Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

20 Ağustos '20

 
Kategori
Hukuk
 

Boşanmada Velayet Davası

1-) Velayet Davası Nasıl Açılır? Ne Kadar Sürer?

Öncelikle dava dilekçesi düzenlenmeli, davada sunulan iddialar delillerle ispatlanmalıdır. Dava dilekçesi, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na uygun ve mutlaka bir avukat aracılığıyla düzenlenmelidir. Dava dilekçesi ile birlikte aile mahkemesinde dava açma işlemi gerçekleştirilebilecektir. Dava süresi ise bulunduğu ile ve mahkemenin dosya yoğunluğuna göre değişkenlik göstermektedir. Ancak ortalama 4,5-5 ay sürmektedir.

 

2-) Boşanmalarda Çocuğun Velayeti Hangi Durumlarda (Kaç Yaşında) Babaya Verilir?

Mahkeme velayete ilişkin kararında çocuğun bakım ve gözetiminin hangi ebeveynin daha iyi yerine getireceği, okulu, sağlığı gibi durumlara bakarak vermektedir. Çocuğun üstün yararı gözetilerek karar verecektir. Anne bakımına muhtaç yaşta olsa dahi çocuğun baba yanında kalması psikolojik ve fiziksel olarak daha iyi olacaksa mahkeme velayet hakkını babaya verecektir. 

 

3-) Velayetin Değiştirilmesi Davasının Şartları Nelerdir?

Velayet hakkı olmayan ebeveyn ile çocuk arasında kurulan kişisel ilişkinin engellenmesi, velayet hakkını alan ebeveynin çocuğa fiziksel veya psikolojik şiddette bulunması, bakım ve gözetimini ihlal etmesi gibi durumlarda velayetinin değiştirilmesi davası aile mahkemesinde açılmalıdır.

 

4-) Aldatmada Çocuğun Velayeti Kime Verilir? Aldatan Anneye ya da Babaya Göre Değişir Mi?

Aldatma (zina) veya güven sarsıcı hareketlerde bulunması, diğer eşe olan sadakat yükümlülüğünü ihlal etmiş anlamına gelmektedir. Evlilik birliğinin sona ermesine neden olan ve diğer eşe olan yükümlülüğün ihlal edilmesi çocuğun velayet hakkını almasına doğrudan etki etmemektedir. Mahkeme sonuç olarak çocuğun bakım ve gözetimini ihlal etmeyen eşe velayet hakkını verecektir.

 

5-) Velayeti Annede Olan Çocuğun Babasının Hakları Nelerdir?

Mahkeme tarafından velayet hakkı anneye verilmesi halinde baba ile çocuk arasında kişisel ilişki günü tesis edilecektir. Belli gün ve saatlerde çocuğun teslim alınıp teslim edileceği hüküm altına alınacaktır. Kişisel ilişki günleri çocuğun yaşına göre yatılı veya resmi ya da dini bayramlarda, tatillerde uzun süreli bir şekilde takdir edilecektir.

 

6-) Çocuğun Velayeti Anneden Nasıl Alınır?

Velayet hakkını kötüye kullanan, çocuk ile babanın görüşmesine engel olan, bakım ve gözetim sorumluluğunu ihmal eden, psikolojik veya fiziksel olarak şiddet gösteren anneye karşı velayetin değiştirilmesi davası açan baba, velayet hakkının kendisine verilmesi talebinde bulunabilir. Çocuğun üstün yararına göre velayet hakkının babada kalması yararlı ise velayet hakkı babaya verilecektir.

 

7-) Bebeğin (yeni doğan, 1-2-3 yaşındaki çocuğun) Velayeti Kime Verilir?

Velayet kararında çocuğun anne bakımına muhtaç olup olmadığı önem taşımaktadır. Yargıtayın yerleşmiş kararları doğrultusunda yeni doğan bir bebeğin süt emzirme döneminden 5-6 yaşına kadar olan yaşı tuvalet, beslenme gibi temel eğitimlerinin aldığı bir dönem olduğundan velayet anneye verilmektedir. Bu yaş grubundaki olan çocukların velayet hakkı ancak istisnai hallerde babaya verilmektedir.

 

8-) Boşanmada Erkek Çocuğun Velayeti Kime Verilir?

Velayet hakkında önemli olan çocuğun cinsiyeti değil, çocuğun bakım ve gözetimini hangi ebeveynin daha iyi yerine getireceği önem taşımaktadır. Çocuğun yaşı, okulu, eğitimi ve sağlığı gibi tüm hususlar değerlendirilerek karar verilecektir.

 

9-) Velayet Davası Dilekçe Örneğinde (Anlaşmalı-Çekişmeli) Neye Dikkat Edilmelidir?

Dilekçe, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na uygun olarak düzenlenmeli velayete ilişkin belirtmiş olduğu iddiaları ispatlayacak delilleri sunmalıdır. Anlaşmalı boşanma davasında velayete ilişkin tarafların vermiş olduğu karar protokol maddesinde düzenlenmelidir.

 

10-) Anne Evlenirse Velayet Babaya Verilir Mi?

Boşanma sonrasında velayeti alan annenin başka bir kimse ile evlenmesi velayetin değiştirilmesi davası açma nedeni değildir. Önemli olan çocuğun bakımını ve gözetimini ihmal edip etmediği ve evlendiği kimsenin çocuğa fiziksel ya da psikolojik zarar verip vermediğidir. Bu gibi hallerin olması halinde velayetin değiştirilmesi davası açılabilmektedir.

 

11-) Çocuğun Velayeti Kaç Yaşına Kadar Anneye Verilir?

Yargıtayın yerleşmiş kararlarında anne bakımına muhtaç bir çocuğun yeni doğmuş ve 7-8 yaşına kadar olduğu düzenlenmiştir. Ancak istisnai durumlarda velayet hakkı babaya verilmektedir.

 

12-) Geçici Velayet Nedir?

Geçici velayet, mahkeme tarafından tedbiren verilen bir karardır. Boşanma davası devam ederken verilen geçici velayet kararı, boşanma kararının kesinleşmesi ile sona ermektedir.

 

13-) Velayet Davası Ücreti Ne Kadardır?

Türkiye Barolar Birliği tarafından her yıl Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi yayınlanmaktadır ve bu tarife altında ücret belirtilemeyecektir. Tarife altında olmaması şartıyla davanın açılacağı il, yapılacak masraflar gözetilerek bir ücret belirlenecektir.

 

14-) Velayet Davasında Çocuğun Dinlenmesi Nasıl Olur? Çocuğun Kararı Önemli Midir?

Çocuğun idrak yaşında olması halinde çocuk mahkeme huzurunda dinlenebilecektir. Çocuk dinlenirken duruşma salonundan anne ve baba çıkarılacak, pedagog eşliğinde çocuğa anne yanında mı yoksa baba yanında mı kalmak istediği sorulacaktır. Mahkemede dinlenilmiyor ise sosyal inceleme raporu için uzman pedagog tarafından çocuğun görüşü sorulacak, cevabında bir etki altında kalıp kalmadığı dahi raporda belirtilecektir. Tüm bunlar velayet kararını etkilemektedir. 

 

15-) Velayet Kaç Yaşında Biter? 18 Yaşındaki Çocuğun Velayeti Olur Mu?

Çocuğun reşit (18 yaşında) olması halinde çocuğun velayet hakkı sona erecektir.

 

16-) Velayeti Annede Olan Çocuğun Babanın Onayı Olmaksızın Şehir Dışına Çıkışı Suç Mudur?

Velayet hakkını alan annenin şehir dışına çıkmasına bir engel bulunmamaktadır. Şehir dışına çocuğuyla birlikte baba onayı olmadan çıkabilecektir; ancak mahkemenin kurmuş olduğu kişisel ilişki günlerinde çocuğu babaya teslim etmeli, kişisel ilişki günleri haricinde şehir dışına çıkabilmektedir.

 

17-) Velayeti Babada Olan Çocuğun Anneye Verilmesi Nasıl Olur?

Velayetin değiştirilmesi davası açan anne, çocuğun bakım ve gözetimini daha iyi yerine getireceğini belirterek velayetin değiştirilmesi davası açabilecektir. Velayet hakkı babada olan çocuğun bakımının ihmal edilmesi, çocuğa fiziksel veya psikolojik şiddet göstermesi halinde dava açma hakkına sahiptir.

 

18-) Çocuğun Velayeti Hangi Durumlarda Anneye Verilmez?

Çocuğa fiziksel veya psikolojik şiddette bulunulması, ebeveynin psikolojik rahatsızlığı olması ve bu rahatsızlığın çocuğu doğrudan etkilemesi, bakım ve gözetiminin ihmal eden ebeveyne velayet hakkı verilmemektedir.

 

19-) Evlilik Dışı Çocuğun Velayeti Kime Verilir?

Evlilik dışı çocuğun olması halinde velayet hakkı annede olacaktır. Babanın çocuğu nüfusa alması ve anne ile evlenmesi halinde çocuğun velayet hakkı hem annede hem de babada olacaktır.

 

20-) Ortak (Müşterek) Velayet Nedir? Dezavantajları Nelerdir? Protokolde Neye Dikkat Edilir?

Ortak velayet, evlilik birliğinde olan ve boşanma sonrasında devam eden velayet hakkıdır. Ortak velayette her iki ebeveynin velayet hakkı olup bakım, gözetim, eğitim, denetim, korunma, sağlık gibi birçok konuda eşit söz hakkına sahip olacaktır. Anne ve babanın birçok konuda zıt görüşte olması halinde ortak velayet hakkının uygulanması zorlaşmaktadır. Protokolde tarafların ortak velayette mutabık olduğunu maddelendirmesi gerekmektedir.

 

21-) Velayet Altındaki Çocuğun Yurt Dışına Çıkışı Nasıl Olur?

Boşanma sonrasında velayet hakkı verilen ebeveyn diğer ebeveynden rıza almadan çocuğuyla birlikte yurt dışına çıkabilecektir. Ancak velayet hakkı her iki eşte ise diğer ebeveynden rıza alma sonrasında çocukla birlikte yurt dışına çıkabilecektir.

 

22-) Velayet Hakkı Olmayan Ebeveyn Çocuğu Ne Zaman Görebilir?

Mahkeme tarafından çocuğun velayet hakkını almayan diğer ebeveyn ile çocuk arasında kişisel ilişki günlerinin kurulması yönünde karar verilecektir. Bu karara istinaden velayet hakkını almayan ebeveyn mahkemenin takdir ettiği günlerde çocuğu teslim alabilecektir.

 

23-) Ortak Velayette İştirak Nafakası Nasıl Belirlenir?

Ortak velayette her iki taraf mali gücü oranında çocuğunun bakım, eğitim, beslenme, sağlık gibi masraflarını belirleyerek çocuğun masrafı ve bakımına karşılık gelen değerde mutabakata varabilecektir.

 

24-) Velayet Davasında Pedagog Raporu Örneği Nasıldır? Eve Ne Zaman Gelir?

Pedagog velayete ilişkin görüşünü bildirip hazırladığı raporda, mahkemeye sunulan beyan ve iddiaları özetleyecek, velayet talebinde bulunan anne ve baba ile görüşmesini detaylı belirtecek, çocuk ile görüşmüş ise çocukla gerçekleştirdiği sohbetini de ekleyerek son olarak velayet hakkının kimde kalması gerektiğine dair beyanda bulunacaktır. Pedagog her daim eve gelerek görüşme gerçekleştirmeyecektir, istisnai durumlarda eve gelmektedir. Eve geleceği zaman önceden arayarak gün ve saat belirtecektir.

 

25-) Velayeti Annede Olan Çocuğun Babada Kalması Suç Mudur?

Velayet annede ise baba yalnızca mahkeme tarafından belirlenen kişisel ilişki günlerinde çocuğu teslim alabilecektir. Ancak bu günler haricinde çocuğu zorla alması ya da teslim edileceği vakit teslim etmemesi halinde ise çocuğun alıkonulması suçunu işlemiş olacaktır.

 

26-) Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanmadaki Velayet Farkları Nelerdir?

Anlaşmalı boşanma davasında velayete ilişkin anne ve babanın ortak kararı sonucu velayete ilişkin hüküm kurulacaktır. Velayet kararında her iki taraf uzlaşmış olur; ancak çekişmeli boşanma davasında tarafların her ikisi de velayet talebinde bulunuyor ise mahkeme çocuğun üstün yararını gözeterek velayet kararı verecektir.

 

27-) E-devletten Velayet Belgesi Nasıl Alınır? Sorgulama Yapılabilir Mi?

Mahkemenin velayete ilişkin vermiş olduğu karar, UYAP Vatandaş Portalı üzerinden alınabilir. Bunun yanında velayet kararı veren mahkemenin kaleminden kararın sureti talep edilebilir.

 

28-) Velayet Davası Avukatlığı Yapacak Avukat Neye Dikkat Etmelidir?

Velayet konusu dahilinde açılacak davalarda öncelikli olarak Türk Medeni Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Çocuk Koruma Kanunu, Çocuklarla Kişisel İlişki Kurulmasına Dair Avrupa Sözleşmesi, Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme ve Yargıtay kararlarına hakim olunmalıdır.

 

29-) Velayetin Değiştirilmesinde Yargıtay Kararlarının Önemi Nedir?

Yargıtay son inceleme merciidir, yerel mahkemenin vermiş olduğu kararın hukuka aykırı olup olmadığını denetlemektedir. Bu nedenle hukukun uygulanmasında ve davaya konu olan olayların benzerliği teşkil ettiğinde Yargıtay görüşleri de göz ardı edilmeyecektir.

 

30-) Velayetin Kaldırılması Nedir? Sebepleri Nelerdir?

Velayet hakkı evlilik devamınca anne ve babadadır. Anne ve baba, çocuğun bakımını ihmal ediyor, çocuğun kişisel ve psikolojik gelişimini olumsuz etkiliyor, çocuğa bakacak deneyimi yok ve psikolojik rahatsızlığı var ise çocuğun korunmasına yönelik önlemler alınacaktır. Çocuğun velayeti mahkeme tarafından kaldırılarak vasi atanacaktır.

 

31-) Engelli Çocuğun Velayeti Kime Verilir?

Müşterek çocuk bakıma muhtaç ve engelli ise çocuğun bakımını hangi ebeveyn daha iyi yerine getirecek ise velayet hakkı o ebeveyne verilecektir.

 

32-) Kız Çocuğunun Velayetinin Erkek Çocuk Velayetinden Farkı Nedir?

Velayete ilişkin verilen kararda cinsiyet ayrımı yapılmamaktadır. Çocuğun bakım ve gözetimini hangi ebeveyn daha iyi yerine getirecek ise çocuğun velayet hakkı o ebeveyne verilecektir. Kız ya da erkek çocuğu ayırt edilmeden karar verilecektir.

 

33-) Anne Babası Ölen Çocuğun Velayeti Kime Verilir?

Çocuğun velayet hakkı yalnızca anne ve babaya verilmektedir. Anne ve babanın vefat etmesi halinde çocuğun üstün yararı ve menfaatine göre çocuğa vasi atanacaktır.

 

34-) Psikolojisi Bozuk Anneye-Babaya Velayet Verilir Mi?

Psikolojisi bozuk ebeveyn rahatsızlığından ötürü çocuğun kişisel ve psikolojik gelişimini olumsuz yönde etkileyecek davranışlarda bulunuyor, bakımını ihmal ediyor, çocukla ilgilenmiyor ve kötü huy edinmesine neden oluyor ise velayet hakkı diğer ebeveyne verilecektir. Mahkeme çocuğun menfaatine göre velayete ilişkin kararını verecektir.

 

35-) Velayet Annedeyken Babanın Çocuğu Kaçırması Durumunda Ne Yapılır?

Velayet hakkı olmayan ebeveyn tarafından çocuğun kaçırılması halinde Türk Ceza Kanunu’nun 234. maddesi ihlal edilmiş olacaktır. Bu nedenle karakola veya savcılığa şikayet dilekçesiyle başvurarak şikayetçi olunabilecektir.

 

36-) Velayeti Annede Olan Çocuğun Adres Değişikliği Nasıl Olur?

Velayet hakkı olan ebeveyn adres değişikliğinde diğer ebeveynden muvafakatname almasına gerek yoktur. Velayeti alan ebeveyn adres veya şehir değiştirebilir.

 

37-) Dede, Torununun Velayetini Alabilir Mi?

Velayet hakkı yalnızca anne ve babadadır. Anne ve baba çocuğun bakımını ihmal ediyor ya da çocuğun bakımını üstlenmiyorsa veya anne ve baba vefat etmiş ise dede kendisinin vasi olarak atanmasını talep edebilir. Velayet hakkı yalnızca anne ve babada olduğundan velayet talep etme hakkı bulunmamaktadır.

 

38-) Velayette Çocuğun Yüksek Yararı İlkesi Nedir?

Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’de çocuğun yüksek yararı ilkesi benimsenmiştir. Çocuğun yararı temel düşünce olup esenliği için gerekli bakım ve koruma sağlanması, üstlenilmesi gerekli yasal ve idari önlemlerinin alınması gerektiğini belirtmiştir.

 

39-) Velayet ve Nafaka Davası Birlikte Açılabilir Mi?

Velayet ve velayete bağlı olarak açılacak olan iştirak nafakası aynı davada açılabilir. Dava tarihinden itibaren olmak üzere nafaka ödenmesi yönünde karar verilmesi de velayet davasında talep edilmektedir.

 

40-) Velayeti Kötüye Kullanma Ne Demektir?

Velayet hakkını alan anne ya da baba, velayeti almayan diğer ebeveyn ile görüşmesini engellemesi, yeterli ilgi göstermemesi, yükümlülüğünü ihmal etmesi, çocuğu sürekli başkasına bırakması, fiziksel veya psikolojik şiddet uygulaması velayet hakkını kötüye kullanma anlamına gelmektedir. Bu nedenlere dayanılarak velayetin değiştirilmesi davası açılabilecektir.

 

41-) Eşlerden Birinin Ölümü Halinde Velayet Kime Verilir?

Velayet yalnızca anne ve babanındır. Eşlerden birisinin ölmesi halinde velayet, diğer ebeveyne kalacaktır.

 

42-) Velayet Sosyal İnceleme Raporu Nedir?

Mahkeme tarafından atanan pedagog tarafından velayete ilişkin görüşünü açıklayan rapordur. Sosyal inceleme raporunda hem anne hem baba ile olan görüşmesi, çocuk idrak yaşında ise velayete ilişkin talebi gibi hususları belirterek görüşmenin sonunda velayete ilişkin görüşünü belirtecektir.

 

43-) Anne Velayeti Babaya Vermek İsterse Mümkün Müdür?

Anne müşterek çocuğun velayetini babaya vermek ister ve baba da bu durumu kabul eder ise velayet babaya verilecektir. Ancak baba da çocuğun velayetini istemiyor ise hem anne hem de baba çocuğun velayetini istemediğinden çocuk sosyal hizmetlere gönderilecektir.

 

44-) Çalışmayan Anneye Velayet Verilebilir Mi?

Velayet hakkını alacak olan annenin çalışmaması ve ekonomik durumunun olmaması önem taşımamaktadır. Önemli olan annenin çocuk bakımını ihmal edip etmeyeceği, bakım ve gözetimini babadan daha iyi yerine getirip getirmeyeceğidir.

 

45-) Bipolar Bozukluğu Olan Ebeveyn Velayet Alabilir Mi?

Anne ya da babanın bipolar bozukluğu olması velayet hakkını olumsuz yönde etkilememektedir. Ancak bipolar bozukluk, çocuğun bakım ve gözetimini ihmal edecek düzeyde ve çocuğun gelişimini olumsuz yönde etkileyecek ise velayet hakkı diğer ebeveyne verilecektir.

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
Toplam blog
: 9
Toplam yorum
: 0
Toplam mesaj
: 0
Ort. okunma sayısı
: 74
Kayıt tarihi
: 26.04.20
 
 

  Avukat Serpil Çınar, Almanya doğumludur. Hukuk eğitimini ise Atılım Üniversitesi Hukuk ..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster