Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

02 Nisan '12

 
Kategori
Dil Eğitimi
Okunma Sayısı
5995
 

4+“Dil ağırlıklı hazırlık sınıfları”

4+“Dil ağırlıklı hazırlık sınıfları”
 

Çocuklara yabancı dil "hazırlık sınıflarında" daha iyi öğretilir.


Star Gazetesinden Ahmet Fatih Erturan’ın haberine göre; “4+4+4 sisteminde, ortaokul başlangıcına dil ağırlıklı hazırlık sınıfı geliyor. Öğrenci ders seçerek bir kaç yabancı dil de öğrenebilecek. Dil eğitimi konusunda yeni bir uygulama hayata geçirilecek. Yeni eğitim modelinde ikinci 4 olarak nitelendirilen ortaokul kısmına hazırlık sınıfı geliyor. Böylece 4 yıllık ortaokulların ilk bir yılı yabancı dil ağırlıklı eğitim olacak.

Bakan Ömer Dinçer ikinci 4 olarak nitelendirilen ortaokul kısmının ilk bir yılını hazırlık sınıfı yapmayı planlıyor. 4+4+4’te eğitim yaşının da 5’e çekilmesiyle birlikte öğrenciler 10 yaşında ciddi bir yabancı dil eğitiminden geçecek.

Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre Bakan Dinçer, bürokratlarına bazı liselerde uygulanan yabancı dil hazırlık sınıflarını artık ortaokulda uygulamaları ve bunun yeni eğitim sistemine yetiştirilmesi için çalışmalara başlanması yönünde talimat verdi.

Ortaokulda uygulanacak hazırlık sınıfının yanı sıra öğrenciler, seçmeli ders olarak başka bir yabancı ders seçebilecekler. Böylece öğrenci 12 yıllık eğitiminde birkaç dil bilerek mezun olabilecek.

Dil eğitimi için müfredat yenilenirken, kur sisteminin benzeri öngörülüyor. Buna göre öğrenci yabancı dilde her yıl aşama katedecek ve tekrara düşmeden kaldığı yerden devam edecek.

Bakanlık yabancı dil öğretmenlerinin hizmet içi eğitimlerinde de yeniliğe gidecek. Öğretmenler branşı olan yabancı dilde hizmet içi eğitim verilerek kendini sürekli geliştirebilecek. Dünya standartlarında İngilizce eğitimi için, eğitim dönemi sonuna kadar öğrencileri mastery (ustalık) seviyesine ulaştırmayı hedefleyen Bakanlık seviyeleri şu şekilde belirleyecek

A1(Berakthrough): Giriş ya da keşif düzeyi

A2(Waystage): Ara düzey ya da temel gereksinim düzeyi

B1(Threshold): Eşik düzeyi

B2(Vantage): İleri düzey ya da bağımsız kullanıcı düzeyi

C1(Effective Operational Proficiency): Özerk Düzey

C2(Mastery): Ustalık . 

Haber bu kadar.

Yazımızın amacı;  4 + “HAZIRLIK SINIFLARI”nın bir başka ifadeyle “ortaokul öncesinde hazırlık sınıfları”nın, -evvelce olduğu gibi - tekrar konulduğunda, “akademik yönden” yabancı dil eğitiminde yararlı olup olmayacağının ele alınmasıdır.

Bir zamanlar Anadolu Liselerinin Ortaokul başlangıcındaHazırlık Sınıfları” vardı. Günümüzde ise sadece Sosyal Bilimler Liselerinde ve bazı özel okulların lise öncesi  hazırlık sınıfları bulunmaktadır.

O dönem ortaokul başlangıcındaki Dil ağırlıklı HAZIRLIK SINIFLARI’nda haftada 24 saat, Bakanlık onaylı yabancı kaynaklı ders kitapları kullanılarak, İngilizce dersi okutulurdu. Bir yılın sonunda o öğrencilerin % 90’ı “günlük İngilizce konuşmaları” rahatlıkla öğrenir ve zevkle konuşurlardı. İngilizce bildiklerini rahatlıkla, güvenle söylerlerdi. 15 yıl  Bakanlık müfettişliği yapan bir eğitimci olarak Anadolu Liseleri İngilizce ders denetimlerimizde bu durumlara çok şahit oldum. Ama Lise öncesi hazırlık sınıflarındaki öğrencilerde,  kendine güven duygusu ve  yabancı dili öğrenme isteği ve azmi daha az idi.

O zamanki ortaokul başlangıcındaki dil ağırlıklı HAZIRLIK SINIFLARI’nda dersler “Spoken - Konuşma” ağırlıklı yapılırdı. Nedenine gelince, “konuşma” gramerden daha önemli idi. Öğrencilerin hataları da olsa, akıcı konuşabilmesi ve kendine güvenmesi için sözleri kesilmeden konuşmaları sağlanırdı. Hemen düzeltilmesine çalışılmazdı cesaretleri kırılmasın diye. İşte bu iletişim metodu idi. Öğretmenler de, sınıflarında daima yabancı dili kullanırlar - öğrencileri de yabancı dilde pratik yapsın diye - Türkçe konuşmaktan kaçınırlardı. Hatalarını hissettirmeden düzeltirlerdi. Gramer eğitimleri de ileriki sınıflarda kademeli olarak verilirdi. Bütün bu söylediklerimin canlı örneği o zaman yetişen öğrencilerdir. Oğullarım gibi.

Siz  günlük yaşamda, karşınızda hatalı konuşan -yazmasını bilmeyen- 3 yaşındaki çocuğunuz, yeğeniniz, kardeşiniz veya komşunun kızına konuşmalarında gramer hatası yaptığında; “Bak ! Cümle kurarken ögelerin sıralaması şöyledir.” diye bir dilbilgisi kuralı açıklamasında bulundunuz mu? Hiç sanmıyorum. Onun için önemli olan – kendini hatalı da olsa – ifade etmesidir. Yoksa dilbilgisi kuralı değil.

Dil ağırlıklı hazırlık sınıflarında yabancı dilin öğretilmesinde kural “ Ana dilimizi küçükken nasıl öğreniyorsak- işte öyledir. Dinle- Gramer bilgisi üst sınıflarda ve alan sınıflarında elbette gereklidir. Belli bir yaşa kadar, hep dinleyen bebekler ansızın günlük kelimeleri ve kısa cümleleri kullanmaya başlarlar. Hem de anlamlarını bilerek. Nasıl öğrendiler dersiniz? Hem de hiç yazmadan – dilbilgisi kurallarına uymadan.  Elbette dinleyerek ve tekrar ederek, değil mi? 

Ortaokul başlangıcındaki öğrencilerin yabancı dili öğrenme merakı,kendine güveni ve  kabiliyeti, Lise 1.sınıf öğrencilerine göre çok daha fazladır.  Ortaokul başlangıcındaki HAZIRLIK SINIFLARINDA, yabancı dil öğretiminde “dinleme-konuşma-okuma-yazma” dört beceri dersi,  bu sıralamadaki gibi, öğrenci merkezli bir metotla, bir bütün olarak ele alınmaktaydı. Özellikle hazırlık sınıflarında Konuşma ağırlıklı derslerde, grup çalışmaları ile konular pekiştirilerek  hedefe ulaşılmaktaydı.

Bu nedenle4 yıllık ortaokulların ilk bir yılının yabancı dil ağırlıklı eğitim olması, yabancı dilin daha iyi öğrenilmesi açısından olumludur. Kanımca  eski uygulamanın kaldırılması da zaten büyük bir hataydı.

Yabancı dilin alan sınıflarında daha iyi öğrenildiği bir gerçektir. Ama son zamanlarda,  bazı özel statüdeki Anadolu Liselerimiz ve Sosyal Bilimler Liseleri  hariç, Anadolu Liselerinde  özel ve resmi okullarımızın çoğunda  “Yabancı Dil Alan Sınıfları”nın – öğrenciler istemediği için – açılamaması da ayrı bir sorundur.

Hiç yabancı dil bilmediği halde, sahil kasabalarında çalışan tezgahtar ve garsonlar ile yurt dışında çalışan işçilerimiz, hiç gramer de okumadan, bilmeden  3-5 ay içinde ihtiyaçlarını karşılayacak kadar –beden dili ile karışık -  “günlük yaşamla ilgili” yabancı dili -hatalı da olsa – konuşabilmektedirler. Burada en önemli husus “başaracağına inanmak”tır. Eğer okullarımızda yabancı dili öğretemiyorsak – öğrenemiyorsak, gelişen teknolojiyi günün şartlarına göre kullanmayışımız, öğretim metod ve tekniklerimizi de yeniden değerlendirmememizdir. Yabancı dil öğretmenlerimizi  de  bu teknolojik gelişmeler  konusunda yeterince bilgilendirmeliyiz.

“Bir yabancı dili öğrenmenin en iyi yolu, ana dilin konuşulmadığı bir yerde, yalnızca öğrenilecek dili  bilen kişilerle  bir arada olmak ve sürekli onlarla iletişim kurmaktır.” İşte HAZIRLIK SINIFLARI öğrencilere bu ortamı sunmaktadır. Hazırlık sınıflarında bir yıl süreli – haftada en az 24 saatlik – yabancı dil dersi ile, yabancı dil öğretiminde ders anında sınıfta yapılması gerekli olan, öğrencilere sınıfta konuşma fırsatının verilmesi açısından “öğrenciler arasında  serbest çalışma”  diyebileceğimiz  “Pair work –İkili Grup çalışmaları” ile yıl sonunda tüm öğrenciler “günlük konuşma”larını rahatlıkla yapabilmektedirler.  

Hazırlık sınıflarında, öğrenciler “hata yaparsam”, ”öğretmen kızarsa”, “arkadaşlarım gülerse” korkusundan arındırılmaktadır. Öğrenilen yabancı dilde bol pratik yapılmakta,  derslerde  görsel ve işitsel yayın araçlarından, tv. filmleri, radyo yayınları, bilgisayar, video CD ve ses kasetlerinden ve günümüzde gelişen tablet ve akıllı tahtalarla – internet ortamında- çok daha zevkli pratik yapılabilecektir. Tabii, hata yapmanın doğal olduğunu önceden kabullenmek gerekir. “Ben bunu yaparım” öğrencilerin sloganı olmalıdır. Öğretmenler öğrencilere “Hata yapa yapa doğrusunun öğrenilebileceği” konusunda yardımcı olmalıdır.

Yıllar öncesinde, Anadolu liselerinin ortaokul öncesi hazırlık sınıflarında 8 aylık öğrenimlerinda, tüm öğrencilerin günlük İngilizceyi konuşmaya başlaması, “Ben İngilizce biliyorum” diyebilmeleri, adı üzerinde, hazırlık sınıflarında yabancı dil öğrenmeye başlamaları sonucudur.

21 yıl İngilizce öğretmenliği yapmış bir öğretmen ve 15 yıl da Bakanlık müfettişliği yapan bir eğitimci olarak,  ortaokul öncesi “yabancı dil ağırlıklı hazırlık sınıfları”nın açılması, “yabancı dil öğretimi için” akademik yönden çok iyi olacaktır, diyebilirim.

Sevgi  ve  saygılarımla.     02.04.2012

Ali İhsan ÖZÇAKIR

MEB. Bakanlık Başmüfettişi (E)

e-mail: aliihsanozcakir@hotmail.com 

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
 
 

İnşallah işe yarar. Bir yıl tamamen yabancı dil okutulursa belki ama bu kez 10 yaşındaki çocuklar yeterli Türkçe öğrenmediklerinden karıştırabilirler. Üniversite hazırlık sistemi uygulanmalı. Bir ara lise hazırlık vardı kaldırdılar. Yaz boz tahtası gibi. Ne yapmak istediklerinden emin değil. Maksat dizi filmler gibi aksiyon olsun. Selam ve saygılar.

Turbest 
 03.04.2012 1:27
 
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
Toplam blog
: 172
Toplam yorum
: 75
Toplam mesaj
: 8
Ort. okunma sayısı
: 4819
Kayıt tarihi
: 07.04.09
 
 

50 yıllık eğitimciyim. İngilizce öğretmenliği ve Bakanlık müfettişliği yaptım. Bunca yıllık eğiti..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster