Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

13 Ocak '12

 
Kategori
Ekonomi - Finans
Okunma Sayısı
4739
 

Küresel Kapitalizm

Küresel Kapitalizm, küresel boyutta güç dengesini elinde tutan ülke ve / veya ülkelere, uluslararası sermayenin varlığını koruma ve sermaye birikiminin koşullarını sağlama görevi yüklemektedir.
Küresel kapitalist sistemin sürekliliğini sağlayan sermaye birikiminin genişletilmesi çabaları, esasında yıkıcı rekabeti içerdiğinde savaş ve çatışmaların yaşanması kaçınılmazdır. Kapitalizm, kâr ve sermaye birikimi ile gelişir. Kapitalist üretim sürecinde sermaye birikiminin sağlanması ve yayılması, kârlardaki artışın devamlılığını gerektirir.Yatırımlar arttıkça, sermayenin organik bileşiminin yükselmesi nedeniyle kâr hadlerinin düşmesinin önlenmesi için, üretim artışına bağlı olarak sunulan ürünlere olan talebin devamlılığının sağlanması, bunun sonucunda oluşacak aşırı üretimin de eritilmesi gereklidir. Küresel kapitalizm, biriken sermaye ve malları başka pazarlara sunma, yeni üretimleri başlatmak için ucuz hammadde ve işgücü kaynaklarına kolayca ulaşma potansiyeline sahip olmaktadır.

Küresel Kapitalizm, uluslar arası boyutta yayılırken uluslar arası kurum ve kuruluşları da kullanma ve istediği şekilde yönlendirme olanağına sahiptir. Reel üretimin yanı sıra parasal fonları, bankacılık ve kredi sistemine aktarılmak suretiyle yüksek getirili spekülatif alanlara yönelme potansiyeline de sahiptir.
Küresel Kapitalizm, başka ülkelerin mal, sermaye ve emek piyasalarının uluslar arası kuruluşlar ( IMF, Dünya Bankası, B.M., GATT…) eliyle küresel kapitalist sermayenin kullanımına sunar. Küresel kapitalist sermaye, ulaştığı her yeri, kendi ihtiyacına göre şekillendirmeye başlar. Daha çok Borsa, dış borç kanalından, ortaklık veya doğrudan yatırımlar şeklinde diğer ülkelere yayılan küresel kapitalist sermaye, girdiği ülkelerin ekonomilerini değersizleştirerek ele geçirme ve yeni değerleme alanları bularak merkezine kaynak (kâr) transferleri aktarmak suretiyle kâr hadlerini yükseltme olanağına kavuşur.

Sınır tanımaz küresel kapitalist sermaye, rahat hareket edebilmesi ve pazar kurallarının dünyanın her yanında aynı şekilde işletilmesi için kurumsal ve yasal düzenlemelerin yapılması da gereklidir. (Uluslar arası tahkim gibi …). Her alanda tekelleşen küresel kapitalist şirketler, bulundukları ülkelerin ihtiyaçları doğrultusunda değil, küresel boyutta kendilerinin belirlediği ihtiyaçların üretim, dağıtım ve pazarlamasına yönelmektedirler.

Küresel kapitalizmin hâkimiyetinde çalışan için Asgari geçimini (aç kalmayacak kadar) sağlamaya yetecek bir gelir kâfidir. İnsan hakları ve demokrasi söylemleri, seçimlerde kendi istedikleri doğrultuda yönetim sunacak adayların iş başına getirilmesi içindir. Seçimler, kontrolün sağlanması amacıyla kampanyalar, bağışlar, seçim hileleri… vs.nin kullanıldığı süreç olarak karşımıza çıkar.

Küresel Kapitalizmin maşalarından olan IMF, her ülkenin dünya pazarları ile bütünleşmesinin menfaatlerine olacağını, bunun için de sermaye ve mallar üzerindeki kontrollerin kaldırılmasını ve ülkelerin kaynaklarının dış ticarete konu olan mallara yönlendirilmesi gerektiğini empoze etmektedir. IMF programları, makro ekonomik dengeleri sağlayabilmek için, sıkı para ve maliye politikalarını uygun görür. Vergi uygulamalarında özellikle nihai tüketiciye ödetilen, adaletsiz olan dolaylı vergilere ağırlık verilmesini empoze eder. Aslında esas amaç, dolaysız vergiler( Kurumlar vergisi, servet vergileri… vs.) üzerinde çeşitli istisnalar, muafiyetler uygulanmasını sağlamak suretiyle sermaye kesimi üzerindeki vergi yükünü azaltmaktır.

Küresel Kapitalizm, dünyadaki her yeri potansiyel üretim ve pazar alanı olarak gören, küresel anlamda karar veren ve uygulayan, engel tanımayan hareket serbestîsine sahip tekelci şirketlerden oluşmaktadır. İletişim teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak küresel kapitalist şirketler, dünya genelinde daha hızla kararlar alabilmekte ve uygulamaktadırlar.
 
Küresel Kapitalist birikim, karşılaştırmalı üstünlüğün yegâne kaynağı olan yetenekler ve bilgiye bağlı olarak hızla gelişen yeni teknolojilere dayanır.
Küresel Kapitalist süreçte istihdam, uzun zamanlı olmaktan çıkarak daha çok kısa zamanlı ve sözleşmeli şekle dönüşmüştür. Ücret tespiti; sendika-işveren yerine kurullara (asgari ücret tespit komisyonları gibi) ya da işverenle çalışanın bire bir olarak anlaşmasına göre yapılmaktadır. Kapitalizmin içsel çekişmesinden kaynaklanan işsizliğin, küresel bağlamda değişen birikim ve rekabet sürecinde, modülasyon, robotlaşma, otomasyon kompüter, iletişim, enformasyon teknolojileri ve de santralizasyon teknolojilerinde vuku bulan yenilikler çerçevesinde ele alındığında daha da artacağı beklenmelidir. Bu durumda daha düşük ücretlerde çalışacak işsizlik ortamında, küresel kapitalizm birikimini artırırken, dünya genelinde artan gelir ve refah eşitsizliklerini de görmezden gelecektir.
Küresel Kapitalizmde, devlet aygıtı; kapitalizmin koruyup kollanması için güvenliğinin sağlanmasında ve çatışma ortamının yumuşatılması için sosyal yardım uygulamalarında araç olarak kullanılır.
Küresel kapitalizmde, çatışma ortamının yumuşatılmasında ve yığınların yönlendirilmesinde, tekellerinde olan yazılı ve sözlü medyada önemli bir araç olarak kullanılır.

Küresel Kapitalizmle birlikte, küresel bağlamda her alanda gerçekleşen/ gerçekleşecek değişimle, yığınlar; Kıyamet yaklaştı denilerek boş vermişliğe ya da belirlenmiş soyut düşüncelere yönlendirilmek suretiyle uyuşturulmuştur. Bu arada, küresel boyutta tekelleşmiş kapitalist şirketlerce paylaşılan tüm kaynaklarımız, fütursuzca talan edilmektedir. Sanki başka bir dünyamız varmış gibi…

  Ahmet Şevket AKGÜNER
 12 Ocak 2012
 

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
Toplam blog
: 4
Toplam yorum
: 3
Toplam mesaj
: 1
Ort. okunma sayısı
: 1465
Kayıt tarihi
: 12.11.09
 
 

Çukurova  Üniversitesinde lisans, Marmara Üniversitesinde yüksek lisans yaptım. İnşaat, kamuda orta..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster