Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

24 Temmuz '21

 
Kategori
Ekonomi Yayınları
 

Bankasürans 3.0

Bankasürans kavramını genel olarak; Sigorta işlemlerinin bankaların mevcut satış kaynakları aracılığıyla ( şubeler, mobil,internet bankacılığı)  banka müşterilerine sunulma süreçlerinin toplamı olarak tanımlayabiliriz. Bankasürans ;Sigorta sektörü açısından her geçen gün önemi artan ve sektörel katkısının yüksek olduğu bir dağıtım kanalıdır.

Sigorta şirketleri ve Bankaların ortak hedef, strateji,plan ve iş süreçleriyle aynı işbirliği doğrultusunda ortak hareket etmeleri görüldüğü yada zannedildiği kadar kolay bir oluşum değildir . Şöyle ki;

 "Kaynak kullanımı " denilince Banka  ve "Risk algısı " denilince Sigorta Şirketinin akıllara gelmesi, bir başka deyişle  "işleyiş ve tema" olarak birbirinden  farklı iki unsurun;ortak uygulamalar doğrultusunda iş yapabilmesi yada ortak işbirliğine girmeleri için elbette bazı hedeflere ve motivasyon kaynaklarına ihtiyaç var;

Sırasıyla;(Bankalar, Sigorta Şirketleri,Banka Müşterileri);

Bankaların;dünyada ekonomik istikrarsızlıkların artışıyla düşen FG(*) lerine karşılık, FDG(*) lere duyduğu artan iştah,komisyon hacimlerindeki artış beklentisi, ( asıl hedef : karlılık)müşterilerine kendi şubeleri yada dijital platformlarda  yaşatacağı eşsiz  sigorta deneyimleri ( müşteri yada kullanıcı memnuniyeti).

Sigorta şirketlerinin;arttırmayı hedeflediği üretim hacimleri,bankaların canlı,rafine müşteri porföyleri ve bu portföylerin sigorta ürünleriyle eşleştirme amaçları (portföy yönetimi),bankaların teknolojik innovasyonları sayesinde kendi sistemlerini geliştirmek ve teknolojik entegrasyonlar,dijital süreçlere geçişler.

Müşteriler;Banka şubeleri  yada banka dijital platformları gibi güvenli alanlardan kurumsal çerçevede sigorta ürünlerini deneyimlemek, satın almak, kişiselleştirilmiş ,esnek sigorta  ürünlerine ulaşabilmek,banka teknojisi ve güveni ile sigorta işlemlerini geçekleştirebilme konforu..

Yapının 3 ana aktörünün  elde ettiği faydaları gözlemlerime  istinaden sadece ana başlıklarıyla yukarıda belirtmeye çalıştım..

Uzun yıllardır bilinen ve sahada uygulanan tanımlamaları yaptıktan sonra, Bankasüransın günümüzde  tüm sektör ve branşlarda  büyük ve zorlayıcı bir güç haline gelen "dijital talep" ile yüzleşmesi gereğini de hatırlatmalıyım.Bu süreci  " yeni nesil bankasürans" yada "Dijital Bankasürans " olarak adlandırabiliriz.

Banksüransın mevcut uygulamaları Banka ve Sigorta şirketlerinin ortak bir sistem analitiği ile / entegre sistemler ile satış,operasyon,teknik,tahsilat,hasar,ürün geliştirme vs süreçlerinin sistemsel alt yapısının oluşmasıdır. Bu bahsettiğim yapı ülkemizde uygulumaya geçmiş ve bu yapıya bağlı entegre sistemlerden hedeflenen sonuçlara ulaşılmaya devam etmektedir.

Esas konumuz ise Dijital Bankasürans(Bankasürans 3.0) ; bu alandaki gelişmeler gerçekten baş döndürücü, adeta bir bilim kurgu filmi gibi.Şunu da  belirtmek isterim; yapılan araştıramlarda özellikle pandeminin itici gücüye önceki yıllarda başlayan "teknolojik innovasyon" süreçleri kendini adeta ve tamamen "dijital bir iklime" bırakmış durumda. "Dijital aklın ve dijital talebin" gittikçe egemen olmaya doğru gittiğimiz dünyamızda Banksüransın geleceği de şüphesiz dijitalleşen sistemler ve "dijtal akıldan" geçiyor.

Bu yönde atılan birçok adımdan birkaç tanesi;

*Sanal ve gerçek zamanlı poliçeler.

*Dijital tabanlı CRM sitemleri.

*Sanal Risk değerlendirme süreçleri.

*Barkodlu teklifler ve poliçeler.

*Robotik chatbotlar

*Metal yakalı çalışanlar

*Büyük verilerin daha hızlı ve güvenilir işlenmesi için,dijital bazlı büyük veri analitkleri.(büyük veri analizi)

*Makine öğrenimi 

Aslında yeni nesil bankasürans diye adlandırılan sürecin tek hedefi  "uçtan uca dijital bir müşteri deneyimi"  Elbette ; operasyon , zaman maliyeti kazançları,çalışan sayısı optimizasyonu,dijital rekabet ile öne çıkmak gibi olumlu çıktıları olsa da, asıl hedef yukarıda da anlatmaya çalıştığım gibi gerek globalde gerekse ülkemizde işlem hacim potansiyeli yüksek,hız,esneklik ve kolay ulaşılabilirlik kaygısı olan " dijital talebe" arz oluşturmak.

Bankaların, sigorta şirketlerine kıyasla teknolojik alt yapılarına yaptıkları yatırımlar çok daha eskiye dayanmaktadır. Bu nedenle bankasürans yapısında teknolojik anlamda zorlayıcı taraf şüphesiz Banka tarafıdır;bu durum "banka" kanalının  sigorta sektörünün mevcut  dijital dönüşümünde  bir kaldıraç olacağını da göstermektedir. 

Bankacılık tarafındaki gelişmelerde değinmek isterim; özellikle 2008 mortgage krizinden sonra ortaya çıkan ve hepimizin yaşayarak şahit olduğu;iflaslar,çöküşler,ekonomilerin istikrarsızlaşması dalgasından sonra "finansal innovasyon" süreçlerine yeni bir bakış açısıyla yönelindi. Bu süreçten sonra Bankacılığın yeni rötası " FinTech"  firmalarıyla ortaklık yaparak "yeni nesil bankacılık" olarak tanımlanan sürece emin adımlarla ilerlemek oldu. Finansal Teknoloji firmaları ile  ortaklık; dijital tabanlı sistemlere geçiş, dijital ürünler,yapay zeka uygulamaları,dijital banka gibi  "full dijitalizasyon"  süreçleri hem bankacılığı, hem de konumuz olan Bankasürans yapısını derinden etkilemektedir. Burada  bilindiği gibi Sigorta sektörü de  dijital gelişim süreçlerini FinTechin bir kolu InsurTech uygulamlarıyla geliştirmektedir, Sigorta şirketleri, Banksürans yapısı içinde ortağı olan Bankaların "dijital devrimlerini" analiz edip,bu dönüşümü yakalayabilmek için kendi dijital ekosistemlerini ve yol haritalarını belirlemek zorundalar

Şu konuya da değinmek isterim ;Finansal Teknoloji firmalarının ,dünyada hızla artan" dijital talep" karşısında  önümüzdeki dönemlerde banka ve sigorta şirketleri için bir rakip olabilme potansiyelleri çok yüksek gibi gözüküyor. Günümüzde Çin bu konu için iyi bir örnektir.Dijitalleşme zorunluluğu firmaları hatta sektörleri çok farklı boyutlarda karar almalarına neden oluyor.  (işletme sistemlerinin tamamen değiştirilmesi, hacim olarak küçülen, teknoljik olarak büyüyen yapılar ). Bankacılıkta "Şubesiz bankacılık" ise yeni nesil bankacılığın ta kendisi olarak tanımlayabiliriz;tüm bankalara ait tek bir mobil entegre  sitemlerin oluşması,dijital para, blockchain, barkodlu sistemler, yüz tanıma güvenlik uygulamları, kişiye özel ürün ve hizmetler gibi bir çok" dijital parametreler"yada "dijital satış kanalları" nın hayata geçirmesiyle ,Bankasurans yapısnın yakın gelecekteki mücadele alanının "dijitalizasyon "olacağını tekrar belirtmek isterim . Bu süreçten sonra daha fazla üretim hacmi değil, daha fazla dijital yapılara yatırım yapan yapıların önde olacağı bir sistem ile karşı karşıya kalacağımız neredeyse kesinidir. Bankalar ve sigorta şirketleri uyumlu işbirliğiyle   "yeni nesil bankacılık"ve "Dijital Bankasürans "'ı hayata geçirerek mevcut finansal tecrübelerini, dijital alt yapılarıyla birleştirerek, her alanda "değişmeye" ve "yenilenmeye" açık bir  vizyon oluşturmaları gerektiği artık yadsınamaz bir gerçek haline gelmiştir.Bu yeni vizyonun adı; "Bankasüransın dijital evrimi"ya da "Bankasürans 3.0" olabilir.

 

FG: Faiz Gelirleri.

FDG: Faiz Dışı Gelirler.

 

Aydın Edinçgil

 

 
Toplam blog
: 7
: 291
Kayıt tarihi
: 06.11.20
 
 

..