Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

30 Mayıs '16

 
Kategori
Deneme
Okunma Sayısı
80181
 

HZ. Ali’nin kılıcı Zülfikar'ın sırrı

HZ. Ali’nin kılıcı Zülfikar'ın sırrı
 

HZ. ALİ’NİN KILICI ZÜLFİKAR


Hz İmam Ali'ye verilmesiyle ilgili çeşitli  iddialar vardır. Bu iddialardan ;
 
1. İddia Cebrail as. tarafından cennette asılı duran Zülfikar Hz.Ali'ye verilmek üzere dünyaya indirilir ve o gece Hz Peygamber sav. Şah-ı Merdan Ali'yi evine davet ederek bu kılıcı kınıyla verir ALLAH'dan bir hediye olduğunu müjdeler.
2. İddia Tarihçilere göre bu kılıcı Mısır Melik'i Mukavkas Hz Muhammed'e sav. hediye etmişti.Hz Peygamberde Hz Aliye vermiştir.
3. İddia ve biz alevilerin inandığı Hz.Peygamber Uhud Savaşında düşman askerlerinden olan Amrû bin Adûd, savaşta kendisine karşı çıkacak bir savaşçı istediğinde Hz.Peygamber, İmam Ali'ye Zülfikarı uzatarak onun karşısına çıkmasına izin vermişti. Savaş esnasında
Hz Peygamberimiz sav. kılıç darbeleri, atılan taşlar sonucu omuzu yaralanmış, yüzü kanlar içerisinde kalmış ve bir dişi kırılmış çok sayıda düşman askeri Hz Peygamberın üzerine doğru gelirken ,
 
Hz Muhammed ; Yetiş hücum et ya Ali demiştir.
 
Haydar-ı Kerrar Ali el Murtaza, Zülfikarı çekip müşrik düşman askerinin üzerin aslan gibi seyirterek cümlesini öldürüp geri püskürtmeyi başarmıştı.
 
Sevgili canlar İmam Ali daha sonra Hz Peygamberin kanayan dişine başındaki sarığın beyaz bezini basarak kanamayı durdurur. Sarığının bezi kıp kırmızı kan olmuştur. Hz Ali bu bezi öper ve başına bağlar. Sevgili canlar biz Alevi-Bektaşiler KIZILBAŞLIK adını burdan alır. Hz Ali savaşa devam eder.
Bunun üzerine;
 
CEBRAİL AS : Ya Resurullah bu sizin için yapılan iyilik ve civan mertlikten başka bişey değildir. Buyurdu
 
Hz Peygamber cevaben : “ O bendendir ben de ondanım ” der.
 
CEBRAİL AS : “ Zülfikar gibi keskin kılıç Ali gibi bir yiğit bulunmaz ” (Lâ fetâ illâ Ali, lâ seyfe illâ Zülfikâr ) buyurur.
 
Bir gün Ahmedi Muhtar Muhammed Mustafa sav. Fatma Anamızla baba kız sohbet ederlerken Hz Peygamber Fatma anamıza ; Sen Zülfikarı tanır mısın diye sorunca : Fatma anamız : evet ya Resurullah ben o kılıcı Ali'nin eline geçmeden cennette asılı görmüştüm. Demiştir.
 
Zülfikar Alevi Bektaşilerdeki Anlamı
 
Zülfikar Alevi-Bektaşi yolunda adaletin simgesidir Zülfikar Ali'den - Ali Zülfikar'dan ayrılmaz.
Zülfikar bilindiği gibi iki başlıdır. Biri diğerinden uzundur. Alevi-Bektaşi inançında anlamı :
 
1-Biri zahiri biri batini yorumu temsil eder.
2-Bir ucu ilimi diğer ucu imanı temsil eder.
3-Büyük olan kafirlerle savaşı, küçük olan nefsimizle savaşı temsil eder.
4-Büyük olan iyiliği ve inancı, küçük olan kötülüğü ve inançsızlığı temsil eder.
5-Bir ucu doğruluğu diğer ucu adaleti temsil eder.
 
TAHTA KILIÇ
 
Hz.Ali’nin kılıcı Zülfikâr; doğruluğun, adaletin, hakkın simgesi ise; Bektaşi inancına göre de, Allah’ın aslanı Hz. Ali’ye Hz. Peygamber tarafından adaleti temsil etmesi için verilmiş olan tahta kılıç da, tıpkı Zülfikâr gibi, terbiye edicidir, doğru yolda gitmeyenleri terbiye eder, yol gösterici bir mürşittir. Hoşgörünün inşasında önemli bir işlev yüklenmiştir. Adaleti temsil eden tahta kılıç, aynı zamanda anlaşmazlıkları karşı tarafa karşılığından fazla zarar vermeden, barış yoluyla çözmenin, gerçekçiliğin, yiğitliğin, şer güçlerle savaşımın simgesi de sayılır. Bu, bireyi mutlu kılmayı amaçlar, bunun için keser, bunun için kullanılırdı.
 
Tahta kılıcın bir mürşidlik belirtisi(alâmeti) olduğunu, ancak mürşid olanların tahta kılıç taşıyacaklarını gösterir. Menâkıplara göre Ahmed Yesevî, Hacı Bektâş Velî, Hacım Sultan, Kızıl Deli(Seyyid Ali) Sultan, Abdal Mûsâ Sultan, Otman Baba, Gül Baba, Saru Saltuk ve Sûcâeddin Sultan gibi erenlerin tahta kılıcı, Hz. Ali’den onlara intikal etmiştir, tarikatte buna inanılır. Nitekim XVII.yy. Bektâşi ozanlarından Gedâ Muslu bir nefesinde tahta kılıçla Zülfikâr’ı örtüştürür. Erenlerin ellerinde bulunan tahta kılıcın, Zülfikâr olduğunu şöyle açıklar:
 
Erenler serveri ol sırrım Ali
Serçeşme olmuştur Urumeli’ne
Ağaçtan Zülfikâr ol gerçek velî
Evvel tekbir aldık pîrin beline
CANLAR ;
 
HZ ALİ'NİN KILICI ZÜLFİKARIN NEREDE OLDUGU KONUSUNDA İKİ RİVAYET VARDIR
1. Hz.Ali'nin kendi na'şını götürdüğü deveyle beraber onu da yanına aldığı yönündedir.
2. Hz Ali evinde vefaat etmeden önce İmam Hasan ve Hüseyne Zülfükarın denize atılmasını vasiyet etmiş ve bunun üzerine Hz.Hüseyin tarafından Neceften denize atılmıştır.
3. 12 Imam yani Imam Mehdi'nin elindedir ve geldiğinde son büyük savaşla zalimleri yenip mazlumları hakim kılacak sonsuz adaleti tesis edecektir.
 
Canlar Zülfikar; kınının 99 şifreden kabzası 102 şifreden kılıcın çeliği 111 şifreden oluştuğunu ve bunun Allah'ın zati sıfatları olduğu söylenir..
 
HADİD SURESİ 25 AYETTE :
 
Andolsun biz peygamberlerimizi açık delillerle gönderdik ve insanların adaleti yerine getirmeleri için beraberlerinde kitabı ve ölçüyü indirdik. Biz demiri de indirdik ki onda büyük bir kuvvet ve insanlar için faydalar vardır. Bu, Allah'ın dinine ve peygamberlerine görmeden yardım edenleri belirlemesi içindir. Şüphesiz Allah kuvvetlidir, daima üstündür. Buyurmustur
 
Gel gönül okuyalım ismi azam duasını
Okudu ki “La feta illa Ali la seyfe illa zülfikar”
Sıdk ile okudu sildi gönül pasını
Okudu ki “La feta illa Ali la seyfe illa zülfikar”
 
NÂDİ ALİ  Duası (Hadis)
 
Bismillahirrahmanirrahim..
Nadi Ali'yyen mazharul acaib
teciduhu avnen leke fin nevaib
li külli hemmin ve gammın seyrenceli
Ve bi nur-u azametike Ya Allah!.. Ya Allah!.. Ya Allah!..
Ve bi nur-u nübüvvetike
Ya Muhammed!.. Ya Muhammed!.. Ya Muhammed!..
Ve bi nur-u velâyetike Ya Ali!.. Ya Ali!.. Ya Ali!..
Edrikni Ya Fatima!..  Ya Fatıma!.. Ya Fatıma!..
Edrikni Ya Hasan!.. Ya Hasan!.. Ya Hasan!..
Edrikni Ya Hüseyin!.. Ya Hüseyin!.. Ya Hüseyin!..
Edrikni.. Edrikni.. Edrikni..
Lâ feta illâ Ali. Lâ seyfe illâ Zülfikar..
Lâ gaza illâ gaza, el Murtaza bil iktidar
Her gaza ve bela nerden gelirse defeyle ya Perverdigâr.
Münkirin boynundan gitmesin tığ ile teber.
Lâ fetâ illâ Ali, lâ seyfe illâ Zülfikar..
 
Türkçesi 
Esirgeyen Bağışlayan Allah'ın adıyla! 
Zorda kaldığında İmam Ali'yi çağır.                                                                                                           
O Ali ki, üstün niteliklere sahiptir.                                                                                                         
Tüm sıkıntı ve güçlüklere karşı ondan medet dile!                                                                                      
Dile ki yardım göresin                                                                                                                             
Dile ki mürüvvet bulasın                                                                                                                                  
Yüce Yaratanın kutlu ışığı aşkına, Ya Allah Ya Allah Ya Allah                                                                  
Şanlı Resulün aydınlığı aşkına Ya Muhammed Ya Muhammed Ya Muhammed                            
Kutlu Velayetin arıtıcı nuru aşkına Ya Ali Ya Ali Ya Ali
Himmet eyle Ya Fatma Ya Fatma Ya Fatma                                                                                          
Himmet eyle Ya Hasan Ya Hasan Ya Hasan                                                                                        
Himmet eyle Ya Hüseyin Ya Hüseyin Ya Hüseyin                                                                       
Yoktur Ali'den güçlü yiğit.                                                                                                         
Ve bulunmaz Zülfikar'dan keskin kılıç                                                                                                        
Ey Gazi, Ey Şehit                                                                                                                                              
Ne Kutludur Ol Murtaza aşkına edilen gaza!                                                                                                          
Her türlü beladan koru bizi ey Rabbimiz.                                                                               
Münkire karşı tığ ile teber                                                                                                                     
Mümine zulmedenler olsun heder.                                                                                                       
Yoktur Ali'den güçlü yiğit..                                                                                                                         
Ve bulunmaz Zülfikar'dan keskin kılıç!                                                                                                       
Eğriyi doğrultan düzgün kılıç!                                                                                                                             
Ey Gazi, Ey Şehit.                                                                                                                              
Şüphesiz Ali'dir Şanlı yiğit!
Dildeki duanın, Gönüldeki Dileğin kabulü için,
Gerçeğin demine Hü.
 
AŞK İLE HU DOST

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
 
 

Bugün insanlık tek vücut olmuş birleşmiştir; ama savaşta: adeta bir şarampolden bir diğer şarampole. Bize düşen görev, barış ve esenlik yolunda huzuru seçmektir. Huzur, Zülfikar’ın iki ucu arasında ‘Araf’ gerçeğini yaşayanların eseri olacaktır. Bunlar Ashab-ı Kehf ehlidir, hakikate yönelirler. Bu yolda ilim de rehberleri olur, böylece görürler kalıcı karlar gibi içlerini eritemeyenleri, insanlığı bir şarampolden bir diğer şarampole savuranları. Bu yolda ürettikleri sayısız ideolojinin insanlığa çektirdiği acıları… Görüşmek üzere, sevgi ve saygılar.

Rıza Üsküdar 
 30.05.2016 13:28
 

Mehmet Bey, Zülfikar bilindiği gibi iki uçludur. Bu iki ucu insanlığın her daim nükseden yanlışını simgeler. Tabiri caizse dosdoğru yolun iki şarampolüdür. Barış ve esenlik yolu dosdoğrudur, bu dosdoğru yolun barış ve esenliğine razı olmayanların ürettiği çarksa; toplumları, ya da genel anlamda insanlığı bir şarampolden diğer şarampole sürüklemek olmuştur. Bilindiği gibi Kâbe’deki en büyük putu da Hz. Ali kırmıştır. Zülfikar ile Zülkarney arasında da bir bağlantı olduğu açık. İnsanlığı bu ikiz ruhlu çatışmadan kurtarmak, barış ve esenlik yolunu seçmemize bağlıdır. Bunun yolu dini mezhepçilikten, siyaseti de bölücülükten kurtarmaktır.

Rıza Üsküdar 
 30.05.2016 13:27
 
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
Toplam blog
: 447
Toplam yorum
: 53
Toplam mesaj
: 1
Ort. okunma sayısı
: 1177
Kayıt tarihi
: 20.09.13
 
 

06 Mayıs 1974 Çorum Sungurlu'da doğdu. Yaşamının büyükçe bir bölümünü Mamak'ın gecekondu mahalleler..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster