hassas, ruhsal, yurtsever, anlayışlı, gönül huzuru.

Venüs 9.evde Pzt, Çrş, Cuma, Cts kötü: Yüksek öğrenim, uzun yolculuklar, hukuk ve yasalar konularında Ağırkanlı, maddeci, güzelliğe ve rahatına düşkün, tensel, güvence isteyen, sahiplenici, kendi isteklerine düşkünlük, açgözlülük, duygusal talepler, duyguları kısıtlamak, üşengeçlik, manipülasyon, iradesizlik, nefse ve zevke düşkünlük.

Güneş 10.evde Pzt, Çrş, Cuma kötü: Sosyal statü, ün, itibar, meslek, kariyer, işveren konularında ego, gurur, kibir, aşırı önemli olma, egoistlik, işinin ehli olmama, yetersizlik, gösteriş, fiyaka, caka, tantana, palavracılık, böbürlenme, yıkıcılık, saldırganlık, baskınlık.

Merkür 10.evde Çrş, Cuma, Cts kötü: Sosyal statü, ün, itibar, meslek, kariyer, işveren konularında sinirli, huzursuz, yüzeysel, aklını önemseyen, sebatsız, aklın ve hünerin yanlış kullanımı, mantıklı kılınmaya çalışılan ahlaksızlık, dik kafalı ve tek yönlü iletişim, kurnazlık, hilekarlık, samimiyetsizlik.

Merkür 11.evde Pzt kötü : Arkadaş ve tanıdıklar, gruplar, organizasyonlar, geleceğe yönelik projeler, teknolojik konularda sinirli, huzursuz, yüzeysel, aklını önemseyen, sebatsız, aklın ve hünerin yanlış kullanımı, mantıklı kılınmaya çalışılan ahlaksızlık, dik kafalı ve tek yönlü iletişim, kurnazlık, hilekarlık, samimiyetsizlik.

 

Yükselen Terazi 

Mars 1.evde Pzt, Çrş, Prş, Cuma, Cts, Pazar kötü: Vücut yapısı, kişilik, dünyaya yaklaşım, başkaları üzerinde bırakılan etki, kişisel görünüm, yeni başlangıçlar konularında saldırganlık, ani öfke, dürtüsellik, zorlama, sabırsızlık, bildiğini okuma, vahşilik, gücün yanlış kullanımı, tehditkar, zalimlik, sadistlik, kabalık, düşüncesizlik, kavgacılık, iş birliği yapmamak, hoşgörüsüzlük.

Satürn 2.evde Pzt, Çrş süper: Para, maddi-manevi kaynaklarınız, mal-mülk konularında Sorumlu, güvenilir, organize, idareci, tedbirli, bir şeyi başarma tutkusu, çaba, disiplin, sabır, kendine güven, ciddiyet, derinlik, sağduyu, azimli, kesinlik, dakiklik, derin düşünmek, tasarlamak, ağırbaşlılık, çalışkanlık, dikkatlilik, sadık olmak, bilinçli ve tutumlu olmak, dayanıklılık.

Satürn 2.evde Cuma, Cts, Pazar kötü : Para, maddi-manevi kaynaklarınız, mal-mülk konularında kısıtlamalar, gecikme, engelleme, ihtiyarlık, kendini kısıtlamak, katılık, soğukluk, korku, karamsarlık, yasaklar, güvenilmezlik, bağnazlık, kuşkuculuk, vesvese, melankoli, bunalım, inatçılık, utangaçlık, sinirlilik, aşırı maddeci, cimri, yetersizlik, titizlik. 

Plüto 4.evde Bütün bir hafta kötü: Ev, güvenlik, gayrimenkul, aile ve ev içi işler konularında Kıskanç, ketum, sahiplenici, cinsellikle ilgili, ölüm, yok etmek (yıkım), dayanılmaz istek, başkalarını manipüle etmek, megalomani, şiddet, dogmacılık, katılık.

Ay 5.evde Salı süper: Çocuklar, kendini ifade, romantik ilişkiler, hobiler, eğlence ve oyunlar, zevk ve keyf konularında Duygulu, duyarlı, sezgisel, anıları hafızasında iyi tutan, besleyen, üretken, anaç, kendini koruyan, aile/anne/ev yönelimli, hassas, ruhsal, yurtsever, anlayışlı, gönül huzuru.

Neptün 6.evde Pzt, Salı, Prş, Cuma kötü: Hizmet, fiziksel sağlık, günlük işler, çalışanlar, iş arkadaşları, ev hayvanları konularında Kendini kurban eden, kolay etkilenen (aşırı duyarlı), aldatan veya aldatılan, fedakarlık, uyuşturucular, alkol, belirsizlik, karışıklık, sorumluluktan kaçış, yan çizme, dalgınlık, dikkatsizlik, düşüncesizlik, bulanıklık, kaçamak davranmak, ordan oraya sürüklenmek, unutkanlık, nedensiz korkular, endişe, isteri, kuruntu, hayalkırıklıkları.

Neptün 6.evde Çrş süper: Hizmet, fiziksel sağlık, günlük işler, çalışanlar, iş arkadaşları, ev hayvanları konularında hayal gücü kuvvetli, anlayışlı, merhametli, duyarlı, spritüellik, ilüzyon, rüyalar, müzik, yaratıcılık, idealizm, incelik, zerafet, hassaslık, insancıllık, artistik duyarlılık, özveri, kendini adamak, sezmek.

Ay 7.evde Cuma, Cts kötü : Ortaklık (evlilik, iş), açık düşmanlar (rakipler), birebir ilişkiler konularında Ruh haline göre davranan, bağımlı, değişken, tembel, aşırı duyarlılık, güvensizlik.

Uranüs 7.evde Bütün bir hafta kötü : Ortaklık (evlilik, iş), açık düşmanlar (rakipler), birebir ilişkiler konularında Aykırılık, ani değişim, isyan, eksantriklik, inatçılık, huzursuz, sabırsız, aşırılık, esnek olamamak, güvenilmezlik, sorumsuzluk, bencillik.

Ay 8.evde Pazar süper: Yenilik, kaynaşma, bilinmeyen, miras, vergiler, ameliyatlar, diğerlerinin kaynakları, ortak paralar, bankacılık işlemleri, borçlar, cinsellik konularında Duygulu, duyarlı, sezgisel, anıları hafızasında iyi tutan, besleyen, üretken, anaç, kendini koruyan, aile/anne/ev yönelimli, hassas, ruhsal, yurtsever, anlayışlı, gönül huzuru.

Venüs 8.evde Pzt, Çrş, Cuma, Cts kötü: Yenilik, kaynaşma, bilinmeyen, miras, vergiler, ameliyatlar, diğerlerinin kaynakları, ortak paralar, bankacılık işlemleri, borçlar, cinsellik konularında Ağırkanlı, maddeci, güzelliğe ve rahatına düşkün, tensel, güvence isteyen, sahiplenici, kendi isteklerine düşkünlük, açgözlülük, duygusal talepler, duyguları kısıtlamak, üşengeçlik, manipülasyon, iradesizlik, nefse ve zevke düşkünlük.

Güneş 9.evde Pzt, Çrş, Cuma kötü: Yüksek öğrenim, uzun yolculuklar, hukuk ve yasalar konularında ego, gurur, kibir, aşırı önemli olma, egoistlik, işinin ehli olmama, yetersizlik, gösteriş, fiyaka, caka, tantana, palavracılık, böbürlenme, yıkıcılık, saldırganlık, baskınlık.

Merkür 9.evde Çrş, Cuma, Cts kötü: Yüksek öğrenim, uzun yolculuklar, hukuk ve yasalar konularında sinirli, huzursuz, yüzeysel, aklını önemseyen, sebatsız, aklın ve hünerin yanlış kullanımı, mantıklı kılınmaya çalışılan ahlaksızlık, dik kafalı ve tek yönlü iletişim, kurnazlık, hilekarlık, samimiyetsizlik.

Merkür 10.evde Pzt kötü : Sosyal statü, ün, itibar, meslek, kariyer, işveren konularında sinirli, huzursuz, yüzeysel, aklını önemseyen, sebatsız, aklın ve hünerin yanlış kullanımı, mantıklı kılınmaya çalışılan ahlaksızlık, dik kafalı ve tek yönlü iletişim, kurnazlık, hilekarlık, samimiyetsizlik.

 

Yükselen Akrep

Satürn 1.evde Pzt, Çrş süper: Vücut yapısı, kişilik, dünyaya yaklaşım, başkaları üzerinde bırakılan etki, kişisel görünüm, yeni başlangıçlar konularında Sorumlu, güvenilir, organize, idareci, tedbirli, bir şeyi başarma tutkusu, çaba, disiplin, sabır, kendine güven, ciddiyet, derinlik, sağduyu, azimli, kesinlik, dakiklik, derin düşünmek, tasarlamak, ağırbaşlılık, çalışkanlık, dikkatlilik, sadık olmak, bilinçli ve tutumlu olmak, dayanıklılık.

Satürn 1.evde Cuma, Cts, Pazar kötü : Vücut yapısı, kişilik, dünyaya yaklaşım, başkaları üzerinde bırakılan etki, kişisel görünüm, yeni başlangıçlar konularında kısıtlamalar, gecikme, engelleme, ihtiyarlık, kendini kısıtlamak, katılık, soğukluk, korku, karamsarlık, yasaklar, güvenilmezlik, bağnazlık, kuşkuculuk, vesvese, melankoli, bunalım, inatçılık, utangaçlık, sinirlilik, aşırı maddeci, cimri, yetersizlik, titizlik. 

Plüto 3.evde Bütün bir hafta kötü: İletişim, kardeşler, fikirler, yakın çevre, kısa yolculuklar konularında Kıskanç, ketum, sahiplenici, cinsellikle ilgili, ölüm, yok etmek (yıkım), dayanılmaz istek, başkalarını manipüle etmek, megalomani, şiddet, dogmacılık, katılık.

Ay 4.evde Salı süper: Ev, güvenlik, gayrimenkul, aile ve ev içi işler konularında Duygulu, duyarlı, sezgisel, anıları hafızasında iyi tutan, besleyen, üretken, anaç, kendini koruyan, aile/anne/ev yönelimli, hassas, ruhsal, yurtsever, anlayışlı, gönül huzuru.

Neptün 5.evde Pzt, Salı, Prş, Cuma kötü: Çocuklar, kendini ifade, romantik ilişkiler, hobiler, eğlence ve oyunlar, zevk ve keyf konularında Kendini kurban eden, kolay etkilenen (aşırı duyarlı), aldatan veya aldatılan, fedakarlık, uyuşturucular, alkol, belirsizlik, karışıklık, sorumluluktan kaçış, yan çizme, dalgınlık, dikkatsizlik, düşüncesizlik, bulanıklık, kaçamak davranmak, ordan oraya sürüklenmek, unutkanlık, nedensiz korkular, endişe, isteri, kuruntu, hayalkırıklıkları.

Neptün 5.evde Çrş süper: Çocuklar, kendini ifade, romantik ilişkiler, hobiler, eğlence ve oyunlar, zevk ve keyf konularında hayal gücü kuvvetli, anlayışlı, merhametli, duyarlı, spritüellik, ilüzyon, rüyalar, müzik, yaratıcılık, idealizm, incelik, zerafet, hassaslık, insancıllık, artistik duyarlılık, özveri, kendini adamak, sezmek.

Ay 6.evde Cuma, Cts kötü : Hizmet, fiziksel sağlık, günlük işler, çalışanlar, iş arkadaşları, ev hayvanları konularında Ruh haline göre davranan, bağımlı, değişken, tembel, aşırı duyarlılık, güvensizlik.

Uranüs 6.evde Bütün bir hafta kötü : Hizmet, fiziksel sağlık, günlük işler, çalışanlar, iş arkadaşları, ev hayvanları konularında Aykırılık, ani değişim, isyan, eksantriklik, inatçılık, huzursuz, sabırsız, aşırılık, esnek olamamak, güvenilmezlik, sorumsuzluk, bencillik.

Ay 7.evde Pazar süper: Ortaklık (evlilik, iş), açık düşmanlar (rakipler), birebir ilişkiler konularında Duygulu, duyarlı, sezgisel, anıları hafızasında iyi tutan, besleyen, üretken, anaç, kendini koruyan, aile/anne/ev yönelimli, hassas, ruhsal, yurtsever, anlayışlı, gönül huzuru.

Venüs 7.evde Pzt, Çrş, Cuma, Cts kötü: Ortaklık (evlilik, iş), açık düşmanlar (rakipler), birebir ilişkiler konularında Ağırkanlı, maddeci, güzelliğe ve rahatına düşkün, tensel, güvence isteyen, sahiplenici, kendi isteklerine düşkünlük, açgözlülük, duygusal talepler, duyguları kısıtlamak, üşengeçlik, manipülasyon, iradesizlik, nefse ve zevke düşkünlük.

Güneş 8.evde Pzt, Çrş, Cuma kötü: Yenilik, kaynaşma, bilinmeyen, miras, vergiler, ameliyatlar, diğerlerinin kaynakları, ortak paralar, bankacılık işlemleri, borçlar, cinsellik konularında ego, gurur, kibir, aşırı önemli olma, egoistlik, işinin ehli olmama, yetersizlik, gösteriş, fiyaka, caka, tantana, palavracılık, böbürlenme, yıkıcılık, saldırganlık, baskınlık.

Merkür 8.evde Çrş, Cuma, Cts kötü: Yenilik, kaynaşma, bilinmeyen, miras, vergiler, ameliyatlar, diğerlerinin kaynakları, ortak paralar, bankacılık işlemleri, borçlar, cinsellik konularında sinirli, huzursuz, yüzeysel, aklını önemseyen, sebatsız, aklın ve hünerin yanlış kullanımı, mantıklı kılınmaya çalışılan ahlaksızlık, dik kafalı ve tek yönlü iletişim, kurnazlık, hilekarlık, samimiyetsizlik.

Merkür 9.evde Pzt kötü : Yüksek öğrenim, uzun yolculuklar, hukuk ve yasalar konularında sinirli, huzursuz, yüzeysel, aklını önemseyen, sebatsız, aklın ve hünerin yanlış kullanımı, mantıklı kılınmaya çalışılan ahlaksızlık, dik kafalı ve tek yönlü iletişim, kurnazlık, hilekarlık, samimiyetsizlik.

Mars 12.evde Pzt, Çrş, Prş, Cuma, Cts, Pazar kötü: Sıkıntı ve Sorunlar, gizli düşmanlar, Büyük Kurum ve Kuruluşlar, hayır işleri, artistik işler (resim, müzik, sinema, vs), bağımlı olduğunuz konularda (içki, sigara, ilaç, vs) saldırganlık, ani öfke, dürtüsellik, zorlama, sabırsızlık, bildiğini okuma, vahşilik, gücün yanlış kullanımı, tehditkar, zalimlik, sadistlik, kabalık, düşüncesizlik, kavgacılık, iş birliği yapmamak, hoşgörüsüzlük.

 

Yükselen Yay   

Plüto 2.evde Bütün bir hafta kötü: Para, maddi-manevi kaynaklarınız, mal-mülk konularında Kıskanç, ketum, sahiplenici, cinsellikle ilgili, ölüm, yok etmek (yıkım), dayanılmaz istek, başkalarını manipüle etmek, megalomani, şiddet, dogmacılık, katılık.

