Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

20 Aralık '12

 
Kategori
Aile
 

Aile özellikle Türk ailesi

Aile özellikle Türk ailesi
 

Aile örneği


Biyolojik ilişki sonucu insan türünün devamını sağlayan, toplumsallaşma sürecinin ilk ortaya çıktığı, karşılıklı ilişkilerin belli kurallara bağlandığı, o güne dek toplumda oluşturulmuş maddi ve manevi zenginlikleri kuşaktan kuşağa aktaran biyolojik, psikolojik, toplumsal, ekonomik, hukuksal v.b. yönleri bulunan bir birimdir.

Günümüzde farklı toplumlar için bile söylenebilecek bazı genel özellikler kazanmış ve asıl şekline dönmüş gibi görünmektedir. Rönenans ve Feldmanın aileye atfettikleri hayat safhaları şöyle sıralanabilir. 1.Safha:Bebelik, 2.Safha:Çocukluk,  3.Safha: Okul öncesi, 4.Safha: Okul çağı, 5.Safha:Delikanlılık,  6.Safha: Boş Yuva (en büyük çocuk evden ayrılmış), 7.Safha: Boş yuva (bütün çocuklar evden ayrılmış), 8.Safha:Emeklilik.

Mutlu Aile:

a)Duygularda istikrar,

b)Birbirini düşünme,

c)Uzlaşma,

d)Birlikte paylaşım,

e)Aile birliği içinde kendine güven,

f)Duygu beraberliği ve bağlılık,

g)Müştereklik içinde kişilik koruma,

h)Yakınlık, arkadaşlık.

Mutlu Aile:

a)Duygularda karmaşa,

b)Birbirini sürekli eleştiri,

c)Kendini kabul ettirme,

d)Bireysel egoizm,

e)Güvensizlik ve eleştiri,

f)Duyguları paylaşmama,

g)Tek merkezli karar alma,

h)Aşırı bireycilik ve kişilik.

Evliliğe karşı seçenekler:

1-Komünler,

2-Birlikte yaşam,

3-Eşcinsel Anababalardan oluşan aileler.

4-Bekâr kalma.

Ailedeki Değişmeler:

1)Aile üyeleri arasındaki kontrol sistemlerinin azalması,

2)Anomi ve sosyal sapmaların artması, intihar olaylarının artması,

3)Aile tarafından üstlenen fonksiyonların azalması,

4)Ailenin bir üretim birliği olmaktan çıkması, bir tüketim birliğe haline dönüşmesi,

5)Ailenin bir değerler ve duygular sistemi olarak yeniden öneminin artması,

6)Çocuğun sosyalleştirilmesi bakımından yeniden artan önemi,

7)Kadın statüsünün erkeğinkiyle eşitlik doğrultusunda değişimi,

8)Doğum oranı ve eğiliminin azalması,

9)Boşanma oranın artması.

Türk Ailesinin Genel Özellikleri;

1-Kan akrabalığına bağlıdır.

2-Ne pederşah ne madenidir, o pederi bir ailedir.

3-Eski Türk ailesi küçük ailedir.

4-Özel mülkiyet esastir, bireyler arasında dayanışma vardır.

5-Kadın özgürdür ve saygı görür. (Şiddet görmeye ve ölmeye karşı da özgürdür.)

6-Çok yakın akraba evliliği görülmez, kadınlar satılmaz, satın alınmaz.

7-Çocukların satılması, şiddet göstermek Türk ailesinde gözükmez. (Bunlar sosyolojik  tanımlamalar)

Ailenin, biyo/psikolojik, eğitim, inanç, boş zamanlarını değerlendirme ve ekonomik işlevi söz konusudur. Ayrıca toplum içinde, Eş olma, Anne, Babalık, Vatandaşlık, Ebeveynlik, kendini gerçekleştirme, mesleki rol, çocukluk, annelik ve akrabalık rolleri de vardır.

Peki Türk aile bağlarının çok güçlü ve sıkı olduğu belirtilir hep. Toplumun temel sembolü olarak kabul edilen Türk Ailesi ne durumdadır?

2012 yılında Ülkemizde 66671 çift boşanmış olup, kadına şiddet %39, her 10 kadından 4ü şiddet görmektedir.

Kadına ve Aileye yönelik şiddet konusunun, özellikle ekonomik açıdan kaynakları kıt olan toplumlarda daha belirgin olarak  görüldüğü bilinmekte, şiddetin, ne biçimde olursa olsun kadınların hayatına korku ve  güvensizliği soktuğu, temel hak ve özgürlüklerini kullanmalarını engellendiği, özellikle aile içi şiddetin, yaygınlığı tam olarak  bilinmediği, aile mahremiyetinin bir unsuru olarak görülerek gizlendiği, bu nedenle  de mücadele edilmesi ve önlenmesi güç bir olgu olarak ortaya çıktığı bilinmektedir.

Ayrıca ailenin en korunmasız ve zayıf bireylerinden olan çocuklarında fiziksel ve duygusal şiddet gördüğü ya da istismar edildiği, ihmale, cinsel taciz dâhil her türlü kötü muameleye maruz kaldığı,  İşkence ya da diğer zalimce, insanlık dışı, aşağılayıcı muamele gördüğü de toplumsal gerçeklerimizdendir.

Aile hala Türkiye’de en çok korunmak istenen kurum olarak birinciliğini koruyor. Ancak yaşanılanlar  Marx ve Engels’in Komünist Manifesto’da öngördükleri ile örtüşüyor: “Aile ve eğitim üstüne, ana baba ile çocuklar arasındaki kutsal ilişkiler üstüne burjuva söylemleri, büyük sanayi yüzünden proleterlerin tüm aile bağları parçalandıkça ve çocuklar adi ticaret metalarına ve çalışma araçlarına dönüştükçe bir o kadar iğrençleşiyor. Burjuvazi, aile ilişkilerinin yürek titreten duygu dolu peçesini yırtmış ve onu düz para ilişkisine indirgemiştir.”

Bir yandan aile kutsanırken, diğer yandan da yoksullaştırılarak ve genel bir ekonomik söylemle eşitsizlik pekiştirilerek aile içi şiddetin artmasına, kadınların şiddet görmesine veya öldürülmesine zemin hazırlanılıyor.

Aile, giderek depremde ağır hasar görmüş bir bina gibi her an yıkılacakmış gibi ayakta zor duruyor.

Bu haliyle; Türk ailesi, acilen güçlendirme çalışmalarına ihtiyaç duyuyor.

Nizamettin BİBER

Uzman İnşaat Mühendisi

 
Toplam blog
: 887
: 2743
Kayıt tarihi
: 06.06.12
 
 

Yeni dünya düzensizliğinde insan olmaya çalışan ve okuyarak ne kadar cahil olduğunu gören, olayla..