Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

05 Kasım '20

 
Kategori
Astroloji
 

15 Kasım 2020 Akrep Yeniayı!

15 Kasım 2020 Akrep Yeniayı ve Burcunuz; Güç Toplama ve Dönüştürücü İlişkiler Zamanı! 
 
15 Kasım 2020 sabah saat 08:07’de Akrep burcunun 23. derecesinde bir Yeniay gerçekleşecek. Yeniay haritasında yine Akrep burcunun 25. derecesi yükselecek ( = İstanbul, Ankara için 28. derece). 
 
Yeniay zamanları yeni tohumların ekildiği zamanlardır ve bir takım olayların, ilişkilerin başlangıcıyla ilgilidir. Akrep etkisi burada yoğun ve dönüştürücü etkileri gündeme getirebilecektir. Akrep doğum, ölüm, cinsellik, ortaklaşa işler, ortak değer, para, paylaşımlar ile ilgilidir. Maddi ya da enerjetik ortak varlık alanı konusu Akrep ile ilgilidir. 
 
Akrep’in modern astrolojideki yöneticisi Plüton’dur ve güç birikimini, odaklanmayı, konsantrasyonu, derin benliği ve kolektif güç birliği arayış ve meylini ifade eder. Bu bakımdan bu zaman içinde güç toplamak ve olayları yönlendirmek konusu önemlidir. Daha kararlı olunabilecek bir zamanı da ifade ediyor. Tabi burada net görme ile körleme olaylara girmek arasında durumlar da olabilir buna dikkat etmek gerekiyor.  
 
Akrep’in yüksek, zihinsel ve göksel hali Kartal ile sembolize edilirken daha gölge, dürtüsel ve yersel haller Kertenkele ile sembolize edilir. Kartal gözü ile daha netlik ve ruhsal dönüşümler de olabilir Kertenkele körlüğü ile daha dürtüsel yönlenmeler içinde de kalınabilir. Burada gökyüzü ile yeryüzündeki denge ve devir daim konusu da gündemde olacaktır. İlişkilerdeki arayışlarda maddi manevi ihtiyaçlar ve değer dengesi önemli olacaktır. Her türlü bankacılık, menajerlik, komisyon işleri ile birlikte araştırma, cerrahi, psikiyatri, mühendislik, metafizik gibi derin ve kurcalama ile ilgili alanlar öne çıkabilir.
 
Dolunay Haritasında Akrep’teki Güneş ve Ay kavuşumuna, Plüton, Satürn ve Jüpiter Oğlak konumları yarım üçgen (60’lık) ve Neptün Balık konumu üçgen (120’lik) dediğimiz açıları yapmaktalar. Bu da denge, ahenk, uyum, birlik ile ilgili etkileri kuvvetlendirebilecek bir zamanı işaret ediyor. Güneş eril ve Ay da dişil enerjinin ve davranışın sembolüdür. Benzeşme ve dengelenmenin olduğu ortaklıklar ve birlik durumları olabilir. 
 
Gökyüzündeki bir diğer dikkat çeken gezegen de Terazi burcundaki Venüs. Venüs’ün uzak bir açı toleransı ile Retro’dan henüz çıkmış olan Mars Koç konumu ile karşıt açı ilişkisinde olduğunu görüyoruz. Bununla birlikte Oğlak burcundaki Plüton, Satürn ve Jüpiter’den kare açı alıyor bu konum.  
 
Gerek Yeniay derecesi olsun, gerek Venüs derecesi olsun daha çok Jüpiter ve Plüton’un kavuşum açısı yaptığı derece konumundan etki almaktalar. Satürn derecesi daha ileride kalmakta. 
 
Totalde özellikle yeni girişimlerden ve ilişkilerden yana bir güç durumu ve birlik durumu olabilecektir.  Bunun yanı sıra özellikle Jüpiter ve Plüton etkisi ile ilişkilerde açılımlar ve güç sağlanabilecek bir zamanlamadan bahsedebiliriz. Bu zamanlamayı iyi değerlendirmek özellikle sizin haritanızda hangi eğilimde odluğunuzla da ilgilidir. Örneğin bir haritadaki Satürnün gölge bir tarzı fazla endişe ve olumsuz bakış açısı ile kısmetleri kapatabilecektir. Jüpiter daha çok umut, özgüven ve bolluk ile ilgilidir. Plüton güç yoğunluğu ve birikimi demektir. Bu noktada da Venüs ile etkileşimde olan bu zamanlama ile harcamalara ve fazla keyfiyetçiliğe dikkat etmek gerektiğini belirteyim. İşte Satürn burada ölçüleyip, disipline edip kısıtlayarak faydalı olabilecektir. Sizin haritanız, o haritadaki tekamül düzeyiniz ve içinde bulunduğunuz durumun şartları olayları yönlendirecektir.  
 
Bu Yeniay etkilerinden özellikle Sabit burçların Boğa, Aslan, Akrep, Kova 23. günü civarı (Burç başlangıç tarihine göre) ve haritasında 23. derece civarında (-+ 1 ya da 2 derece) sabit burçlarda gezegenleri olanlar en çok etkilenecektir. 

İlişkiler ve Kısmetler 
 
Tam Yeniaya girerken 14 Kasım’da Mars’ın Koç burcunda Retro hareketini sonlandırıp direkt harekete geçmesi ile dışa dönük ve açık enerjiler ortaya çıkmaya başlayacaktır.  Bu geçiş özellikle 15 Kasım’da başlayan Akrep Yeniayı süreci ile daha da aktif olacaktır.  
 
Venüs 21 Kasım’a kadar Terazi burcunda kalacak. Yeniay’ın ilk sürecinde kişisel arzuları ifade eden, dürtüsel ve benlik ile ilgili Mars Koç konumu ile daha çok biz düşüncesinde, politik hareket eden fakat kararsız da olabilen Venüs Terazi konumu karşı karşıya olmaya devam edecek. Fakat belirtmiş olduğum gibi bu sefer direkt harekete geçen ve Güneş ve Ay’ın Akrep’teki kavuşumu olan Yeniay’dan güç alarak daha eylemci bir yapıda hareket eden bir Mars Koç süreci ortaya çıkacaktır. Bu bakımlardan hem derin hem de dışa dönük olarak benliğe odaklanma konusu daha fazla vurgu yapmaktadır. Dolayısıyla harekete geçme noktasında daha net olunabilen bu zamanlamada ortaklık ve ilişkiler konusu hem Akrep hem Terazi ile işlenmektedir.    
 
Terazi’deki Venüs’ün Plüton, Satürn ve Jüpiter’den aldığı kare açılar ilişkiler ve kısmetler bakımından bazı zorlayıcılıkları da ifade ediyor. Burada bazı şeylere takıntı yapmamak gerekiyor. Tutkulara ve harcamalara dikkat etmek gerekiyor.  Birikmiş enerjiler konusuna da dikkat etmek gerekiyor aynı şekilde. Bunlar takıntı yapabilecektir. Bir değer elde etmek, bir ürün, bir almak konusunda odaklanma, umut ve disiplin oluşabilir.  
 
Bu Yeniay zamanlamasında ilişkiler bakımından ilk olarak özellikle öncü burçların Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak 21-28. günleri arası ve civarı (burç başlangıç tarihine göre) ve 21-28 derece arası ve civarı öncü burçlarda gezegenleri olanlar etkilenecekler.  
 
Venüs Terazi’nin ardından Akrep burcuna geçecek ve Venüs’ün Plüton’la açısındaki olduğu gibi bir takım anlamlar da yine oluşacaktır. 
 
21 Kasım – 15 Aralık arasında Venüs, Akrep burcunda yer alacak. 
 
Akrep burcundaki Venüs ilişkiler bakımından tutkulu, derin, odaklanma getiren etkileri gündeme getiriyor. Bu zaman diliminde flört ilişkilerinde dürtüsel bakımdan daha derinleşmek olabileceği gibi bu aynı zamanda ruhen derin ilişkileri de ifade edecektir. 
 
Venüs Akrep etkisi altında manipülasyon durumlarına dikkat etmek gerekiyor. Maddi ve manevi değer konusu derin bir şekilde ortaya çıkabilir. Venüs Akrep tarzında ilişkiler yoğun bir manyetizmanın çekimi altında hissetmek ile ilgili olabilir. Bir ilişki için böyle bir durum arzulanıp hedeflenebilir de. İşte bu zaman süreci bu yöne doğru meyil alan ve bu haritasında bu tarz potansiyel olanların zamanı olacaktır. Bu tarz karşılıklı etkileşimler olabilecektir.   
 
Türkiye Astroloji Haritası 
 
Bu Yeniay’daki yoruma gelmeden evvel Tüm İzmir halkına ve Türkiye’ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. 17 Ekim tarihinde yayınladığım 31 Ekim Uranüsyen Boğa Dolunayı yazımda "Uranüs sarsıntıları ve Boğa’da yeri ifade eder. Bu bakımdan depremle ilişkilendirilmiştir. Bu süreç içinde deprem ve sağlamlık konusu tekrar gündeme gelebilir." şeklinde belirtmiştim. Uranüs, birikmiş elektrik enerjisi gibidir. Bu insanda birikebildiği ve bir takım uranüsyen boşalım diye ifade ettiğimiz dışa vurmalara neden olduğu gibi yeryüzünde de aynı mantıkla hareket eder. Bu bir gökyüzü yeryüzü eşzamanlılığı olabilmektedir. Astrolojinin işi de gökyüzü yeryüzü eşzamanlılığını anlamaktır. Göksel olana bakıp yeryüzündeki insan yaşamına bunu projekte ederek sosyal ve bireysel hayatlarda neler olduğunu anlamaya çalışmaktadır. Her olay illa olacak değildir fakat olan, gerçekleşen olaylarla bu gökyüzü dilinin bağlantısı vardır. Astroloji potansiyelleri görür. Bunun her zaman tetiklenme olasılığı yoktur. Her an bir ilişki bir olay ve buna bağlı bir eylem içinde olmuyoruz. Fakat dualitik bir ilişki bir durum varsa burada neler olabileceğini görür. 
 
Uranüsyen işler bu iç elektrik ile yüksek zihinselliği gösterebilirler. Veli ile deli arasındaki olayları gözlemleyebiliriz. Son derece marjinal çıkışlarda bulunanlar, bilimsel keşif yapanlar, bir takım farklı orijinal yaratıcılıklarla ortaya çıkanlar olabilir bu etkilerin sonucu olarak. Uranüs devrim ve isyan mekanizmasını da ifade eder. Önümüzdeki süreçlerde Jüpiter ve Satürn Kova’ya geçtikten sonra Kova yöneticisi Uranüs’ün de etkileri daha artacaktır. Uranüs Boğa süreci gerek üretim, bankacılık sistemi ve ekonomi, gerek deprem konusunda ciddi zamanlama uyarısı vermektedir. Satürn 17 Aralık’ta ve Jüpiter de 19 Aralık’ta Kova burcuna geçecek ve 21 Aralık’ta kavuşum gerçekleştirecekler. 
 
Şimdi Akrep Yeniayına gelirsek, bu Yeniay Türkiye Astroloji haritasının 5. Evinde gerçekleşecek. Akrep Yeniayı sürecinde yine Merkür Akrep konumu Uranüs Boğa konumunu karşıtına almaktadır. Özellikle Akrep’teki Merkür’ün 5. evdeki ve Boğa’daki Uranüs’ün 11. Evdeki konumları yine içine tv, sinema, tiyatro, eğlence alanları, spor alanları, risk içeren girişimcilik alanları, borsa, şans oyunları gibi konuları almaktadır ve topluluklar, gruplar, dernekler, cemiyetlerle ilgili konular ön plana çıkabilecektir. Burada ekonomi, üretim konuları da ön plandadır. Uluslararası camia ile ilişkiler, diğer devletlerle olan özellikle yatırım, ticaret ve üretim ile ilgili konularda bir takım sözleşmeler ve anlaşmalar da gündeme gelebilir. 
 
Akrep doğum, ölüm ve dönüşümle ilgilidir ve Akrep’teki bu Yeniay sürecinde Merkür ile Venüs’ün de Akrep’te ilerleyecek olması, sahne ya da spor dünyasından biri ile ilgili bu bağlamdaki haberi gündeme taşıyabilir. Özellikle Yeniay’ın ilk etabında Oğlak’taki Plüton’un henüz Terazi’de ilerleyen Venüs’e yaptığı açı da bunun bir işareti olabilir. 
 
Ayrıca maddiyat, değerli şeyler, para konuları ve bu noktada yapılan bir takım olaylar ki bunlar manipülasyon ve dolandırıcılık olabilir yine ortaya çıkabilecektir.
 
Akrep Yeniayının ilk girişinde Venüs Terazi konumunun sert açılar altında kaldığını görüyoruz ve bu bakımdan da bu süreç içinde bazı muhalefet partilerini zorlayan bir takım durumlar ortaya çıkabilir.  
 
Gezegen Hareketleri
 
Plüton 
 
Oğlak burcunda ilerleyen Plüton 25 Nisan 2020’de geri harekete başladı. Tutkular, derin benlik, odaklanma, konsantre olunan konular, dönüşüm ve değişimler ile ilgili geçmişe dönük bakış açısı ve düzenlemeler önem kazanacak.
 
25 Nisan’da 24 derece Oğlak burcunda geri hareket
 
4 Ekim’de 22 derecede Oğlak burcunda direkt hareket
 
Neptün
 
Balık burcunda ilerleyen Neptün 23 Haziran 2020’de geri harekete başladı. İlham, sezgisel konular, yaratıcılık, fedakarlıklar, sevgi ve paylaşım konuları, hassasiyetler, vizyonlar, yanılgılar ve aldatıcı durumlar açısından geçmişe dönük bakış açısı oluşacak ve düzenlemeler olacak.
23 Haziran’da 20 derece Balık burcunda geri hareket
29 Kasım’da 18 derecede Balık burcunda direkt hareket
 
Uranüs
 
Boğa burcundaki Uranüs, 12 Ağustos 2019 ile 11 Ocak 2020 arasında 2 derece Boğa’ya kadar geri hareketteydi. 11 Ocak’ta ileri harekete geçti ve bu tarihle birlikte geleceğe dönük yeni safha başladı. Yer değiştirmeler ve bağımsızlık teması özellikle sabit burçlar olan Boğa, Aslan, Akrep ve Kova için daha çok söz konusu. Özellikle haritasında sabit burçları baskın olanların hayatlarında değişiklikler olacak.
Uranüs 15 Ağustos’ta Boğa burcunda tekrar geri hareket edecek.
2020’yi 6 derecede Boğa’da geri hareketle bitirecek.
 
Satürn
 
Satürn 22 Mart itibarı ile Kova burcuna geçti ve 11 Mayıs’a kadar ilerledikten sonra geri harekete geçti.
Bütün burçları etkilemekle birlikte özellikle sabit burçlar Boğa, Aslan, Akrep, Kova bakımından önemli etkiler getirecek. Bir takım konuların düzenlenmesi durumu ortaya çıktığı gibi zamanın idaresine ve o noktaya gelişine göre ilgili alanlarında zorlanmalar ve sınırlar da kendini gösterecek.
 
11 Mayıs’ta 1 derece Kova’da geri hareket
 
2 Temmuz Oğlak burcunda geri harekete devam
 
bu süreçte Koç, Yengeç, Terazi ve Oğlak’lar bakımından sınırlar, çalışma hayatı, ekonomi düzenleme, iş, sorumluluk, geçmişle bağlantılı tekrar yapılanmalar söz konusu olacak.
 
29 Eylül’de 25 derece Oğlak’ta direkt hareket
 
Jüpiter
 
Jüpiter 2 Aralık 2019 itibarı ile Oğlak burcuna geçti. Toprak grupları için önemli bir döngü içine girilmiş oldu. Oğlak burçları için 12 yıllık döngü zamanı geldi ve açılım yapabilecekleri bir zamanın içindeler.
Sorumluluk, düzen, iş, profesyonellik ile ilgili temalar daha çok ön plana çıkarken, önceki süreçlerde yapılan bir takım çalışmaların sonuçları da kendini göstermeye başlayacaktır.
14 Mayıs’ta 27 derece Oğlak’ta geri hareket
13 Eylül’de 17 derece Oğlak’ta direkt hareket
 
Mars
 
28 Haziran 2020 – 7 Ocak 2021 arasında uzunca bir süre Mars Koç burcunda kalacak. Bu süreç içerisinde de 9 Eylül 2020 – 14 Kasım 2020 arası Retro süreci gerçekleşecek.
Mars Koç burcunda yönetici konumundadır ve oldukça güçlü bir zamanında olacak. Bu zaman diliminde liderlik, girişimler, savaşım, mücadele, bazı tartışmalar ve kaoslar, hareketlilik, dışa dönüklük, girişimlerde artış, hareketlilik, yenilikler, yeni başlangıçlar söz konusu olacak.  
 
Venüs
 
Venüs 28 Ekim – 21 Kasım arasında yönetici olduğu Terazi burcunda olacak.
Terazi’deki Venüs kaliteli sosyal ilişkileri ve kaliteli ortamları ifade eder. Daha entelektüel bir düzeyde çözümlenen ve dengelenen ilişkiler kurulabilir. Venüs sanat doğası ile ilgilidir ve burada Terazi ile daha çok müzik konusu ön plana çıkabilir. Venüs’ün yönettiği Boğa burcu özellikle somut anlamdaki güzel sanatlarla yakından ilişkilidir. Terazi sosyal etkileşime dayanan sanatlar bakımından dikkat çeker.    
 
21 Kasım – 15 Aralık arasında Venüs, Akrep burcunda yer alacak. 
 
Akrep burcundaki Venüs ilişkiler bakımından tutkulu, derin, odaklanma getiren etkileri gündeme getiriyor. Bu zaman diliminde flört ilişkilerinde dürtüsel bakımdan daha derinleşmek olabileceği gibi bu aynı zamanda ruhen derin ilişkileri de ifade edecektir. 
 
Venüs Akrep etkisi altında manipülasyon durumlarına dikkat etmek gerekiyor. Maddi ve manevi değer konusu derin bir şekilde ortaya çıkabilir. Venüs Akrep tarzında ilişkiler yoğun bir manyetizmanın çekimi altında hissetmek ile ilgili olabilir. Bir ilişki için böyle bir durum arzulanıp hedeflenebilir de. İşte bu zaman süreci bu yöne doğru meyil alan ve bu haritasında bu tarz potansiyel olanların zamanı olacaktır. Bu tarz karşılıklı etkileşimler olabilecektir.   
 
Akrep ortaklaşa gücü, değeri, parayı ve beraber bir şeyler üretmeyi de ifade eder. Kolektif hareketin de burcudur.
 
Merkür 
 
Merkür 5 Eylül – 27 Eylül arasında Terazi burcunda olacak. 
Terazi burcundaki Merkür politik, dengeleyici, uzlaştırıcı, ahenkli olabilir. Kararsızlıklara ve eyleme geçmeme konusuna dikkat etmek gerekecektir. Daha tok davranışları ifade eder. Koç’taki Mars ile karşı karşıya gelecekler. 
 
Merkür 27 Eylül – 14 Ekim arasında Akrep burcunda ilerleyecek ve ardından geri hareketi başlayacak.
Merkür Akrep’teyken tutkular, cinsellik, manipülasyon, derinlik, krediler, maddi konular, başkalarından gelen gelirler, ortak değer ve paylaşımlar ile ilgili konular, araştırma ile ilgili konular ön plana çıkabilir. Dil sivriliğine ve iğnelemelere de dikkat etmek gerekiyor.
28 Ekimde tekrar Terazi burcuna dönecek ve burada gerilemeye başlayacak Merkür, direkt hareketine 3 Kasım’da Terazi burcundayken dönecek ve 10 Kasım’da tekrar Akrep burcuna geçecek.
Merkür 10 Kasım – 1 Aralık arası tekrar Akrep burcunda olacak
 
Ay Düğümleri
 
5 Mayıs’ta Ay Düğümleri burç değiştirdi. Yaklaşık 18 – 19 ay kadar bir burçta kalan Ay düğümleri geriye doğru burç değiştirir. Kuzey düğüm Yengeç’ten İkizlere, Güney Düğüm Oğlak’tan Yay burcuna geçti. 18 Ocak 2022’ye kadar da bu burçlarda kalacaklar.
Değişken burçlar İkizler, Başak, Yay Balık için önemli zamanlama. Değişken burçlar iletişim, yer değişimleri, bilgi alanındaki faaliyetler, adaptasyon gerektiren işler, çevreler, ortamlar bakımından etkili bir zamanlama olacaktır. Düşünsel olarak bağlı olunan bir takım fikirler, inançlar sorgulanabilir. Kişisel açıdan yeni fikirler geliştirerek yol almak ön plana çıkıyor. Bazı bölünmeler ve ayrışmalar doğal bir biçimde gerçekleşebilecektir.  
 
Danışmanlık, eğitim ve iletişim için astrologburakustun@gmail.com ‘a mail atabilir, 05357748816 no’lu telefondan arayabilir ve www.astrologburakustun.com adresinden de detaylı bilgilere erişebilirsiniz.
 
Video anlatımlarımı izlemek için Youtube kanalıma abone olabilirsiniz: https://www.youtube.com/channel/UCClGETMIseo-aESpoWWDPcg
 
ISAR CAP Danışman Astrolog
 
Burak Üstün
 
Akrep burcundaki Yeniay burcunuzu hangi alanlarda etkileyecek? (Esasen yükselen burcunuza göre okumalısınız fakat Güneş burcunuz (Öz burcunuz) da haritanızda baskın ve önemli bir konumdur ve açılanma olarak benzer etkileri ortaya çıkartabileceği için ona göre de inceleyip okuyabilirsiniz):
 
Koç: Kişisel ya da ortak gelir-borç, başkalarından gelen faydalar, ortak değerler, maddi paylaşımlar, cinsellik, miras, vergi, kredi, araştırma, dedektiflik, gizemli konular, muhasebe ve bankacılık gibi başkalarının paraları ile ilgili işler.
 
Boğa: Ortaklaşa işler, anlaşmalar/ anlaşmazlıklar, sözleşmeler, mahkemeler, evlilik, ilişki, yakın partnerler/ arkadaşlar, dengelemeniz gereken durumlar, aynalayan kişiler.
 
İkizler: Çalışma ortamı, çalışma arkadaşları, evcil hayvanlar, yanınızda çalışanlar, temizlik, hijyen, sindirim sistemi, arınma, somut eylem, çalışma ve hizmet ile ilgili konular, teknik işler.
 
Yengeç: Aşk hayatı, kendini gösterim, riziko edilen işler, spor faaliyetleri, sahne işleri, artistik işler, reklam ve vitrin faaliyetleri, çocuklar, oyun, sinema/tiyatro, eğlence/oyun dünyası, hobiler, şans oyunları, borsa.
 
Aslan: Ev, yuva, gayrimenkul ile ilgili faaliyetler, aile, ebeveynler, özel hayat ile ilgili konular. Kökler ve geçmiş ile ilgili konular, içsel, düşünsel, duygularla, yakın bağlarla ilgili konular.
 
Başak: İletişim, çevre ilişkileri, yakın bağlantılar, yolculuklar, komşular, kardeşler, alış-veriş/ticaret, yazılı-sözlü ifadeler, eğitim ile ilgili işler, basın-yayın, sosyal medya, internet.
 
Terazi: Maddi konular, alacaklar ve borçlar, harcamalar ve gelirler, üretim ve tüketim, yetenekler, beceriler, kısmetler, sahip olunan her türlü meta; para, eşya vb., keyfiyet, lüks.
 
Akrep: Başlattığınız işler, fiziksel faaliyetler, genel sağlık ile ilgili konular, motivasyon, dürtüsellik, atraksiyon gerektiren durumlar, baş bölgesi, gözler ve dikkat ile ilgili konular.
 
Yay: Hizmet ve fedakarlık gerektiren işler, Dinlenme, çekilme, meditasyon faaliyetleri, rüya, vizyon, yaratıcılık, tasarım faaliyetleri, psikolojik sağlık, kayıp, çalıntı, hırsızlık, gizli düşmanlar, kontrolsüz davranışlar, gizli konular, skandallar. Ayaklar, metafizik, ruhsal konular, dilekler, dualar.
 
Oğlak: Organizasyon, dernekler, cemiyet, arkadaş grubu, dost çevresi, sosyal ortamlar, kolektif yaratıcılık ile ilgili işler, grup faaliyetleri, kolektif toplumsal konular, bağımsızlık, bireysellik, özgürlük, hümanizm ile ilgili konular, sahne ile ilgili işler, sürpriz, spontan, yaratıcılık gerektiren işler, bilim ve teknoloji ve elektrik ile ilgili konular, yer değiştirmeler, mucitlik, ilgili konular.
 
Kova: Kariyer hayatı, siyasi ve politik duruş, toplum önündeki görünüm, tanınırlık ile ilgili konular, mesleki kimlik, toplum önündeki itibar, ebeveynler ile ilgili konular, işyeri/çalışılan firma ile ilgili konular.
 
Balık: Yurt dışı ya da uzun yolculuk, eğitim konuları, inançlar, düşünceler, doktrinler, hukuk alanı, akademik konular, yaşam felsefeniz, basın-yayın-medya, uluslararası / yabancılarla, uzakta olanlarla ilişkiler.
 
 
Toplam blog
: 130
: 1239
Kayıt tarihi
: 03.09.17
 
 

Astroloji alanında danışman, eğitimci ve araştırmacıdır. Aynı zamanda felsefe öğretmenidir. Klasi..