Ay 3.evde Salı süper: İletişim, kardeşler, fikirler, yakın çevre, kısa yolculuklar konularında Duygulu, duyarlı, sezgisel, anıları hafızasında iyi tutan, besleyen, üretken, anaç, kendini koruyan, aile/anne/ev yönelimli, hassas, ruhsal, yurtsever, anlayışlı, gönül huzuru.

Neptün 4.evde Pzt, Salı, Prş, Cuma kötü: Ev, güvenlik, gayrimenkul, aile ve ev içi işler konularında Kendini kurban eden, kolay etkilenen (aşırı duyarlı), aldatan veya aldatılan, fedakarlık, uyuşturucular, alkol, belirsizlik, karışıklık, sorumluluktan kaçış, yan çizme, dalgınlık, dikkatsizlik, düşüncesizlik, bulanıklık, kaçamak davranmak, ordan oraya sürüklenmek, unutkanlık, nedensiz korkular, endişe, isteri, kuruntu, hayalkırıklıkları.

Neptün 4.evde Çrş süper: Ev, güvenlik, gayrimenkul, aile ve ev içi işler konularında hayal gücü kuvvetli, anlayışlı, merhametli, duyarlı, spritüellik, ilüzyon, rüyalar, müzik, yaratıcılık, idealizm, incelik, zerafet, hassaslık, insancıllık, artistik duyarlılık, özveri, kendini adamak, sezmek.

Ay 5.evde Cuma, Cts kötü : Çocuklar, kendini ifade, romantik ilişkiler, hobiler, eğlence ve oyunlar, zevk ve keyf konularında Ruh haline göre davranan, bağımlı, değişken, tembel, aşırı duyarlılık, güvensizlik.

Uranüs 5.evde Bütün bir hafta kötü : Çocuklar, kendini ifade, romantik ilişkiler, hobiler, eğlence ve oyunlar, zevk ve keyf konularında Aykırılık, ani değişim, isyan, eksantriklik, inatçılık, huzursuz, sabırsız, aşırılık, esnek olamamak, güvenilmezlik, sorumsuzluk, bencillik.

Ay 6.evde Pazar süper: Hizmet, fiziksel sağlık, günlük işler, çalışanlar, iş arkadaşları, ev hayvanları konularında Duygulu, duyarlı, sezgisel, anıları hafızasında iyi tutan, besleyen, üretken, anaç, kendini koruyan, aile/anne/ev yönelimli, hassas, ruhsal, yurtsever, anlayışlı, gönül huzuru.

Venüs 6.evde Pzt, Çrş, Cuma, Cts kötü: Hizmet, fiziksel sağlık, günlük işler, çalışanlar, iş arkadaşları, ev hayvanları konularında Ağırkanlı, maddeci, güzelliğe ve rahatına düşkün, tensel, güvence isteyen, sahiplenici, kendi isteklerine düşkünlük, açgözlülük, duygusal talepler, duyguları kısıtlamak, üşengeçlik, manipülasyon, iradesizlik, nefse ve zevke düşkünlük.

Güneş 7.evde Pzt, Çrş, Cuma kötü: Ortaklık (evlilik, iş), açık düşmanlar (rakipler), birebir ilişkiler konularında ego, gurur, kibir, aşırı önemli olma, egoistlik, işinin ehli olmama, yetersizlik, gösteriş, fiyaka, caka, tantana, palavracılık, böbürlenme, yıkıcılık, saldırganlık, baskınlık.

Merkür 7.evde Çrş, Cuma, Cts kötü: Ortaklık (evlilik, iş), açık düşmanlar (rakipler), birebir ilişkiler konularında sinirli, huzursuz, yüzeysel, aklını önemseyen, sebatsız, aklın ve hünerin yanlış kullanımı, mantıklı kılınmaya çalışılan ahlaksızlık, dik kafalı ve tek yönlü iletişim, kurnazlık, hilekarlık, samimiyetsizlik.

Merkür 8.evde Pzt kötü : Yenilik, kaynaşma, bilinmeyen, miras, vergiler, ameliyatlar, diğerlerinin kaynakları, ortak paralar, bankacılık işlemleri, borçlar, cinsellik konularında sinirli, huzursuz, yüzeysel, aklını önemseyen, sebatsız, aklın ve hünerin yanlış kullanımı, mantıklı kılınmaya çalışılan ahlaksızlık, dik kafalı ve tek yönlü iletişim, kurnazlık, hilekarlık, samimiyetsizlik.

Mars 11.evde Pzt, Çrş, Prş, Cuma, Cts, Pazar kötü: Arkadaş ve tanıdıklar, gruplar, organizasyonlar, geleceğe yönelik projeler, teknolojik konularda saldırganlık, ani öfke, dürtüsellik, zorlama, sabırsızlık, bildiğini okuma, vahşilik, gücün yanlış kullanımı, tehditkar, zalimlik, sadistlik, kabalık, düşüncesizlik, kavgacılık, iş birliği yapmamak, hoşgörüsüzlük.

Satürn 12.evde Pzt, Çrş süper: Sıkıntı ve Sorunlar, gizli düşmanlar, Büyük Kurum ve Kuruluşlar, hayır işleri, artistik işler (resim, müzik, sinema, vs), bağımlı olduğunuz konularda (içki, sigara, ilaç, vs) Sorumlu, güvenilir, organize, idareci, tedbirli, bir şeyi başarma tutkusu, çaba, disiplin, sabır, kendine güven, ciddiyet, derinlik, sağduyu, azimli, kesinlik, dakiklik, derin düşünmek, tasarlamak, ağırbaşlılık, çalışkanlık, dikkatlilik, sadık olmak, bilinçli ve tutumlu olmak, dayanıklılık.

Satürn 12.evde Cuma, Cts, Pazar kötü : Sıkıntı ve Sorunlar, gizli düşmanlar, Büyük Kurum ve Kuruluşlar, hayır işleri, artistik işler (resim, müzik, sinema, vs), bağımlı olduğunuz konularda (içki, sigara, ilaç, vs) kısıtlamalar, gecikme, engelleme, ihtiyarlık, kendini kısıtlamak, katılık, soğukluk, korku, karamsarlık, yasaklar, güvenilmezlik, bağnazlık, kuşkuculuk, vesvese, melankoli, bunalım, inatçılık, utangaçlık, sinirlilik, aşırı maddeci, cimri, yetersizlik, titizlik. 

 

Yükselen Oğlak  

Plüto 1.evde Bütün bir hafta kötü: Vücut yapısı, kişilik, dünyaya yaklaşım, başkaları üzerinde bırakılan etki, kişisel görünüm, yeni başlangıçlar konularında Kıskanç, ketum, sahiplenici, cinsellikle ilgili, ölüm, yok etmek (yıkım), dayanılmaz istek, başkalarını manipüle etmek, megalomani, şiddet, dogmacılık, katılık.

Ay 2.evde Salı süper: Para, maddi-manevi kaynaklarınız, mal-mülk konularında Duygulu, duyarlı, sezgisel, anıları hafızasında iyi tutan, besleyen, üretken, anaç, kendini koruyan, aile/anne/ev yönelimli, hassas, ruhsal, yurtsever, anlayışlı, gönül huzuru.

Neptün 3.evde Pzt, Salı, Prş, Cuma kötü: İletişim, kardeşler, fikirler, yakın çevre, kısa yolculuklar konularında Kendini kurban eden, kolay etkilenen (aşırı duyarlı), aldatan veya aldatılan, fedakarlık, uyuşturucular, alkol, belirsizlik, karışıklık, sorumluluktan kaçış, yan çizme, dalgınlık, dikkatsizlik, düşüncesizlik, bulanıklık, kaçamak davranmak, ordan oraya sürüklenmek, unutkanlık, nedensiz korkular, endişe, isteri, kuruntu, hayalkırıklıkları.

Neptün 3.evde Çrş süper: İletişim, kardeşler, fikirler, yakın çevre, kısa yolculuklar konularında hayal gücü kuvvetli, anlayışlı, merhametli, duyarlı, spritüellik, ilüzyon, rüyalar, müzik, yaratıcılık, idealizm, incelik, zerafet, hassaslık, insancıllık, artistik duyarlılık, özveri, kendini adamak, sezmek.

Ay 4.evde Cuma, Cts kötü : Ev, güvenlik, gayrimenkul, aile ve ev içi işler konularında Ruh haline göre davranan, bağımlı, değişken, tembel, aşırı duyarlılık, güvensizlik.

Uranüs 4.evde Bütün bir hafta kötü : Ev, güvenlik, gayrimenkul, aile ve ev içi işler konularında Aykırılık, ani değişim, isyan, eksantriklik, inatçılık, huzursuz, sabırsız, aşırılık, esnek olamamak, güvenilmezlik, sorumsuzluk, bencillik.

Ay 5.evde Pazar süper: Çocuklar, kendini ifade, romantik ilişkiler, hobiler, eğlence ve oyunlar, zevk ve keyf konularında Duygulu, duyarlı, sezgisel, anıları hafızasında iyi tutan, besleyen, üretken, anaç, kendini koruyan, aile/anne/ev yönelimli, hassas, ruhsal, yurtsever, anlayışlı, gönül huzuru.

Venüs 5.evde Pzt, Çrş, Cuma, Cts kötü: Çocuklar, kendini ifade, romantik ilişkiler, hobiler, eğlence ve oyunlar, zevk ve keyf konularında Ağırkanlı, maddeci, güzelliğe ve rahatına düşkün, tensel, güvence isteyen, sahiplenici, kendi isteklerine düşkünlük, açgözlülük, duygusal talepler, duyguları kısıtlamak, üşengeçlik, manipülasyon, iradesizlik, nefse ve zevke düşkünlük.

Güneş 6.evde Pzt, Çrş, Cuma kötü: Hizmet, fiziksel sağlık, günlük işler, çalışanlar, iş arkadaşları, ev hayvanları konularında ego, gurur, kibir, aşırı önemli olma, egoistlik, işinin ehli olmama, yetersizlik, gösteriş, fiyaka, caka, tantana, palavracılık, böbürlenme, yıkıcılık, saldırganlık, baskınlık.

Merkür 6.evde Çrş, Cuma, Cts kötü: Hizmet, fiziksel sağlık, günlük işler, çalışanlar, iş arkadaşları, ev hayvanları konularında sinirli, huzursuz, yüzeysel, aklını önemseyen, sebatsız, aklın ve hünerin yanlış kullanımı, mantıklı kılınmaya çalışılan ahlaksızlık, dik kafalı ve tek yönlü iletişim, kurnazlık, hilekarlık, samimiyetsizlik.

Merkür 7.evde Pzt kötü : Ortaklık (evlilik, iş), açık düşmanlar (rakipler), birebir ilişkiler konularında sinirli, huzursuz, yüzeysel, aklını önemseyen, sebatsız, aklın ve hünerin yanlış kullanımı, mantıklı kılınmaya çalışılan ahlaksızlık, dik kafalı ve tek yönlü iletişim, kurnazlık, hilekarlık, samimiyetsizlik.

Mars 10.evde Pzt, Çrş, Prş, Cuma, Cts, Pazar kötü: Sosyal statü, ün, itibar, meslek, kariyer, işveren konularında saldırganlık, ani öfke, dürtüsellik, zorlama, sabırsızlık, bildiğini okuma, vahşilik, gücün yanlış kullanımı, tehditkar, zalimlik, sadistlik, kabalık, düşüncesizlik, kavgacılık, iş birliği yapmamak, hoşgörüsüzlük.

Satürn 11.evde Pzt, Çrş süper: Arkadaş ve tanıdıklar, gruplar, organizasyonlar, geleceğe yönelik projeler, teknolojik konularda Sorumlu, güvenilir, organize, idareci, tedbirli, bir şeyi başarma tutkusu, çaba, disiplin, sabır, kendine güven, ciddiyet, derinlik, sağduyu, azimli, kesinlik, dakiklik, derin düşünmek, tasarlamak, ağırbaşlılık, çalışkanlık, dikkatlilik, sadık olmak, bilinçli ve tutumlu olmak, dayanıklılık.

Satürn 11.evde Cuma, Cts, Pazar kötü : Arkadaş ve tanıdıklar, gruplar, organizasyonlar, geleceğe yönelik projeler, teknolojik konularda kısıtlamalar, gecikme, engelleme, ihtiyarlık, kendini kısıtlamak, katılık, soğukluk, korku, karamsarlık, yasaklar, güvenilmezlik, bağnazlık, kuşkuculuk, vesvese, melankoli, bunalım, inatçılık, utangaçlık, sinirlilik, aşırı maddeci, cimri, yetersizlik, titizlik. 

 

Yükselen Kova

Ay 1.evde Salı süper: Vücut yapısı, kişilik, dünyaya yaklaşım, başkaları üzerinde bırakılan etki, kişisel görünüm, yeni başlangıçlar konularında Duygulu, duyarlı, sezgisel, anıları hafızasında iyi tutan, besleyen, üretken, anaç, kendini koruyan, aile/anne/ev yönelimli, hassas, ruhsal, yurtsever, anlayışlı, gönül huzuru.

Neptün 2.evde Pzt, Salı, Prş, Cuma kötü: Para, maddi-manevi kaynaklarınız, mal-mülk konularında Kendini kurban eden, kolay etkilenen (aşırı duyarlı), aldatan veya aldatılan, fedakarlık, uyuşturucular, alkol, belirsizlik, karışıklık, sorumluluktan kaçış, yan çizme, dalgınlık, dikkatsizlik, düşüncesizlik, bulanıklık, kaçamak davranmak, ordan oraya sürüklenmek, unutkanlık, nedensiz korkular, endişe, isteri, kuruntu, hayalkırıklıkları.

Neptün 2.evde Çrş süper: Para, maddi-manevi kaynaklarınız, mal-mülk konularında hayal gücü kuvvetli, anlayışlı, merhametli, duyarlı, spritüellik, ilüzyon, rüyalar, müzik, yaratıcılık, idealizm, incelik, zerafet, hassaslık, insancıllık, artistik duyarlılık, özveri, kendini adamak, sezmek.

Ay 3.evde Cuma, Cts kötü : İletişim, kardeşler, fikirler, yakın çevre, kısa yolculuklar konularında Ruh haline göre davranan, bağımlı, değişken, tembel, aşırı duyarlılık, güvensizlik.

Uranüs 3.evde Bütün bir hafta kötü : İletişim, kardeşler, fikirler, yakın çevre, kısa yolculuklar konularında Aykırılık, ani değişim, isyan, eksantriklik, inatçılık, huzursuz, sabırsız, aşırılık, esnek olamamak, güvenilmezlik, sorumsuzluk, bencillik.

Ay 4.evde Pazar süper: Ev, güvenlik, gayrimenkul, aile ve ev içi işler konularında Duygulu, duyarlı, sezgisel, anıları hafızasında iyi tutan, besleyen, üretken, anaç, kendini koruyan, aile/anne/ev yönelimli, hassas, ruhsal, yurtsever, anlayışlı, gönül huzuru.

Venüs 4.evde Pzt, Çrş, Cuma, Cts kötü: Ev, güvenlik, gayrimenkul, aile ve ev içi işler konularında Ağırkanlı, maddeci, güzelliğe ve rahatına düşkün, tensel, güvence isteyen, sahiplenici, kendi isteklerine düşkünlük, açgözlülük, duygusal talepler, duyguları kısıtlamak, üşengeçlik, manipülasyon, iradesizlik, nefse ve zevke düşkünlük.

Güneş 5.evde Pzt, Çrş, Cuma kötü: Çocuklar, kendini ifade, romantik ilişkiler, hobiler, eğlence ve oyunlar, zevk ve keyf konularında ego, gurur, kibir, aşırı önemli olma, egoistlik, işinin ehli olmama, yetersizlik, gösteriş, fiyaka, caka, tantana, palavracılık, böbürlenme, yıkıcılık, saldırganlık, baskınlık.

Merkür 5.evde Çrş, Cuma, Cts kötü: Çocuklar, kendini ifade, romantik ilişkiler, hobiler, eğlence ve oyunlar, zevk ve keyf konularında sinirli, huzursuz, yüzeysel, aklını önemseyen, sebatsız, aklın ve hünerin yanlış kullanımı, mantıklı kılınmaya çalışılan ahlaksızlık, dik kafalı ve tek yönlü iletişim, kurnazlık, hilekarlık, samimiyetsizlik.

Merkür 6.evde Pzt kötü : Hizmet, fiziksel sağlık, günlük işler, çalışanlar, iş arkadaşları, ev hayvanları konularında sinirli, huzursuz, yüzeysel, aklını önemseyen, sebatsız, aklın ve hünerin yanlış kullanımı, mantıklı kılınmaya çalışılan ahlaksızlık, dik kafalı ve tek yönlü iletişim, kurnazlık, hilekarlık, samimiyetsizlik.

Mars 9.evde Pzt, Çrş, Prş, Cuma, Cts, Pazar kötü: Yüksek öğrenim, uzun yolculuklar, hukuk ve yasalar konularında saldırganlık, ani öfke, dürtüsellik, zorlama, sabırsızlık, bildiğini okuma, vahşilik, gücün yanlış kullanımı, tehditkar, zalimlik, sadistlik, kabalık, düşüncesizlik, kavgacılık, iş birliği yapmamak, hoşgörüsüzlük.

Satürn 10.evde Pzt, Çrş süper: Sosyal statü, ün, itibar, meslek, kariyer, işveren konularında Sorumlu, güvenilir, organize, idareci, tedbirli, bir şeyi başarma tutkusu, çaba, disiplin, sabır, kendine güven, ciddiyet, derinlik, sağduyu, azimli, kesinlik, dakiklik, derin düşünmek, tasarlamak, ağırbaşlılık, çalışkanlık, dikkatlilik, sadık olmak, bilinçli ve tutumlu olmak, dayanıklılık.

Satürn 10.evde Cuma, Cts, Pazar kötü : Sosyal statü, ün, itibar, meslek, kariyer, işveren konularında kısıtlamalar, gecikme, engelleme, ihtiyarlık, kendini kısıtlamak, katılık, soğukluk, korku, karamsarlık, yasaklar, güvenilmezlik, bağnazlık, kuşkuculuk, vesvese, melankoli, bunalım, inatçılık, utangaçlık, sinirlilik, aşırı maddeci, cimri, yetersizlik, titizlik. 

Plüto 12.evde Bütün bir hafta kötü: Sıkıntı ve Sorunlar, gizli düşmanlar, Büyük Kurum ve Kuruluşlar, hayır işleri, artistik işler (resim, müzik, sinema, vs), bağımlı olduğunuz konularda (içki, sigara, ilaç, vs) Kıskanç, ketum, sahiplenici, cinsellikle ilgili, ölüm, yok etmek (yıkım), dayanılmaz istek, başkalarını manipüle etmek, megalomani, şiddet, dogmacılık, katılık.

 

Yükselen Balık

Neptün 1.evde Pzt, Salı, Prş, Cuma kötü: Vücut yapısı, kişilik, dünyaya yaklaşım, başkaları üzerinde bırakılan etki, kişisel görünüm, yeni başlangıçlar konularında Kendini kurban eden, kolay etkilenen (aşırı duyarlı), aldatan veya aldatılan, fedakarlık, uyuşturucular, alkol, belirsizlik, karışıklık, sorumluluktan kaçış, yan çizme, dalgınlık, dikkatsizlik, düşüncesizlik, bulanıklık, kaçamak davranmak, ordan oraya sürüklenmek, unutkanlık, nedensiz korkular, endişe, isteri, kuruntu, hayalkırıklıkları.

Neptün 1.evde Çrş süper: Vücut yapısı, kişilik, dünyaya yaklaşım, başkaları üzerinde bırakılan etki, kişisel görünüm, yeni başlangıçlar konularında hayal gücü kuvvetli, anlayışlı, merhametli, duyarlı, spritüellik, ilüzyon, rüyalar, müzik, yaratıcılık, idealizm, incelik, zerafet, hassaslık, insancıllık, artistik duyarlılık, özveri, kendini adamak, sezmek.

Ay 2.evde Cuma, Cts kötü : Para, maddi-manevi kaynaklarınız, mal-mülk konularında Ruh haline göre davranan, bağımlı, değişken, tembel, aşırı duyarlılık, güvensizlik.

Uranüs 2.evde Bütün bir hafta kötü : Para, maddi-manevi kaynaklarınız, mal-mülk konularında Aykırılık, ani değişim, isyan, eksantriklik, inatçılık, huzursuz, sabırsız, aşırılık, esnek olamamak, güvenilmezlik, sorumsuzluk, bencillik.

Ay 3.evde Pazar süper: İletişim, kardeşler, fikirler, yakın çevre, kısa yolculuklar konularında Duygulu, duyarlı, sezgisel, anıları hafızasında iyi tutan, besleyen, üretken, anaç, kendini koruyan, aile/anne/ev yönelimli, hassas, ruhsal, yurtsever, anlayışlı, gönül huzuru.

Venüs 3.evde Pzt, Çrş, Cuma, Cts kötü: İletişim, kardeşler, fikirler, yakın çevre, kısa yolculuklar konularında Ağırkanlı, maddeci, güzelliğe ve rahatına düşkün, tensel, güvence isteyen, sahiplenici, kendi isteklerine düşkünlük, açgözlülük, duygusal talepler, duyguları kısıtlamak, üşengeçlik, manipülasyon, iradesizlik, nefse ve zevke düşkünlük.

Güneş 4.evde Pzt, Çrş, Cuma kötü: Ev, güvenlik, gayrimenkul, aile ve ev içi işler konularında ego, gurur, kibir, aşırı önemli olma, egoistlik, işinin ehli olmama, yetersizlik, gösteriş, fiyaka, caka, tantana, palavracılık, böbürlenme, yıkıcılık, saldırganlık, baskınlık.

Merkür 4.evde Çrş, Cuma, Cts kötü: Ev, güvenlik, gayrimenkul, aile ve ev içi işler konularında sinirli, huzursuz, yüzeysel, aklını önemseyen, sebatsız, aklın ve hünerin yanlış kullanımı, mantıklı kılınmaya çalışılan ahlaksızlık, dik kafalı ve tek yönlü iletişim, kurnazlık, hilekarlık, samimiyetsizlik.

Merkür 5.evde Pzt kötü : Çocuklar, kendini ifade, romantik ilişkiler, hobiler, eğlence ve oyunlar, zevk ve keyf konularında sinirli, huzursuz, yüzeysel, aklını önemseyen, sebatsız, aklın ve hünerin yanlış kullanımı, mantıklı kılınmaya çalışılan ahlaksızlık, dik kafalı ve tek yönlü iletişim, kurnazlık, hilekarlık, samimiyetsizlik.

Mars 8.evde Pzt, Çrş, Prş, Cuma, Cts, Pazar kötü: Yenilik, kaynaşma, bilinmeyen, miras, vergiler, ameliyatlar, diğerlerinin kaynakları, ortak paralar, bankacılık işlemleri, borçlar, cinsellik konularında saldırganlık, ani öfke, dürtüsellik, zorlama, sabırsızlık, bildiğini okuma, vahşilik, gücün yanlış kullanımı, tehditkar, zalimlik, sadistlik, kabalık, düşüncesizlik, kavgacılık, iş birliği yapmamak, hoşgörüsüzlük.

Satürn 9.evde Pzt, Çrş süper: Yüksek öğrenim, uzun yolculuklar, hukuk ve yasalar konularında Sorumlu, güvenilir, organize, idareci, tedbirli, bir şeyi başarma tutkusu, çaba, disiplin, sabır, kendine güven, ciddiyet, derinlik, sağduyu, azimli, kesinlik, dakiklik, derin düşünmek, tasarlamak, ağırbaşlılık, çalışkanlık, dikkatlilik, sadık olmak, bilinçli ve tutumlu olmak, dayanıklılık.

Satürn 9.evde Cuma, Cts, Pazar kötü : Yüksek öğrenim, uzun yolculuklar, hukuk ve yasalar konularında kısıtlamalar, gecikme, engelleme, ihtiyarlık, kendini kısıtlamak, katılık, soğukluk, korku, karamsarlık, yasaklar, güvenilmezlik, bağnazlık, kuşkuculuk, vesvese, melankoli, bunalım, inatçılık, utangaçlık, sinirlilik, aşırı maddeci, cimri, yetersizlik, titizlik. 

Plüto 11.evde Bütün bir hafta kötü: Arkadaş ve tanıdıklar, gruplar, organizasyonlar, geleceğe yönelik projeler, teknolojik konularda Kıskanç, ketum, sahiplenici, cinsellikle ilgili, ölüm, yok etmek (yıkım), dayanılmaz istek, başkalarını manipüle etmek, megalomani, şiddet, dogmacılık, katılık.

Ay 12.evde Salı süper: Sıkıntı ve Sorunlar, gizli düşmanlar, Büyük Kurum ve Kuruluşlar, hayır işleri, artistik işler (resim, müzik, sinema, vs), bağımlı olduğunuz konularda (içki, sigara, ilaç, vs) Duygulu, duyarlı, sezgisel, anıları hafızasında iyi tutan, besleyen, üretken, anaç, kendini koruyan, aile/anne/ev yönelimli, hassas, ruhsal, yurtsever, anlayışlı, gönül huzuru.

 

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
 
Toplam blog
: 585
Toplam yorum
: 37
Toplam mesaj
: 9
Ort. okunma sayısı
: 1792
Kayıt tarihi
: 27.05.09
 
 

Herşey birbirini etkiler prensibiyle astrolojiyi bilimsel bir platforma taşımaya çalışmaktayım. Asl..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster