Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

24 Kasım '07

 
Kategori
Eğitim
Okunma Sayısı
392
 

Himmet hikmeti

Himmet hikmeti
 

Teknolojinin en yüksek seviyede inkişaf ettiği asrımızda, bu derece gelişen masum teknolojiye paralel olarak zirve yapan anarşi ve terörün meşum ruhunun iğrenç ve korkunç aletlerini elinde tutan şer kuvvetlerin kendi menfur emelleri, nefisleri, hırsları, kin ve ihtirasları, sadistçe duyguları, çirkin arzuları, şehvetleri uğruna icat ettikleri envaî kılık ve maske altında desiselerle işlenen ve giderek şiddetinin-tesirinin artırılıp, azdırıldığı zulüm, işkence, terör ve anarşiyle ezilenlerin ayyûka çıkan inilti, figan ve avâzının kulakları tırmalayan sesine kulağı kapalı ve kalpleri ezen ıztırâbına yüreği tınmayan günümüz insanının sıkıştığı atmosferde, Allah(CC)’ın insanlığın doğru yola sevk ve kurtuluşu için rahmet, merhamet, sevgi vasıflarıyla vazifelendirerek gönderdiği Maarif Elçilerimiz insan üstü insan Öğretmenlerimizin, dünyaca anılmasına bir vesile olarak tahsis edilmiş bu güne atfen, bütün ömrümüz boyunca kendilerine karşı duyduğumuz sevgi, minnet, şükrân, takdir, hayranlık ve saygı hislerimizi kalbimizin rikkatinin o duygularla hasıl ettiği kalp titreşimlerinin dışında bihakkın ifade mümkün olamamakla birlikte, şiir dilinin kelimelere kazandırdığı mânâ ve vezin ritminden kalbe inîkas eden titreşimlerde nispeten dile getirilebileceğini ümit ettiğim bu ulvî duygular, dünya çapında öğretmenler gününü tebrikle, bu günün hatırasına mahsus hassasiyet ve heyecanla sevgili Azîz Öğretmenlerimize 

Saygıyla İthâf Olunur 

*** 

Himmet Hikmeti 

Derdiniz belki dermanınızdır sözünden hisse
Sarmaladıysa büyüler sizi derin hikmeti
Doldurur sanki hayatınızı müyesser ise
Yüklenirsiniz buna vesile esas hizmeti
Ki insanlığa vermede saklı bunun himmeti 

Himmetin hilmi ilim adamı Hocalarımız
Okumak bizim iman rüknümüz emelimizdir
İrfanla doğar irfanla tüter ocaklarımız
Edep ve îman irfandan doğan temelimizdir
Bir metâ ile ölçülemeyen değerimizdir 

Siz ömür boyu bir umutsunuz her onmaz derde.
Kendi eşiniz kendi dostunuz siz değilsiniz
Siz yer yüzünde acı kırağın çöktüğü yerde
Toprağı saran ısı fanusu fesleğensiniz
Farş olduğunda arı namusu besleyensiniz 

Her adım başı terör kurbanı bir şehit nâşı
Kör anarşiyle kalplere inen o ölüm marşı
Karşısındaki himmetiniz; bu ilim savaşı
Ve irfanınız dikilecektir teröre karşı
O an semada sedalaşacak istiklâl marşı 

Öğretmenimiz siz bizim İrfan Ordumuzsunuz
Başımız sizin yolunuzdadır, sizse baş tacı
Başımız üzre yeriniz olan ruhumuzsunuz
Arz-ı halimiz insanlık derdi derdimiz acı
Dünyayı sarmış size havale derdin ilacı: 

Hayatınızın mayası olan himmetinizdir
Her ezâ cefâ, gönül sefânız minnetinizdir
Sevdikleriniz, sizin derdiniz milletinizdir
Ki ona hizmet sizi besleyen nîmetinizdir
Ve hayatınız ona hasrolan hizmetinizdir 

Şu kalbinizi kaptırdığınız sebil sofrası
Sizle beslenen hayat bulan o sevdikleriniz
Faziletiniz basiretiniz, bundan sonrası
Bir kâinatı kaplayan sizin sevgileriniz
Ki gönlünüzde doğan, size has sevdikleriniz: 

Sokakta kalmış gece yarısı yarı çıplaklar
Nasıl ki suya yalvarır gibi çorak topraklar
Misâli sizden medet ummada o yavrucaklar
Kaldırımlarda inleyenlere hak, istihkaklar
Himmetinize muhtaçtır sizin bütün sokaklar 

Alt üst ederek yerle bir edip bir memleketi
Afganistan’da zûlme dûçâr o bîzâr milleti
Filistin’de de inleten zûlmün birdir hikmeti
Bosna Hersek’de dünyâya ayıp o hezîmeti
Sağır dünyâya duyurabilme ulvî hizmeti
Umur eden ruh, irfanınızın azîm himmeti
Size evlâdır, üstlendiniz bu Himmet Hikmeti 

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
 
 

Bu güzel saatte değerli eserinizle huşu içinde kucaklaştığımı hissediyorum efendim.. Saygıdeğer hocam,Benim anladığım, eskiden öğretmenlerimiz gerçekten öğretirlermiş, heveslendirirlermiş ve malesef ki TV. vs. teknolojinin bu kadar yaygın olmayışı sanıyorum ki insanları daha çok merak etmeye ve öğrenmeye sürüklermiş. Şimdi herşeyler ama her şeyler ortada olduğu için, ne acıki gerçek öğrenmek gizli kalmış biryerlerde. Yine cahilliğimle diyorum ki keşke öğretmenlerimiz bizlere öncelikle öğretmeyip, öğrenmeyi öğretselermiş san ki daha mı iyi olurmuş benim güzel, hoca hocam? Siz bize öğretttikleriniz için ben yerden göğe teşekkürlerimle ellerinizden öpüyorum..Sevgim saygımla Allah sizi ve sizler gibi değerleri ne ülkemin ne milletimin başından eksik etmesin inşallah.Amin.Sabiş.

Sabiha Rana Melekler Yüreğinizden Öpsün 
 30.11.2007 5:02
Cevap :
Aman Allah(CC)'ım, yine bir yerli yerinde, erbâbından, ervâhına uslûbunca bir ders ki, gönlündeki tevazuûn yer biçtirdiği ders alma mevkiînde, ders verme kürsüsünün hakkı olarak, hakkıyla vaz edilen hikmet dersi... O gün olduğu gibi, bu gün de o seziş, o idrâk ve o marifet ehli olmayan için her şey başka raflarda aranır ve başka sıralarda sıralanır, ama, çıkar Sabiş gibi rânâ kızımız, *Öğretmenlerlerimiz bizlere öncelikle öncelikle öğretmeyip, öğrenmeyi öğretselermiş* diye, esâsen maarifin ruhunun çekirdek proğramı olan bu hakiatin genetik veriyle idrâkine erişmiş bir fıtaten istidât arzetme mertebesindeki güzelliği sergiler, biz de, ruhundaki güzellik ve seviyeliliğin içimize saldığı sevgiyle gözlerinden öpme mevkiînde selâmladığımız bu genç istidadın üzerimize yüklediği saygı dahilinde ilim adına saygıyla da, ilim serdetme sadedinde hakkıyla kalem tutan , elleri de öpülesi bir değer olduğu hislermizi belirtmeyi zevk biliriz efendim... Selâm, sevgi ve saygıyla...  01.12.2007 14:04
 

Türk toplumu değişiyor. Değişim Öğretmenlerin beklenti ve hedeflerinde de farklılıkların oluşmasına yol açıyor.. Otuz yıl öncesinin hediye kabul etmeyen eğitimcisinin yerini, elli küçük kalbin harçlıklarını biriktirip, öğretmenler gününde aldıkları pırlanta yüzüğü beğenmeyen eğitimciler alıyor... Eğitimci çocukları sorguluyor “ Elli kişi ala ala bunu mu aldınız?” ... “Öğretmenler günün de hediye alınmalı mı?” Başlıklı bir yazı kaleme almış yazıya gelen yorumlardan bir tanesine takılmıştım. Sizinle paylaşmak istedim....Beş parmağın beşi bir değil de biz hangi parmağız? Selamlar....

Ali Gülcü 
 26.11.2007 15:08
Cevap :
Efendim, meselenin özünü kendi haddime göre şu altı kelimeden çıkaracağınız mânâya yükledim: *Tek çare, eğitim ve yine eğitim* Siz o naif kalem ustalığınızla hükmünüzü gönül diline bırakıp, hadiseyi resmetmişsiniz; ben de naçizâne arzediyorum ki, maalesef maarifçilerimizi maarife edememimişiz. Burada birinci şahıs çoğul kemiyet kim? Kabahat kimde? -Biz topyekün bir millette mi? Yoksa bu yüce milleti senelerce temsil mevkiîni insiyatifinde tutmuş -daha ağır bir hükümden teeddüp ederek, diyelim ki- neticesi apacık şu sergilenen tablodaki derekede elemandan başka birşey yetiştirememekle fiyasko vermiş ve böylece bu işin esas müsebbibi; şu veya bu zamandaki başımızdakilerde mi, bürokraside mi, buna mani olamayan kanaat önderleri veya sivil teşkilat temsilcilerinde.... mi? Yoksa, bunu da mı teröre, anarşiye yüklemeliyiz? Kaldı ki terörün, anarşının, kötü töre veya töresizliğin sebebi mi bu? Selâm, muhabbey ve saygıyla efendim.  27.11.2007 11:19
 

Elbette her meyve mevsiminde güzeldir, lezizdir. Buna mukabil her tavır ve ifade de; karakterince ve usulünce yerinde ve zamanında ortaya koyulduğu vakit,ağır ve etkildir. Öğretmenin Evlad-ı vatan yetiştirmede önceliği, elbette O kişiye evvela düşünmeyi öğretmesi gerektiğidir. Düşünmeyi öğrenen doğruyu bulacak, doğrudaysa mutlaka doğrudan sapmayacaktır. Sonrasında ise "muhabbet fedaisiyiz, musibeti çoktan gömdük" Başlığı altında terbiye devam edecektir. Sevgi ve saygılarımla. rabbim bizi bağışlasın inşallah.

Yücel! 
 26.11.2007 10:14
Cevap :
Yüksek bir şuur eseri olarak lütfettiğiniz yorumunuzun baştan sona her bir kelimesiyle harfi harfine ihtivâ ettiği her bir hükme bütünüyle katılıyorum ve nâçizâne, her zaman söylediğim gibi, başımıza musallat olmuş bir çok töresiz töre diyebileceğimiz yanlışlık ve şaşkınlıklarla, bu kangren olmuş yaralarımızın sarılıp kökünden kazılmasına tek çare, "eğitim ve yine de eğitim"... Ah; o şûarayı bir teşkil edebilseydik... Allah(CC)'a emanet olun efendim; selâm ve saygıyla...  27.11.2007 11:32
 

Şiiriniz güzeldi. "İnsanın birinci muallimi validesidir." Ben de tüm validelerin ve hakiki öğretmenlerin gününü kutlar, sevgili hocama saygılar sunarım.

murat ertaş 
 25.11.2007 14:37
Cevap :
Evet efendim, o güzel hislerinizi aynen payloşıyor ve size şükrânlarımı, minnetlerimi sunuyorum... Yine az ve öa bir ifadeyle bir kitap, hatta kitaplık lütfettiniz lâkin o kitabı okuyabilsek ah! Validelerimiz; o validelerimiz ve annelerimiz, babalarımız mesâbesinde hocalarımız; o öğretmenlerimiz olmasaydı, biz bir hiçin ötesinde ne olurduk acep? Selâm, muhabbet ve saygıyla efendim...  25.11.2007 17:32
 
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
Toplam blog
: 9
Toplam yorum
: 14
Toplam mesaj
: 26
Ort. okunma sayısı
: 689
Kayıt tarihi
: 06.01.07
 
 

Zağgiliyim; Erzurum'un Kargapazarı dağları eteğindeki bu ücrâ, çiçek yurdu, şirin mekânda Dünyâ'ya g..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster