Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

29 Kasım '12

 
Kategori
Edebiyat
Okunma Sayısı
1179
 

Selâhettin Dündar ve Haydar Çetinkaya

TEREKEMELER (KARAPAPAK TÜRKLERİ) KİTABI ÜZERİNE BİRKAÇ SÖZ 

Abdullah Çağrı ELGÜN

BANA KÜLTÜRÜNÜ ANLAT SANA SECERENİ SÖYLEYEYİM

SELÂHETTİN DÜNDAR

ÖĞRETMEN-HALK OZANI

ARAŞTIRMACI YAZAR

SELÂHETTİN DÜNDAR’IN HAYATI HAKKINDA BİLGİLER

Öğretmen, Halk Ozanı, Araştırmacı ve Yazar kimliği ile, Terekemeler’in ileri gelenlerindendir. Adına Borçalı’da Köy kuran Hacı Kara İsa’nın torunu olan Selaheddin DÜNDAR, 1946 yılında Kars’ın Merkez, Dikme Köyünde doğdu.

İlkokulu doğduğu köyde; ortaokul ve liseyi Erzurum’da okudu. Erzurum Eğitim Enstitüsünün Fen Bölümünden mezun olduktan sonra, Ankara Üniversitesi’nin Fizik Mühendisliği Bölümünü bitirdi.

Mühendis olarak mezun olmasına rağmen, öğretmenlik mesleğinde karar kılan Halk ozanı DÜNDAR, yurdun çeşitli yerlerinde, otuz yıl (30) boyunca öğretmenlik yaptı. Eşi de öğretmen olan Halk Ozanı Selâheddin DÜNDAR’ın, EZGİ adında bir kızı ve OZAN adında bir oğlu bulunuyor.

Dedesi, Hacı Kara İsa da bir Terekeme şairi olan Ozan Selâhettin DÜNDAR, henüz ortaokul sıralarında şiir yazmaya, lise yıllarında da saz çalmaya başladı. Daha önceki yazdıklarını, deneme şiirleri olarak nitelendiren DÜNDAR’ın ilk kayda değer şiiri, 1972 tarihini taşımaktadır. Yazdığı şiirlerin, müziğini de kendi yapan Halk Ozanı Selâhettin DÜNDAR’ı, ilk defa sazı ve sözüyle 1973 yılında bir radyodan dinliyoruz.

1974 yılında ilk televizyon programını gerçekleştiriyor.  Bundan sonra DÜNDAR’ı, sazı ve sesiyle radyo ve televizyonlarda sık sık dinlemekte ve görmekteyiz.  Âşıklık geleneğinin, tüm dallarını başarı ile sürdüren Ozan Selâhettin DÜNDAR’a, yurt içi festival ve programlarda da rastlarız.

Türkiye’yi karış karış dolaşan ozanımız, yurt dışında da programlar yaptı, yurt dışındaki festivaller ve kültür etkinliklerinde bulundu. Kültür Bakanlığının kadrolu ozanlarından olup, çok sayıda şiir, deyişler, halk müziğinin değişik makamlarında besteleri bulunmaktadır.

Çok sayıda ödülleri, takdir teşekkür ve plaketlerin sahibi olan Halk Ozanı, Ozan Selâhettin DÜNDAR, 1991 yılında Kültür Bakanlığının yurt çapında açmış olduğu: “Tasarrufa Çağrı” konulu şiir yarışmasında, birincilik ödülü aldı. Daha sonraki Çalışmaları için de Türk Folklor Kurumunun, Özel Şeref Ödülü ile ödüllendirildi.

 

Sosyal yönden oldukça yoğun olan Ozan Selâhettin DÜNDAR, bir çok demokratik kurum ve kuruluşun kuruculuğunda, çalışmalarında ve yönetimde bulundu.  MESAM’ın nüvesini teşkil eden ve 1978’de kurulan “Türkiye Sanatçılar Birliği”nin ilk kuruluşuna da imza atmıştır.

Ozanlar Vakfı yönetiminde yer aldı; Kars Dikme Köyü, Kültür Derneği’nin kuruculuğunu ve aynı zamanda başkanlığını üstlendi. Derneğin başkanlığında bulunduğu,  1997 ve 1998 yıllarında, Kars Kültür Festivalleri düzenledi.

Âşık İslâm ERDENER, Anma Gününü organize etti; ve bu etkinliklerin komitesinde yer aldı. Ozan Selaheddin DÜNDAR aynı zamanda bir araştırmacı, yazar ve gazetecidir. Yayına hazır durumda ve yakın tarihte yayınlanacak olan, iki adet araştırma ve inceleme kitabı, mevcuttur.  Kars “Ölçek” Gazetesinde  “Gurbet Selamı” adıyla köşe yazarlığını devam ettirmektedir.

“HALAY” dergisini kurarak, bu derginin uzun yıllar, yayın yönetmenliğini sürdürdü.

Eğitim ve Kültür ağırlıklı “MENEKŞE” dergisinin kurucusu ve yayın yönetmenliğini yaptı.

Selaheddin DÜNDAR’ın Fizik Dersi ile ilgili bir kitabı da yayınlanmıştır. Bunun dışında, ozanlığı ile ilgili olarak “BAŞAK”, “BAĞDAŞ” ve “ÇUVAL” adını taşıyan üç şiir kitabı yayınlanmıştır. Kültür Bakanlığı arşivlerinde şiirleri ve TRT arşivlerinde ses bantları mevcut olup; Selâhettin DÜNDAR’ın dört adet kaseti, piyasalarda satışa sunulmuş bulunmaktadır.

Alet çalıp parmakları ile tellere dokunmaya mandolinle başlayarak Bağlama, Tar ve Koşasaz adını verdiği, birleşik sazı, maharetle konuşturmayı başarmıştır. Saz ve sözün de ustası olan Ozan Selehattin DÜNDAR, Terekeme-Azeri, Anadolu Ağızları, tarzındaki deyişlerini Koşasaz eşliğinde büyük bir maharet, hüner ve kendine has uslûpla, seslendirmekte ve yorumlamaktadır. 

 

HAYDAR ÇETİNKAYA

ŞAİR-FOLKLORCU-ARAŞTIRMACI-YAZAR

 

1 Mart 1930 yılında Ardahan il Merkezine bağlı eski adı ile Kötemelik, yeni adı ile Kaptanpaşa olan mahallesinde dünyaya geldi.

İlk ve ortaokulu Ardahan’da okudu. Ankara ve Ardahan Belediyelerinde zabıta memuru olarak çalıştı. Millî Korunma murakıbı görevlerinde bulundu. Zabıta teşkilatının çeşitli kademelerinde çalışarak Amirlik rütbesine ulaştı. Ardahan Belediyesi Zabıta Amiri iken kendi isteği ile 1976 yılında emekliye ayrıldı. Ankara’da Türk Ocakları’na devam etti. Ardahan’da da Ardahan Folklor ve Halk Oyunlarını Yaşatma”,  “Ardahan Musiki Sevenler Derneği” ile “Halkevleri Ardahan Şubesi Başkanlığı” görevlerinde bulundu.

“Ardahan Rehberi, Başka Bir Ardahan Rehberi Daha, Ardahan Vilayet Olmalıdır, Kürt Boyu, Hanak’ın Sesi”, adlı kitap ve dergiler ile Kurtuluş Ardahan ve “23 Şubat Ardahan” adlı gazetelerde: “Çağrı, Halk Kültürü, Halay, İçel Kültürü, Yeni Türk Kültürü, Uçan Türk, Türk Folklor Araştırmaları, Karseli, Toprak, Polis Güvenlik, Halkevi, Size” adındaki dergilerde, Türkiye Gazetesi ile birçok gazetelerde yüzden fazla yazı, araştırma ve şiirleri yayımlandı. Milletlerarası Folklor ve Tarih Kongrelerinde Ardahan’ı tanıtıcı bildiriler sundu.

 

 

ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ

SELÂHETTİN DÜNDAR ve Haydar ÇETİNKAYA ikilisinin hazırlayıp yayınladıkları Terekemeler (Karapapaklar) Kitabını elime aldığım zaman, çok heyecanlandım; çünkü konu ile ilgili yayın yok denecek kadar azdı. O yayınlarda verilen bilgiler ise son derece sınırlı ve eksikti. Bu ne denle elinizdeki kitabın ilk baskısını adeta yutarcasına okuyup bitirdim. Böylelikle Terekeme nedir ve kimdir? Karapapaklar ve Karapapak Türkleri kimlerdir? Bu kavramlar, somut bir biçimde açıklığı kavuşturulmuş oldu.

 

DÜNDAR ve ÇETİNKAYA, gerçek anlamda iki değerli Halk Bilim Uzmanıdır. Daha önce yayımlamış oldukları eserler, yayımladıkları makaleler ve ilk gençlik yıllarından bu güne kadar gerçekleştirdikleri etkinlikler, İkisinin de folklor araştırmaları kurumu tarafından “Türk Halk Kültürüne Hizmet Ödülü” almalarını sağlamıştır. Ayrıca ikisi de Terekeme Karapapak bölgesinde doğmuşlar ve bu kültür ile büyüyüp yetişmişlerdir. Dolayısı ile ortaya koydukları bu eser,  her yönüyle gerçekçi bilgiler içermektedir. Esasen kitabın sonundaki “Kaynakça” da göstermektedir ki, araştırmacılar eseri kaleme alırken, kendilerinden önce yapılan bütün yayımları da gözden geçirmişlerdir.

 

DÜNDAR ve ÇETİNKAYA ikilisinin elinizdeki eseri ile ortaya koydukları teze göre, Terekemeler (Karapapak Türkleri) Türkmen’dirler ve Oğuz Boylarına mensup Türk’türler…

Eserin içerisinde çok değerli bilgiler yer almaktadır. Bu belgelerin incelenmesinden sonra, Karapapak sözcüğünün anlamı ve ortaya çıkış öyküsü; Terekeme sözcüğünün neyi ifade ettiği esaslı olarak anlaşılmaktadır.

 

Yazarlar üçüncü baskıyı altı ana bölüm halinde ortaya koymuşlar.

Birinci ve İkinci Bölümde, Terekemeler’in Tarihi kaynaklarına değinilmektedir. Bu bölümde, bugüne kadar kimler ne yazmışlar ise, onların ortaya koydukları tezler irdelenmektedir.

 

Üçüncü Bölümde, Terekemeler’in çok zengin olan Halk Kültürleri ele alınmaktadır. Bu bölümde Terekeme yaşamı ile ilgili merak edilen her konuya yanıt bulunabilmektedir. Terekemelerin hoşgörü kültürleri, kirva ve düğün gelenekleri, halk inançları dine bağlı ve din dışı inançlar, evren, doğa canlı ve cansız varlıklar, dualar, nazar, niyet tutma, günler, sayılar, yapılar, eşyalar ile ilgili inançlar; halk mutfağı;  kurut, kaşar ve yemeklerin yapımı, giyim-kuşam, kadın-erkek kıyafetleri, halk oyunları ve müziği bu bölümün içeriğini oluşturmaktadır.

 

Dördüncü Bölümde, Terekemelerin Tasavvuf anlayışı ve uygulamalar anlatılmaktadır. Bilindiği gibi geleneksel Tasavvuf kültürümüzde Mevlevilere özgü Semâ, Alevi-Bektaşi Kültürümüzde ise Semah olayı bulunmaktadır. DÜNDAR-ÇETİNKAYA ikilisinin, elinizdeki eserinden öğreniyoruz ki, bir de meyhane adı verilen “Terekeme Semahı” vardır. Bu Semah nedir, nasıl yapılır ve hangi çalgılar eşliğinde gerçekleştirilir? Bu soruların yanıtlarını eserde görmek mümkündür.

 

Eserin Beşinci Bölümü “Terekemelerde Edebiyat” başlığını taşımaktadır.  Bu bölümde de, Terekeme Edebiyatının, gerçekten son derece zengin olduğu anlaşılmaktadır. Özellikle Halk Edebiyatı konusundaki zenginlik, Türk Halk Edebiyatının ne denli büyük olduğunun ortaya konulması bakımından sevindirici olmaktadır. Bu bölümü okurken İtalyanlar’ın dünyaca ünlü ilim adamı Ord. Prof. Dr. Anna Masala mealen şunları söylemişti: “Türk Halk Edebiyatı, dünyanın en zengin edebiyatıdır. Her zaman, bu edebiyata hayranlık duymuşumdur. Zaman zaman da, anamdan Türk doğmadığıma hayıflanmışımdır!..” Biz de elinizdeki bu eserin Halk Kültürü ve özellikle Halk Edebiyatı ile ilgili bölümlerini okurken anamızdan Türk doğduğumuz için onur ve gurur duyduk.

 

Anonim Halk Edebiyatı, Halk Hikâyeleri, Cihan Şah Hikâyesi, Nağıllar, Fıkralar, Efsaneler, Deyişler, Tekerlemeler, Maniler-Bayatiler, Alkışlar-Kargışlar, Bilmece-Bulmacalar (Tapmaca), Muamma, Atasözleri-Deyimler-Meseller, Âşık Edebiyatı.

 

Eserin Altıncı Bölümünde, Üretim Kültürü yer almaktadır. Hayvancılık ilkbaharda yapılan işler, At ve Malların otlağa çıkması, Koyunculuk, Sayacı Türküleri, Ziraat, Keçecilik, Halıcılık vb. Beşinci Bölümün içeriğini oluşturan konulardır. Eserin son bölümündeki  (Yedinci Bölüm) Kaynakçanın yanı sıra Terekemeleri anlatan şiirler mevcut olup Tekerleme sözcükleri için geniş bir “Sözlük” verilmektedir.

 

Verilen bu bilgilerden sonra akla gelen ilk soru şu olmaktadır. Hasta Hasan ve Çıldırlı Şenlik gibi iki büyük Halk Ozanımızın Terekeme olduklarını anlıyoruz.Peki Terekemeler’in içinden çıkan  başka ozanlar yok mudur?.. Elbette vardır. Onların isimleri bir Liste halinde verilmiştir. Ama bu konu herhalde,  araştırmacı-yazarların ortaya koyacakları başka bir kitapta detaylı olarak ortaya konulacaktır. Zira DÜNDAR – ÇETİNKAYA ikisi de ozandır. Haydar ÇETİNKAYA’nın âşık tarzında yazılmış mükemmel şiirleri bulunmaktadır. Selâhettin DÜNDAR ise “Ozan S. DÜNDAR” mahlasıyla, Türk Ozanlık Geleneğine adını altın harflerle yazdırmış bir halk sanatçısıdır. Ozan S. DÜNDAR, Âşıklık Geleneğinin bütün gereklerini yerine getirebilen sazı da sesi de zevkle dinlenen, yarattığı türküleri radyo ve televizyonlarda tekrar tekrar çalınıp söylenen bir sanatçıdır. O.S. DÜNDAR, ayrıca klasik ozan tipinin üzerine çıkıp; deyişlerinde güncellik; sazında estetik yaratmıştır. Her saz erbabının beceremeyeceği “KOŞA SAZ” olayı, belki de O’nun adıyla özdeşleşecektir.

SELÂHETTİN DÜNDAR- Haydar ÇETİNKAYA ikilisinin elinizdeki eseri, Türk Kütüphanesindeki en büyük boşluklardan birisini doldurmuştur. Bu nedenle kısa zamanda Üçüncü baskısı gerçekleşmiştir. Eserin birinci ve ikinci baskıları ile ilgili çok olumlu tanıtma yazıları yayımlanmıştır. Daha da yazılacak, konuşulacak ve tartışılacaktır; ama gerçek odur ki; bundan sonra Terekeme ve Karapapak Türkleri hakkında yapılacak tüm çalışmaların ana kaynağı bu kitap olacaktır. Bu nedenle iki değerli halkbilim uzmanımızı ne kadar kutlasak azdır.

(Prof. Dr.) İrfan Ünver NASRATTINOĞLU

Folklor Araştırmaları Kurumu Genel Başkanı

 

 

ALDIĞI ÖDÜLLER

Halen Folklor araştırmaları Kurumu üyesidir. Bu kurumdan Türk Folkloruna katkı ve hizmetlerinden dolayı Şeref Belgesi, Millî Eğitim Bakanlığı Eski Eserleri Koruma ve Müzeler Genel Müdürlüğünden 29 Eylül 1966 tarih ve 7109 sayılı Teşekkürnâme aldı. Ardahan ve Ankara Belediyelerinde görevli bulunduğu yıllarda başarılı hizmetlerinden dolayı para ikramiyesi ve Takdirnameler verilmek suretiyle taltif edildi.

 

ESERLERİ

                       

 1. Ardahan Tarihi
 2. Ardahan Folkloru
 3. Halk Edebiyatımızda Ardahan
 4. Ardahan Halk Masalları Efsaneler ve Fıkralar
 5. Ardahanlı Halk Şairleri Antolojisi
 6. Çıldırlı Âşık Şenlik
 7. Pasoflu Âşık Müdami

 

 

KİTAP HAKKINDA BİR KAÇ SÖZ:

Toplam dört yüz yetmiş beş (13+462=475) sayfa olarak piyasa sürülen bu kitap İlaveli üçüncü baskısı ile  SELÂHETTİN DÜNDAR - Haydar ÇATİNKAYA adlı araştırmacı yazarlar tarafından; TEREKEMELER (Karapapak Türkleri) adları ile piyasaya sunuluyor..

El Kitabının dizgisi Satı YURTBAŞI, Ahmet YURBAŞ tarafından yapılıyor. Bir El Kitabı niteliğinde “Araştırma-İnceleme” Dündar Eğitim Yayınları. Alf Matbaası, 3. Baskı, Eylül 2004, Ankara’da basılıyor.

Kitap büyük boy bir ders kitabı niteliğinde ve hacimli olup karton kâğıda 80 gramajlı kapak olarak basılıyor. Kapağın ön yüzünde Yazarlarının adları ve üstünde Osmanlı Türkleri dönemi gravürlerinden biri kullanılıyor.

Kapağın arka yüzünde TEREKEMELER (Kafkas Türkmenleri) şeceresi bir şema halinde verilmektedir.

 

Haberleşme ve Meiller: Adresleri:

P.K 331 Yenişehir/ANKARA

terekeme.karapapak@hotmail.com

 

ÂŞIK SELAHATTİN DÜNDAR’IN ALDIĞI

PLÂKET/ ONUR /TAKDİR ve TEŞEKKÜR

BELGELERİNDEN BAZILARI

 

1.T.C KÜLTÜR BAKANLIĞI (ŞİİR YARIŞMASI TÜRKİYE BİRİNCİLİĞİ) 1.Halk Şairleri Arası, ”İsrâfı Önleme Tasarrufa Ç:ağrı” adlı şiir yarışması BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ;

 

2) T.C. KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI, Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü,                  Cumhuriyetimizin 80.Yılı kutlamaları dolayısıyla 27–28 Ekim 2003 tarihleri arasında düzenlenen  “Ankara’da Ozanlar Şöleni”nde gerçekleştirilen törende TEŞEKKÜR BELGESİ;

 

3) 1998, AZERBAYCAN/BAKÜ Televizyonumuzda yapılan programda TEŞEKKÜR BELGESİ

 

4) 1998, AZERBAYCAN RADYOSU Radyosunu ziyaret  ve yapılan program sebebiyle  TEŞEKKÜR BELGESİ

 

5. 19–12–1999 FOLKLOR ARAŞTIRMALARI KURUMU ŞEREF BELGESİ, Türk Halk Kültürü çalışmalarına yaptıkları değerli katkılarından DOLAYI  “TÜRK FOLKLORUNA HİZMET ÖDÜLÜ” ve ŞEREF BELGESİ,

 

6. 22–03–1998, TC.KÜLTÜR BAKANLIĞI“Âşık Veysel ve Ozanlar Haftası Etkinlikleri” çerçevesinde Bakanlığımız öncülüğünde, ozan vakıf, kooperatif ve derneklerinin işbirliği ile 22 Mart 1998 günü düzenlenen “Âşık Veysel’i Anma Günü” programında TEŞEKKÜR BELGESİ

 

7. 23–09–2000, T.C.KARS VALİLİĞİ, KARS ’ta yapılan “ II. ULUSLARARASI ÂŞIK ŞENLİK ŞÖLENİ ”ne katkıları sebebiyle TEŞEKKÜR BELGESİ,

  

8. 09 Mayıs 1998 (Hıdırellez Festivali Şenlikleri) Çalıklı, Valandovo, Makedonya, MAKEDONYA CUMHURİYETİ, HALK OZANI SELAHATTİN DÜNDAR’a  Festivalin düzenlenmesi ve yapılmasında sunduğu katkısı için TAKDİRNAME,

 

9. ANKARA HALK ÂŞIKLARI KÜLTÜR ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ (AŞDER), 22.03.1997 AŞ-DER Yönetim Kurulu Başkanlığı, Derneğimiz, “Halk Ozanlığı ve Âşıklık Geleneğinin; Araştırılması, Yaşatılması ve Tanıtılması” konusunda yaptığınız çalışmalardan dolayı TAKDİR ve TEŞEKKÜR BELGESİ,

 

10. T.C. KÜLTÜR BAKANLIĞI Tertip Komitesi 13–14–15 Ekim 2000, “Geleneksel 2.Ozanlar Haftası Etkinlikleri”mize Katkılarından dolayı TEŞEKKÜR BELGESİ 

 

11. 5–7- Haziran 1998 tarihlerinde BAYAT KAYMAKAMLIĞINCA, Birinci Uluslararası BAYAT OĞUZ ve TÜRKMEN KÜLTÜR ŞÖLENİNE Katkılarından Dolayı Teşekkür Ederiz.

12.  T.C  ESKİŞEHİR VALİLİĞİ, TERTİP KOMİTESİ 1991 Dünya Yunus Emre Sevgi Yılı MADALYA.

13. T.C. 20-26 Mayıs 1979 SİLİFKE FESTİVALİ SİLİFKE KAYMAKAMLIĞI TERTİP KOMİTESİ MADALYA,

14. 1978 Uluslararası Silifke Kültür Festivali, SİLİFKE KAYMAKAMLIĞI MADALYA 

 

15. T.C. ANKARA VALİĞİ TERTİP KOMİTESİ1  “Mayıs 1988, TEŞEKKÜR BELGESİ

 

16. 13–12–1997, Ankara Âşıklar Şöleni, MİLLİ EĞİTİM SAĞLIK EĞİTİMİ VAKFI TAKDİR ve ŞÜKRAN BELGESİ

 

17. Milli Eğitim Sağlık Eğitimi Vakfı Adına (MESEV)’e karşı göstermiş olduğunuz candan ilgi ve sunulan katkılar sebebiyle TAKDİR ve ŞÜKRAN BELGESİ

 

18.T.C.ESKİŞEHİRVALİLİĞİYUNUSEMREKÜLTÜR  6–10 Mayıs 1994 tarihleri arasında düzenlenen “YUNUS EMRE KÜLTÜR VE SANAT HAFTASI” programlarına katkılarından dolayı TEŞEKKÜR BELGESİ

 

19.Âşık Selahattin Dündar Radyomuzu ziyaretinizden ve katkılarınızdan dolayı teşekkür ederiz 10 Mayıs 1998 Üsküp Radyosu/MAKEDONYA TEŞEKKÜR BELGESİ

 

20. ONUR BELGESİ T.C. AFYON VALİLİĞİ 26–30 Ağustos 1994 tarihleri arasında ilimizde kutlanan 72. Zafer Haftası etkinliklerine gösterdiğiniz ilgi ve katkıdan dolayı TEŞEKKÜR BELGESİ

 

21.ŞÜKRÂN BELGESİ, KOCAELİ ANADOLU DERNEKLERİ BİRLİĞİ PLATFORMU, AĞRI-ARDAHAN-ERZURUM-ERZİNCAN-KARS-IĞDIR-SİVAS, dernekleri TEŞEKKÜR BELGESİ

 

22. Anadolu Dernekler Birliği Platformuna Destek ve Katkılarınızdan Dolayı ŞÜKRAN BELGESİ

 

23.PLÂKETİ POLATLI KAYMAKAMLIĞI 1988- TERTİP KOMİTESİ Sakarya Meydan Muharebesi Zafer Şölenine katkılarınızdan dolayısıyla TEŞEKKÜR BELGESİ

 

24.KARS ARDAHAN IĞDIRLILAR BİRLİĞİ DAYANIŞMA PLATFORMU, Platformumuzca düzenlenen ”Kars-Ardahan-Iğdır İllerinde, Tarih, Kültür ve Ekonomi Sempozyumu”na katkıları anısına TEŞEKKÜR BELGESİ

 

25.T.C. ÇAY KAYMAKAMLIĞI BELEDİYE BAŞKANI (Şenlik Tertip Komitesi) 16 Temmuz 1994 ONUR BELGESİ Çay İlçesi 13. Vişne Şenliğine Katkılarınızdan dolayı TEŞEKKÜR BELGESİ

 

26.HALK OZANLARI KÜLTÜR VAKFI YÖNETİM KURULU Vakfımızın kurucu üyelerinden Sayın, Ahmet Yılmaz’ın Dostluk ve Dayanışma gecesine verdiğiniz destek sebebiyle TEŞEKKÜR BELGESİ 

 

27. Büyük ozan Veysel Şatıroğlu’nun 25.ölüm yıldönümü sebebiyle 21 Mart 1998 günü Cumhurbaşkanlığı Köşkü’nde Cumhurbaşkanımız Sayın Süleyman Demirel’in Huzurunda düzenlenen anma programında ilk kez oluşturulan Ozanlar Korosu’na katkıları sebebiyle TEŞEKKÜR BELGESİ

 

28. KARS DİKME KÖYÜ DERNEĞİ  YARDIMLAŞMA ve KÜLTÜR DERNEĞİ 08–07–2000 Hizmetlerinizden dolayı TEŞEKKÜR BELGESİ,

29. AZERBAYCAN EVİ DERNEĞİ YÖN. KUR. BŞK, AZERBAYCAN EVİ DERNEĞİ, Derneğimize katkılarından Dolayı TEŞEKKÜR BELGESİ.

 

 30. AŞ-DER Cumhurbaşkanımız Sn Süleyman Demirel’in himayelerinde Geleneksel 5. Ankara Halk Âşıkları Bayramı’na Katkıları sebebiyle TEŞEKKÜR BELGESİ

 

31.1996 Yılında Kars-Dikme Köy Kültür ve Dayanışma Derneğini bizlere                         kazandırılması sebebiyle  TEŞEKKÜR BELGESİ.

 

 32. İzmir Kars-Dikme Köyü Derneği Temsilciliği 09/ 07/2000  PLÂKET

 

 33. ANKARA AYRANCI LİSESİ Okulumuz ve Milli Eğitim Camiasında uzun süredir vermiş olduğunuz kutsal hizmetlerinizden dolayı TEŞEKKÜR BELGESİ.

 

34. AYRANCI LİSESİ KORUMA DERNEĞİ02 -10–1984, PLÂKET,

 

35. 1988 Yıldırım Beyazıt Liseliler Derneği, Derneğe katkılarından dolayı TEŞEKKÜR BELGESİ.

 

36. YIL-DER Yönetim Kurulu MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI KONUR MENEKŞE DERSANESİ, 24–11–1996, TEŞEKKÜR BELGESİ,

 

37. SAYIN: SELAHATTİN DÜNDAR KURUCU ve FİZİK ÖĞRETMENİ OLARAK DERSANEMİZİN 20.KURULUŞ YILINDA: BUGÜNE KADAR GÖSTERDİĞİ ÖZVERİ sebiyle TEŞEKKÜR BELGESİ,

 

38. AŞDER, ANKARA HALK ÂŞIKLARI KÜLTÜR ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ, Halk Ozanlığı ve Âşıklık geleneğinin; araştırılması, yaşatılması ve tanıtılması konusunda yaptığı çalışmalardan dolayısı ile 25–03–1995 tarihliı TAKDİR ve TEŞEKKÜR BELGESİ,

 

39. AŞ-DER, Yönetim Kurulu Adına Çoban Hüseyin ÇEMREK, PLÂKET,

 

40. İNCESU ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ, OKULUNA İLGİ ve  KATKILARI dolayısı ile TEŞEKKÜR TAKDİR ve TEŞEKKÜR BELGESİ 

 

 

 

SANATÇININ ESERLERİ

 

 1. DÜNDAR SELÂHETTİN-ÇATİNKAYA Haydar; TEREKEMELER (Karapapak Türkleri) El Kitabı “Araştırma-İncelem”Dündar Eğitim Yayınları. Alf Matbaası, 3.Baskı, Eylül 2004, Ankara
 2. DÜNDAR SELÂHETTİN “ÇUVAL” Alf Matbaası, Ocak 1999 Ankara,
 3. DÜNDAR SELÂHETTİN “BAŞAK”, Alf Matbaası,1977 ….Ankara, DÜNDAR SELÂHETTİN “BAĞDAŞ”,     Paragraf Ofset Merkezi I.Baskı 1991,II. Baskı 1992 Ankara,

 

 

 

FAYDALANILAN KAYNAKLAR

 

 1. DÜNDAR SELÂHETTİN-ÇATİNKAYA Haydar; TEREKEMELER (Karapapak Türkleri) El Kitabı “Araştırma-İncelem”Dündar Eğitim Yaynları. Alf Matbaası, 3.Baskı, Eylül 2004, Ankara
 2. DÜNDAR SELÂHETTİN “ÇUVAL” Alf Matbaası, Ocak 1999 Ankara, DÜNDAR SELÂHETTİN “BAŞAK”, Alf Matbaası, 1977….Ankara, DÜNDAR SELÂHETTİN “BAĞDAŞ”, Paragraf Ofset Merkezi I.Baskı 1991,II. 1992  Ankara, Özel Konur Menekşe Dershanesi, Konur Sok.No:47 Kızılay/ANKARA
 3. DÜNDAR, Songül, “ŞAVAŞLARIN KADINI ”  (Hikâyeler), ISBN: 975-605-0068-00-9, Kitap Matbaası, Cinius Yayınları, 2007, Çağdaş Türk Yazarları. 24O s.
 4. DÜNDAR, Songül, “Şoför AGA” (Hikâyeler), 2008,  ISBN: 975-605-0068-00-9, Kitap Matbaası, Cinius Yayınları, Çağdaş Türk Yazarları. 224 s.
 5. YILDIZ, Muharrem; (DANIŞMAN, Yrd. Doç. Dr. Dilek ERENOĞLU Yönetiminde Tez Çalışması, KARAPAPAK (TEREKEME) TÜRKLERİT.C. Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı.
 6. ÖZKAN, Prof.Dr. Nevzat, Türk Dilinin Yurtları, Akçağ Yayınları, Ankara, 2002

 

 

 

 

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
 
Toplam blog
: 65
Toplam yorum
: 1
Toplam mesaj
: 1
Ort. okunma sayısı
: 481
Kayıt tarihi
: 27.09.10
 
 

Abdullah (Çağrı) ELGÜN HAYATI HAKKINDA BİLGİLER Kayseri’de dünyaya geldi. Kayseri Atatürk İlkokul..

 
 
Yazarı paylaş
 • Tümünü göster