Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

11 Nisan '11

 
Kategori
İnançlar
 

Bilin(mey)en numaralar-II

Bilin(mey)en numaralar-II
 

Lut Kavminin Helak Nedeni; Eşcinsellik 


Kur'an'da kıssaları anlatılan kavimlerden biri olan Lut kavmi sapkınlığı nedeniyle helak edilmiştir. Kur'an helak edilen kavimlerin kıssalarının, sonraki nesillerin doğruya yönelmesi amacıyla anlatıldığını haber verir. O halde kıssalara "ibret" alma amacıyla bakmalıyız. Bugün de bazı kesimlerin, helak edilen kavimlerdekine benzer bir dejenerasyon ve sapkınlık içinde olduğunu görürüz. Toplumda sayısı oldukça fazla bir "Lut Kavmi" bulunduğu gerçeğini herkes bilir. Bu kişilerin birçoğu Kur'an hükümleri konusunda bilgili olduğu halde, sapkınlık içinde yaşar. Özellikle büyük kentlerde Lut, Sodom, Gomorra ve Pompei halkını bile geride bırakacak kadar dejenere bir yaşam vardır. 

Kur'an'da anlatıldığı üzere, "Siz insanlardan (cinsel arzuyla) erkeklere mi gidiyorsunuz?.." (Şuara Suresi, 160) diyerek kendilerini doğru yola çağıran Hz. Lut'a öfkelenen kavmi onu tehdit eder. Ardından, Allah'ın yolladığı iki melekten de "murad almak" istediklerinde, azap üzerlerine hak olur. Ve bir sabah vakti erkenden azap onları yakalar. Allah, üzerlerine azap sağanağı yağdırdığı kavmin sonuna dikkat çeker ve "Suçlu- günahkarların uğradıkları sona bir bak işte." (Araf Suresi, 84) buyurur. 

Bugün Lut kavmindekine benzer şekilde sapıklık içinde yaşayan kişiler, Lut kavminin yaşadığı felaketten ders almamakta ısrar etmektedirler. Bazı hayvanların davranışlarına ya da genlerin bazı özelliklerine bakarak eşcinselliği normal görenler ve gösterenler, eşcinselliğin, Allah'ın sınırlarını çiğnemek anlamına geldiğini bilmelidirler. İnsanı "en güzel bir biçimde" (Tin Suresi, 4) yaratan ve onu "düzgün kılan" Yüce Allah'ın uyarısını göz ardı etmemelidirler. 

Sonuç Olarak; "İnsanı insan yapan şey genlerle sınırlıdır" şeklindeki görüş tam bir aldatmacadır." Genler ve davranışlar arasında bağlantı iddiası bilimsel değildir. İnsanı, ipleri genlerinin elinde olan bir "kukla" gibi tanımlayan bilim dışı yaklaşım, materyalizmin insanlık için ne denli yıkıcı olabileceğinin göstergesidir. 'Alkolizm geni', 'şizofreni geni', 'eşcinsellik geni' gibi hurafeler insanları olumsuz etkiler. İnsan, "ben bundan kurtulamam, genlerim beni buna yönlendiriyor" yanılgısına kapılabilir hatta kimi de bunu hatalarına mazeret olarak kullanabilir.
 

İnsan davranışlarında moleküllerin etkisi olduğuna inanmak, mutluluk ya da orman tanrısı gibi putlar edinmeye benzer. İnsanın ruhsal kişiliği maddeyle açıklanamaz. İnsanın davranışlarının kaynağı Allah'ın ona verdiği nefsi ve vicdanıdır. Nefsi onu şeytanın sapkın yoluna çekmeye çalışır. Allah'ın ilhamı olan vicdanına uyan insan ise doğru yoldadır. İnsan, bu ikisinin çatışmasıyla imtihan olur. Rabb'ine ne denli yakın olursa insan, hatalardan, sapkınlıklardan ve kötülüklerden o kadar uzak olur. Nefsine uyan kişiyi "kötü" yapan genleri değil, Kur'an'da da haber verildiği gibi kendi kararı, isteği ve tutkularıdır. 

 

Nefse ve ona 'bir düzen içinde biçim verene', Sonra ona fücurunu (sınır tanımaz günah ve kötülüğünü) ve ondan sakınmayı ilham edene (andolsun). Onu arındırıp-temizleyen gerçekten felah bulmuştur. Ve onu (isyanla, günahla, bozulmalarla) örtüp-saran da elbette yıkıma uğramıştır. (Şems Suresi, 7-10) 

Haber Vaktim 

 
Toplam blog
: 727
: 972
Kayıt tarihi
: 09.02.10
 
 

Ekonomi okudum. 5 yıldır haber siteleri, portal ve dergilerde yayınlanan yazılarımı ve inandıklar..