Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

11 Aralık '09

 
Kategori
İş Yaşamı - Kariyer
Okunma Sayısı
2157
 

Yeni kitabım çıktı: Sıfır Merkez Liderlik

Yeni kitabım çıktı: Sıfır Merkez Liderlik
 

Sevgili dostlar,

Uzun zaman önce üzerinde çalışmaya başladığım kitabım sonunda çıktı. "Sıfır Merkez Liderlik". Hayat Yayınları'ndan çıkan bu kitabın benim için büyük manevi değeri var. Kıtabı büyük zevkle yazmıştım. Sonunda raflarda yer aldığı için çok mutluyum. Kitabın yönetici olmak isteyen veya profesyonel olarak iş hayatına başlayacak olan herkes için çok faydalı olacağına inanıyorum. Kitabın başlıca faydası kendini tanıma, kendi liderlik tarzını keşfetme ve çalışma arkadaşlarını tanıma. Ancak, kitabı alıp okuyanlar görecekler ki bunları yaparken aslında "Sıfır Merkez Liderlik", iş yaşamına ve yönetime dair küresel bir perspektif ve entegre bir düşünme aracı sunuyor. Sıfır Merkez Liderlik kitabının Türk iş yaşamında büyük bir boşluğu dolduracağına, ses getireceğine ve klasikler arasına gireceğine gönülden inanıyorum.

Kıtabı yazmada çıkış noktam şuydu: Yönetim alanında Kuzey Amerika'dan modelleri aynen ihraç etmek yerine neden Anadolu'nun yönetim ve liderlik modellerini geliştirmiyoruz? Liderlik ve yönetim alanında bizim dünyamızdan, bizim kültür ve irfan atlasımızdan beslenen orijinal modellere ihtıyacımız var. Çıkış noktamız bizim kültürümüz ve Anadolu toprakları olmalı. Amerikan modellerini Türkiye'ye aynen taşımanın anlamı yok. Ancak burada küresel trendleri ve yönetim alanındaki küresel perspektifleri görmezden gelme hatasına düşemeyiz. Dünya çok hızlı değişiyor. Ortaya öyle bir model koymalıyız ki hem dünyadan, bilimden, küresel perspektiflerden beslensin; hem de bizim kültürümüzü ve bizim değerlerimizi yansıtsın. İşte böyle bir idealle yola çıkarak bu kitabı kaleme aldım.

İnsan Kaynakları, Yönetim ve İşletme alanında ortaya konan kitaplar ve teoriler incelendiğinde bazı temel problemler karşımıza çıkıyor:

1. Bu teorilerin hemen hemen hepsi yurtdışında, özellikle Kuzey Amerika’da geliştirilmiş. Amerika’nın uygulamalarının ülkemizde aynen taklit edilmesi ciddi tehlikeler içermekte ve amacının aksi sonuçlar vermekte. Türk kültürünün kendine has özellikleri, toplumsal dinamiklerimiz ve Anadolu topraklarında kurulan medeniyetlerin mirası yok sayılmakta.

2. Mevcut teoriler, tek bir insan modelinin olduğu varsayımına dayanıyor. Herkes filin bir parçasını bütün zannedıyor ve gerçeği ondan ibaret sayabiliyor. Tek bir insan modeline dayalı mevcut tüm Liderlik, İletişim, Yönetim ve Takım Çalışması eğitimleri ve kitapları da eksik kalmaya mahkum. Herkese özel, kişiselleştirilmiş, uzun dönemli, hayat içinde uygulamaya geçirilebilecek açık büfe pratik reçetelere ihtiyaç var.

3. İnsana dair günümüze kadar gökkubbenin altında söylenmemiş hiçbir şey kalmadı. Benzer şekilde, işletme ve yönetim alanında her gün yeni bir teori ve yeni bir kavram ortaya konuyor. Bilginin üretimi hız kazandıkça, bilgi kirliliği de önemli bir problem olarak karşımıza çıkıyor. Herkes dünyayı kendi penceresinden gözlemliyor ve yorumluyor.

Her yöneticinin kendisine göre kullandığı stratejiler var. Her liderin tarzı ve olaylara yaklaşımı farklı. Herkesin takım çalışmasında üstleneceği roller farklı farklı. Herkesin ayrı bir iletişim tarzı ve dili var. İşte kitap bu farklılıkların haritasını çıkarıyor.

Sıfır Merkez Yonetim Modeli, tüm bu farklılıkların aslında birer zenginlik olduğunu vurguluyor. Her yönetim tarzının ideal olarak uygulanabileceği bir alan, bir fonksiyon var. Bütün mesele, duruma ve çevre şartlarına bağlı olarak uygulanacak tarzı doğru olarak saptayabilmek ve doğru kişiye doğru görevleri vermek. Eğer herkes kendi kişiliğine uygun bir görevi üstlenirse, o meslek ve görevde ustalaşabilir, zirveye ulaşabilir ve mesleğinin gerçek bir sanatkarı olabilir.

Sıfır Merkez yaklaşımının farklılığı, farklılıkları fark edip zenginliğe ve dengeye dönüştürebilmesindedir. Sıfır Merkez Yonetim Kitabi:

o yerel ile küresel,
o Doğu ile Batı,
o teori ile pratik,
arasındaki dengeyi en etkili şekilde kurma amacini tasiyor.

Sıfır Merkezli Yönetim Modeli, İşletme ve Yönetim konusunda yazılmış ve çizilmiş pek çok bilgi parçacıklarını organize ediyor ve yerli yerine oturtuyor. Bunu da işletme ve yönetim bilgisini dokuzlu bir çatıda toparlayarak yapıyor.

Kitabı aldığınızda bir solukta okuyacağınızı umuyorum. Bu kitaptaki dokuz konudan her biri ayrı bir yönetim paradigmasını yansıtıyor. Her konuda sanal bir kahramanımız var. Her biri kendine özgü çılgın tipler. Her birinin ismi de aslında kişiliğini yansıtıyor. İşte kahramanlarımız: Kamil Titiz, Sevim Bakıcı, Başar Çalışkan, Hülya Özgün, Hikmet Yalnız, Sıdıka Güven, İlhami Uçar, Mahmut Korkmaz ve Hilmi Sakin. Hepsi sanal kahramanlar, hemen baştan uyaralım:)

Her kahramanımız şirketteki olaylara kendi gözlüğünden ve kendi pozisyonundan bakıyor. Kitapta dokuz konu var. Her konu ayrı bir departmanın çalışma mantığını ve iş hayatına yaklaşımını anlatıyor. Her konu Sıfır Merkezli Liderliğin ayrı bir boyutunu ortaya koyuyor.

SIFIR MERKEZLİ YÖNETİM
Liderlik Boyutları Departmanlar Kahramanımız
Toplam Kalite Liderliği Üretim ve Operasyon Kamil Titiz
Hizmetkar Liderlik Satış ve Müşteri İlişkileri Sevim Bakıcı
Etkin Liderlik Pazarlama ve Kurumsal İlişkiler Başar Çalışkan
Tasarımcı Liderlik Tasarım, Reklam, Markalaşma Hülya Özgün
Uzman Liderlik Bilişim ve Teknoloji Hikmet Yalnız
Sistemci Liderlik Muhasebe ve Sistem Sıdıka Güven
Vizyoner Liderlik ARGE ve Ürün Geliştirme İlhami Uçar
Karizmatik Liderlik Stratejik Yönetim ve Finans Mahmut Korkmaz
Katılımcı Liderlik Halkla İlişkiler Hilmi Sakin

Böyle bir çerçevenin bize sunduğu katkı İşletme ve Yönetim dünyasındaki kavramları dokuz boyutta organize etmesi. Böylece, bu konularla uğraşan profesyonellerin zihinleri huzura kavuşabilir. Çünkü her tür kavram ve yetkinlik bu dokuz boyut altında toparlanabiliyor. Böylece parçalar yerli yerine oturuyor.

Sifir Merkezli Yonetim kitabinin ozellikleri:

a) RAHAT OKUNABİLİR: Üslubun gayet akıcı, esprili, sürükleyici ve anlaşılır olmasına dikkat edildi.

b) BOL ÖRNEK VE UYGULAMA: Bol bol örnekler kullanılmaına dikkat edildi ve böylece teori ile pratik arasında köprüler kurulmuş oldu.

c) YEREL ÖRNEKLER: Kitapta anlatılan örneklerin ve olayların ülkemizden seçilmesine özen gösterilmiştir.

d) TÜRK KÜLTÜRÜ: Kitaba Kuzey Amerika’nın iklimi değil, Türkiye’nin kültürel iklimi hakimdir.

e) DÜNYADAKİ TRENDLER: Öte yandan, bu kitap dünya işletme literatüründen ve gundeminden de kopuk değildir.

f) TEMEL İŞLETME TERMİNOLOJİSİ: Bu kitapta fazla teknik ve ayrıntılı anlatımlara kaçılmadan İşletme terminolojisine de yer verilmiştir. Ancak bu terminoloji, hikayeler yoluyla okuyucuya sunulmuştur.

g) KAPSAMLI LİTERATÜR TARAMASI: Bu kitabın temel amaçlarından birisi de işletme literatürünü 9’lu bir çatıda organize etmek ve toparlamaktır.

h) PRATİK BAKIŞ AÇISI: Bu kitabın temel hedef kitleleri yöneticiler ve profesyonellerdir. Bu kitap iş hayatı için kaleme alınmış tamamen pratik bir kitaptır.

i) HAYATIN İÇİNDEN: Kitabı okuduğunuzda göreceksiniz ki, kahramanlarımızdan her biri hayatın ta içinden çıkmış. Bu yüzden okurken bol bol tebessüm edeceksiniz.

Kamil Titiz, aslında siz de olabilirsiniz. Sevim Bakıcı, belki de size en yakın çalışma arkadaşınızın pek çok özelliğini taşıyor. Mahmut Korkmaz’ın yönetim tarzı, belki sizin patronunuzun tarzına benziyor. Bir bakmışsınız, İlhami Uçar da tıpkı babanız.

Dolayısıyla, kahramanlarımızda kendinizden ve yaşamınızdan çok şey bulacaksınız. Çünkü onlar bizden birileri.

j) BİREBİR ÖZEL REÇETELER: Her konunun sonunda kahramanımız için özel olarak hazırlanan hayatın farklı alanlarına dair pratik tavsiyeler konulmuştur.

Sıfır Merkezli Yonetim kitabi ile:

• Kuvvetli yönlerinizin ve gelişmesi gereken yönlerinizin farkına varacaksınız.
• İnsanlar arası ilişkilerin dinamiğini öğreneceksiniz.
• Çevrenizdeki insanların iç dünyasını ve bakış açısını kavrayacaksınız.
• Onlarla daha iyi geçinmek için diyalog geliştirme potansiyeli kazanacaksınız.
• Yaşadığınız ve gözlemlediğiniz davranışların perde arkasını göreceksiniz.
• Herkesle doğru iletişim kurmak için güçlü bir teknolojiye sahip olacaksınız.
• Büyük resmin farkına varacak ve sistemci düşünme gücünüzü arttıracaksınız.
• Yönetimde ve liderlikte kendinizi teşhis edecek, kuvvetli ve gelişmesi gereken yönlerinizin farkına varacaksınız.

BU KİTABIN ÖĞRENME HEDEFLERİ:

• Iş hayatını, şirket işleyişini daha dengeli ve bütüncül olarak yansıtabilmek ve resmedebilmek
• Bir şirkette departmanların neler yaptığı ve bir şirketin nasıl işlediği hakkında derinlemesine bilgi vermek
• Kavramsal becerilerin geliştirilmesini sağlamak
• Okuyucularımıza yönetim teorisine ilişkin vizyon ve fikir sahibi olmalarını sağlamak
• Performans etkinliğini ve etkileme gücünü arttırmak için kişilere özel uyumlu tarzlar ve stratejiler sunmak
• Temel İşletme kavramlarının İngilizce ve Türkçelerini beraber vermek
• Okuyucularımızın kahramanlarımızın dünyasında yaşayarak ve eğlenerek farkındalığını arttırmak ve bir olgunlaşma süreci yaşamalarını sağlamak
• Farklı liderlik tarzlarını sunarak geniş bir bakış açısı ve güçlü düşünme araçları sunmak
• Farklı fikirlerin ve tarzların etkileşimden çatışma yerine verimlilik artışı yakalamanın yöntemlerini sunmak
• Dengeli, bütüncül, kucaklayıcı, yetkin liderlik özelliklerini kapsayan “Sıfır Merkezli Liderlik” modelini ortaya koymak
• İnsanları, ilişkileri, yaşadığınız ve gözlemlediğiniz olayları doğru ve objektif olarak yorumlayabilmenizi sağlamak
• Çevrenizdeki kişilerin bakış açısını daha kolay kavramanızı ve onların gözünden bakabilmenizi sağlamak
• Size özel, uygulayabileceğiniz pratiklikte ve kolaylıkta tavsiyeler sunmak
• Size özgü Gelişim Modeli ile kendi zirvenize ulaşma rotanızı çizmenize katkıda bulunmak.

Kitap ile ilgili daha fazla bilgiyi aşağıdaki siteden temin edebilirsiniz:

http://www.pandora.com.tr/urun.aspx?id=190727

İyi okumalar dilerim.

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
Toplam blog
: 279
Toplam yorum
: 169
Toplam mesaj
: 78
Ort. okunma sayısı
: 2470
Kayıt tarihi
: 09.09.06
 
 

Dr. Fahri Karakaş, Londra’da University of East Anglia’da görev yapmaktadır (Norwich Business Sch..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster