Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

21 Ekim '08

 
Kategori
Güncel
 

Aziz Malachy'nin kehanetleri

Aziz Malachy'nin kehanetleri
 

1094-1148 yılları arasında yaşayan ve asıl adı Ua Morgair olan İrlanda'lı rahip ve Kabalist Aziz Malachy, Latince kısa cümleler olarak yazdığı kehanetlerinde 1143 yılından sonra gelecek son 111 adet Papa'yı tarif etmektedir. Aziz Malachy'nin şu an Papa olan Benedict XVI'e kadar seçilen tüm Papa'lar için öngördüğü kehanetleri tutmuştur. Aziz Malachy, 112. sıradaki son kehanetinde bir kaç cümle ile üzeri örtülü olarak İnsanlığın başına gelecek korkunç bir olayı bildirmektedir. Aziz Malachy , ismini İsrail Peygamberi Malaki'den alır. "Malaki" kelimesi İbranice "habercim" anlamına gelmektedir.

Aziz Malachy'nin 111 adet kehaneti, Papa'ların armasını, hayatını, isimlerini, doğduğu şehri, Papalıklarında iz bırakan olayları ve eserlerini anlatmaktadır.

Aziz Malachy, İrlanda Manastırı'nın kurucusu olup, piskoposluğa kadar yükselmiştir. Roma'yı ikinci ziyareti sonrasında Clairvaux'ya uğradığında kollarında son nefesini vermiş olduğu yakın dostu Clairvaux'lu Aziz Bernard, biyografisini yazmıştır. Burada şunu da belirtmek gerekir ki Aziz Bernard, Tapınak şövalyeleri Tarikatı'nın hamisidir.

"Prophetia de summis pontificibus" yani "Papalar üzerine Kehanetler" kitabını Clairvaux'lu Aziz Bernard'ın yazmış olabileceği de iddia edilmektedir. Kehanetler, rahip Arnold De Wion tarafından "Lignum Vitae" yani "Hayat Ağacı" adıyla 1595 yılında yayınlanmıştır. Ancak 112. kehanet "Lignum Vitae" nin 1820 basımında yer almasına rağmen Aziz Malachy'nin orjinal el yazmasında bulunmaz. Bu kehanetin Aziz Benedict tarikatına mensup rahipler tarafından eklendiği iddia edilmektedir. Bu tarikat son Papa'nın kendi mensuplarından biri olacağına inanmaktadır. Bu inançlarının temelinde Aziz Benedict'in bir kehaneti vardır: Dünya'nın sonundan önce kendi tarikatının liderliğinde olduğu Katolik Kilisesi, Şeytan ile savaşacaktır (Armageddon).

1590 yılına kadar saklı olarak kalan ve bu tarihte bulunan kehanetlerin sonuna eklenen 112. kehanetin Nostradamus tarafından yazılmış ve daha sonra Aziz Malachy’nin kehanetlerine eklenmiş olduğu yönünde iddialar da bulunmaktadır. Nostradamus'un babasının ataları, İsaşar adlı Yahudi kabilesinden gelmişlerdir. Söz konusu kabilenin, Eski Ahit'te adı geçen, birçok peygamberin bağrından çıktığı bir kabile olduğu ve İşaya, Yeremya ve Malaki ile Nostradamus arasında doğrudan bir kan bağı olduğu ifade edilir. Nostradamus'un dedesi Jehan, yahudi mistizmi Kabbala ve astroloji ile yakından ilgiliydi. Nostradamus’da çok küçük yaşlarında dedesinden Kabala öğretisini öğrenmeye başlamıştı.

Aziz Malachy'nin Papa'lar hakkındaki kehanetlerine bazı örnekler:

Papa Innocent X için "Iucunditas Crucis" yani "Haçın Şenliği" cümlesini kullanmıştır.

Papa İnnocent, "Haçın Şenliği" kutlamasından bir gün sonra seçilmiştir.

Papa Alexander VII için "Montium Custos" yani "dağların koruyucusu" cümlesini kullanmıştır.

Papa Alexander VII'nin arması altı tepe ve bir yıldızdan oluşmaktadır.

Aziz Malachy, son dört Papa için aşağıdaki kehanetlerde bulunmuştur:

Paul VI için "Flos Florum" yani "çiçeklerin çiçeği" cümlesini kullanır. Çiçeklerin çiçeği Hristiyanlık geleneğinde zambak çiçeğidir. Papa'nın armasında bu işaret vardır.

Otuz üç günde ölen Papa John Paul I için "De medietate lunae" yani "bir ay zamanı" cümlesini

kullanmıştır.

Papa John Paul II için "De Labore Solis" yani "Güneşin İşi" cümlesini kullanır.

Daha sonra Papa John Paul II ismiyle bilinecek olan Karol Jozef Wojtyla 18 May 1920 yılında kısmi güneş tutulması sırasında doğmuştur. 8 April 2005 ylında gömüldüğünde ise yine bir güneş tutulması yaşanmıştır. Güneşin doğudan doğmasına işaretle , Doğu Avrupa'da doğan ve Papa olan ilk kişidir.

Papa Benedict XVI için "De Gloria Olivae" yani "Zeytinin İhtişamı" cümlesini kullanır.

Benedictine tarikatının simgesi zeytin dalıdır. Son Papa olan Kardinal Joseph Ratzinger, 2005 Nisan ayında seçildiğinde Benedictine tarikatından olmamasına rağmen Benedict XVI ismini seçmiştir. 1993 yılında Velletri-Segni'ye Kardinal olarak atanmıştır. Velletri'nin armasında üç adet zeytin ağacı yer alır.

Aziz Malachy, 112. sırada olan son kehanetinde, diğer kehanetlerinden farklı olarak uzun cümleler

kullanır:

"IN PERSECUTIONE EXTREMA S.R.E. SEDEBIT PETRUS ROMANUS,

QUI PASCET OVES IN MULTIS TRIBULATIONIBUS:

QUIBUS TRANSACTIS CIVITAS SEPTICOLLIS DIRUETUR,

ET IUDEX TREMENDUS IUDICABIT POPULUM SUUM.

FINIS."

Kehanetin Türkçesi :

“Kutsal Roma Kilisesinin son zulmü esnasında, Başta koyunlarını sayısız sıkıntıların ortasında otlatacak olan Romalı Peter bulunacak. Ve bunlar sona erdikten sonra yedi tepeli şehir yok edilecek, ve korkunç hakim insanlarını yargılayacak. Son.”

Kehanet hakkında , genel olarak , son seçilecek olan Papa Romalı Peter ile birlikte Katolik Kilisesi’nin yıkılacağı ve Dünyayı sarsacak sıkıntılı bir dönem sonunda da yedi tepeli şehrin yani Roma’nın yok edileceği yorumları yapılmaktadır. Yedi tepeli şehir ünvanı verilen iki şehir bulunmaktadır : Roma ve İstanbul.

Araştırmaya göre ise 112. kehanet aslında kendi içinde bir şifre içermektedir ve Kehanet'in Latince olarak yazılmış orjinal versiyonunda bulunan "S.R.E." harfleri çözüme götürecek olan anahtardır.

Şifre çözüldüğünde ise Latince "AVIS IN REX IRANUS" cümlesi elde edilmektedir.

Bu cümle "İşaret İran Kralında" anlamına gelir.

Peki bu işaret nedir? Ve İran Kralı ile nasıl bir ilgisi olabilir?

Hristiyanlık geleneğinde yer alan en öemli işaretlerden biri Chi-Rho yani “XP” işaretidir. Hristiyanlığı Roma'nın resmi dini olarak kabul etmiş olan Roma'nın son Pagan İmparatoru olan Constantine I , 28/10/312 tarihinde Milvian Köprüsü savaşını kazanır. Constantine I , savaştan bir gün önce rüyasında gökyüzüne güneşe doğru baktığında ışıkla parlayan bir haç ve bu haçın üzerinde de Yunanca "en touto nika" (Latincesi : "In hoc signo vinces") yani "Bu işaretle fethedeceksin" yazısını görür. Aynı gece, bu defa Hz. İsa aynı işaretle Konstantin’in rüyasına girer ve bu işareti askerî bir sembol (Labarum) olarak benimsemesini, onu savaşlarda taşımasını ve onunla korunmasını emreder.

Bunun üzerine Constantine I, askerlerinin kalkanlarına Chi(X)-Rho(P) monogramını yazdırır. Bu monogram Yunanca "IHCOYC XPICTOC" u (yani Hz. İsa'nın ismini) temsil eder. XP harfleri, "XPICTOC" kelimesinin ilk iki harfidir. Monogram genel görünüm olarak "X" şeklindedir.

Kehanete göre 28 Ekim 2008 veya 2009 günü insanlık tarihini etkileyecek çok önemli bir olayın meydana geleceği sonucu çıkmaktadır.

Araştırma ile ilgili detay bilgi http://www.gradale.com/malachy-tr.htm adresinde yer almaktadır.

 
Toplam blog
: 4
: 5825
Kayıt tarihi
: 21.03.08
 
 

Tarihin gizli kalmış konularında ve semboller kullanılarak sanat eserlerine yerleştirilen şifreleri ..