Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

24 Eylül '07

 
Kategori
Eğitim
Okunma Sayısı
12878
 

Harbiyeli olmak ve harbiyeliyi anlatmak

Harbiyeli olmak ve harbiyeliyi anlatmak
 

Bu bloğu yazmamda amaç şudur: Son zamanlar da ülkemizde yavaş yavaş oluşmaya başlayan türban modası ve dinsel hareketler sebebi ile kaybetmeye yüz tutmuş değerlerimizi tekrar kazandırmak amacı ile Türk Gençliğinin Atatürk ilke ve İnkılaplarına sahip çıkması gütmektedir. Dolayısı ile Türk Gençliğine tekrardan Milli his ve duygularını kabartmak ve asker mesleğini sevdirmektir.

Sayın Türk Milleti!

Sen rahat ol ki ülkemiz ne kadar tehlikede olursa olsun bizleri her tehlikeden koruyan bir kurum vardır. Bu kurum kısa adı TSK olan Türk Silahlı Kuvvetleridir. Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup personel subay, astsubay ve erlerden oluşmaktadır. Ordumuzun üst kademelerinde görev alan subay ve astsubaylar kendi bünyelerine bağlı okullardan mezun olup komutan vasfına bürünmektedirler.

İşte ben Türk milletinin bağrından kopup gelmiş olan gençlerin Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalarak yetiştiren bu okulların en basında bulunan KHO Kara Harp Okulunu milli duygularım kabararak ve göğsümü gere, gere dile getirmeye çalışacağım. Tabi ki lütfünuza sığınarak. Orduma olan saygımdan belki olur ya bu bloğumu okuyan ana ve babaların, öğretmenlerin gençlerimize yön vermeleri amacı ile bir katkım olur bir yerde. Yine bu bloğumu okuyan genç ve kalbi temiz olan Ey Gençler! Olur ya bu bloğumu okuyan olursa milli duyguları kabarır da bu okullara girmek isteyenlere de katkım olsun istedim, bir nemze.

Çünkü Türk Milletinin sizlere ihtiyacı var.

KARA HARP OKULUNUN GENEL AMACI (Harp Okulları Kanunu md. 4)

4.1.1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri, İç Hizmet Kanununda belirtilen asker kişilerde bulunması gerekli niteliklere sahip, liderlik özellikleri gelişmiş, yeterli fizikî yeteneğe sahip, ilgili kuvvet komutanlığının ihtiyacına göre belirlenen bilim dallarında lisans eğitim ve öğretimini görmüş muvazzaf subay yetiştirmek ve ilgili kuvvet komutanlığının ihtiyaç duyması halinde lisansüstü eğitim ve öğretim sağlamaktadır.

<ımg height="152" src="http://www.kho.edu.tr/khobilgi/khomuze/Ataturk/toren8.jpg" width="214">

Eğitim ve Öğretimde Ana ilkeler (Harp Okulları Kanunu md. 5)

Harp okullarında eğitim ve öğretimin planlanmasında, programlanmasında ve uygulanmasında aşağıdaki ana ilkeler göz önünde bulundurulur :

1. Öğrencilere Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda ve Atatürk milliyetçiliği, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkelerine bağlı hizmet bilincinin ve meslekî değerlerin kazandırılması sağlanır.

2. Millî kültürümüz, örf ve âdaletlerimize bağlı şekil ve özellikleri ile evrensel değerler içinde korunarak geliştirilir ve öğrencilere millî birlik ve beraberliği güçlendirici ruh ve irade gücü kazandırılır.

3. Eğitim-öğretim plan ve programları, çağdaş, bilimsel ve teknolojik esaslara, ülke ve ilgili kuvvetlerin ihtiyaçlarına ve ayrıca öğrencinin lisansüstü düzeyde eğitim ve öğretim almasına imkân sağlayacak şekilde hazırlanır. Kuvvet komutanlıklarınca sürekli olarak geliştirilen bu plan ve programların koordinasyonu Genelkurmay Başkanlığınca yapılır.

4. Harp okullarının verimliliklerinin artırılması, geliştirilmesi ve öğretim elemanlarının yetiştirilmeleri Genelkurmay Başkanlığının direktif ve prensipleri çerçevesinde, kuvvet komutanlıklarınca planlanır ve gerçekleştirilir.

Kara Harp Okulunun Özel Amacı (KHO Yönergesi 2nci böl. md. 1b, K.K.K.lığının 29 Temmuz 2002 gün ve HRK: 3958-8-02/Eğt. ve Ok.D.Yük.Öğt.Ş.(353) sayılı emri)

Yukarıda belirtilen genel amaç ve ilkeler doğrultusunda;

1. Mezun olan her subaya, takım komutanı düzeyinde sevk ve idare yeteneği ile bölük timi ve tabur görev kuvveti çapında çeşitli sınıf ve silahların taktik kullanımı, lojistik ilkeleri, takımdan tugay seviyesine kadar muharebe destek ve muharebe hizmet destek sistemleri ile bu birlik karargahlarında görev esaslarını öğretmek ve daha ileri görevleri yapmaya temel olabilecek davranışlar kazandırmak,

2. Kara Harp Okulunda öğrencilere, Türk Silahlı Kuvvetlerinin çağdaş bilim esaslarına göre gelişmesine katkıda bulunabilecek; meslek ve sınıfları ile ilgili yayınları izleyecek düzeyde yabancı dil bilgisi kazandırmaya çalışmak,

3. Öğrencilere mensubu olmadıkları diğer kuvvetlerin özellikleri hakkında genel bilgi kazandırmak,

4. Öğrencilerin bedenen, ruhen, ilmen ve fikren eğitilerek yeteneklerini geliştirmek ve güçlükler karşısında başarılı birer lider olarak yetiştirmektir.


Kara Harp Okulunun Görevleri (Harp Okulları Yönetmeliği md. 8)

<ımg height="153" src="http://www.kho.edu.tr/khobilgi/khomuze/Ataturk/toren5.jpg" width="216"> Harp Okulları Kanunu ve bu Yönetmelikteki amaç ve ilkelere uygun olarak;

1. Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu ve Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliğine göre, asker kişilerde bulunması gereken niteliklere sahip,

2. Görevini; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Anayasamızın temelini teşkil eden Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda çağdaş ve bilimsel yaklaşımla kavrama ve çözme yeteneğine ulaşmış,

3. Askerliğin gerektirdiği komutanlık, yöneticilik ve liderlik becerileri ile öğretme ve eğitme yeteneğini kazanmış,

4. Ahlâken, fikren ve bedenen gelişmiş bir kişiliğe ve üstün karakter özelliklerine sahip,

5. Sosyal ve bilimsel anlayışı gelişmiş, gerekli askerî ve genel kültüre sahip,

6. Mesleğin güç koşullarının gerektirdiği fizikî yetenekler ile meslekî değerler bilincini kazanmış,

7. Mezuniyet sonrası temel meslekî eğitim öğretimini izleyebilecek ve ileri safhalardaki görevleri yapmasına temel olacak yönelişi kazanmış, muvazzaf subaylar yetiştirmektir.


Bu okula giren her öğenci, burada yatılı okumaktadır.

Harbiyeli olmak çok zor. Ve onu anlatmak, anlatabilmek... Evet bir Harbiyeli okulda ne yapıyor, neler yaşıyor. İlerde üst kademelerde görev almak için o okulda okurken Atatürk İlke ve İlkılaplarını öğrenirken yaşadıklarından bir kesit.


KALK SAATİ

<ımg height="201" src="http://www.kho.edu.tr/gunlukyasam/resim/kogus3.jpg" width="300">

<ımg height="9" src="http://www.kho.edu.tr/gunlukyasam/resim/redot.gif" width="9"> Harbiyeli güne saat 06:30 da başlar.

<ımg height="9" src="http://www.kho.edu.tr/gunlukyasam/resim/redot.gif" width="9"> 06:30 - 07:00 arası şahsi temizlik ve düzenin sağlanmasını müteakiben sabah yoklamasına çıkılır.

<ımg height="9" src="http://www.kho.edu.tr/gunlukyasam/resim/redot.gif" width="9"> Saat 07:55-08:05 arasında HTV'den haberler ve o gün okulda olacak faaliyetler hakkında bilgi verilir. Ders hazırlığı yapılır.

DERS VE ASKERÎ EĞİTİM SAATİ

<ımg height="211" src="http://www.kho.edu.tr/gunlukyasam/resim/ders.jpg" width="242">

DERS:

Harbiyede dersler saat 08:15 de başlar, 50 dakika ders ve 10 dakika dinlenme(2 ve 3 ncü ders saati arası 20 dakikadır.) olmak üzere uygulanır. Bazı dersler zorunlu, bazı dersler de seçmelidir. Ayrıca 1 gün öğleden önce 2 ders saati SBE (Savaş Beden Eğitimi) ve 1 gün öğleye kadar askerî eğitim yapılmaktadır. Derslerin bitimini müteakiben Harbiyeliler serbest kalırlar. Bu süre içinde eğitsel kol ve spor çalışmalarına katılabilirler.

ASKERÎ EĞİTİM:

Yıl içi eğitimler askeri derslerde alınan konular ile uyumlu olarak yapılmaktadır.

<ımg height="173" src="http://www.kho.edu.tr/gunlukyasam/resim/egitim.jpg" width="247" align="left">
<ımg height="173" src="http://www.kho.edu.tr/gunlukyasam/resim/egitim2.jpg" width="247" align="right" border="0">

YEMEK SAATİ

<ımg height="199" src="http://www.kho.edu.tr/gunlukyasam/resim/yemekhane1.jpg" width="300" align="right">

Harbiyede yemekler levazım tarafından sağlanan malzemelerle okuldaki aşçılar tarafından hazırlanır. Harbiyeliler için hazırlanan yemekler modern steril cihazlar kullanılarak, diyetisyenler gözetiminde hazırlanır.

<ımg height="203" src="http://www.kho.edu.tr/gunlukyasam/resim/yemekhane3.jpg" width="300" align="left">

Yemeklerin steril koşullarda hazırlanması ve öğrenciye sunulması için gerekli kontroller gıda subayı tarafından her gün yapılmakta, ayrıca hazırlanan yemekler Okul Komutanı'na sunularak kontrol ettirilmektedir. Yemekhaneler personel tarafından yemeklerden sonra temizlenerek sterilliğinin devamı sağlanmakta ve öğrenciye en iyi koşullarda yemek yeme imkânı sağlanmaktadır.

Yemekler self-servis olarak yenilmektedir.

<ımg height="200" src="http://www.kho.edu.tr/gunlukyasam/resim/yenimalazgirt.jpg" width="226">

BİREYSEL EĞİTİM VE UYGULAMA SAATİ

Harbiyelilerin araştırma, inceleme ve proje çalışmaları ile spor ve diğer aktivitelere zaman ayırmalarını sağlamak maksadıyla haftada iki gün öğleden sonra "Bireysel Eğitim ve Uygulama Saati" kapsamında akşam yemeğine kadar çeşitli tesislerden faydalanırlar. Kara Harp Okulunda Harbiyelilerin her türlü sporu yapmasına imkan veren spor sahaları ve salonları mevcuttur. <ımg height="195" src="http://www.kho.edu.tr/gunlukyasam/resim/basketbol.jpg" width="310">
<ımg height="194" src="http://www.kho.edu.tr/gunlukyasam/resim/alisveris.jpg" width="242">
Harbiyeliler her türlü alışveriş ihtiyaçlarını 13 Mart Sitesi kolaylık tesislerinden karşılayabilmektedirler. Ayrıca harbiyelilerin hafta sonları kullandıkları KHO Yıldızlar Dinlenme ve Eğitimevi de bir diger sosyal tesistir.
Harbiyelilerin araştırma yapmasına imkân sağlayan kütüphane aynı zamanda harbiyelilere boş vakitlerinde faydalabilecekleri bir görsel ve işitsel koleksiyon hizmetide sunmaktadır. <ımg height="184" src="http://www.kho.edu.tr/gunlukyasam/resim/video_harbiyeli.jpg" width="230">
<ımg height="149" src="http://www.kho.edu.tr/gunlukyasam/resim/jukebox.jpg" width="194"> 13 Mart Sitesi kolaylık tesislerinde harbiyelilerin hizmetinde çalışan kafeteryalar son derece siteril ve modern ortamda faaliyetlerini sürdürmektedirler.
Zengin yazılı, görsel ve işitsel kaynaklarıyla 13 Mart Sitesinde bulunan kütüphane harbiyelilerin değişmez ilgi noktasıdır.Gerek boş zamanlarında gerek dersleri için kütüphaneyi tercih eden harbiyelileri hergün yeniden güncellenen yeni kaynaklar ve geniş ufuklar beklemektedir. <ımg height="195" src="http://www.kho.edu.tr/gunlukyasam/resim/kutuphanede.jpg" width="224">
<ımg height="199" src="http://www.kho.edu.tr/gunlukyasam/resim/okul2.jpg" width="488">

K.H.O. ÖĞR. A. KURS TABURU'NDA GÜNLÜK YAŞAM

ATAT BÖLGESİ MESAİ ÇİZELGESİ

ATAT Bölgesi'nde kurs taburu saat 06:00'da kalkar, şahsî temizliğini tamamladıktan sonra 45 dakika TBE (Temel Beden Eğitimi) çalışmasını müteakip 07:15'de banyo yaparlar. 08:05-08:15 arası sabah yoklaması alınır.Saat 12:05'e kadar eğitim faaliyetleri devam eder ve öğle yemeği saat 13:00'da bitmiş olur. 13:00-15:05 arası eğitime devam edilirken 15:05-16:30 arası SBE (Spor ve Beden Eğitimi) faaliyetleri ve bir sonraki günün eğitimine hazırlık gerçekleştirilir. 19:00-19:45 saatleri arasındaki akşam yemeğini müteakip saat 21:40'a kadar gece eğitimi yapılır ve 22:30'da yatılır. <ımg height="204" src="http://www.kho.edu.tr/gunlukyasam/resim/mentes2.jpg" width="292">

KARA HARP OKULUNDA UYGULANAN MESAİ ÇİZELGESİ

<ımg height="173" src="http://www.kho.edu.tr/gunlukyasam/resim/kurs02.jpg" width="286"> Temel Askerlik ve Subaylık Nosyonu Kazandırma Eğitimine katılan subaylar Kara Harp Okulunda yoğun bir eğitim almaktadırlar. Günde 50'şer dakikalık 7 ders alan subaylar saat 20:00 ve 21:00'de olmak üzere 2 ayrı etüt de yaparlar. Gün boyunca subayların aldığı dersler söyledir:

SUBAYLIK NOSYONU KAZANDIRMA EĞİTİMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI

<ımg height="9" src="http://www.kho.edu.tr/gunlukyasam/resim/redot.gif" width="9"> Askerî Harekâtın Yönetimi <ımg height="194" src="http://www.kho.edu.tr/gunlukyasam/resim/derss.jpg" width="362">
<ımg height="9" src="http://www.kho.edu.tr/gunlukyasam/resim/redot.gif" width="9"> Atış Nazariyatı
<ımg height="9" src="http://www.kho.edu.tr/gunlukyasam/resim/redot.gif" width="9"> Askerî Liderlik
<ımg height="9" src="http://www.kho.edu.tr/gunlukyasam/resim/redot.gif" width="9"> Atatürkçülük ve İnkılâp Tarihi
<ımg height="9" src="http://www.kho.edu.tr/gunlukyasam/resim/redot.gif" width="9"> Türkçe-Askerî Yazışma ve Hitabet
<ımg height="9" src="http://www.kho.edu.tr/gunlukyasam/resim/redot.gif" width="9"> Harp Tarihi
<ımg height="9" src="http://www.kho.edu.tr/gunlukyasam/resim/redot.gif" width="9"> Askerî Coğrafya
<ımg height="9" src="http://www.kho.edu.tr/gunlukyasam/resim/redot.gif" width="9"> Topoğrafya
<ımg height="9" src="http://www.kho.edu.tr/gunlukyasam/resim/redot.gif" width="9"> Askerî Ceza

Ey Türk milleti! Benim içim bir nebze rahat. Çünkü Türk milletinin bağrından kopmuş ve bu tertemiz ruhlu gençlerin Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı kalarak yetiştirilmektesiniz. Dolayısı ile aynı duyguları duymak isteyen her genç sizin gibi bu okullara girmek için can atmaktadır.

Kara Harp Okulu ve bunun paralelinde olan Hava ve Deniz Harp Okulları kendi bünyelerinde yetiştirmiş oldukları Askeri Liselerden başarı ile mezun olan öğrencileri almaktadırlar. Yine açıkta kalan kontenjan için ise Düz Liselerin Fen bölümünden, Anadolu ve Fen Liselerden başarı bir şekilde yüksek not ortalaması ile mezun olanlar, ÖYS’da belirtilen puanı ve üstünü tutturan öğrenciler arasından da yapılan mülakattan geçip ve sağlık taramasında herhangi bir kusuru olmayan öğrencilerin de okulla kabul edilmektedir.

Bununla birlikte eğer kız öğrenciler arasında da bu mesleğe ilgi duyanlar daha önce kontenjan sayısı kadar aynı şekilde öğrenci almaktadır.

Nerede olursam olayım bir üniformalı subay ve ya subay adayı olan Harbiyeli görsem kendilerine saygı duyarım. Çünkü onlar her an canlarını ortaya koymaktadırlar. Onların öyle bir meslekleri var ki diğer meslekler bile askerler gibi bu vatan için ölümle yüz yüze gelmiyorlar.

Babamın emekli subay olması neticesinde Askeri Dinlenme Tesisleri, Orduevleri ve Askeri kamplarına girdiğimde huzur bulmaktayım. Çünkü orada türban denilen bir olayla karşılaşmıyorum. Çağdaş ve medeni bir ülkenin yüzünü ancak bu gibi yerlerde görmekteyim.

Nihayetinde de siz Harbiyelileri anlatırken bile insan bir başka oluyor. Sizleri anlatmak ve seyretmek çok güzel… Bayramlarda resmigeçit törenlerinde bile sizleri izlerken tüylerim diken, diken oluyor. Özelikle “Yıldırımlar yaratan bir ahfadayız” diye başlayan marşınızı dinlerken…


KARA HARP OKULU MARŞI

Yıldırımlar yaratan bir ırkın ahfadıyız (torunlarıyız),
Tufanları gösteren, tarihlerin yadıyız (hatırasıyız),
Kanla, irfanla (bilgiyle) kurduk biz bu Cumhuriyeti,
Cehennemler kudursa, ölmez nigahbanıyız (nöbetçisiyiz).


Yaşa varol Harbiye, yıkılmaz satvetinle (kuvvetinle),
Göklerden gelen bir ses sana ne diyor, dinle:
Türk vatanı üstünde sönmez güneşsin sen,
Kartal yuvalarında, hürdür millet seninle.


Yüz yıllardır Harbiye bu orduya şan verir,
Çıkardığı dehalar semalara yükselir
Baştan başa tarihtir mektebin her zerresi
Sarsılmayan azminle çelik kal'alar (kaleler) erir.


Şahikalar üstünde (zirvelerde) meydan okur bu erler
Yaklaşacak düşmana mezar olur bu yerler
Bağlayamaz bir kuvvet bu kasırga milleti
Tarihlere sorun ki bize "Ölmez Türk" derler.

Kara Harp Okulu Marşını dinlemek için...

http://www.atsizcilar.com/marslar/tsk_armoni_mizikasi_kho.mp3

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
 
 

Sn.Üstündağ elineze yüreğinize sağlık umarım bu yazıdan sonra assubay meslek yüksek okullarınıda yazarsınız böylece TSK nın belkemiği assubayları yetiştiren okullarımızda tanınmış olur. Askerlik harp sanatını öğrenmek ve yapmak mükellefiyetidir. Yetişmeleri kadar görev koşullarıda çok ağırdır ama ne yazıkkı Fakülte ve yüksek okul bitiren assubaylar klimalı kaloriferli ofislerinden günde 8 saat çalışan büro memurları ile ayni dereceden ve kademeden göreve başlamaktadırlar umarım bu adaletsizlik ortadan kalkar da bu okullara olan ilgi artar. İyi günler diliyorum.

Ersen Gürpınar 
 24.09.2007 11:03
Cevap :
Halklısınız ama ben Harbiyeliyi anlatırken Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı olduklarını dile getirmeye çalıştım. Çevremizde gittikçe türban çoğlmakta ve bende bu konuda son derece rahatsızlık duymaktayım. Halbuki bu rahatsızlığı askeri tesislere girdiğimde duymuyorum. Orada ki huzuru dışarı da arıyorum ama bulamıyorum. Saygılarımla.  24.09.2007 15:40
 

gurur duymamak elde değil. Her Türk, asker doğar.

Canan Öz 
 24.09.2007 9:09
Cevap :
Harp okulları ile duygulanmamak elde değil.  24.09.2007 11:53
 
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
 
Toplam blog
: 540
Toplam yorum
: 1220
Toplam mesaj
: 179
Ort. okunma sayısı
: 3153
Kayıt tarihi
: 02.01.07
 
 

Hiç bir motorlu araca binmeyi sevemedim. Daha doğrusu sevdiremediler. Onun yerine iki tekerlekli ..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster