Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

31 Ağustos '20

 
Kategori
Blog
 

Boşanma Davaları

Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma davasının nasıl açılacağı, kararlaştırılan veya çekişmeli boşanma davasının tercih edilmesine bağlıdır. Bununla birlikte, her iki tür boşanma davası da Aile Mahkemesinde açılır. Boşanmak isteyen taraflardan biri, bir dava dilekçesinin varsa iki nüshasını eklenmesi gereken belgeler ve nüfus cüzdanı fotokopisini ekleyerek avukat olmaksızın boşanma davasını kendisi açabilir. Çekişmeli boşanma davasına bakmaya yetkili mahkeme şu şekilde belirlendi: Boşanma davası, davalının yerleşim yerinin bulunduğu aile mahkemesinde açılabilir. Davacının ikamet ettiği yerin aile mahkemesinde boşanma davası açılabilir. Eşlerin son 6 aydır ikamet ettikleri yerin aile mahkemesinde boşanma davası açılabilir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

İletişime geçip sözleşmeli boşanma davaları herhangi bir adliyede açılabilir. Yetkili mahkemenin belirlenmesi açısından tarafların ikametgahı önemli değildir. Taraflar, uygun gördükleri bir adliyenin aile mahkemesinde kararlaştırılmış boşanma davası açabilirler. Mutabık kalınan boşanma davasının en önemli unsuru müzakere edilen boşanma protokolü olarak kabul ediliyor. Aile mahkemesi, taraflarca hazırlanan mutabık kalınan boşanma protokolüne dayanarak boşanma kararı verir.

Çekişmeli boşanma davasında uygulanan prosedürler müzakere edilen boşanma davasında uygulanmaz; Yani karşı tarafa bildirim gönderilmesi, cevap dilekçesi veya ön inceleme aşaması gibi aşamalar geçilerek doğrudan duruşma günü verilir. Taraflarca hazırlanan ve imzalanan protokol duruşmada aile mahkemesi hakimi tarafından onaylanır ve boşanma kararı verilir.

Boşanma Davasında Gerekçe Göstermek Gerekir mi?

Boşanma davası açan eşin dilekçede boşanma için somut bir neden göstermesi gerekir. Boşanma nedenleri; Genel nedenler (ciddi uyumsuzluk vb.) Yanı sıra aldatma ve ortak konuttan ayrılma gibi özel nedenler olabilir.

Taraflar, davanın görülmesi sırasında boşanma dilekçesinde gösterdikleri nedenleri ispat etmelidir. Aksi takdirde boşanma davası reddedilir. Davayı açan eşin hem boşanma sebebini göstermesi hem de boşanma davasında karşı tarafın kusurlu olduğunu ispat etmesi gerekir. Boşanma sebebi olarak gösterilen davayı açan eşin kendi kusurundan kaynaklanması halinde boşanma davası reddedilir. Mutabık kalınan boşanma davasında tarafların kusuru veya gerekçesi uyuşmazlık konusu değildir.

 
Toplam blog
: 4
: 50
Kayıt tarihi
: 21.08.20
 
 

Misyonumuz dünyadaki bilgileri düzenleyerek herkesin erişebileceği ve yararlanabileceği hale geti..