Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

25 Şubat '10

 
Kategori
Edebiyat
Okunma Sayısı
8305
 

Popüler romanlar

Popüler romanlar
 

Popüler kelime anlamıyla halkın zevkine uygun, halk tarafından tutulan herkesin tanıdığı bildiği demektir. Popüler kelimesi anlamının dışında çok farklı anlamları da barındırıyor.Sanattan ziyade pazarlama ve tüketim alanında kullanılan bir terimdir. Popüler olan moda olandır. Moda çok çabuk tüketilir. Moda geçicidir.

Son yıllarda basılan roman sayısının artması edebiyat ve kültür alanına bir canlılık getirmiş gibi söz ediliyor. Önemli olan bu canlılığın kalıcılığı ve edebiyatımıza sağladığı katkıdır. Edebiyatın popülerleşmesinden söz ederken bu popülerliği sağlayan , okunan şeylere de bir bakmak lazım. Çok okunan romanlar illa edebi değildir, estetik değildir demekte haksızlık olur.

Günümüzde popüler edebiyatın konusu romanlardır. Popüler romanlarda aynen bir eşyaymış gibi sunuluyor, Çeşitli tanıtımlar, reklamlar, medyatik oyunlarla piyasaya çıkan bu yüzden çok satılan kitapların içeriğine bakmak gerekir. Bu kitaplar çok tanıtıldığı için mi iyi satıyor? Satıyor da peki okunuyor mu? Zaten az okuyan bir milletiz ama okunsun da ne okursa okunsun mu demeliyiz?

Popüler roman yazarları da günümüzde artık bir pop yıldızı gibi hareket ediyor. Kitabın satışında, pazarlanışında magazin tarafı kullanılıyor. Yazarın yazdıkları ikinci derecede önem kazanmaya başlıyor.

İnsanların okudukları kitapların edebi derinliğinden çok popüleratisine göre karar veriyorlar. Birazcık ünlü olan hapse giren çıkan her ünlü kitap yazmaya kalkıyor. Yazdıkları da edebi açıdan hiçbir kıymeti olmamasına rağmen çok okunuyor.

Edebiyatın genele hitap etmesi, tüketilen bir nesne olarak görülmesi demekse edebiyatın içi boşaltılıyor demektir. Bu sayısal artışın olumlu olup olmadığını anlamak için yazılan eserlerin niteliğine bakmak gerekir. Nitelik açısından değerlendirebilmek için popüler roman ve sanatsal roman arasındaki farkı bilmek gerekir.

Umberto Eco’ ya göre bir kitabın popüler olması için yazarın niyetinin, metnin niyetinin ve okurunun niyetinin örtüşmesi gerekir. Yazarın niyeti herkesin sevip beğeneceği bir roman yazmaksa sorun yoktur. Yazarın sanat ve estetik değeri yüksek bir roman yazmak gibi bir düşüncesi yoksa eğitim seviyesi çok yüksek olmayan okurlara hitap edecek para, makam, mevki kazandıran popüler kitaplar yazabilir.

Gerçek sanat eseri düşünmeye, sorgulamaya yönlendirir. Popüler bir edebiyat eserinde hazır kalıplar içinde, basma kalıp günlük duygulanımlara yer verir.

Popüler edebiyat yeni bir şeyin peşinde değildir. Daha önce ortaya konulmamış bulguların bulunmasıyla ilgilenmez. Çok satıyor olması popüler romanlara nitelik kazandırmaz.

Gerçek sanatçıyı kitabının çok okunup okunmaması, şöhret , para dışlanmak korkusu pek ilgilendirmez. Yazmayı sanat olarak algılayan bir yazar tamamen özgürdür. Başka kaygılar söz konusu olduğunda yazar artık bir sanatçı değildir. Çünkü yazdıkları bir şeylere bağımlıdır, özgür değildir.

Popüler romanlar estetik bir kaygı olmadan, sanat dışı sebeplerle yayınlanan, okuru heyecanlandırmak , duygulandırmak için yazılan , çok sayıda okura ulaşan , anlaşılabilir, her seviyeden okura hitap eden, klişe kurgu tipleri kullanan, pek çoğunun dizisi filmi çevrilmiş kitaplardır.

Sanatsal anlamda bir roman yazarı sorgulayıcıdır. Bu tip romanları herkes okuyamaz, okusa da anlayamaz. Basma kalıp bir yapısı ve kurgusu yoktur. Değişik anlatım teknikleri kullanır.

Popüler roman yazmak yazar için bir yazarlık faaliyetidir. Sanat kaygısı gütmez, para ve ün kazanmak için yazar. Bu yazarlar alelacele yazdıkları için yanlışlıklarını düzeltme gereği bile duymadan yayınevlerinin ve medyanın yoğun tanıtımı ile hemen piyasa çıkıp, çok kısa süre içinde okunup tüketilir.

