Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

19 Eylül '13

 
Kategori
Okullar
Okunma Sayısı
474
 

Törenle çarşaflı öğretmenimiz göreve başladı!

Törenle çarşaflı öğretmenimiz göreve başladı!
 

Biliyorsunuz dün yayınladığım bir yazımda Antalya Gazi Anadolu Lisesi yönetiminin, kız öğrencilere etek giymeyi yasakladığını belirtmiştik.

Zaten bu haber tüm gazete ve televizyonlarda da yayınlandı.

Böylesi bir haberin yayınlanması ile okullardaki vahim durum bir kere daha gözler önüne serildi.

Bu vesileyle devlet okullarında ne gibi uygulamaların olduğunu birlikte gördük.

Kız çocuklarına etek giymeyi yasaklayan zihniyet, kara çarşafa ne kadar hoşgörü ile yaklaştığını da ortaya koydu.

Devlet okullarını harem-selamlık haline getiren zihniyet çarşaflı öğretmene işbaşı yaptırdı.

İktidar, la­ik Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti­’n­de eği­ti­min çi­vi­si­ni çı­kar­dı…

11 yılda beş altı bakan değiştirerek amacına ulaşmaya çalıştı.

Geçen yıl hayata geçirilen 4+4+4 eği­tim sis­te­miy­le amacına biraz daha yaklaştı...

Ön­ce imam ha­tip­le­ri da­yat­tı.

Son­ra ken­di zih­ni­ye­tin­de olan­la­rı okul­la­ra mü­dür yap­tı.

O mü­dür­ler, kız ve er­kek öğ­ren­ci­le­rin ay­nı mer­di­ven­le­ri kul­lan­ma­sı­nı ve etek giy­me­si­ni bi­le ya­sak­la­dı.

Ülke bir anda Afganistan’a, Ara­bis­tan’a döndü!

Daha 3 gün ön­ce Mil­li Eği­tim Ba­ka­nı Nabi Avcı, ilkokul öğ­ren­ci­le­ri­ne din­ci te­rö­ris­ti öven ve din adı­na öl­dür­me­yi öğüt­le­yen şi­ir ki­ta­bı da­ğıt­tı.

Son bom­ba Ba­lı­ke­sir Ay­va­lı­k’­tan gel­di. Kü­çük­kö­y’­de­ki bir oku­la, çar­şaf ben­ze­ri kı­ya­fet gi­yen Türk­çe öğ­ret­me­ni ata­dı­lar.

Ayvalık’ta tepeden tırnağa siyah örtülü Türkçe öğretmeni, ilk ve ortaokul öğrencilerine ‘yasaksız’ ders veriyor. Yöneticiler durumdan çok memnun!

Öğ­ret­men ve öğ­ren­ci­le­rin eği­tim öğ­re­tim yı­lı ye­ni start aldı. Ancak her gün bir veya birkaç skandal ortaya çıkmaya başladı. Öğrencilere Gulbettin Hikmetyar’ı öven şiir kitabı hediye eden(!) Milli Eğitim Bakanından her hangi bir ses yok!

İktidarın eleş­ti­ri­len eği­tim po­li­ti­ka­sı sizi şaşırtıyor mu?

Beni hiç şaşırtmıyor!

Önümüzdeki dönemlerde kapatılan normal liseler gibi, tüm okulların İmam Hatip’e dönüştürüleceğini söylemek abartı olmaz.

Gelelim çarşaflı eğitim neferimize:

Okul Mü­dü­rü Meh­met Ra­uf Gür­le­yük açık­la­ma yap­maz­ken, İl­çe Mil­li Eği­tim Mü­dü­rü Er­kan Bi­len ise ko­nuy­la il­gi­li bilgisi­nin ol­ma­dı­ğı­nı di­le ge­tir­miş.

İlçe Milli eğitim Müdürü Erkan Bi­len bilgisi olmamasına rağmen olayı şöyle savunmuş. “E­ği­tim Bir-Se­n’­in okul­la­ra ser­best kı­ya­fet­le git­me uy­gu­la­ma­sı var. Öğ­ret­men ar­ka­da­şı­mız ay­nı sen­di­ka­ya ka­yıt­lı. Bi­zim için kı­lık kı­ya­fet­ten çok bir öğ­ret­me­nin öğ­ren­ci­si­ne kat­ma de­ğer ola­rak ve­re­ce­ği önem­li­di­r.”

Müdür çok haklı!

En kısa zamanda tüm bayan öğretmenlere çarşaf giydirip, erkek öğretmenlere de şalvar ve sarık giydirerek, eğitime verecekleri katma değeri arttırmaları dileğiyle…

Birgül YILMAZ bu blog'u önerdi.

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
 
Toplam blog
: 3842
Toplam yorum
: 6442
Toplam mesaj
: 310
Ort. okunma sayısı
: 3034
Kayıt tarihi
: 23.03.08
 
 

Antalya'da 1956 yılında doğdum. Emekliyim, Üniversite mezunuyum. Evliyim, bir oğlum var Mimar. Gü..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster