Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

07 Kasım '11

 
Kategori
Ekonomi - Finans
Okunma Sayısı
1608
 

Sayıştay'ın denetim alanı bir gecede nasıl daraltıldı

Sayıştay'ın denetim alanı bir gecede nasıl daraltıldı
 

Sayıştay'ın Denetim Alanı Nasıl Daraltıldı

Hükümetimiz meclisten aldığı yetkiye dayanarak 3 Kasım 2011 tarihine kadar 34 adet Kanun Hükmünde Kararname (KHK) çıkararak meclisin yasama yetkisini kullanmıştır. Bu dönemde çok sayıda kanunda hızlı ve önemli düzenlemeler yapılmıştır.  Bu yöntemin meclisi bypass ederek yasama yetkisinin Bakanlar Kurulu tarafından kullanılmasıyla demokratik açıdan sakıncaları bulunması bir tarafa ayrıca düzenleme sistematiğinin de olmaması kamuoyunun KHKları anlamasını zorlaştırmıştır. Pekçok KHK'nın içerisinde gizli kalmış dikkat çekmeyen çok önemli değişiklikler yer almaktadır. Özellikle 2 Kasım 2011 'de çıkan çok sayıda KHK'nın kamuoyunca anlaşılması biraz zaman alacaktır.

2 Kasım 2011 'de çıkan çok sayıda KHK'dan birinde farkedilmesi oldukça zor bir yerinde de çok önemli bir değişiklikle Sayıştay'ın denetim alanı daraltılmıştır. Söz konusu düzeleme 2 Kasım 2011 tarihli Resmi Gazetenin 28103 mükerrer sayısında yer alan 662 Karar Sayılı "AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDAKANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDEKARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİRKANUN HÜKMÜNDE KARARNAME" nin 63. maddesinde yer almıştır. Buna hüküm aşağıda yer aldığı şekildedir:

 "3/12/2010 tarihli ve 6085 sayılı Sayıştay Kanununun;  4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “(% 50’den az olması halinde ortaklık hakları yönüyle)” ibaresi ile aynı fıkranın (b) bendinde yer alan “(kamu payının yarıdan az olması halinde ortaklık hakları yönüyle)” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve (b) bendinin başına “Kamu payı % 50’den az olmamak kaydıyla” ibaresi eklenmiştir."(KHK/ 662   m.63)

6085 Sayılı Sayıştay Kanuunun "Denetim Alanı" başlıklı 4. maddesinin değişiklik yapılmadan önceki hali ise aşağıda yer almaktadır:

"Denetim alanı

MADDE 4- (1) Sayıştay;

a) Merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarını, mahallî idareleri, sermayesindeki kamu payı doğrudan veya dolaylı olarak % 50’den fazla olan özel kanunlar ile kurulmuş anonim ortaklıkları (% 50’den az olması halinde ortaklık hakları yönüyle), diğer kamu idarelerini (kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları hariç),

b) (a) bendinde sayılan idarelere bağlı veya bu idarelerin kurdukları veya doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak ortak oldukları her çeşit idare, kuruluş, müessese, birlik, işletme ve şirketleri(kamu payının yarıdan az olması halinde ortaklık hakları yönüyle),

c) Kamu idareleri tarafından yapılan her türlü iç ve dış borçlanma, borç verilmesi, borç geri ödemeleri, yurt dışından alınan hibelerin kullanımı, hibe verilmesi, Hazine garantileri, Hazine alacakları, nakit yönetimi ve bunlarla ilgili diğer hususları; tüm kaynak aktarımları ve kullanımları ile Avrupa Birliği fonları dahil yurt içi ve yurt dışından sağlanan diğer kaynakların ve fonların kullanımını,

ç) Kamu idareleri bütçelerinde yer alıp almadığına bakılmaksızın özel hesaplar dahil tüm kamu hesapları, fonları, kaynakları ve faaliyetlerini,

denetler.

(2) Sayıştay; yapılan andlaşma veya sözleşmedeki esaslar çerçevesinde uluslararası kuruluş ve örgütlerin hesap ve işlemlerini de denetler.

(3) 2/4/1987 tarihli ve 3346 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesi kapsamına giren kamu kurum, kuruluş ve ortaklıklarının Türkiye Büyük Millet Meclisince denetlenmesi, bu Kanun ve diğer kanunlarda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yerine getirilir."

Söz konusu düzeleme ile SAYIŞTAY'ın

 - Sermayesindeki kamu payı doğrudan veya dolaylı olarak % 50’den az olan  özel kanularla kurulmuş anonim ortaklıkları  ve

- Kamu payının yarıdan az olduğu Merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarını, mahallî idareleri, sermayesindeki kamu payı doğrudan veya dolaylı olarak % 50’den fazla olan özel kanunlar ile kurulmuş anonim ortaklıkları , diğer kamu idarelerine (kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları hariç), bağlı veya bu idarelerin kurdukları veya doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak ortak oldukları her çeşit idare, kuruluş, müessese, birlik, işletme ve şirketlerini ortaklık hakları yönüyledenetlenmesi yetkisi elinden alınmıştır. 

Kamu payı % 50’den az olan söz konusu kuruluşlarda kamu payı ile ilgili denetim yapılmayacaktır.

Büyük umutlarla çıkarılan ve bütün kamu kaynaklarının denetimden geçmesini sağlamak amacıyla denetim alanı oldukça geniş düzenlenen 6085 Sayılı Sayıştay Kanunu yürürlüğe gireli henüz 1 yılını doldurmadan denetim alanı yavaş yavaş daraltılmaya başlandı. Umarız bundan sonra kamu kaynaklarının mali denetimi konusunda tek dış denetim kurumu olan Sayıştay'ın denetim alanı daraltılmaz ve kamu kaynaklarının denetimsiz olarak kullanıldığı yeni alanlar yaratılmaz.

Alper Aksoy 

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
 
Toplam blog
: 6
Toplam yorum
: 0
Toplam mesaj
: 0
Ort. okunma sayısı
: 4882
Kayıt tarihi
: 30.08.10
 
 

  İktisat alanındaki lisans, işletme alanında yüksek lisansımı tamamladım. Bir kamu kurum..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster