Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

24 Şubat '22

 
Kategori
Otomobil
 

Km Düşürülmüş Araçlar

Kilometresi düşürülmüş araç satın alan kişilerin hakları, kilometresi düşürülmüş araç satın alan kişilerin bu haklarını nasıl kullanacakları, kilometresiyle oynanmış araç alan kişilerin başvurabilecekleri hukuki yollar, ikinci el araç satışlarında oldukça önem taşıyan hususlardır.
 
İkinci el araç satışı sonrasında alıcıların yaşadıkları sorunlardan belki de en önemlisi satın aldıkları aracın kilometresinin düşürülmüş olmasıdır. Aracın kilometresiyle oynanmış olması o aracı ayıplı hale getirir. Kilometre sayacını düşürüp üstüne bir de bu aracı, alıcının kontrol imkanı olmayacak şekilde satmak ise Türk Ceza Kanunu'na göre suçtur.
 
Kilometresi düşürülmüş araç
 
Kilometrenin düşürülmesi işlemi, ister aracı size satan kişi, isterse ondan önceki sahibi tarafından yapılmış olsun, bu durum, zararı tazmin hakkınızı sadece zamanaşımı süresi açısından etkileyebilir. Zamanaşımı süresi dolmuş olmadıkça, son satıcı kimse, alıcıya karşı sorumlu olan da odur. Zamanaşımı konusuna aşağıda değineceğiz.
 
Kilometresi düşürülmüş araç örnek senaryosu
 
Örneğin, aracın ilk sahibi "A"; ikinci sahibi "B"; üçüncü sahibi siz ("C") olsun. Aracın ilk sahibi A, sıfır kilometre almış olduğu aracı 100 bin kilometreye kadar kullanmış daha sonra kilometre sayacını 60 bine düşürerek C'ye satmış olsun. Aracın 3. sahibi olarak siz yani "C" ise aynı aracı 80 bin kilometrede iken B'den satın almış olun. Bu aracın sizden önceki herhangi bir sahibi tarafından (A veya B) kilometresinin düşürülmüş olduğunu anladığınızda, aracı size satan B'ye karşı, uygun koşullarda dava açarsanız bu davayı kazanırsınız. Başka bir anlatımla bu aracın kilometresini kim düşürmüş olursa olsun (ilk sahibi veya 2. sahibi) bu araç ayıplı hale gelmiş olur ve sizin açınızdan, bu ayıbın kim tarafından gerçekleştirildiğinin önemi kalmaz. Çünkü aracı size satan 3. sahibi "B", araçtaki ayıpların kendisi tarafından gerçekleştirilmediğini veya bu ayıpları kendisinin de bilmediğini ileri süremez. Bu savunmaları hukuk nezdinde geçersizdir ve değer görmez. Yani B, kilometreyi kendisi düşürmemiş ve hatta bu kilometre düşürme işlemini bilmiyor olsa bile aracı size satan kişi o olduğu için size karşı sorumlu olan da odur. Eğer B, kilometreyi kendisi düşürmemiş ise o da kendisinden önceki sahibine (A'ya) karşı, koşulları uygun ise dava açabilir.
 
Sayfanın alt kısmında, kilometresi düşürülmüş araç satın alan müvekkillerimiz için açtığımız davalar sonunda mahkemelerce verilen kararlar yer almaktadır.
 
KM OYNANMIŞ ARAÇLARDA DAVA AÇMA SÜRESİ NEDİR?
 
Bu şekilde kilometresi düşürülmüş araç satın almış olan alıcıların, satıcıya karşı açacakları davada zamanaşımı süresi 2 yıldır. Yani kilometreyi düşüren kişi son satıcı değilse veya kilometrenin düşürlüldüğünü bilmiyorsa, davanın, aracın size satışı tarihinden itibaren 2 yıllık süre içerisinde açılması gerekir.  Fakat aracın bu ayıbı, alıcıdan hile ile gizlenmişse zamanaşımı süresi işlemez. Örneğin, kilometre düşürme işlemini yapan kişi aracın son satıcısı ise veya bu kişinin aracın kilometresinin düşürüldüğünü bildiği ispatlanabiliyorsa bu kişi, davanın zamanaşımına uğradığından bahisle savunma yapamaz, yapsa dahi değer görmez.
 
ÖNEMLİ NOT: ARACIN KİLOMETRE SAATİNİN (SAYACININ) NE ZAMAN
DÜŞÜRÜLDÜĞÜNÜN HİÇBİR ÖNEMİ YOKTUR!
 
Yukarıda belirttiğimiz süreler, aracı satın aldığınız tarihe göre belirlenir. Örneğin 1 Ocak 2021 tarihinde, sıradan bir vatandaştan satın almış olduğunuz araç ile ilgili olarak, (eğer kilometre düşürme işlemi bu satıcı tarafından gerçekleştirilmemişse) 1 Ocak 2023 tarihine kadar dava açabilirsiniz. Önemli olan aracı satın aldığınız tarihtir, kilometre sayacının ne zaman düşürüldüğünün önemi yoktur. Kilometre sayacı daha önce de düşürülmüş olabilir.
 
Yukarıda da ifade edildiği üzere, kilometre sayacına müdahale işlemi aracı size satan kişi (satıcı) tarafından yapılmış ise, davanız zamanaşımına uğramaz. Çünkü bu kişi ayıbı hile ile gizlemiştir. Yani 3 yıl, 5 yıl hatta 10 yıl önce satın aldığınız bir araç için dava açabiliriz.
 
KM DÜŞÜRÜLMÜŞ ARAÇTA DAVA, "KİME" KARŞI AÇILMALIDIR?
 
Kilometresi düşürülmüş araç satın almış olan alıcılar, kilometreyi düşüren kişinin, aracı kendilerine satan son satıcı değil de ondan önceki bir satıcı olduğunu tespit etseler dahi (ki bu sadece zamanaşımı açısından etkilidir) davayı, aracı kendilerine satan kişiye karşı açıyoruz. Nitekim, talebin dayanağı, satım konusu malın (otomobilin) ayıbına karşı satıcının tekeffül hükümleridir. Eğer dava, satıcıya karşı değil de ondan önceki kişi veya kişilere karşı açılmış ise dava reddedilecek ve haklarınızı kullanmanız mümkün olamayabilecektir.
 
KM OYNANMIŞ ARAÇ İLE İLGİLİ DAVA, NE KADAR SÜREDE SONUÇLANIR?
 
Davanın ilk derece mahkemesi tarafından karara bağlanması, mahkemeden mahkemeye değişkenlik göstermekle birlikte, yaklaşık 1 yıl içerisinde olacaktır. Kararın infazı için (alacağınızın tahsili için) bu kararın kesinleşmesine gerek yoktur. Dava açıldıktan yaklaşık 1 yıl sonra mahkemece karar verildiğinde, kararda belirlenen alacak miktarı için icra takibine geçilebilir ve satıcıya karşı haciz işlemlerine başlanabilir.
 
 
ZARARIN DOĞMASI GEREKİR Mİ?
 
Bu şekilde araç satın almış kişilerin dava açmaları için zarara uğramaları gerekmez. Örneğin bu şekildeki bir araç 40.000-TL'ye satın alınmış, geçen zaman içerisinde, araç piyasasının yükselmesi sebebiyle aracın değeri 50.000-TL'ye çıkmış hatta ayıplı bu hali de 42.000-TL olsun. Bu durumda, herhangi bir zararınız yokmuş ve hatta araçtan kar etmiş gibi görünebilirsiniz. Fakat bunların bir önemi yoktur. Nitekim normal şartlarda 50.000-TL.ye satabileceğiniz aracı artık 42.000-TL.ye satabilmektesiniz. Dolayısıyla burada da dolayılı da olsa bir zararınız söz konusudur.
 
KİLOMETRESİ DÜŞÜRÜLMÜŞ ARAÇ SATIN ALDIĞINIZDA HANGİ HAKLARINIZ BULUNMAKTADIR?
 
İster araç alım satım işini meslek haline getirmiş bir kişiden (otomobil bayi, galerici vs.) isterse sıradan bir vatandaştan satın alınmış olsun, kilometre sayacı düşürülmüş bir araç satın alan alıcılar, satış bedelinin iadesini (sözleşmeden dönme) talep edebileceği gibi, satış bedelinde indirim veya satılanın ayıpsız olanı ile değiştirilmesini de talep edebilir.
 
Sözleşmeden dönme
Yani satış bedelinin iadesi hakkının kullanılması halinde, satıcının satım bedelini iade etmesi borcu ve alıcının ise aracı, satıcıya teslim etmesi borcu doğmaktadır. Fakat alıcının, bedeli iade almadan aracı teslim etmesi söz konusu olmayacak, bedeli iade almadan aracı teslim etmek ister ise bu teslim tarihinden itibaren faize hak kazanması gündeme gelecektir. Aracın, anlatılan şekilde bedeli iade alınana kadar alıcı tarafından kullanılmasında mahzur yoktur.
 
Satış bedelinde indirim
İndirim hakkının kullanılması, satım tarihinde aracın ayıpsız hali ile ayıplı halinin piyasa değerlerinin karşılaştırılması, bu oranın satım bedeline uyarlanması, neticesinde elde edilecek değer ile satım değeri arasındaki farkın alıcıya ödenmesini gerektirir. Aşağıda kilometresi düşürülmüş araç satın aldıktan sonra hukuki süreci bizimle takibe karar veren müvekkillerimiz için açtığımız davalar sonunda mahkemelerce verilen kararlar yer almaktadır.
 
KİLOMETRESİYLE OYNANMIŞ ARACIN SATIŞ BEDELİNDE İNDİRİM MİKTARI NASIL HESAPLANIR?
 
Bedelde indirim hesabında önemli olan ayıplı olan bu aracın satış tarihindeki ayıplı ve ayıpsız değeridir. Bunun için öncelikle, satış tarihinde, aracın ayıpsız (kilometresi düşürülmemiş, yani sizin gerçek olduğuna inanarak satın aldığınız kilometredeki aracın) değeri ve ayıplı (kilometresi düşürülmüş aracın) değerinin ayrı ayrı belirlenmesi gerekir. 
 
Örnek üzerinden gidecek olursak, alıcı, bir aracı, 100.000 km.de olduğunu sanarak, 50.000-TL'ye satın almış olsun. Yargılama sırasında, aracın, kilometresinin düşürüldüğü tespit edilir, yani bu aracın ayıplı bir şekilde satıldığı anlaşılır ise, bilirkişinin yapacağı iş, satım tarihinde, bu aracın, 100.000 km.deki (ayıpsız) değerini ve kilometresi düşürüldüğü için (ayıplı) değerini ayrı ayrı belirlemektir. Bu belirleme, tarafların belirlediği satış fiyatından tamamen bağımsız yapılır. Yine örneğimize göre, bu aracın satım tarihindeki ayıpsız (100 bin km.deki) halinin değeri 55.000-TL, ayıplı (kilometresi düşürülmüş) halinin değeri ise 44.000-TL olsun. Bedelde indirim talebiyle açılan davalarda, elde edilecek miktar (50.000-44.000=) 6.000-TL değil,
 
(50.000-(50.000x44.000/55.000))= 10.000-TL'dir. 
 
Görüldüğü gibi bu örnekte araç, piyasa değerinin 5.000-TL ucuzuna alınmış olsa da, bedelde indirim talebi ile açılan davalarda, piyasa fiyatından ucuza alınmış olmasının çok ufak (örneğimizde 1.000-TL) bir fark yarattığı görülmektedir. Eğer araç tam piyasa rayiç değerinde (55.000-TL) satın alınmış olsa idi, o halde alıcı, 11.000-TL indirim alacaktı.
 
KİLOMETRESİ DÜŞÜRÜLMÜŞ ARAÇ DAVALARINDA HESAPLANACAK BEDELDE İNDİRİM MİKTARINA SATIŞ TARİHİNDEN İTİBAREN FAİZ İŞLETİLİR.
 
Yukarıda bedelde indirim miktarının nasıl hesaplanacağını anlatmıştık. Hesaplanacak bu miktar, alıcıya, satış tarihinden itibaren faizi ile ödenmelidir. Başka bir ifade ile mahkeme, bu tutarın, satıcıdan, satış tarihinden itibaren işleyecek faizi ile alınarak alıcıya ödenmesine karar vermelidir.
 
KİLOMETRESİ DÜŞÜRÜLMÜŞ ARACA İLİŞKİN NOTER SATIŞ SÖZLEŞMESİNDE SATIŞ BEDELİNİN DÜŞÜK GÖSTERİLMESİ SORUNU:
 
Tarafımıza ulaşan ve ayıplı araç satın almış kişilerin bir diğer sorunu, araç satış bedelinin, noter araç satış sözleşmesinde düşük gösterilmesidir.
 
Araç satış bedelinin gerçekte ne kadar olduğunun ispatı konusunda dayanılabilecek deliller bulunmaktadır. Düzgün bir delil sunumu ile aracın noter satış sözleşmesinde yazan rakamdan daha yüksek bir bedelle satın alındığı ispat edilebilir.
 
EMSAL DAVALARIMIZ:
 
1- Aşağıdaki karar, bir müvekkilimizin, 193 bin km.de olduğu düşüncesi ile 94.500-TL ödeyerek satın aldığı fakat yaptığı araştırmada kilometresinin düşürüldüğünü öğrendiği ve bize ulaşması sonrası açtığımız dava sonrası mahkemece verilen, Şubat 2022 tarihine ait karardır. Açtığımız dava sonunda mahkeme bu ayıplı aracı satan kişinin, 26.696-TL ve faizini müvekkilimize ödemesine karar vermiştir. Böylelikle, müvekkil aracı 94.500-TL.ye değil de 67.804-TL.ye satın almış gibi sonuç elde edilmiştir.
 
2- Aşağıdaki karar, bir müvekkilimizin, 168 bin km.de olduğu düşüncesi ile 80.800-TL ödeyerek satın aldığı fakat yaptığı araştırmada kilometresinin düşürüldüğünü öğrendiği bir dava sonrası mahkemece verilen karardır. Açtığımız dava sonunda mahkeme bu ayıplı aracı satan kişinin, 16.612-TL ve faizini müvekkilimize ödemesine karar vermiştir. Böylelikle müvekkil aracı 80.800-TL.ye değil de 64.188-TL.ye satın almış gibi sonuç elde edilmiştir.
 
 
3- Aşağıdaki karar, araç sahibi müvekkilimizin, 136 bin km.de olduğu düşüncesi ile satın aldığı sonra kilometresinin düşürüldüğünü öğrendiği bir dava sonrası mahkemece verilen karardır. Açtığımız dava sonunda mahkeme bu ayıplı aracı satan kişinin, 9.000-TL ve satış tarihinden itibaren işleyen faizini müvekkilimize ödemesine karar vermiştir.
 
4- Aşağıdaki karar ise, bir müvekkilimizin, 2017 yılında, 135 bin km.de olduğu düşüncesi ile satın aldığı ve fakat yaptığı araştırmada 2016 yılında 248 bin km. de olduğunu öğrendiği (kayıtlara göre 113 bin km. kadar düşürülen) bir araç ile ilgili açtığımız davada Tüketici Mahkemesince verilen karardır. Müvekkilimiz bu aracı, 34.000-TL bedelle satın almış olup, mahkeme, kilometresi düşürülmüş şekilde ayıplı araç satan kişilerin, müvekkilimize, 9.980-TL ödemelerine karar vermiştir. Böylelikle satış bedelinden yaklaşık yüzde 29 oranında indirim yapılmıştır.
 
Emsal Karar - 1, 2/2
 
 
5- Aşağıdaki yer alan karar ise, bir müvekkilimizin, 2018 yılında, kilometresinin düşürüldüğünü bilmeden, 48.770-TL'ye satın aldığı, daha sonra yaptığı araştırmada, kilometresinin düşürüldüğünü anladığı bir araç ile ilgili açtığımız davada Mahkemece verilen karardır. Davaya bakan mahkeme, kilometresi düşürülmüş şekilde ayıplı araç satan kişinin, müvekkilimize,8.770-TL ve faizini ödemesine karar vermiştir. Satış bedelinden indirilen miktar yüzde 18 civarındadır. 
 
6- Aşağıdaki karar ise, bir müvekkilimizin, 2019 yılında, kilometresinin düşürüldüğünü bilmeden, 26.750-TL'ye satın aldığı, daha sonra yaptığı araştırmada, kilometresinin düşürüldüğünü anladığı bir araç ile ilgili açtığımız davada Mahkemece verilen karardır. Davaya bakan mahkeme, kilometresi düşürülmüş şekilde ayıplı araç satan kişinin, müvekkilimize, 6.173-TL ve faizini ödemesine karar vermiştir. Satış bedelinden indirilen miktar yüzde 23 civarındadır.
 
7- Aşağıdaki karar ise, yine başka bir müvekkilimizin, satın aldıktan sonra yaptığı araştırmada kilometresinin düşürüldüğünü öğrendiği bir dava sonrası mahkemece verilen karardır. Açtığımız dava sonunda mahkeme bu ayıplı aracı satan kişinin, 15.030-TL ve faizinin satıcıdan alınarak müvekkilimize ödemesine karar vermiştir.
 
 
8- Aşağıdaki karar ise, yine başka bir müvekkilimizin, 44.300-TL bedel ile satın aldıktan sonra yaptığı araştırmada kilometresinin düşürüldüğünü öğrendiği ve tarafımızca açılan dava sonrası mahkemece verilen karardır. Açtığımız dava sonunda mahkeme bu ayıplı aracı satan kişinin, 5.316-TL ve satış tarihinden itibaren işlemiş faizinin satıcıdan alınarak müvekkilimize ödemesine karar vermiştir.
 
9- Aşağıdaki karar ise, yine başka bir müvekkilimizin, 57.500-TL bedel ile satın aldıktan sonra yaptığı araştırmada kilometresinin düşürüldüğünü öğrendiği ve tarafımıza ulaştıktan sonra açtığımız dava sonrası mahkemece verilen karardır. Mahkeme, bu ayıplı aracı satan kişinin,
 
9.829-TL ve satış tarihinden itibaren işleyen faizinin satıcıdan alınarak müvekkilimize ödemesine karar vermiştir.
 
10- Aşağıdaki karar ise, yine başka bir müvekkilimizin, 35.000-TL bedel ile satın aldıktan sonra yaptığı araştırmada kilometresinin düşürüldüğünü öğrendiği ve tarafımıza ulaştıktan sonra açtığımız dava sonrası mahkemece verilen karardır. Mahkeme, bu ayıplı aracı satan kişinin, 5800-TL ve satış tarihinden itibaren işleyen faizinin satıcıdan alınarak müvekkilimize ödemesine karar vermiştir. Böylelikle müvekkil aracı, 35 bin TL.ye değil de 29.200-TL.ye satın almış gibi sonuç ortaya çıkmıştır.
 
 
11- Aşağıdaki karar ise, yine başka bir müvekkilimizin, 47.500-TL bedel ile satın aldıktan sonra yaptığı araştırmada kilometresinin düşürüldüğünü öğrendiği ve tarafımıza ulaştıktan sonra açtığımız dava sonrası mahkemece verilen karardır. Mahkeme, bu ayıplı aracı satan kişinin, 7708-TL ve satış tarihinden itibaren işleyen faizinin satıcıdan alınarak müvekkilimize ödemesine karar vermiştir. Böylelikle müvekkil aracı, 47.500-TL.ye değil de 39.800-TL.ye satın almış gibi sonuç ortaya çıkmıştır.
 
 
12- Aşağıdaki karar ise, yine başka bir müvekkilimizin, 58.000-TL bedel ile satın aldıktan sonra yaptığı araştırmada kilometresinin düşürüldüğünü öğrendiği ve tarafımıza ulaştıktan sonra açtığımız dava sonrası mahkemece verilen karardır. Mahkeme, bu ayıplı aracı satan kişinin, 6186-TL ve satış tarihinden itibaren işleyen faizinin satıcıdan alınarak müvekkilimize ödemesine karar vermiştir. Böylelikle müvekkil aracı, 58.000-TL.ye değil de 51814-TL.ye satın almış gibi sonuç ortaya çıkmıştır.
 
 
13- Aşağıdaki karar ise, yine başka bir müvekkilimizin, 35.000-TL bedel ile satın aldıktan sonra yaptığı araştırmada kilometresinin düşürüldüğünü öğrendiği ve tarafımıza ulaştıktan sonra açtığımız dava sonrası mahkemece verilen karardır. Mahkeme, araın satış bedelinden yüzde 20 oranında indirim yapılmasın ve bu ayıplı aracı satan kişinin, 7.000-TL ve satış tarihinden itibaren işleyen faizinin müvekkilimize ödemesine karar vermiştir. Böylelikle müvekkil aracı, 35.000-TL.ye değil de 28.000-TL.ye satın almış gibi sonuç ortaya çıkmıştır.
 
14- Aşağıdaki karar ise, yine başka bir müvekkilimizin, 45.000-TL bedel ile satın aldıktan sonra yaptığı araştırmada kilometresinin düşürüldüğünü öğrendiği ve tarafımıza ulaştıktan sonra açtığımız dava sonrası mahkemece verilen karardır. Mahkeme, araın satış bedelinden yüzde 22 oranında indirim yapılmasın ve bu ayıplı aracı satan kişinin, 10.000-TL ve satış tarihinden itibaren işleyen faizinin müvekkilimize ödemesine karar vermiştir. Böylelikle müvekkil aracı, 45.000-TL.ye değil de 35.000-TL.ye satın almış gibi sonuç ortaya çıkmıştır.
 
15- Aşağıdaki karar ise, yine başka bir müvekkilimizin, 95.000-TL bedel ile satın aldıktan sonra yaptığı araştırmada kilometresinin düşürüldüğünü öğrendiği ve tarafımıza ulaştıktan sonra açtığımız dava sonrası mahkemece verilen karardır. Mahkeme, aracın satış bedelinden yüzde 11 oranında indirim yapılmasın ve bu ayıplı aracı satan kişinin, 10.792 -TL ve satış tarihinden itibaren işleyen faizinin müvekkilimize ödemesine karar vermiştir. Böylelikle müvekkil aracı, 95.000-TL.ye değil de 84.200-TL.ye satın almış gibi sonuç ortaya çıkmıştır.
 
16- Aşağıdaki karar ise, yine başka bir müvekkilimizin, 48.000-TL bedel ile satın aldıktan sonra yaptığı araştırmada kilometresinin düşürüldüğünü öğrendiği ve tarafımıza ulaştıktan sonra açtığımız dava sonrası mahkemece verilen karardır. Mahkeme, aracın satış bedelinden yüzde 24 oranında indirim yapılmasına ve bu ayıplı aracı satan kişinin, 11.500-TL ve dava tarihinden itibaren işleyen faizinin müvekkilimize ödemesine karar vermiştir. Böylelikle müvekkil aracı, 48.000-TL.ye değil de 36.500-TL.ye satın almış gibi sonuç ortaya çıkmıştır.
 
17- Aşağıdaki karar ise, yine başka bir müvekkilimizin, 60.000-TL bedel ile satın aldıktan sonra yaptığı araştırmada kilometresinin en az 36 bin kadar düşürüldüğünü öğrendiği ve tarafımıza ulaştıktan sonra açtığımız dava sonrası mahkemece verilen Şubat 2022 tarihli karardır. Mahkeme, aracın satış bedelinden yüzde 11 oranında (6.500-TL) indirim yapılmasına ve bu ayıplı aracı satan kişinin, bu tutarı, satış tarihinden itibaren işleyen faizi ile birlikte müvekkilimize ödemesine karar vermiştir. kilometre oynanmış araç
 
Eğer sizler de, bu veya benzeri problemler yaşamaktaysanız, ülke genelinde bulunan çalışma arkadaşlarımız ile sizlere yardımcı olabiliriz. Bunun için internet sitemiz üzerinden bize ulaşabilirsiniz.
 
Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Alıntı yaptığınıza ilişkin link vermek suretiyle makalemizi paylaşabilirsiniz. Kaynak belirtmeksizin makalelerimizden alıntı yapılması durumunda yasal işlem başlatılmaktadır.
 
Toplam blog
: 7
: 7623
Kayıt tarihi
: 06.10.15
 
 

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2010 yılında mezun olan ve akabinde avukatlık mesleğine baş..