Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

07 Aralık '14

 
Kategori
Basın Yayın / Medya
 

Atatürk'ü anlamak

Atatürk'ü anlamak
 

Geçtiğimiz günler içinde cumhuriyetimizi 91.Yıldönümü'nü kutladık. Ancak cemaat ve tarikat çevreleri aradan 91 yıl geçmesine rağmen ne sahip oldukları hürriyeti, cumhuriyeti ne de kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK'ü anlayamadıklarından geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da kutlamalardan uzak kaldılar.

Geçenlerde Dr. Gül Çalkan’ın Cumhuriyetimizin 91. Yılında Atatürk'ü Anlamak konulu yorumu iletildi bana. Bağımsızlık savaşı önderi, Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük komutan, devrimci, eşsiz devlet adamı Atatürk'ün ve O'nun düşünce sistemi, tüm yönleriyle değerlendirdiğimiz zaman ancak bize bıraktığı "en büyük emanetin" CUMHURİYET değeri” olduğunu, çok daha iyi anlayabiliriz.

Tarihte öyle seçkin kimseler vardır ki, onlar, yüksek ülküleri ve düşünce sistemleriyle her zaman önderliklerini  sürdürürler vetoplumların geleceğine yön verirler. Bilgisi, sevgisi, hoş görüsü,ve demokrat kimliği  ile tüm insanların  hayranlık  duyduğu insan, ulu önder Atatürk’tür.

 Yüce Önderimiz, Ulusumuzun içinde bulunduğu olanaksızlıklara boyun eğmeyip, yenilmiş bir imparatorluktan çağdaş bir devlet yaratma başarısını göstermiştir. İçinde yaşadığı toplumunyapısını çok iyi bilen Atatürk, bilimsel değerlendirmeler yanındaTürk Ulusuna en uygun yönetim biçiminin Cumhuriyet olduğuna karar vermiştir.

Kapalı ve totaliter rejimlerin güçlendiği bir dönemde, demokratik açılımlara olanak sağlayacak Cumhuriyet rejiminin kurulması,Yüce Önder'in engin ileri görüşlülüğünün ve bireyi temelalan çağdaş düşüncesinin sonucudur. Cumhuriyet, ırk, cinsiyet, sınıf, din ve mezhep ayrımı yapmadan tüm yurttaşlar arasında hukuk eşitliğini sağlamak, bireyin özgür olması, yaratıcı gücünü ülke ve insanlık yararına kullanmasını sağlayacak yapısal dönüşümü gerçekleştirmiştir.

Bireyin öne çıkan  hak ve özgürlüklerin yasalarla güvenceye alındığı  ulusal egemenlik ilkesinin üstün olduğu, bireyi ümmet olmaktan kurtarıp yurttaş konumuna yükselten bu rejim,Türk toplumunu uygar dünyanın kavram ve olanaklar yaratılarak demokratikleşme sürecini başlatmıştır.

Demokrasi kültürünün yerleşmesi ve toplumun tüm katmanlarına yayılması için çağdaş olmayı tüm araçlarıyle kullanan Atatürk, yaptığı devrimlerle, uygar bir toplum yaratmayı amaçlamıştır.Alman Tarihçisi, toplumsal dönüşümleri yerinde görmek için 1935'de ülkemizi ziyaret eden Uluslararası Kadın Birliği Avustralya Delegesi Cardell Oliver'in, "Bugün Türkiye gerçekten bütün dünyanın ilgisini çekmiş bulunuyor. Özellikle kadın hakları alanında birçok Avrupa  uluslarını  geri bırakan son hamleler bizi, İstanbul'a getiren en büyük etkendir. Bütün dünya kadınları, Türk kadınlarının bugünkü  haklarına erişebilirlerse, gerçekten kendilerini talihli sayacaklardır.” Değerlendirmesi, Atatürk'ün ilerici ve evrensel yönünü ortaya koymaktadır.

O'nun düşünceleri, durağan değil, devingendir. Kaynağını ilimden ve akıldan alıyor. Atatürk savaş koşullarında  bile sürekli okumaya ve araştırmaya özen göstermiş, tüm düşünce ve siyasal sistemleri en iyi biçimde çözümlemiştir. Düşüncelerinin evrenselliği ve sistematik bütünlüğü,  Atatürkçülüğü bilimsel bir öğreti durumuna getirmiştir.

Atatürk'le ilgili yazılan binlerce kitap, yerli ve yabancı bilim Adamlarının  yaptığı  akademik  araştırmalar, O' nun düşünce sisteminin derinliğini ve evrenselliğini göstermektedir.

Başbakan Winston Churchill'in, Atatürk'ün dünya tarihindeki önemini ortaya koyan sözlerini yadsımamak olanaksızdır: " Savaşta Türkiye'yi kurtaran,  savaştan sonra da Türk Ulusu'nu yeniden dirilten Atatürk'ün ölümü, yalnız yurdu için değil, Avrupa için de en büyük kayıptır. Her sınıf halkın O'nun ardından döktükleri içten gözyaşları bu büyük kahramana ve modern Türkiye'nin Atana lâyık bir tezahürden başka bir değildir."Türk Ulusu, Büyük Kurtarıcını sonsuzluğa uğurlamış olsa da, O, inkılapları , ilkeleri ve ülküleri ile yüreklerde ve düşüncelerde    yapmamaktadır.

Fazla söze ne hacet?  El alem onun notunu vermiş. Bizse onu nasıl unutturabiliriz diye  herkesin gözüne soka soka, her gün haltlar karıştıra karıştıra  olan bitenleri görüyoruz

Ve bunları bir yere not ediyoruz.

 
Toplam blog
: 4
: 227
Kayıt tarihi
: 03.10.11
 
 

Kendimi küçük yaşlarda uzak ülkelere attım. 50 yıl aynı yerde, dünyaya bir daha başka bakarak az ..