Estetik roman yazarları kültürel bir etkinlik içerisinde yazarlar. Çok düşünürler, beklerler, defalarca düzeltirler. Bu yüzden bu tip roman yazarları çok az sayıda eser basabilirler. Bu tip yazarlar kalıpları yıkar yeni kalıplar oluştururlar. Bu tip yazarlar çok az sayıda kitap yazarlar. Bir kitabı yazmaları yıllarca sürer.

Popüler romancılar kişileri ve olayları olduğu gibi yansıtırlar. Estetik roman yazarları kendi gerçekliği içinde kişi ve olayları yeniden yazarlar.

Popüler romanların kahramanları gıpta edilecek örnek alınacak ideal özelliklere sahip toplumda göze çarpan , güzel ya da yakışıklı kişiliklerdir. Estetik roman kahramanları toplumda pek dikkat çekmeyen pasif kişilerdir.

Popüler romanlarda olaylar ve entrikalar boldur. Popüler yazarın kahramanları hayata büyük bir aşkla bağlıdır. Hayatı sever dolu dolu yaşar. Estetik romanların kahramanları için hayat kasvetli, sıkıcıdır.

Popüler roman yazarları genelde çok zengindir. Estetik roman yazarları genelde fakirlik hatta sefalet içinde yaşarlar. Bazıları popüler roman yazmayı deneyerek para kazansa da çoğunluğu tenezzül bile etmemişlerdir.

Popüler romancıların sanatsal bir kaygıları olmadığı için sanat akımları ve teorileriyle pek ilgilenmezler.Onlar sadece okuru düşünür.

Estetik roman yazarlarında okur kaygısı yoktur. Eğitim öğretim seviyeleri çok yüksektir. Popüler romancıların eğitim seviyesi düşüktür.

Popüler romanlar bir kere okunur ve tüketilir. Estetik romanlar defalarca okunur.

Popüler romanlarda her şey siyah beyazdır. İyi ile kötü bellidir. Kahramanlar ya iyidir yada kötüdür.

Estetik romanlarda kahramanların içlerinde hem iyiyi hem de kötüyü barındırır.

Popüler romanlar çok uzun süreyi kapsar. Macera ve olay doludur. Estetik romanlar kısa süre içerisinde geçer. James Joyce Ulysess’i bir günde olup biten olaylardır.

Popüler romanlarda önemli olan eylemler ve tutkulardır. Estetik romanlarda kahramanların iç dünyası önem kazanır.

Popüler romanlar bulunduğu dönemin okuyucularının isteklerine göre önceden belirlenen kriterlere göre yazılır. Popüler romanlar her yerde pazarlanabilir. Estetik romanların pazarlanması kısıtlıdır.

Popüler romanların ismi cezbedici olmalıdır. Estetik romanların ismi önemli değildir. Okuyucu genelde yazarı takip eder.

Popüler romanları okuyup bitirdikten sonra özetlemek çok kolaydır. Okuyucunun aklında öykü kalır.Belirli bir olay akışı vardır.

Estetik romanlarda belirli bir zaman akışı yoktur. Her bölüm birbirinin tamamlayıcısı değildir. Zaman kesintili verilir. Geriye dönüşler çok fazladır. Zaman ve mekan belirsizleştirilir. Roman bittikten sonra okuyucu rahatsız olur. Kafasında bir çok soru işareti vardır.

Estetik romanlardaki anlatılan öykü bir araçtır. Kahramanı göstermeye yarar. Öykü sayesinde kahramanın gizli kalmış yönleri gösterilir.

Popüler romanların kahramanları arasında önem dereceleri vardır. Aynen sinema filmlerinde olduğu gibi başrolde olanlar, yardımcı rollerde olanlar bulunur.

Estetik romanlarda böyle bir şey söz konusu değildir. Romanda yer alan kahramanların hepsinin hem bireysel öyküsü, hem de merkezde yer alan kişiyle olan ilişkilerine yer verilir.

Popüler roman kişilerinin yaşayışları toplum kuralları çerçevesindedir.

Estetik romanlarda kahraman alabildiğine özgürdür. Toplumla sürekli çatışır.

Popüler romanlarda daima iyiler kazanır. Estetik romanlarda iyiler daima kaybeder.

Popüler romanlar mekan yönünden oldukça zengindir. Estetik romanlar mekanı aynen bir roman kahramanı gibi ele alır.

Popüler romanlarda yer alan fikirler yeni değildir. Varolan fikir ya kabul edilir, ya da reddedilir.

Estetik romanlar yeni fikirler, yeni bakış açıları, orijinal bir üslupla sunulur.

Popüler romanların kurgusu klişedir. Romanın başlangıcından okuyucu sonunu tahmin edebilir.

Estetik romanlar orijinal bir kurgu kullanıldığı için okuyucu sonucu tahmin edemez.

Popüler romanlarda gerilim ve gizemli bir anlatım tekniği kullanılır.Okuyucu romandaki kişiyle kendini özdeşleştirir.

Estetik romanlar yapılan göndermeler, metaforlar, imgeler ve sembollerle anlaşılmaz hale getirilir. Anlatılan öykü giderek soyutlaşır. Okuyucu özdeşim kuramaz.

Popüler romanlarda sade ve anlaşılır kitap dili kullanılır. Kahramanların hepsi üniversite eğitimi almış gibi konuşur.

Estetik romanlarda kişiler doğal bir şekilde konuşur.Aydın, aydın gibi, hizmetçi hizmetçi gibi, köylü de köylü gibi konuşur.

Popüler romanlarda dil bilgi verici ve değerlendirici niteliktedir.

Estetik romanlarda zengin, betimleyici ve sergileyicidir.

Roman türlerine göre de bir ayrım yapılabilir. Aşk, heyecan, macera, casusluk, polisiye romanlar popülerdir.

Estetik romanlar, postmodern, üstkurmaca, bilinçaltı, fantastik ve metafizik içeriklidir. Bu kurallar çok katı değildir. Bir estetik romanda popüler roman türlerine ait motifleri de kullanabilir.

Popüler orman okurları yazara teslim olur. Onların asıl amacı okudukları romandan zevk almaktadır.Eleştirel bakmazlar.

Estetik roman okurları ise, eleştirel bir tavır takınarak metne yaklaşırlar. Roman okumak onlar için pek iyi vakit geçirilen bir şey değildir. Okurun amacıda zaten iyi vakit geçirmek değildir.

Popüler roman okurları okuduktan sonra anlatma, paylaşma ve özetleme eğilimindedir.

Estetik roman okurları çözümleme, eleştirme, yorumlama eğilimindedirler. Bu da romanı yazmak kadar zordur.

Sanat ve edebiyat açısından değerlendirildikleri zaman, küçümsenen popüler romanlar aslında bulundukları dönemin yaşantısını yansıtmaları açısından önemlidir. Çok geniş halk kitlelerine ulaşan bu romanların edebiyata bir fayda sağlayabilmesi yazarın tutumunu da bağlıdır. Yazar çok okunmanın toplumsal sorumluluğunu taşımalıdır. Verdiği mesajlar, örnek gösterdiği hayatlar konusunda çok dikkatli olmalıdır. Sırf bir roman popüler diye dışlamak doğru değildir. Bu romanların neden bu kadar okunduğu incelenmesi gereken bir konudur.

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
 
 

Zevkine uygun olarak üretilen şeyler ''popüler'' olarak adlandırıldığı için bu tür romanlar okunduktan bir süre sonra unutuluyor. Okuyan biri olarak yazıdan maksimum faydalandım. Emeğinize sevgimle. Teşekkürler.

Olgun Ekinci 
 26.02.2010 13:43
Cevap :
Olgun Bey, yararlanmanıza çok sevindim. Teşekkürler yorumunuza. Saygılar, selamlar.  26.02.2010 23:20
 

Harika bir çalışma, elinize sağlık, aklınıza bereket. Sevgiler. Selamlar. Ali Nail.

Ahmet Güüreşçioğlu 
 26.02.2010 13:17
Cevap :
Sevgili Ali Nail, Yorumlarınız beni çok sevindiriyor. Beğeninize teşekkürler. Saygılar, selamlar.  26.02.2010 23:19
 

Böylesi, usta işi bir "popüler roman eleştirisi"ne bugünlerde gerçekten çok ihtiyaç vardı. Kulaklara küpe olsun! Araştıran, sentezleyen ve paylaşan emeğinize sağlık. Ayrıca böylesi yetkin bir edebiyat ve öykü eleştirmeni olarak son öykümü "önerileriniz" arasına almanız ise benim için ayrı bir onur vesilesi oldu. Tüm roman ve öykü severler adına içten teşekkürler ve dostça selamlarımla.

Ersin Kabaoglu 
 26.02.2010 12:58
Cevap :
Çok yönlü bir konu. Popüler kültürün her yanı sardığı günümüzde sanatsal olanla gelip geçici olanının ayırdına varmak çok önemli. Öykünüzden çok etkilendim. Anlatımınız çok farklı, duyguları kullandığınız imgelerle gösteriyorsunuz. Soyut bir şey gözümüzde somutlaşıyor. Tamam budur olması gereken dedirtiyorsunuz. Saygılar, selamlar.  26.02.2010 23:18
 

Pazarlama ve tüketim öncelikli düşünülürse, o yazım, o romanın sanatsal olduğundan nasıl bahsedilir? Amaç sanat değil getiri ise, ticari amaç gerçekleşmiş sayılır. Bence sanatı ticarete alet etmemek gerek zira kalite düşer...sevgiler.

Yurdagül Alkan 
 26.02.2010 11:18
Cevap :
Benim de vurgu yapmak istediğim buydu. sanatsal açıdan kıymetli olan para için, ısmarlama yazılmamış olandır.  26.02.2010 23:13
 
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
Toplam blog
: 70
Toplam yorum
: 166
Toplam mesaj
: 0
Ort. okunma sayısı
: 3112
Kayıt tarihi
: 20.09.09
 
 

Evli bir çocuk annesiyim. Eğitim alanında çalışıyorum. Felsefe, sosyoloji, edebiyat alannda atöly..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster