Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

26 Nisan '17

 
Kategori
Teknoloji
 

Bilinçli Robotlar Çağı; Bir türün sonu

Bilinçli Robotlar Çağı; Bir türün sonu
 

robot


Teknoloji hırçın bir nehir gibi birikimlerini önüne katarak hızla ilerliyor. Bazı alanlarda katkısı çok yüksek olsa da bazen de oluşturduğu zararlar ve tehditler tahmin edilemeyecek boyuta ulaşmaktadır. İnsanlık hızla teknolojiye entegre olmakta hayatlarını bağımlı hale getirmektedir. Doğallık olgusunun yıkıldığı günümüz de hızla yapaylaşma insanları farklı bir boyuta taşımaktadır. Bu yazımda yapay zeka, robotlaşma ve karanlık fabrikalar döneminden bahsedeceğim.
 
Vücudumuzun kısıtları bizleri mekanikleşmeye itmiştir. İnsan sürekli aktif olarak çalışamamakta ve aşırı yıpranmaktadır. Bireysel manada psikolojik sorunlar ve toplumsal manada sosyolojik sorunlar ise verimin düşmesine sebep olmaktadır. Kısıtlı kas gücümüz ve duygusal yapımız bizim aktif olarak sürekli çalışmamıza engel olmaktadır. Bu nedenle insanlar seri üretime geçişi makineleşme ile sağlamıştır. İlk başta destek amaçlı üretilen makinelerse hızla ana unsur olmaktadır. İnsana göre daha verimli, yıpranması daha uzun süreli olan makineler duygusal manada da sorun teşkil etmemekte ve oluşturdukları iş akışında yavaşlamaya veya bozulmaya sebep olmamaktadır. İnsanlık var olduğu andan itibaren avcılık ve tarım için alet kullanmaya başlamıştır ve bunları sürekli geliştirme çabasında bulunmaktadır. Acziyetinden gelen bu özelliği nedeniyle sosyal manada çevresine bağımlı olduğu gibi fiziksel manada da aletlere bağımlı olarak yaşamaktadır. Bireysel manada insan üretim, tüketim ve savunma için aletlere mahkum durumdadır. Bu nedenle makinelere olan ihtiyaç sanayi devrimiyle ortaya çıkmamış var olduğumuz andan bu yana süre gelmiştir. Sadece sanayi devrimi öncesi ilkel düzeyde bulunmaktadır. İnsanoğlu sürekli çevresine bağımlı halde bulunmaktadır. 
 
Günümüz de robot teknolojisi tahmin edilenden hızlı gelişmektedir. 18. Yüzyılda sanayi devrimiyle, mekanik yapılarla bu teknolojinin başladığını varsayarsak çok kısa bir sürede çok ileri teknoloji seviyesine ulaşılmıştır.  Robot teknolojisi günümüzde yapay zekaya entegre olarak gelişmektedir. Öncelikle yapay zekayı incelemek ve sonra robot teknolojisi ile bir incelemek daha iyi analiz yapmamıza olanak sağlayacaktır.
 
Yapay zeka sanal ortama bilinç kazandırma düşüncesinden kaynaklıdır. İnsanlığın gelişmesini sağlayabileceği gibi yok olmasını da sağlama ihtimali bulunmaktadır. Yapay zeka bir konu üzerinde binlerce, milyonlarca alternatifi deneyimleyip en iyisini bulmakta ve o konuyla bir daha karşılaşırsa öğrendiği yöntemi uygulamaktadır. Deneme, kıyaslama, öğrenme ve test etmesiyle tecrübeleşen sistem sürekli kendini eğitmektedir. Ayrıca internet üzerinden aktif olarak öğrenme kabiliyeti bulunmakta ve insanların tercihlerine göre kendisini kodlamaktadır. Arama motorlarının yapay zekaya entegre olduğunu ve bu şekilde büyük firmaların evrensel manada insanları çözebilen yapay zekalar üzerinde çalıştıklarını iddia eden komplo teorisyenleri de bulunmaktadır. Google’ın yapay zeka çalışmalarını düşünürsek bu komplo teorisi yüksek ihtimalle doğruluk taşımaktadır. Google da bulunan kendimi şanslı hissediyorum butonunun yapay zekanın gelişim evresini test amacıyla yapıldığı düşünülmektedir. Yapay zekaya sahip bir program sürekli bilgiyi işleme kapasitesine sahiptir. Ancak yapay zekanın öğrenme kabiliyeti onun kendi bilinicini oluşturmasına da sebep olmaktadır. Bu durum hayatın kilit noktalarının yapay zekaya bırakılması durumunda onlara mahkum bireylere dönüşmemize de sebep olma ihtimalini doğurmaktadır. Stephen Hawking’in yapay zeka konusunda bir çok uyarısı bulunmaktadır ve insanlığın kendi sonunu getirdiğini düşünmektedir. 
 
Robot teknolojisi yapay zeka ile şekillenmektedir. Günümüzde öğrenebilen robotlar yapılmaktadır. Rusya’da birkaç ay önce yapay zeka sahibi bir robot fabrikasından kaçmayı öğrenmiş ve başarılı bir şekilde kaçmıştır. Robotlar hareketleri, mimikleri algılayabilmekte ve sorulara akılıcı yaklaşımlarda bulunabilmektedir. Günümüzde şoförsüz araçların geliştirilmesinin sağlandığı gibi Rusya da geliştirilen sanal gerçeklik ortamında insandan gelen komutlarla hareket eden robotların da araç,silah kullanmaları ve benzeri gelişmiş odaklanma gerektiren konularda başarıyla hareket etmeleri sağlanmıştır. Ayrıca silikon bazlı oluşturulan dış yüzeyleriyle insana benzer robotlarda yapılmaktadır. Üç boyutlu yazıcıların sağladığı yeni imkanları düşünecek olursak deriye benzer dış sistem ve detaylı iç iskelet sistemi oluşturulabilmektedir. İki sektörde yapay zekaya ve sanal gerçekliğe dayalı robotlar önem arz etmektedir. Bu sektörler sanayi ve savunma sektörüdür.  Gelişmiş ülkeler asker kayıplarını minimize etmek ve uzaktan kontrol sistemine sahip ordular oluşturmak istemektedir. Rusya’nın yapay zekaya sahip uzaktan kontrol edilebilir robotları bu konuda Amerika’yla yarışır durumda olduğunun göstergesidir. Bir alanda askerlerin sanal gerçeklik ortamına girerek kontrol ettikleri robotların saldırı ve savunma yapması büyük bir askeri gücü oluşturmaktadır. Bu teknolojiye sahip olmayan ülkeleri çok büyük sıkıntılara sokacak bir sistemdir. Aynı zaman da endüstri 4.0 ile başlayan bir süreçte bulunmaktadır. Bu süreç insanların yerini robotların alması aşamasını hızlandıracaktır. Gelecekte karanlık fabrika çağları olarak adlandırılan döneme doğru hızla ilerlemekteyiz. İnsanların yerine bilinçli robotların 7/24 aydınlatma bile gerektirmeden üretim yapması maliyetleri düşürecek, verimi arttıracaktır. Ancak hızla insanlar işsizleşecek ve fakirlik yayılacaktır. Güvenlik dahil olmak üzere bir çok sistem robotlara aktarılacaktır. Bu durum birçok alanda işsizliğe sebep olacaktır. Bir kısım insanlar refah içinde yaşarken bir kısım ise doğal elenmeye tabi tutulacak ve nüfus azalacaktır. Bilim kurgu filmlerinde işlenen bu konu hızla gerçekleşmektedir. Aynı zaman da sürekli gelişen yapay zeka kendisini insan ırkından üstün olarak algılayabilir veya insanlığı zararlı varlıklar olarak da görebilir. Bu düşüncelere ulaşması için yeterli sebebi zaten onlara vermekteyiz. Ancak bir başka yazım da değineceğim singularity ve sanal gerçeklik teknolojisi ile bu konuyu beraber göz önünde bulundurursak, gelecekte her bir birey adına çalışan robotlar bulunacak ve insanlar sanal gerçeklik ortamında hayatlarını sürdürecektir. Gamer ve benzeri bir çok filmde işlenen bu düşünce singularity temsilcilerinin açıklamalarıyla da uyum sağlamaktadır. Günümüz de insanlar kendilerini apartmanlara hapsettiler ancak gelecekte bir odaya, sanal bir ortamın içine hapsolacağız. Teknoloji insana fayda sağladığı müddetçe güzeldir. Stephen Hawking’in uyarılarına kulak vermeliyiz ve bize fayda sağlayacak düzeyde teknoloji geliştirmeliyiz, bizden bilinç düzeyi olarak bir adım ileride olacak teknoloji bize zarar getirecektir.
 
Saygılarımla,                                                                                                      
 
Berkant USLAN 
 
Toplam blog
: 14
: 273
Kayıt tarihi
: 20.04.17
 
 

Lisans dönemimde üç okul kulübünde aktif rol aldım. Bir kulüpte denetim kurulu üyeliğinde bulundu..