Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

19 Ağustos '08

 
Kategori
Sigorta
Okunma Sayısı
19307
 

Aracınız orijinal anahtar ile çalınırsa, Kasko Sigortanız aracınızın bedelini öder mi?

Aracınız orijinal anahtar ile çalınırsa, Kasko Sigortanız aracınızın bedelini öder mi?
 

Aracınız orijinal anahtar ile çalınırsa, Kasko Sigortanız aracınızın bedelini öder mi?

Lütfen;Aracın çalınması halinde ne yapılmalıdır? ve Aracınız çalındığı taktirde ne yaparsınız? başlıklı yazılarımı birlikte ve bir bütün olarak, dikkatlice okumanızı rica ediyorum.

Aracınızın çalınması halinde; kısaca,

1. Aracın çalındığı semtin karakoluna hiç vakit kaybetmeden müracaat ederek, aracınızın çalındığını ihbar etmelisiniz ve ayrı ayrı tasdikli olmak üzere 2 nüsha müracaat tutanağını almalısınız.

2. Emniyet Müdürlüğü Oto Hırsızlık Masası Amirliği’ne de müracaat etmelisiniz.

3. Kasko sigortanız varsa, aracınızın çalındığını mutlaka 5 gün içinde sigorta şirketine ihbar etmelisiniz.

Ancak; 08.07.2008 tarihli Aracınız çalındığı taktirde ne yaparsınız? başlıklı yazımda izah etmeye çalıştığım gibi, Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’nın 20.06.2006 tarihli ve 32894 no.lu yazısı doğrultusunda, Kasko Sigortası Genel Şartlarının “Sigortanın Konusu”na ilişkin A.1 maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi “A.4.11 maddesi ile teminat kapsamına dahil edilen haller hariç olmak üzere, aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi” sonucu uğrayacağı maddi zararları temin eder.şeklinde değiştirilmiştir.

Bu nedenle de; Kasko Sigortası Genel Şartları, tüm sigorta şirketleri için tek ve aynı olmasına rağmen, Özel Şartlar ise, okuyacağınız gibi şirketler arasında oldukça farklılık göstermektedir.

Şirketlere göre, özel şartlarda yer alan maddeler şu şekildedir;

A. Şirketi :

Anahtarın üzerinde unutulduğu veya bırakıldığı sırada gerçekleşen araç çalınmaları ile araç anahtarlarının ele geçirilmesi suretiyle gerçekleştirilen araç çalınmaları sigorta teminatının dışındadır.

Bununla beraber; araç anahtarlarının, kapalı bir mekânda bulunması ve bu mekâna
1. Kırma, delme, yıkma, devirme, zorlama, öldürme, yaralama, zor ve şiddet kullanma veya tehditle,

2. Araç - gereç veya bedeni çeviklik sayesinde tırmanarak ya da aşarak girilmesi suretiyle,
3. Gasp yoluyla ele geçirilmesi sonucunda aracın çalınması ya da çalınmaya teşebbüs
edilmesi hali teminata dahil edilmiştir.

B. Şirketi :

İşbu Özel Şart'a göre, Kara Taşıtları Kasko Sigortası Genel Şartları'nın A.1.C ve A.4.11 Maddeleri hükümleri dahilinde aşağıda belirtilen haller sigorta güvencesinin dışında kalırlar.

1. Araca ait anahtarların araç üzerinde veya araç içerisinde bırakılması nedeniyle meydana gelen hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüs zararları.

2. Sigorta ettireni / araç sahibini /sigortalıyı / sürücüyü resmi sıfat takınarak veya güven oluşturan şekil, davranış, görüntü ve eylemlerle yanıltarak sigortalı aracın ve / veya

anahtarlarının elde edilmesi suretiyle meydana gelen hırsızlığa teşebbüs veya çalınmasından doğan zararlar.

3. Zor, şiddet ve cebir kullanmaksızın araca ait anahtarları ele geçirerek yapılan hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüs sonucu oluşan zararlar.

4. Kendisine ait olmadığı halde gönül rızası ile kullanılmasına izin verilen veya kendisine emanet olarak teslim edilen aracın, bu kişilerce çalınmaya teşebbüs edilmesi veya çalınması

neticesinde meydana gelen zararlar.

5. Sigorta ettiren/ sigortalı / araç sahibi / sürücünün algılama yeteneğinin zayıflığından ve / veya içinde bulunduğu hal ve şartlardan yararlanarak sigortalı aracın anahtarlarının ele

geçirilmesi sonucu meydana gelen hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüs.

C. Şirketi :

Araç anahtarının aşağıda belirtilen hallerde ele geçirilmesi suretiyle aracın çalınması ve/veya çalınmaya teşebbüsü sonucu meydana gelecek ziya ve hasarlar teminat kapsamı dışındadır.

1- Aracın çalışır bir vaziyette olduğu yada durduğu sırada anahtarının üzerinde yada içinde bırakılması nedeniyle meydana gelecek her türlü ziya ve hasarlar.

2- Aracın sahibinin/sürücüsünün, güven oluşturan görüntü, davranış ve sözlerle yanıltılarak aracın veya anahtarlarının alınması/ele geçirilmesi suretiyle meydana gelecek her türlü ziya ve hasarlar ile aracın, gönül rızası ile kullandırmak ya da emanet edilmek üzere teslim edildiği kişiler tarafından çalınması(emniyeti suistimal) ya da çalınmaya teşebbüs edilmesi veya dolandırıcılık yolu ile yapılan hırsızlık ya da hırsızlığa teşebbüs edilmesi sonucu meydana gelecek her türlü ziya ve hasarlar.

3- Araç anahtarlarının; başkalarınca zor kullanmadan ya da zor kullanma gerektirmeyecek şekilde açıkta bırakılmış olması veya açık bırakılmış kapı ya da pencereden kapalı bir mekana zor kullanmadan girilip ele geçirilmesi sureti ile aracın çalınması ya da çalınmaya teşebbüs edilmesi sonucu meydana gelecek her türlü ziya ve hasarlar.

Kanunen geçerli bir belge karşılığında otopark, servis/tamirhane, oto yıkama vb işletmeye teslim edildiği ispatlanan aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi sonucu meydana gelecek hasarlar sigortalı tarafından mevzuata uygun işlemlerin yerine getirilmesi ve yasal tahkikatın başlatılması şartı ile teminat kapsamındadır.

D. Şirketi :

Kasko Sigortası Genel Şartlarının A.4.11. maddesi hükmü hilafına;

Sigortalı araç anahtarının, gasp yoluyla veya sigortalı ya da aracı kullanımına tahsis ettiği kişinin ev veya işyeri niteliğindeki kapalı ve kilitli bir mekanda muhafazası sırasında bu mekana, kaybolan, çalınan veya haksız yere elde edilen asıl anahtarla veya anahtar uydurarak, başka aletler veya şifre yardımıyla kilit açarak, kırma, delme, yıkma, devirme, zorlama, öldürme, yaralama, zor ve şiddet kullanma veya tehditle yada araç, gereç veya bedeni çeviklik sayesinde tırmanma veya aşma suretiyle girilerek ele geçirilmesi sonucunda aracın çalınması veya teşebbüs edilmesi poliçe teminatı kapsamına alınmıştır.

Ayrıca sigortalı aracın; kanunen geçerli belge karşılığında, gözetim, bakım ve onarım amacıyla teslim edildiği otopark, oto yıkama, tamirhane ve benzeri işletmelerden çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi sonucu meydana gelecek zarar ve hasarlar, sigortalının sorumlular hakkında yasal soruşturma başlatmış olması koşulu ile hasar tutarı üzerinden % 25 oranında tenzili muafiyet uygulanmak suretiyle poliçe teminatı kapsamındadır.

E. Şirketi :

Araç anahtarının aşağıda belirtilen haller sonucunda ele geçirilmesi suretiyle aracın çalınması ve çalınmaya teşebbüsü sonucu meydana gelecek ziya ve hasarlar teminata dahildir.
Orijinal Anahtarla Yapılan Hırsızlıklar;

Kasko poliçesi genel şartları A.4.11. maddesi gereği araç çalışır vaziyette olsun olmasın araç anahtarının ele geçirilmesi sureti ile aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüsü sonucu meydana gelecek ziya ve hasarlar, araç anahtarının ancak aşağıdaki belirtilen haller sonucu ele geçirilmesi sureti ile gerçekleşmesi halinde teminat kapsamında olacaktır;
1. Araç anahtarının zor kullanma, öldürme, yaralama veya araç gereç kullanılarak zorlama ile ele geçirilmesi sureti ile aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi,
2. Araç anahtarının kapalı bir mekanda bulunması halinde, araç anahtarının bulunduğu kapalı mekana zor ve şiddet kullanılarak veya öldürme, yaralama veya tehditle veya kırma, delme, yıkma, devirme ile girilerek araç anahtarının ele geçirilmesi sureti ile aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi,

3. 1. ve 2. madde hükmü dışında kalan araç anahtarının kaybolması, çalınması veya haksız yere elde edilmesi sonucu aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi teminat kapsamında olup, ödenecek tazminat tutarından % 15 oranında muafiyet uygulanacaktır.

F. Şirketi :

Anahtarın araç üzerinde bulunduğu sürece veya unutulması sebebiyle, aracın çalınması halinde azami tazminat tutarı sigorta bedelinin %50' si ile sınırlıdır.

G. Şirketi :

Kasko Sigortası Genel Şartları Uyarınca; sigortalı araç anahtarları kullanılarak aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüsü sonucu meydana gelecek ziya ve hasarlar bu poliçe teminatı dışındadır. Ancak;

- Sigortalı araç anahtarlarının gasp sonucunda ele geçirilmesi yoluyla aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi,

- Araç anahtarlarının, sigortalının veya aracı kullanımına tahsis ettiği kişinin kendi ev veya işyeri niteliğindeki kapalı ve kilitli bir mekanda muhafazası esnasında, bu mekana; kırma, delme, yıkma, devirme, zorlama, öldürme, yaralama, zor ve şiddet kullanarak veya tehditle ya da araç gereç veya bedeni çeviklik sayesinde tırmanmak suretiyle ele geçirilerek aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi, teminat kapsamına alınmıştır.

Ayrıca; kanunen geçerli bir belge karşılığında, gözetim, bakım ve onarım amacı ile aracın teslim edildiği otopark, oto yıkama, tamirhane vb. işletmelerden aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi sonucu meydana gelecek ziya ve hasarlar, sigortalının yasal sorumlular hakkında yasal bir tahkikat başlatması ve hasarın %20'si sigortalının üzerinde kalmak suretiyle teminat kapsamına alınmıştır.

Görüyorsunuz ki; şirketler arasında gerek prensip ve gerekse yorum ve yaklaşım açısından, bariz farklılıklar bulunmaktadır.

Ancak, Sizin de dikkatinizi çekeceği gibi ortak payda şudur. Aracın çalışır bir vaziyette olduğu yada durduğu sırada; anahtarının kontak üzerinde unutulması veya içinde bırakılması nedeniyle gerçekleşen araç çalınmaları ile araç anahtarlarının ele geçirilmesi suretiyle gerçekleştirilen araç çalınmaları sigorta teminatının dışındadır.

Ayrıca; araç anahtarlarının, başkalarınca zor kullanmadan ya da zor kullanma gerektirmeyecek şekilde, açıkta bırakılmış olması veya açık bırakılmış kapı ya da pencereden kapalı bir mekana zor kullanmadan girilip ele geçirilmesi sureti ile aracın çalınması ya da çalınmaya teşebbüs edilmesi sonucu meydana gelecek her türlü ziya ve hasarlar da sigorta teminatının dışındadır.

Sadece, birkaç şirketin farklı oranlarda muafiyet koymak suretiyle, aracın çalışır bir vaziyette olduğu yada durduğu sırada; anahtarının kontak üzerinde unutulması veya içinde bırakılması nedeniyle gerçekleşen araç çalınmalarını da teminat altına aldıkları görülmektedir.

Dolayısıyla; en azından bu günden itibaren daha dikkatli ve bilinçli davranmalı, aracınızın kasko sigortasını yaptırmadan ve poliçenizi kabul etmeden önce, sigortanızı yaptırmayı düşündüğünüz sigorta şirketlerinden yada acentelerinden, mutlaka yazılı kasko teklifini istemeli ve poliçedeki özel şartlar kısmında, söz konusu aracın çalınması ve/veya çalınmaya teşebbüs rizikosuna ait özel şartlarının yada araç çalınma klozunun mevcut olup olmadığını kontrol etmeli ve varsa dikkatlice okuyarak karar vermelisiniz.

Poliçenizde hangi güvenceleri aldığınızın bilincinde ve farkında olmanızı, özellikle tavsiye ederim. Siz değerli dostlarıma, sadece yol gösterebilmek ve sigorta konusunda çok daha bilinçli hareket etmeniz ve sonuçta herhangi bir mağduriyete uğramamanız amacıyla, detaylı bilgi vermeye azami özen gösteriyorum. Ancak, lütfen benden şirket ismi vermemi beklemeyiniz.

Kazasız günlerde esen kalınız.

Saygılarımla,

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
Toplam blog
: 17
Toplam yorum
: 8
Toplam mesaj
: 12
Ort. okunma sayısı
: 8234
Kayıt tarihi
: 07.08.06
 
 

Ben, Hayat branşı hariç tüm sigorta branşlarında Sigorta Hukuku Uzmanı, Hasar Uzmanı ve Sigorta Müşa..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster