Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

02 Şubat '21

 
Kategori
Astroloji
 

2021'in Sert Dönemleri

Satürn ve Jüpiter toplumsal eğilimleri belirleyen gezegenlerdir. 20 yılda bir, iki gezegen aynı burçta buluşurlar ve Dünya üzerinde yeni bir dönemi başlatırlar. 21 Aralık 2020’de bu kavuşum Kova burcunda gerçekleşti ve Kova çağına girdik. Artık bilim ve teknolojinin, yenileşmenin, objektif düşüncenin, özgürlüklerin ve toplumsal anlayışın ön planda olma gayretinin ağır basacağı bir dönemin başındayız.
20 yıl sürecek Kova döneminin ilk etkilerini yoğun olarak 2021’de hissedeceğiz demiştik. Bir anda düzenin tamamen değişmesi tabi ki mümkün değil. Bu değişimin içinde özellikle özgürlükler, eşitlik ve yenilik vurgusu fazla olduğundan iş daha da zorlaşıyor.
İnsan, doğası gereği mevcut düzeni sürdürmeyi ve konfor alanı olarak bildiği yerde kalmayı tercih ediyor. Kova ise farklılaşmadır. Bu noktada özgürlüklerin sorgulanacağı, değişim isteyenlerle istemeyenlerin çatışacağı, karşıtlıkların fazla yaşanacağı ve liderlerin değişeceği bir yıldayız.
Teknolojik ilerleme ve yeni buluşların artması, dijitalleşmenin her alana yayılması da düşündüğümüzden hızlı olacak.
Satürn-Uranüs Restleşmesi
Satürn, bizim geliştirmemiz gereken alanı işaret ederken bize sorumluluk aldıran gezegendir. Uranüs ise yeniliği, özgürlüğü ve devrimleri ifade eder. 2021 boyunca Kova burcunda ilerleyen Satürn’e, üç kere Boğa burcundaki Uranüs sert açı yapacak. 
Bu görünüm toplumsal anlamda değişim ve özgürlük isteyenlerle, sınırlama getirmeye çalışan grupların karşı karşıya gelmesini, finansal krizlerle ekonomi modellerinin baştan yapılanmasını ifade ediyor. Aynı zamanda ani hava değişimlerine bağlı afetler, elektrikli ilgili sorunlar ve depremleri de gündeme getirecek.
Bireysel olarak ise doğum haritalarımızın Kova bölgesinin temsil ettiği konularda özgürleşmeye ve yeni düzen kurmaya mecbur kalacağımız olaylar yaşayacağız.
17 Şubat, 15 Haziran ve 24 Aralık civarlarında Uranüs, birtakım engellemelerle, isyanlarla artık ömrünü tamamlamış konularda değişim için hepimizi harekete geçirecek.
Doğum haritalarında sabit burçların (Kova, Boğa, Aslan, Akrep) 7-13 dereceleri arasında önemli vurguları olanlar ve 25 Ocak-4 Şubat, 25 Nisan-5 Mayıs, 28 Temmuz-7 Ağustos, 28 Ekim-7 Kasım doğumlular bu seneden daha çok etki alacaklar.
Yükselen burçlara göre Şubat, Haziran ve Aralık’ta yaşanacak Uranüs-Satürn açısıyla hangi alanlarda zorlanıp yeniliğe adım atmaya çalışacağız bir bakalım.
YÜKSELEN KOÇ
2021’de hayata dair yeni hedeflerin belirleneceği bir döngü başlıyor. Yaşam amaçlarında değişiklikler olabilir. Bu dönemde sosyal çevrenin, arkadaşların da bu değişim paralelinde farklılaşması mümkün.
Şubat, Haziran ve Aralık aylarında finansal konuların zorlaması, kişinin hedeflerini ya da sosyal çevresini yeniden inşa etmesine sebep olacak. Bu yıl kazanç şeklini değiştirmek söz konusu olabilir.  Finansal konuların yanında kişinin öz değerini sorgulatan olaylar da yeni oluşuma destek verecek.
YÜKSELEN BOĞA
2021’de kariyere, toplumsal statüye ve sorumluluk alma durumlarına odaklanılacak yeni bir döngü başlıyor. İş hayatında konum ya da görev değişiklikleri yaşanabilir. Daha fazla sorumluluk almak ve yeri geldiğinde korkmadan, keskin yol ayrımlarına gitmek mümkün. 
Şubat, Haziran ve Aralık aylarında kemikleşmiş bazı bireysel özelliklerin yaratacağı sorunlar, kişinin kariyerini ya da toplumsal statüsünü yeniden inşa etmesine sebep olacak. Otorite figürleri ile gerginlikler, sorumlulukların fazla gelmesinin yaratacağı baskı yaşanabilir. Sağlık konularına da dikkat edilmeli.
YÜKSELEN İKİZLER
2021’de eğitime, ticarete, hayata bakış şekline ve uzaklarla olan ilişkilere odaklanılacak yeni bir döngü başlıyor. Yabancı ülkelerle olan durumlarda ve hukuki konularda bazı değişimler yaşanabilir. İnanç kalıplarının farklı bakış açıları ile yenileneceği bir yıl.
Şubat, Haziran ve Aralık aylarında eskiye ait kök inançlar sebebiyle yaşanacak zorlanma, kişinin yaşam felsefesini yeniden inşa etmesine sebep olacak. Merhametin dozunu kaçırmanın ve bağımlılıkların zorluğu yaşanabilir. Bilinçaltıyla yüzleşerek geride bırakılması gerekenlerden özgürleşmek önemli olacak.
YÜKSELEN YENGEÇ
2021’de finansal konulara, başka kaynaklardan elde edilen gelirlere ve cinsel hayata odaklanılacak yeni bir döngüyü başlıyor. Bu dönemde miras, nafaka, kredi, vergi borçları gündemde olabilir. Psikolojik süreçlerde de dönüşümlerin yaşanacağı bir yıl olacak. 
Şubat, Haziran ve Aralık aylarında kişi, sosyal çevresi ya da hedefleriyle ilgili meydana gelecek krizlerle dönüşüm yaşamak zorunda kalabilir. Aynı zamanda maddi anlamda zorlayıcı etkilerle de karşılaşılabilir. Bu dönemlerde plansızca riskli durumlara girmemeye dikkat edilmeli.
YÜKSELEN ASLAN
2021’de ikili ilişkilere, ortaklıklara ve biz denilen alanlara odaklanılacak yeni bir döngü başlıyor. Bu süreçte en fazla ikili ilişkiler gündemde olacak. Evlilikler, ciddi ilişkiler, ortaklıklar konusunda kişisel görüşün ve yaşam stilinin daha farklılaştığı bir yıl. 
Şubat, Haziran ve Aralık aylarında alınması gereken sorumluluklar ve kariyer hayatı üzerinden zorlanma, kişinin ikili ilişkilerini yeniden inşa etmesine sebep olacak. Kariyerde farklılaşma ya da kadersel değişimlere direnmeden yaşamı kökten yapılandırma yaşanabilir. İş birlikçi yaklaşım, ben demekten ziyade biz demek önemli.
YÜKSELEN BAŞAK
2021’de çalışma ortamına, günlük hayat rutinlerine ve sağlıklı yaşamaya odaklanılacak yeni bir döngü başlıyor. Bu dönemde yaşam kalitesini arttırmak, iş arkadaşları ve günlük akışı düzenlemek söz konusu. Teknolojiyle ve evcil hayvanlarla daha fazla ilgilenilecek.
Şubat, Haziran ve Aralık aylarında yurt dışı bağlantılı işlerle, eğitim ya da inançlarla ilgili konular, kişinin gündelik yaşamında zorlanmasına sebep olacak. Kendi düşüncelerine odaklanıp karşı tarafı dinlememekten, aşırı iyimser olmaktan sakınılması gerekiyor. Daha özgürlükçü düşünülmesi gereken bir yıl.
YÜKSELEN TERAZİ
2021’de hayattan alınan keyfe, aşka, çocuklarla ilgili konulara odaklanılacak yeni bir döngü başlıyor. Kişinin isteklerini hayat sahnesine çıkarabilmek önceliği olacak. Aşk hayatıyla ilgili konularda daha özgür ama düzen kuran kararlar verilebilir. Çocuklarla ilgili de yeni yapılanmalar olabilir.
Şubat, Haziran ve Aralık aylarında kişi borçlar, vergi, kredi, nafaka, miras gibi konular üzerinden, özel hayatında ve çocuklarla olan ilişkilerinde zorlanabilir. Bu dönemlerde maddi konularda büyük risklere girmemeli ve spekülasyonlara dikkat edilmeli. Aynı zamanda özel hayatta kıskançlık, sahiplenme gibi duygularla da sınanma olabileceğinden çok dürtüsel davranmamak önemli.
YÜKSELEN AKREP
2021’de aile ilişkileri, ebeveynler ve gayrimenkullerle ilgili konulara odaklanılacak yeni bir döngü başlıyor. Yaşanan mekanla ilgili değişimler, ebeveynlerle ilgili de bazı sorumluluk artışları olabilir.
Şubat, Haziran ve Aralık aylarında kişi biz dediği alanlarda, birlikte yürütmeye çalıştığı ilişkilerde zorlanma yaşayabilir. Sadece alışkanlıklardan ya da kaybetme korkusundan dolayı devam eden ilişkiler mercek altında olacak. Aynı zamanda bu dönemlerde açık düşmanlıklarla da mücadele edilecek.
YÜKSELEN YAY
2021’de kişinin iletişim şekline, düşüncelerine, yakın çevre ilişkilerine ve eğitimle ilgili konulara odaklanacağı yeni bir döngü başlıyor. Ticari alanlarda yeni yapılanmalar olabilir. Bilgi alışverişinin yoğun olacağı bu dönemde yakın arkadaşlarla, kardeşlerle, kuzenlerle ilişki şekilleri değişebilir.
Şubat, Haziran ve Aralık aylarında kişi çalışma ortamı ve sağlık düzeni gibi konular üzerinden iletişim alanında sınanacak. İlişkilerde eşitliğe önem veren bir yaklaşımda olmak önemli. Aynı zamanda mesleki anlamda teknolojinin herkesten daha fazla hayatın içine dahil edilmesi gereken bir yıl.
YÜKSELEN OĞLAK
2021’de finansal süreçlere, bir şeyler üretmeye ve öz değerle ilgili konulara odaklanılacak yeni bir döngü başlıyor. Yatırımlar, kazançlar, harcamalar kişinin önceliği olacak. Teknoloji, para kazanma şekline daha fazla etkide bulunacak. Öz değer sorgulaması da yoğunlaşacak.
Şubat, Haziran ve Aralık aylarında kişi yaşamdan aldığı keyif, eğlence anlayışı ve çocuklar gibi konular sebebiyle maddi anlamda zorlanma yaşayabilir. Şans oyunlarında, borsada ve eğlence konularında, bu dönemlerde büyük harcamalar yapmamaya dikkat edilmeli. 
YÜKSELEN KOVA
2021’de bireysel yapılanmayı içeren tüm konulara odaklanılacak yeni bir döngü başlıyor. Bu dönemde yaşam için yeni hedefler belirleyip, yeni sorumluluklar alınabilir. Kişisel anlamda daha çok şeyin öğrenileceği, deneyimleneceği bir süreç olacak.
Şubat, Haziran ve Aralık aylarında evle ve ebeveynlerle ilgili sorumluluklarda zorlanma yaşanabilir. Aile ilişkilerinde ve gayrimenkul alım satımında, özellikle bu aylarda büyük risklere girmemeye dikkat edilmeli. Aynı zamanda bireysel özgürlüklerin sınanabileceğinden, kişisel önceliklerden çok fazla ödün vermemek önemli olacak.
YÜKSELEN BALIK
2021’de hayatın anlamını daha fazla sorgulayıp, egonun ön planda olmasından ziyade birlik bilinci içinde olmanın önemsendiği yeni bir döngü başlıyor. Bu dönemde yeni farkındalıklar edinilebilir ve bilinçaltının derinlikleri keşfedilebilir. Yardımlaşma ön planda olacak.
Şubat, Haziran ve Aralık aylarında kişinin yakınlarıyla, kardeşleriyle, ticari konularda ve eğitim hayatında yaşadıklarıyla ilgili olarak egosunun zorlanması söz konusu. Bir türlü değiştirilemeyen düşünce ya da iletişim şeklinin mevcut kalıplardan kurtulması, kişinin bu alanda özgürleşmesi gerekecek.
Sevgilerimle,
Aslıhan Kozluca
Astroloji ile ilgili bireysel danışmanlık için astrolojihan@astrolojihan.com adresinden bilgi alabilirsiniz.
www.astrolojihan.com
Instagram/Facebook/Twitter @astrolojihan
 
Toplam blog
: 132
: 78
Kayıt tarihi
: 22.11.19
 
 

Astroloji konusunda düzenli yazılar paylaşıp, söyleşiler yapıp bir yandan da bireysel astroloji dan..