Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

09 Mayıs '14

 
Kategori
Türkiye Ekonomisi
Okunma Sayısı
2394
 

Hobilerin meslek ediniminde, girişimcilikte ve sosyal hayattaki önemi ve ulusal hobi ajansı ihtiyacı

Hobilerin meslek ediniminde, girişimcilikte ve sosyal hayattaki önemi ve ulusal hobi ajansı ihtiyacı
 

hobi, meslek, işsizlik, mesleksizlik, yaratıcılık, innovasyon, buluş, girişimcilik ve hobiler,


Çoğumuz yabancı bir kelime olan Hobinin sözlükteki karşılığının meslek, uğraşı, meşgale ve iş olduğunu bilmeyiz.  Yani hobi bir eğlence aracı değildir aslında. Doğrudan doğruya bir iş , bir meslek, bir uğraşıdır.  Bizdeki anlamı sapmıştır. Almanya şuan mesleksizlik ve işsizlik sorununu hobilerle çözmeye çalışmaktadır. Bir sümer atasözü; Madem biliyorsun neden öğretmiyorsun.Boşa vakit geçirdin neye yaradı der. 

Girişimciler genelde hobi olarak başladıkları işlerini mesleğe ve sektöre çeviren kişilerdir çoğu durumda. Hobiler vasıtasıyla Milyonlarca işsizi veya işinde mutlu olmayanları mutlu ederek onların gelecekte geçerli olacak bir meslek sahibi olmalarını ve sevdikleri mesleklerde kariyer yapmalarını sağlamak için bir proje tasarlamak gerektiği düşüncesindeyim.  Ülkemizde aslında ihtiyaç olan ürün ve hizmetlerin birer meslek haline gelmesini sağlayarak mesleki çeşitliliğin artmasına katkıda bulunmanın gerekliliği öne çıkmaktadır. 
 
Ülkemiz için büyük sorun teşkil eden sosyo –ekonomik bir sorun olan işsizliğin en az seviyeye indirilmesi için hobilerin önemini ortaya çıkararak mevcut işsizler ile eğitim sisteminden geçerek birer potansiyel işsiz olacak kitlelere çağa uygun ve mesleğe dönüşme olasılığı yüksek hobiler kazandırmak bu hobilerin çağa uygun geçerli bir mesleğe dönüşmesini sağlamak ve mesleğe dönüşen ilgi, bilgi ve beceri ile kariyer yapıp ilgili alanda sektör oluşturmak gerekmektedir.  Hedefine kitlesini 6-18 yaş grubu ile 18-40 yaş grubundaki 20 milyon yurttaştan oluşturan bir proje tasarlayıp uygulamak gerçek manada Türkiyede yenilikçi bir dönüşüme neden olabilir.  6-18 yaş grubuna geleceğin teknolojileri ve mesleğe dönüşme olasılığı yüksek hobileri aşılanıp 18-40 yaş arasındaki gruba ise günümüzde geçerli mesleğe dönüşecek hobilerle ilgili atölye çalışmaları yapılıp, kamu spotu, medya ve kitle iletişim araçları ile ilgi arttırılabilir ve eğitimler verilebilir.
 
Ülkemiz insanı zeki, yaratıcı, sabırlı ve üretkendir ancak gelişmekte olan bir ülke olmamız dolayısıyla bilgi eğitim ve kaynaklar eşit bir şekilde dağıtılamamaktadır ve dezavantajlı gruplar doğmaktadır. Fırsat eşitsizliği dolayısıyla yetenekli ama bilgi ve gelişmeleri anında takip edemeyen bireylerin sayısı oldukça yüksektir. Engelliler ve dezavantajlılara da hobiler kazandırılması gerekmektedir.
 
 Türkiyenin 7 bölgesi ve 81 iline ve 2950 belediyesi ile bağlı bulunana köylere kadar hizmet götürecek İstanbul merkezli devletle, özel sektörle, hemen her köşe başında olan vakıf üniversitelerleri, her ilde bulunan devlet üniversiteleri, okullarla, kahvehanelerle, ev hanımları ile kordineli bir ajans ile bölge temsilcilikleri şeklinde faaliyet gösteren bir ajans gerçek manada başarı sağlayabilir.  Resmi işsizlik 10%  gerçekte ise %20 ler seviyesindedir ve bu ülkenin insan kaynaklarının atıl beklediğinin ispatıdır. 
 
Eğer bir  ulusal hobi ajansı kurulursa,
  • Başkan, Bölgelerden Sorumlu Başkan Yardımcılığı, Arge,  İnnovasyon ve hobilerden sorumlu başkan yardımcılığı, Personel ve Gönüllülerden Sorumlu Başkan Yardımcılığı, Eğitimden Sorumlu Başkan Yardımcılığı,Dış İlişkiler Başkan yardımcılığı,projelerden sorumlu başkan yardımcılığıSAYMANLIK,Fon Bulma ve Kaynak Yaratma Başkan Yardımcılığı,
  • Bölge Koordinatörlüğü,
  • Bölge Direktörlükleri, Hobi Yaratım Merkezi Direktörlüğü,Sektör Direktörlüğü,Uygulama Direktörlüğü,It direktörlüğü,Gönüllü Direktörlüğü,Personel ve İdari İşler Direktörlüğü
  • Eğitmenler, Koçlardan ve bölgelerdeki illerdeki ekiplerden oluşan ve geliştirilebilir bir organizasyon ve ekip yapısı ile faaliyetlerini geniş kitlelere ulaştırabilir. 
 
       Ajans yayın, araştırma, egitim, kişisel gelişim faaliyetleri yapabilir. 
 
 
Ajans üzerinden hizmet, yayın ve araştırma sunacak, eğitim ve destek verecebilir.. Organizasyon 30 sektör ve 100 alt sektörde toplamda 10.000 hobi başlığı tanımlayacak, tasarlayacak, eğitimler ve eğitmenler geliştirilerek basın, medya ve ağızdan pazarlama yoluyla ilgi çekilecek, tanıtımı yapacak, ulusal ölçekte, hobi festivalleri ve kongreleri yapacak şekilde dizayn edilebilr. . Bu sayede yeni buluş, teknolojilerin çok hızla yaratılarak ticari ve bilimsel dünyamıza entegre edilebilir. Daha sonra Ajans Türkiye Cumhuriyeti Devletine Devredilip veya profesyonellerce Devletin onayı alındıktan sonra faaliyetlerine devam edebilir.
 
 

 2000 yeni meslek ve 20.000 hobi alanından insanlarımıza kendilerine en uygun olanı kazandırılmış olan  işsizliğin ve mesleksizliğin azaltıması etkisi olan bir ajans çalışma hayatına katılımı arttırabilir.

 
 
Dünyadaki  En  Mükemmel  İş  ve  Meslek  Çok  Para  Kazandıran  Değil,  Tersine  Yaparken  Tüm  Problemlerinizi  Unuttuğunuz Yapmaktan Zevk Alınan İştir.

 
AJANSIN KAYNAKLARI NELER OLABİLİR? 
PROJE İÇİN EVRENSEL FON, AB FONLARI, OECD VE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER FONLARI İLE ULUSAL AJANS FONLARINDAN YARARLANILABİLİR.  AYRICA DÜZENLENECEK ETKİNLİKLER, KONGRELER, SEMİNERLER VE FUARLAR İÇİN ÖZEL SEKTÖRDEN SPONSORLUKLAR BULUNABİLİR, FON TOPLAMA KAPMANYALARI DÜZENLENEBİLİR. 
 
MANTIKSAL ÇERÇEVE
DURUM ANALİZİ VE SORUN ANALİZİ Halen günümüz ekonomisinde ne olup bittiğinin bile farkına varmadığımız çok hızlı değişen bir zaman dilimi olan günümüz dünyasında geleceği tahmin etmekde gerçekten zordur fakat geleceğin tahmin edilmesi ve ona uygun donanımlara sahip olmak için insanlar kolej, akademi ve meslek kurslarına giderler ve yeni yetenek ve donanım elde etmek için zaman ,enerji ve finansal anlamda yatırım yaparlar. Günümüz iş dünyasındaki değişimin hızı zirveye ulaşmıştır. Gelişmiş ülkeler eskiyen teknolojilerini ve katma değersiz sektörleri terk ederek veya diğer ülkelerden outsource etme eğilimine girmişlerdir. Ülkelerin ya taşeronluğu kabul etmesi yada kendilerine özgü alanlarda hakim olmaları gerekmektedir. Insanlara eğitim sistemi ve mezuniyetle verilen bilgiler çabucak eskimektedir bu yüzden hayat boyu öğrenme modelleri uygulanmaya başlamıştır. İnsanımıza hobiler vasıtasıyla aşılayacağımız yetenek ve donanımlarla endüstrilerin ihtiyacı olan nitelikte işgücü ve girişimci sınıflarının doğma olasılığı çok yüksektir.
Ülkemizi yıllardır yavaşlatan ve meşgul eden terör sorununu irdeleğimizde bilgi, eğitim ve gelir seviyesi düşük olan yörenin insanlarının dağa çıkma eğilimine girdiğini görmekteyiz. İnsanlar dağa çıkarken hobi olarak dağa çıkmakta, daha sonra bir meslek olarak devlete ve otoritelere karşı gelmeyi bulmakta bununda kendisine saygınlık ve itibar getirdiğini düşünmekte ve terörist olmaktadır. Teröristin dağa çıkış için geçtiği çıkış noktası her ne kadar illegal örgütlerin plan, propoganda ve yöneltmeleri olsa bile asıl neden hobisizlik, işsizlik, tatminsizlik ve can sıkıntısıdır.
HEDEF ANALİZİ
Projenin hedef kitlesini 6-18 yaş grubu ile 18-40 yaş grubundan 20 milyon yurttaşın büyük bir kısmı işsizdir veya işsiz olmaya adaydır. Hedefimizdeki 6-18 yaş grubuna geleceğin teknolojileri ve mesleğe dönüşme olasılığı yüksek hobileri aşılanacakken 18-40 yaş arasındaki gruba ise günümüzde geçerli mesleğe dönüşecek hobiler ve eğitimler verilebilir. Ülkemiz insanı zeki, yaratıcı, sabırlı ve üretkendir ancak gelişmekte olan bir ülke olmamız dolayısıyla bilgi eğitim ve kaynaklar eşit bir şekilde dağıtılamamaktadır ve dezavantajlı gruplar doğmaktadır. Fırsat eşitsizliği dolayısıyla yetenekli ama bilgi ve gelişmeleri anında takip edemeyen bireylerin sayısı oldukça yüksektir. Projemizde engelliler ve dezavantajlılara da hobiler kazandırılabilir.
 
STRATEJİ ANALİZİ
AJANSIN stratejisi toplumun her kesiminden kişi ve kuruluşlarla açık işbirliği ve iletişim üzerine kurulmalıdır. 
PAYDAŞ ANALİZİ
Ajans kuruldugunda  yararlanılması veya paydaş olması planlanan kurum, kuruluş ve kişiler şunlar olabilir. 
Milli Eğitim Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, Belediyeler, Üniversiteler ve Akademik Çevreler, İŞKUR, Mesleki eğitim kursları, siyasi organizasyonlar, sosyal hizmetler müdürlükleri, cezaevleri, kadın sığınma evleri. Bilim ve teknoloji bakanlığı, TEKAM(TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA MERKEZİ) tekno kentler, Kosgeb, Kamu spotu, Sanatçılar, TESKON, internetkafeler ile Kahvehaneler Birliği gibi kuruluşlar olabilir. 
MEB: Milli Eğitim Bakanlığında 8nci ve 9ncu sınıflarda kısmen mesleğe dönük yönlendirmeler yapılmakta ama yeterli olmamaktadır. Aniden çocuklarımızın yetenek ve eğilimlerini veya gösterdikleri performansları bilmeden mesleğe yöneltmek var olan potansiyeli yanlış kullanmak demektir. Bu yüzden tam ana sınıfından başlayarak hobilerin birer ders olarak verilmesi, laboratuar ortamında uygulamalı dersler verilmesi gerekmektedir. Her ilkokul, orta okul ve liseden 1 hobi temsilcisi öğretmen atabilir , ajansımızda eğitimler verilecek ve okullarda hobi takımları kurulabilir.
 
Kalkınma Bakanlığı
Ülkemiz demografik yapısı ve gelişmişlik yapısı bilgileri temin edilip nüfusun özelliklerine göre kazandırılabilecek hobiler, bölgesel olarak faydalı olabilecek sektörler tespit edilecektir. Ayrıca Kalkınma Bakanlığı bünyesindeki kalkınma ajanslarının yürüttüğü projelerle paralel hobiler geliştirilecek kalkınma ajanslarının hedefleri ile aynı hedeflere uygunluk ihtiva etmelidir. Mesela İç Anadolu Bölgesinde Konya Kalkınma Ajansı Enerji Yatırımlarında önde ise Enerji sektörü mesleklerine bilinç kazandıran hobiler dizayn edilerek bölge, yöre insanları ilgili sektör ihtiyaçları ile paralel kendilerini geliştirebilir.
 
Belediyeler
Belediyelerin mesleki eğitim kursları ile işbirliğine gidilerek çözümler üretilebilir.
 
TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ
 
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz memleketin her yerinden her seviyeden insanı bir araya getiren sosyal bir harmonidir. Hobi ajansı ile irtibatlı Komutanlarımız emirlerindeki askerlere hobiler aşılayabilirler. Askerden dönüştü mesleksiz bireyler birer geçerli meslekle memleketlerine dönerek çalışma yaşamına dahil olabilir. 
 
Üniversiteler ve Teknokentler
Üniversite rektörlükleri ile temasa geçilip projemizin uygulanması için görüşmeler yapılarak akademisyenlerimizden kendi uzmanlık alanlarında gelişmeye açık başlıklarda hobiye dönüşecek yenilikçi fikirler istenebilir ve bunlar hobilere dönüştürülüp yayınlar ve eğitimler ile tanıtılabilir.. Ögrenci kulüpleri ile görüşülebilir ve temsilciler atanabilir. Tekno Kentlerde bulunan ve toplumdaki belirli kitlelere duyurulması, eğitimlerle kazandırılması yararlı olacak buluş ve teknolojilerin ajans ve ajansın proje ortakları vasıtasıyla duyurmak, hobileştirmek daha sonra hobilerin birer mesleğe dönüştürülmesini sağlamak gibi amaçlar geliştirilip uygulamaya geçirilebilir.
 
İŞKUR
İşkurun elinde bulunan kayıtlı işsizlerin dataları analiz edilecek yatkın oldukları alanlarda yeni hobiler kazandırılması için ortak eğitimler ve seminerler verilebilir.
 
Kamu spotu & Sanatçılar
Kamu spotu ve gönüllü sanatçılar vasıtasıyla ajansın faaliyetleri duyurulup ilgi çekilerek bilinçlendirme ve farkındalık çalışmaları yapılarak katılımcı sayısı arttırılabilir.
TESKON
Türkiye esnaf ve sanatkarlar odası ile görüşülecek sayısı giderek azalan fakat azalmaması istenen zanaat ve mesleklerin bilgisi alınacak ilgili meslek ve zanaatların tekrar canlanması için gereken hobilerin kazandırılması sağlanabilir. 
 
FUTURISTLER DERNEĞİ ve Benzer STK işbirlikleri
Gelecekte sıklıkla kullanılacak teknikler ve çalışılacak meslekler anlamında destek alınabilir. 
 
, TEKAM(TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA MERKEZİ)
Boş alanların ve gelecekte söz sahibi olacak alanların tespiti ve hobilerin ilgili alanlarda geliştirimesi için bilgi desteği istenebilir. 
 
TEKAM’ a Göre Geleceğin Sektörleri
Bilişim sistemleri ve teknoloji sektörü : Türkiye' nin bundan sonraki bütün konsantrasyonu teknoloji, inovasyon ve yenilikçilik üzerinde olacak. Çünkü, ArGe ile başlayan süreçte, teknoloji gelişiyor, bu kalite ve verimlilik artışı olarak artan üretime yansıyor. Yazılım, programlama, oyun geliştiriciliği, sosyal medya, ugulamalar ve aplikasyonlar, web tasarımı, donanım, eticaret bilişimde ön planda olacak. Bu alanda nanoteknoloji ; genetik ya da biyoteknoloji ; yeni nesil nükleer yakıtlar ve teknolojileri ; hidrojen ve yakıt pili teknolojileri ; süperiletkenlerin üretimi ve endüstriyel tasarım öne çıkacak. Veri Madenciliği ve veri işleme: Büyük veri (big data) çağı henüz başlamış bulunmaktadır. Tüm işletmeler databanklarını güçlendirerek ve çeşitlendirerek müşterileri, rakipleri ve hatta kendileri hakkında daha çok bilgiye sahip olmak için yatırımlar yapmaktalar.Büyük veri ve veri madenciliğinde sayılar ve harflerle depolanmış bilgiler değil bu bilgilerin iş dünyasının istediği kullanışlı formata çevrilmesi gerekmektedir.
 
Pazarlama ve Pazar araştırması bölümleri büyük veri ve veri madenciliğini kullanımının patlama yaptığı birimlerdir.
 
Bilimsel araştırma: Yeni teknolojiler tıp, üretim, kimya, eczacılık, taşımacılık ve diğer pekçok alanda yeni çığırlar açmaya devam edecek. Biyoloji, kimya, matematik ve mühendislik alanlarında eleman ihtiyacı artarak devam edecek.
Dijital data dosyasından fiziksel ürünlen üretimini sağlayacak Biyoteknoloji, biyolojik tıp, nano tekonoloji, robotlar ve 3 boyutlu baskı alanlarında büyüme ve gelişme çok daha hızlı olacaktır ve bu alanların vaad ettiği fırsatlar oldukça yüksektir.
Bilgisayar Mühendisliği: Dünyada yazılım işleri deniz aşırı ülkelere yaptırılma eğilimi sergilesede tüm sistemlere hakim sistem yöneticilerine ihtiyaç günden güne artmaktadır. Küreselleşen ve birbiri ile entegre finansal piyasalarda birbiri ile entegrasyon sağlamanın ve kusursuz networklerin önemi giderek artıyor. .
Voice Over Internet Protocol (VOIP): IP üzerinden ses ve görüntü ileitimi üzerine kurulu teknolojiler ve yazılımlar hayatımızın bir parçası olmuş durumda. Mobil telefonlarda kullanılan Multi Medya araçlar, 4G ve sonrası teknolojiler, ultra geniş band internet ulaşımıda HD TV, video konferans, 3D televizyon ve bulut bilişimin gelişmesine neden olmaktadır. IBISWorld’s VoIP’in raporuna göre sadece Amerikada VOIP pazarı Viber ve google’nin ücretsiz yazılım ve hizmetlerine rağmen son beş yılda yıllık % 16.7 büyüme göstermiştir ve yıllık 15 milyar dolar net gelir kaydetmektedir.
 
E-Ticaret & Online Açık arttırma Siteleri: Dünya ticaretinin %70 ‘nin önümüzdeki 30 yılda e-ticaret yoluyla yapılacağı düşünülmektedir. E-TİCARET kobiler ve girişimciler için yeni ufuklar ve kapılar açmaktadır. Amerikada e-bay ve amazon gibi devler Amerikan pazarında toplam e ticaret hacminden11.4% pay almaktadırlar. Online satışlar her geçen gün artmakta, yeni ve güvenli ödeme metodları geliştirilmektedir.
 
Sosyal Network Oyun Geliştiriciliği: Hızlı internet ile birlikte oyun endüstrisi güçlü ve hızlı bir büyüme yakaladı. Büyüme aynı zamanda karlı bir büyüme. IBISWorld ün raporuna göre endüstri 2002 yılından bu yana yıllık %128 büyüme kaydetti ve oyun endüstrisi oyun endüstrisiyle ilgili ürünlerin satışının artışı devam edecektir.
Eğitim : Teknik eğitimden tarımdan göçenlerin dönüştürülmesine kadar her alanda değişen ekonomi ve değişen rekabet, buna uygun üretim, ArGe ve nitelikli insan gücü gerektiriyor. Sektörler ya kendi elemanlarını yetiştirecek ya da bu işi başkalarına yaptıracaklar, yani standartlarını koyup, siparişini verip satın alacak. Bu alanda mesleğe dönük eğitimin derinleşmesi bekleniyor. Hayat boyu sürekli eğitim ( çalışmayanlar için ), mesleki eğitim ( ara elemanlar için ) ve meslek içi eğitim ( çalışanların gelişmesi için ), uzaktan eğitim ( zaman ve mekandan bağımsız ) önem kazanacak.
 
Enerji ve doğal kaynaklar : Enerji sektörü hem dünyada hem de Türkiye' de katlanarak büyüyecek. Ülkemizde enerji tüketimi dünya ortalamasının iki katından fazla büyüyeceği tahmin ediliyor. Global ekonomide önümüzdeki 10 yılda yıllık yüzde 34 civarmda bir büyüme olacağı varsayımına göre, enerji sektörü büyüme ve refahı belirleyecek temel parametre olacak.
 
Hesaplamalara göre, Türkiye' nin enerji sektöründeki açığını kapatması için tam 130 milyar dolarlık yatırım yapması gerekiyor. Bu, aynı zamanda büyük bir istihdam sahası anlamına da geliyor. Petrol sektörü ÎSO500' e 5 firma sokmayı başardı. 4 grup EPDK' ya 20 milyar dolarlık 4 rafineri projesi sundu. Demirçelik sektörü 25 milyon tonluk üretimiyle dünyada 11. ve AB' de ise 3. sırada bulunan sektör var olan sorunlarına rağmen dünya ölçeğinde daha aktif bir oyuncu olacağı öngörülüyor.
 
Alternatif Enerjiler: Yükselen petrol ve fosil yakıt fiyatları yüzünden ülkeler yenilenebilir ve alternatif enerji kaynaklarına yönelimlerini arttırdılar. Rüzgar Gülü tribünleri, güneş enerji tarlaları ve panelleri ile termal ve bio enerji üretimi sadece birkaç altenatif enerji alanıdır.Yenilenebilir enerji ve alternatif enerjilere dünya genelinde yüksek seviyede fon akışı bulunmaktadır.
 
Global teknoloji firmaları yenilenebilir enerji üreten proje ve ekipmanların üretimine yüksek yatırımlar yapmaktadır.
1. Otomotiv : Türkiye' deki mevcut tesisler yabancı ortakların katkısıyla büyümeye başladı ve bugün yıllık 1. 5 milyona yaklaşan üretimle dünyanın sayılı üretici ülkeleri arasına girdi. Türkler yerli otomobil üretse de yabancı arabaları kullanmayı seviyor. Satılan otomobilin yüzde 66' sı ithal ve üretilen otomobilin yüzde 82' si ihraç ediliyor, ihracat ithalattan yaklaşık 675000 adet fazla olup yaklaşık 23 milyar dolar gelir elde ediliyor. Son yılların Türkiye' de en rekabetçi ve en hızla yükselen sektörü olarak kabul ediliyor.
 
2. Tekstil : Dünya pazarının yaklaşık üçte ikisini Çin' in ele geçirmesi, Türkiye' nin tekstil ve hazır giyim sektörlerinde ihracat hacmini fiziksel olarak azaltmış bulunuyor. Ancak, kalite, hız, dar alandaki özel taleplere cevap verebilme, esneklik, AB piyasalarına olan yakınlık gibi üstünlükleri sayesinde Türkiye, bu sektörde küresel aktör olma konumunu halen muhafaza ediyor. Ülkemizde tekstil sektörü döviz kurlarından kısa vadeli sorunlar yaşasa da uzun vade de büyük firmalar biraz sarsılsa da ayakta kalabilecek fakat küçük firmalar sıkıntı çekebiiecekler. Tekstildeki öncelikli alanlar, nanoteknolojik giysiler, akıllı tekstiller, örme ve dokuma, lif ve iplikte ileri teknolojiler ve dokumasız kumaşlardır. İplik ve dokumacılık sektöründe düşüş yaşanacak. Tekstil, hazır giyim, deri ve ayakkabı sektörlerinde daralma olacak.
3. Telekomünikasyon : Sektör, 15 yıl içinde yeni oyuncularla ciddi bir büyüme içine girecek. Büyük şirketler olduğu gibi, taşeron firmalar da gelişecek. Telekom sektöründe bugüne kadar ön planda olan daha çok GSM firmalarıydı. Ama önümüzdeki 15 yılda sektör daha farklı bir tablo çizecek. Alternatif telekom operatörleri büyük atılım içine girecek. Uydu yayıncılığı daha da gelişecek. Telekomünikasyon alanmda ülkemizdeki yabancı firmalar Türk çalışanlarını daha fazla oranda yurt dışındaki işyerlerine çalışmaya gönderecek.
4. Savunma ve havacılık teknolojileri : Savunma sektörünün dünyadaki yıllık bütünlüğü 1, 3 trilyon dolar. Bunun yanısıra tek basma ABD karşılıyor. Türkiye' nin Aselsan, Roketsan, Havelsan, Kale Savunma Sanayi gibi bazı şirketleri bu piyasadan pay almaya başladılar. Son yıllardaki atılım sayesinde Türkiye, silah sanayi ihtiyaçlarını yüzde 45 oranında içeriden tedarik ediyor. Uçak, helikopter ve havacılık sanayine parça üreten firmalar ( Tusaş, TAİ, Alp Havacılık vs ) gelecekte önemli görevler yapacağı tahmin ediliyor. Ülkemiz 20 yılda 250 uçak almak için 21milyar dolar ödeyecek. Ticari pilotluk ( ATPL ve PPL ), trafik kontrol uzmanlığı ve sivil havacılık özel okulları daha da büyüyerek çoğalacak.
 
5. Perakendecilik : Sektördeki hareketlilik yeni açılacak alışveriş merkezleri ile daha büyük bir boyut kazanacak. Sektörde büyük oyuncuların yanı sıra küçük oyuncular da harekete geçecek. perakende sektöründe yetişmiş insan sayısı çok az olduğu için ciddi transferler olacak, eğitim veren şirketlere ihtiyaç duyulacak. Alış Veriş Merkezleri ( AVM ) ve perakendecik sektöründe son yıllarda tüm Türkiye' de bir patlama oldu. Toplam 21İAVM ( 144' ü Anadolu' da ve 73' ü İstanbul' da ) ile perakendecilik sektörü yaklaşık 150 milyar dolar ciroya ulaştı. Organize perakendecilik yaklaşık 16 milyon metrekare satış alanma sahip. Sektörde toplam gıda perakendeciliği 72 ve organize gıda perakendeciliği 16 milyar dolar büyüklüğe sahip. 71 yeni AVM inşa ve 31 AVM proje aşamasında sürüyor. Sektörde yatırımlar önümüzdeki yıllarda hız kesmeyeceği fakat bazı atıl yatırımlarmda olabileceği tahmin ediliyor.
 
Perakendecilik enerji, eğitim ve sağlıktan sonra dördüncü büyük sektör konumunda yer alıyor. Sektörde toplam 2. 5 milyon istihdam var. 3 yıl içinde açılacak yeni 170 AVM 250000 yeni istihdam oluşturacak.
 
6. Elektronik : Elektronik sektörü perakendecilikte büyük bir yol alacak. Mağazacılık yapan firma sayısı gittikçe artacak, yurtdışı elektronik devlerinin Türkiye' ye olan ilgisi sürecek ve yatırımlar yapacaklar. Diğer bir dalga ise sektördeki birleşmeler ve evlilikler olacak. 1959 yılında Arçelik çamaşır makinası üretimiyle başlayan üretim buzdolabı, fırın, bulaşık makinası, şofben vs. ile devam etti. Beyaz eşya sektörü bugün dünya nın en büyük üreticileri arasında, cirosu 5 ve ihracatı 9. 1 milyar dolara ulaştı. Üretim 16. 2 milyon adete çıktı. Sektörün son 20 yılda üretimi 16 kat, ihracatı 2 yüz kat büyüdü. Sektörün yaklaşık 7 yüz 50 bin kişiye istihdam sağladığı tahmin ediliyor. İSO' nun en büyük 500 listesinde Arçelik 7., Vestel Elektronik 11., BSH 21., Grundig 29. ve Vestel Beyaz Eşya 30. sırada yer alıyor. Sektör krizden etkilense de gelecekten çok umutlu. Beyaz eşyada üretim ve ihracatta düşme bekleniyor. Ürünlerde rahatlık, esneklik, enerji / su tasarruflu " cimri modeller " ön plana çıkıyor. Sektörde LCD / plazma TV, bulaşık makinası, nofrost buzdolabı, derin dondurucu, çamaşır / kurutma makinası, ankastre fırın, ısıtıcı ( kombi ) / soğutucu ( klima ), elektrikli ısıtıcı vs. satışları artacağı fakat tüplü TV, şofben, fırının azalacağı tahmin ediliyor. Türkiye' deki TV üreticileri Avrupa' nın fason tüplü üreticisi oldu. LCD ve plazma TV' de uzak doğulu önde gelen üreticiler pazarda öne çıktı. Türkiye ise sadece panel ithal ederek bunları montaj yapıyor. Türkiye ince ekranlı TV konusunda fabrika ve yeni teknoloji yatırımında gecikti.
 
7. Taşımacılık ve lojistik : Hem havayolu taşımacılığı hem de lojistik alanında büyük bir patlama yaşanıyor. Bunu ülkemizde piyasa uyumlu reformların ve vergisel teş viklerin tetiklediği görülüyor. 17 milyar dolar civarında bir büyüklüğe sahip olan sektörün ilk dinlenme yeri 40 milyar dolan bulacak. Bu arada parlayan yıldız ise depoculuk / antrepoculuk olacak. Yabancı ve yerli firmalar evlenecek. Kara yolu yolcu taşımacılığı pazar payının yaklaşık yüzde 10' luk kesimini hava, demir ve deniz taşımacılığına kaptıracak. Tershane sektörü gemi / yat / tanker inşa, gemi işletmeciliği, chartering, deniz taşımacılığı vs. kapsıyor. Bugün 84 olan tersane sektörü 2013' te 140' a çıkacak.
 
8. Sağlık : Büyüklüğü 25 milyar dolan aşan sektörde hedef on yıl için 50 milyar dolar olarak gösteriliyor. Artan kişi başı gelir ve sağlık bilinci nedeniyle kişi başına düşen doktor, kişi başına sağlık ve ilaç harcamaları artacak. Yeni özel hastaneler, tesisler ve klinikler açılacak. Sağlık sektöründe mesleğin haricinde eğitimler gündeme gelecek. Bilhassa Tıbbi kongre turizmi ve termal / sağlık turizmi Türkiye' nin önümüzdeki yıllardaki gündemi olmaya devam etmeli. İlaç sektöründe büyüme ve yabancı firma sayısı artacak. Ecza depoculuğu önemli sektör olmaya devam edecek. Yeni özel hastaneler, tesisler ve klinikler açılacak. Sağlık sektöründe mesleğin haricinde eğitimler gündeme gelecek. Bilhassa Tıbbi kongre turizmi ve termal / sağlık turizmi Türkiye' nin önümüzdeki yıllardaki gündemi olmaya devam etmeli. İlaç sektöründe büyüme ve yabancı firma sayısı artacak. Ecza depoculuğu önemli sektör olmaya devam edecek. Veterinerlik ve Pet lere bağlı hobiler. Ülkemiz ve dünyada pet sahibi olmak giderek artan bir eğilimdedir. Petlerde tıpkı insanlar gibi tedavi ve terapilere ihtiyaç duymaktadırlar. Amerikada 2020 yılına kadar veteriner ihtiyacının
%36 artacağı tahmin edilmektedir.
 
. 9. Çevre ve geri dönüşüm : Sanayileşmenin yol açtığı tahribatı yok etmek veya bunlara kısmen mahal vermemek için alınacak tedbirler dev sektörlerin doğmasma sebep olacak. Türkiye ' nin AB çevre standartlarına geçmesi ve Kyoto Protokolü ' nün gereklerini yerine getirmek için yaklaşık 140 milyar dolar gerektiği anlaşılıyor. Bu, gelecekteki yeni iş hacmine işaret ediyor. Ülkemizde bundan sonra çevre dostu üretim, madencilik, geri dönüşüm sektörleri önem kazanacak. Yarınların başladığı yerin geri dönüşüm sektörü olduğu anlaşılacak. Hurdaların atık olmadığı, geri dönüşümünde nihai yok etme olmadığı anlaşılacak. ABD ' de 2006 yılında geri dönüşüm sektörünün büyüklüğü 65 milyar doları aştı. Özellikle catık, hurda araçlar, demirçclik, kağıt, lastik geri dönüşümü önem kazanacak. Kurumsal olarak çevre standartları alma ve uygulama konularında uzmanlara ihtiyaç artacak. Environmental and conservation science. Making better use of the planet's resources will be essential as population growth strains existing infrastructure. Green energy, despite some political controversy, still seems likely to boom. Developers need more efficient ways to heat and cool buildings. And dealing with global warming may require new technology not even on the drawing board yet.
 
10. Güvenlik : Güvenliğin her alanı terör, hacker gibi birçok tehdide bağlı olarak katlanarak büyüyecek. Bilgi güvenliği, müşteri güvenliği, altyapı ve kimlik güvenliği, işletme, sokak, bina, kişi güvenliği hızla gelişecek. Güvenlik hizmetlerindeki tüm pozisyonlarda yetişmiş insana ihtiyaç duyulacak. Özel güvenlik kurumları sayısı artacak. Güvenlik görevlilerinin eğitimi önem kazanacak. Ev ve işyeri elektronik güvenlik ekipmanları satış ve montaj sektörü büyüyecek.
 
11. Danışmanlık : imalât sanayinin gelişimi sonucunda ortaya çıkan refah artışı ve yüksek gelir seviyesi hizmet sektörünün önemini artırıyor. Hizmet sektörünün bir kolunu oluşturan danışmanlık, kişisel ve kurumsal alanlarda hızlı bir büyüme gösterecek. Teknik, hukuksal, mali danışmanlık daha da önem kazanacak. Medya takibi, wcbometrik değerlendirme, kalite, edevlet, sertifikasyon hizmetlerinde danışmanlığın önemi artacak.
 
12. Tarım ve gıda : Dünya nüfusu ile gıda kaynakları arasındaki makas her geçen yıl artıyor. Bu da gıda arzı güvenliğini tehlikeye sokuyor. Küresel ısınma, su kıtlığı, tarıma dayalı alanların azalması gibi unsurlar Türkiye ' nin bu alanda yıldızını parlatıyor. Verilmekte olan teşvikler ve yapılan yasal düzenlemelerin de katkısıyla ölçekler büyüyecek, bilinçli tarım pratiklerine yer verilecek. Özellikle organik tarım, damlama sulama, top raksız tarım, suda tarım önem kazanacak. Gübre sektörü gelişecek. Gıda sektöründe ISO500 ' e 3 firma girdi. Beyaz et sektörü 2007 ' de 6 firma ile ISO500 ' de yer alarak iyi bir yıl geçirdi. Yağ, ambalajlı su, maden / meyve suyu, gazlı içecek, çay / kahve, şeker, bakliyat, süt ve ürünleri, beyaz et, bisküit, çikolata, unlu mamuller pazarı artarken, sigara, içki pazarında daralma olacak. Geri dönüşebilir metalik, cam ve plastik ambalaj sanayi önemli ilerlemeler yapacak.
 
E-TİCARET PLATFORMU I = HOBİ SAHİPLERİNİN ÜRETTİĞİ ÜRÜN VE HİZMETLERİN TANITILIP PAZARLANMASINA YÖNELİK FAALİYET GÖSTEREN BİR PORTAL OLABİLİR. 
 
 
Bir Nehirde iki kez yıkanılmaz. Herşey değişir dönüşür o halde hobiler ile dönüşümünüz yapalım ve çağa ayak uyduralım ülkemizi ve ülkemiz insanlarını hobilerle donatarak, hobilerini geçerli ve zevk aldıkları meslekler edindirerek iyi seviyelere getirelim. 
 
SON SÖZ HOBİNİN BAŞKA DİLLERDEKİ SÖZLÜK ANLAMI  JOB= İŞ= MESLEKTİR.
 
Hobiler bu gözle bakalım ve yaklaşalım. Anlamına uygun dolduralım ve hakkını verelim. 

 

...

SÜRECEK. 

 

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
 
 

Siz blogtan öteye kitapçık yazmışsınız... Keyifli uğraş ile para kazanmak için yapılan iş ayırımı için kullanılan HOBİ keyifle yapılan iş olarak özetlenebilir mi? selamlar

Kadri KANPAK 
 21.10.2015 19:05
 
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
Toplam blog
: 77
Toplam yorum
: 18
Toplam mesaj
: 0
Ort. okunma sayısı
: 626
Kayıt tarihi
: 03.07.08
 
 

37 yaşındayım, yüksek lisans mezunuyum. ve girişimciyim. İngilizcem iyi sayılır. Gıda ve perakend..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster