Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

12 Kasım '07

 
Kategori
Sağlıklı Yaşam
Okunma Sayısı
17359
 

Reiki uygularken gerçekten sembollere ihtiyacınız var mı?

Reiki uygularken gerçekten sembollere ihtiyacınız var mı?
 

“Tüm var oluş bir dalgadır. Siz ve diğer insanlar gerçekte özdeşir. Zaman ve mekan duvarları yoktur. Semboller faydalı olsa da enerjinin özünü bir kere anladıktan sonra gereksizleşir. “ (Hiroshi DOI, Modern Reiki Metodu sayfa 39)

Batılı tarzda Reiki, Usui Reiki Ryoho kökeninden gelişerek Japonyaya geri döndüğünde pratik ve sofistike bir nitelik kazanmıştır. Öte yandan geleneksel Reiki ruhsallığın zenginleşmesi için bilinç faktörünü ve yeteneğin geliştirilmesi için kedi kendini eğitme tekniklerini vurgulamaktadır. Bugün “yeteneğin uyumlanma ile gelişeceği” yönünde yanlış bir anlayış mevcuttur. Gerçekler daha çok insan tarafından bilinmeye başlandıkça, şu fikir yayılacaktır: “uyumlanma sadece bir başlangıçtır. İnsan gerçek yeteneği kendi kendine geliştirebilir.” (Hiroshi DOI, Modern Reiki Metodu sayfa 65)

Reiki sembolleri nedir? Reiki enerjini daha etkili kullanabilmek için yardım alınan araçlardır. Reik’ye başlangıçta yol gösterici olurlar ama daha sonra daha fazla kullanmak gerekmez. Şöyle ki; Dereyi geçene kadar sandala ihtiyaç vardır ama dere geçildikten sonra sandalı sırtında taşımak boşu boşuna kendini yormaktır. (Petek Kitamura, Şifa Kaynağı Reiki sayfa 80) Petek Kitamura yine aynı kitabının 83. sayfasında Reikide kullanılan semboller hakkındaki görüşlerini şöyle belirtmeye devam etmiştir; “Sembollerin bir kutsallığı yoktur. Japonyada yolda giderken bir ilkokul çocuğuna Japon Kanji harfleri ile yazılmış sembolleri gösterirseniz size hemen okur ve ne olduğunu söyler. Reiki’den haberi olmadığı halde bunu yapar. Yani semboller Japon Kanji alfabesi ile yazılmış, Japonca kelimelerdir. Usui Sensei de bunları Kurama dağındaki tapınaktaki yazıtlardan esinlenerek kullanmaya başlamıştır. Tibet orijinli olan sembollerde Tibet’teki yazıtlardan alınmıştır. Semboller bizim yalnızca niyetimize odaklanmamızı sağlar.”

Reiki’nin sembolleri kullanma tekniği olduğunu yada sembollerin çok kutsal olduğunu söyleyenler bile çıkar. Usui sensei sembolleri Reiki’ye yeni başlayanların Reiki enerjisini kontrol edebilmesini sağlayan bir araç olarak geliştirmiştir.

Semboller kutsalsa ve kendi içinde büyük bir değer taşıyorsa, sembollerin şekillerinin dünyada aynı olması gerekir (aksi takdirde farklı semboller anlamsız olacaktır.) Usui’nin ve Hayashi’nin sembolleri birbirine benzese de farklıdır. Batıya özgü Reiki’de, semboller okullara göre değişir. Reiki Masterlerının sembolleri değiştirdiğini ve doğru sembollerin ne olabileceğini merak ettiklerini öğrendim.

Reiki sembollerinin rolü, bisikletteki destek tekerlekleriyle aynıdır. Bisiklet sürmeyi öğrenirken bu yardımcı tekerleklerden faydalanırsınız. Destek tekerlekleri olan bir bisikleti herkes sürebilir. “Destek fonksiyonunu yerine getirdikleri sürece tekerleklerin şekli değişebilir. Aynısı Reiki sembolleri içinde geçerlidir. Semboller Reiki enerjisinin kullanımını kolaylaştırır.”

Ancak Reiki şifacılarının şifacı olarak yeterince geliştikçe bunları kullanmayı bırakması gerekir. (Destek tekerlekleri de insan bisikleti kullanmaya başlayınca çıkarılır.) Semboller birer araç olarak kullanılmalıdır. Sembollerin fonksiyonlarını yanlış anlamamalısınız. Daha fazla sembol arayışına girmek yada sembollere kutsallık atfetmek anlamsızdır.

Usui-sensei sembolleri kullanmamıştır. Sembollerle ilgili şunları söylemiştir: “sembolleri iyi kullanın. Gittikçe daha sık kullanın. Artık sembollere ihtiyaç duymayacağınız aşamaya geleceksiniz İnsan zihni evrendeki her noktaya derhal ulaşabilir. Sembollere ihtiyaç duymayana dek kendinizi geliştirmelisiniz.

Gendai Reiki-ho’da öğrenciler bütün sembolleri öğrenir ve onları olması gerektiği gibi kullanır. Dördüncü sembol yalnızca bütün teknikleri uygulamak için kullanılır ve ardından “SEMBOLSUZ” durum hedeflenir. (Hiroshi DOI, Modern Reiki Metodu sayfa 213)

Reiki “beden ve ruhu Reiki uygulayarak şifaya kavuşturmaktır.” Mikao Usui geriye çok sayıda talimat bırakmıştır. İnsanlara özellikle büyük evrenin ve küçük evren olan insanın kendi ruhunun doğasının her zaman birleşik olması gerektiğini öğretmiştir. “Evren benim ve ben evrenim” Ayrıca şu ifadeyi de kullanmıştır: “Evren benim içimde var olur ve ben evrenin içinde var olurum!” “Işık benim içimde ve ben ışığın içindeyim.” Her halukarda bizlere evrenle birliğimizi öğretmeye çalışmıştır.

Mikao Usui düzenli üyelerine temel teknikleri öğretmemiştir. Onlara kendilerini ve başkalarını iyileştirmeyi, yaşamdan zevk almayı ve mutluluğu artırmayı öğretmiştir. Sağlığın ve mutluluğun kişisel düzeyde arttırılmasını vurgulaşmıştır. Mikao Usui, gökyüzünün ve dünyanın doğasının insanları daha yüce kıldığı gerçeğine dayanarak eğitim vermiştir. Bu gerçeğe inanırsanız, konuşmalarınız ve davranışlarınız evrenle birleşecektir. Doğal olarak mutlak sonsuzluk yeteneğini sergileyebilmeniz mümkün olacaktır. Orijinal insan yaşamı budur. Demiştir.

Usui beş prensibi adı altında önemli bir öğreti bırakmıştır. Bu öğreti Meiji imparatorunu’nun Gyosei denilen 125 şiirinden alınan Japonca siirlerdir. 125.’inci ve son siir benimde hoşuma gitmiştir. Der ki; “Başkalarının temiz ve parlayan kalbini ayna olarak kullabilmek için kendimi hep, daha fazla parlatmalıyım.” Ancak bilindiği gibi, Japon imparatorunun ve Japonların inandığı, bağlanıp dayandığı ruhsal kaynak, “Şintoizm Dini”dir. Japonlara ve Şintoizm’e göre, imparator güneş tanrısının oğludur. Nitekim bu gerçek, Usui’nin örnek aldığı imparatorun şiirlerinde açıkça görülür. Reiki’nin beş prensibi, bir enerji şifa tekniğinden çok, şintoist-budist öğretilerinin inanç ve ahlak esaslarını özetler. Bunlar yanlışmı? Hayır doğru ama eksik. İnsanın kendi içine yaptığı yolculukta insanın kendini tanıması ve büyüklüğünü fark edebilemesi yolunda eksik bilgiler olarak kalmaktadır.

Burada Reiki’de bu konuda birçok kitap yazan Reikicilerin fark etmediği yada söylemediği bir gerçekten söz etmek istiyorum. Usui’nin gökyüzünün ve dünyanın doğasının insanları daha yüce kıldığı gerçeği doğru fakat evrenin büyük insanın ise küçük bir evren oldugu gerçegi yanlıştır. Bunu da yaradanın bize verdiği Kuran’daki bilgilerine dayandırarak söylüyorum. “Evren benim içimde ben evrenin içinde var olurum” doğrudur. Ancak insan evrenden daha büyüktür.

İnsan çok yüce bir varlıktır. Onun sembollere falan ihtiyacı da yoktur. Semboller insanın enerjisinden daha büyük olamazlar. Olsa olsa insanın enerjisini kücülten belirli bir kalıba sokan engellerdir. İnsan doğası gereği özgür olmak ister. Özgürleştikçe aklını özgür bıraktıkça bilge bir insan olur. İnsan bilge oldukça şifacı olur. İnsan yaradılmış varlıkların en mükemmelidir. Şimdi evreni de yaşayan bir organizma bir varlık olarak düşünecek olursak. İnsan varlıkların en mükemmeli ise, verenin tüm enerjilerini ve ve evreni kendi içinde taşıyor demektir. Evren insanın büyüklüğü karşısına, tıpkı bir kadının boynundaki inci tanelerinden biri kadar bir büyüklüğe sahiptir. İnsan bu kadar büyük ve yüce bir varlıktır.

Sevgili arkadaşlar bu gerçeği görmemezlikten gelirsek evrenden sifa ister duruma düşeriz halbuki evren Allah tarafından, bizim emrimize verilmiş bir güçtür biz ne istersek onu yapmak üzere yetkili kılınmıştır. Evet Reiki evrensel yaşam gücüdür. Ama enerjinin kaynagı olarak evreni görürsek kendi içimizdeki ufak bir bölümün enerjisinden faydalanırız. Ama her şeyin kaynağı olarak Allahı görürsek onun sonsuz enerjisinden faydalanırız. Seçim sizin.

Japonca daire anlamına gelen EN sembolunden biraz bahsedeyim istiyorum. Bu sembol insanın koruyormuş. Reiki Master olan bir arkadaşım birgün eyvah bugun kendime EN sembolünü çizmeyi unuttum korunmayacağım başıma çok şey gelebilir demişti. Japonlar güneşi tanrı olarak gördüklerinden bu sembolu birçok yerde kullanmışlardır bayraklarında bile daire vardır. İmparatorlarını da güneşin oğlu zannederler. Sizce bizi güneş mi koruyor?

Yada güneşten esinlenerek çizilen dairenin içindeki birkaç cizgi mi? Yazımdaki resme bir bakın. Bence insanı koruyup gözeten Allahtır.

Yine aynı şekilde Anthakarana sembolünün insanın negatifliklerinden arınmasını sağladığına inanılıyor. İnsanı arındırıyorsa bu sembol kristalleri de arındırabilir diyerek günümüzde kristallerin temzilenmesinde de kullanılmaktadır. Ama bir sembol mü insanları negatifliklerinden arındırır yoksa insanın yaptıgı negatiflikleri fark edip bunlar için Allahından özür dilemesi mi insanı negatifliklerinden arındırır bu noktayı sizlerin taktirine bırakıyorum.

Daha sembollere devam edecegiz farklı reiki çeşitlerinde semboller 13’e kadar çıkabilmekte hatta mısırdaki pramitlerden gelen ilhamla bulunan inek sembolune kişi ra shebaa reikide uyumlanırsa içindeki ejderi daha bir uyandırabiliyormuş. Ra kaynağı büyük merkezi güneştir. Shebaa ise ra’ya giden yolu gösteriyormuş. Sadece shebaa aracılığı ile ra’ya erişebilir, yuvaya giden doğru yolu bulabilirmişiz.

Tabi sizin sorularınız ve ilginiz olursa bu konularda da sohbet edebiliriz. Yüceler yücesi insanın nasıl bu hallere sokulduğunu bir güneşten bir inekten, onların çizilmiş sembol resimlerinden nasıl medet umduğunu tartışabiliriz.

Ben şahsen Reiki eğitimlerimde yedi yıldan bu yana öğrencilerime sembol kullanmayı tavsiye etmiyorum ve artık öğretmiyorumda. Çünkü öğrencilerime bu işin sembolsüz de yapılabileceğini öğretiyorum. Reiki ikinci ve üçüncü aşamalarında çok rahat enerji uzaklara da sembolsuz hatta sembollerden kurtulunduğunda çok daha güçlü bir şekilde gönderilebileceğini öğrencilerim deneyimliyorlar.

Sevgi ile kalın

Alahattin Öztekin

Usui Reiki Master

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
 
 

reikiyi iki gündür yapıyorum kendime kendime yaparken sembol kullanacakmıyım kullanacaksam nasıl olacak öğretirseniz sevinirim.ne zaman başkalarına uygulayabilecem ve nasıl olacak.ben kendime şifa için kullanmak istiyorum.dosyalardaki hareketleri yapıyorum sadece.bişey söylemem gerkiyormu

lina tatlioglu 
 23.11.2009 15:30
Cevap :
Merhaba lina Reiki üç aşamadan oluşmaktadır. Eğitimi yeni almışsanız birinci aşamadasınızdır. Bu aşamada semboller kullanılmıyor kişi rahatsızlıgın oldugu yere sadece elini koyması ve evrensel enerjinin akmasını istemesi yeterlidir. Bu kendinize ve başkalarına yaparkende geçerlidir. Reikinin ikinci aşamasında ise daha ziyade uzaktaki kişilere enerji verirken sembol kullanılmaktadır. İkinci aşamada bazen kişi kendini avucunun içinde hissederek iki avucunun arasından da enerji verebilir. Semboller enerjiyi uzaklara gönderebilmek ve bilinçaltına girebilmek için reiki iki seviyesinde vardır. Kendinize yaparken herşeyin içinden geçen enerjinin sizin ellerinizden vucudunuzun reiki uygulayacagı yerine aktıgını düşündügünüzde enerji akmaya başlar tek yapmanız gereken budur sevgilerimle  29.11.2009 14:20
 

Reiki konusunda henüz fazla bir deneyime sahip değilim ama enerjiyle yapılan tüm çalışmalarda gerçekliğin sadece insan bedenin bir paratonel vazifesi gördüğüdür. Semboller konusunda ise tamamen haklısınız semboller çağlar boyu bilgiyi korumak ve açılımlar yapmak için kullanılmıştır bilinç seviyelerine ve kültürlere göre farklılıklar gösterir.Sizin anlam kilidinizi açan sembol ile diğer kişilerinki farklı olacaktır. Yani bu denizde elimizden tutacak varlık sembol değil sadece kendi bilincimiz olacaktır.Bilinci ve enerjiyi bir ''im'' ile işlemeye çağırmak ona gereksiz yere bir ritüel yüklemek ve sol kulağımızı sağ elimizle kaşımak gibi görünebilir. Tekrar teşekkür ederim paylaşımınız için. Sevgiler:)

Levent AKKAYA 
 12.05.2008 13:18
Cevap :
yorumunuz için çok teşekkür ederim çok haklısınız sevgiler  12.05.2008 17:46
 

Reikiyle ilgili bilgilendirici yazılarınız için teşekkürler..Reikiye merak salmış biri olarak bu yazılarınız bilgilendirici oluyor ancak ben içsel olarak o sembollerin bana bir yararı olacağına ya da beni koruyacağına hiç bir zaman inanmadım ve uygulamayan biri olarak başıma da çok kötü şeylerin geldiğini söyleyemem....herşeyin özünde yaradanın bizi sevdiğini ve koruduğuna inanmak yatar bence...Dolayısıyla araya başka araçlar koymaya hiç gerek duymadım ben...Tüm bu seromoninin içinde işin özü bu bence..Değindiğiniz için teşekkürler...

gelincik xxxxx 
 16.11.2007 12:25
Cevap :
Teşekkür ederim gelincik İnsanı sadece allah korur ve O'da kendisi ile arasına hiçbirşeyin girmesini asla istemez. Semboller insanı koruyamazlar. Araya girecek olan melek bile olsa istemez o yüzden melek enerjilerinden medet umanlar da yanlışa düşüyorlar bir süre sonra. İşin özünü kavrayan bir kişi olarak size yorumunuzdan dolayı teşekkür ediyorum tekrar  16.11.2007 17:02
 

semboller gereklidir bence. bir yardımcı ve enerjiye ulaşmada anahtardırlar. Yoksa hiç olmazlardı. Yani elbette sembol korumaz ama korunmak için kendinizi harekete geçirmemeniz sizi savunmasız bırakır. Üstelik reikicinin belirli bir aşamaya kadar KALKANI yoktur. Bunu siz daha iyi bilirsiniz. kalkan ise kendi enerjimizin güçlenmesi ya da kimse itiraf etmek istemese de bazı rehber varlıkların yardımı ile olur. Sizin şifanıza katılan "dostlar" denebilir onlara. ben sembol kullanıyorum, bir süre daha kullanmaya devam edeceğim. Hele ki yeni bir sistem öğreniyorsam bunu en iyi şekilde yapmaya çalışırım. şunu düşünün: Bir müzisyen adayı önce notaları ve klasik yöntemleri öğrenir sonra doğaçlamaya girişir. Hemen kendini özgür bırakma adına doğaçlama yapmaya kalkarsa ortaya saçma şeyler çıkar. Üstelik reiki gibi bir enerjiyle meşgulken belli bir yol izlemek kolaylaştırıcı ve koruyucu olur. Ama tabi ki en sonunda bırakılacaktır, size bu noktada katılıyorum.

Kwan Yin 
 12.11.2007 18:32
Cevap :
sevgili eda yorumun için teşekkür ederim katılıdıgın noktayada katılıyorum. katılmadıklarına gelince insan çok yüce bir varlıktır siz belirli bir aşamaya kadar insanın koruma kalkanı yok diyorsanız bu sizin için yok olur sizin düşüncelerinize göre herşey yönlenir. Siz kullanmak isterseniz tabi ki sembol kullanabilirsiniz ama benim dikkat çekmek istedigim nokta gücünüzün sembol olmadan da işleyebilecegi gerçegi. Rehber varlıklar konusunda dikkat etmek gerekir cünkü birçok rehber varlık ve kanal bilgileri negatiflige ait çıkabiliyor. Rehber varlık şaman ögretisinde bu dünyadan göçen ulu bilge insanların ruhlarıdır. Ama düşünmek lazım Buda da bir insandı ama gözleri simdi de herkesi görür diyorlar gerçekten bu dünyadan ayrılanların bu dünyada yaşayan insanlarla irtibat kurma hakları var mı? yoksa bizler negatif varlıklar'la mı irtibat kuruyoruz? Sevgiler  13.11.2007 15:02
 
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
Toplam blog
: 101
Toplam yorum
: 157
Toplam mesaj
: 25
Ort. okunma sayısı
: 5065
Kayıt tarihi
: 01.03.07
 
 

Ege Üniv. İşletme Fakultesi'ni, daha sonra da Harward Üniversitesi'nin Master programını Türkiye'de ..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster